+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do ogromnej liczby kolizji drogowych i poważniejszych wypadków samochodowych. Jeżeli w wyniku takiego zdarzenia dojdzie do uszkodzenia samochodu lub też któryś z jego uczestników (kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta) dozna obrażeń ciała, to można starać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Roszczenia odszkodowawcze po wypadku komunikacyjnym przysługują zwłaszcza kierowcy (nie będącemu wyłącznym sprawcą), poszkodowanym pasażerom (w tym pasażerom sprawcy), poszkodowanym motocyklistom, potrąconym rowerzystom i pieszym. W przypadku gdy zdarzy się wypadek śmiertelny, zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym mogą dochodzić najbliżsi członkowie rodziny.

W poniższym tekście opisaliśmy procedurę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody osobowe i majątkowe, poniesione we wszelkich wypadkach samochodowych (odszkodowania komunikacyjne). Jeżeli chcą Państwo przeczytać o odszkodowaniu powypadkowym dla pasażera komunikacji zbiorowej - autobusu, autokaru, busa, pociągu lub tramwaju, a także dla pasażera taksówki (TAXI), to zapraszamy do lektury tekstu dostępnego pod tym linkiem.

WAŻNE !

Warto wiedzieć, że w przypadku wszelkich wypadków komunikacyjnych, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania z OC sprawcy wypadku zależy zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy. Nie istnieje więc tzw. „średnia wysokość odszkodowania po wypadku samochodowym”, czy też „średnie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny". Bez analizy sprawy nie da się również rzetelnie odpowiedzieć na pytanie „o jakie odszkodowanie mogę się starać po wypadku".

 

MIAŁEŚ WYPADEK SAMOCHODOWY ? UZYSKAMY DLA CIEBIE NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!

 

Mimo ciągłego wzrostu świadomości prawnej osób poszkodowanych w wypadkach, Zakłady Ubezpieczeń wciąż bardzo często:

 • bezzasadnie odmawiają wypłaty odszkodowania,
 • zniżają wypłacane świadczenia
 • doszukują się przyczynienia poszkodowanego, tam gdzie go nie ma,
 • wymuszają na poszkodowowanych zawarcie ugodyna kwotę świadczeń zupełnie nieadekwatną do odniesionej krzywdy,
 • wykorzystują nieświadomość poszkodowanego, co do przysługujących mu praw.

W przypadku jednak, gdy poszkodowany reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele wydają znacznie korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik dokładnie wie, czego może żądać, a w razie wydania przez zakład ubezpieczeń niekorzystnej decyzji - z pewnością  nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową.

 

MIAŁEŚ WYPADEK? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

 • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

WAŻNE !

Nasza Kancelaria realnie ocenia zarówno możliwość uzyskania świadczeń, jak ich potencjalną wysokość. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci odszkodowawczy, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. 

Z drugiej strony należy pamiętać, sprawy o zadośćuczynienie z OC sprawcy nie należą do spraw łatwych i nie ograniczają się do wskazania ubezpieczycielowi kwoty, którą chcemy otrzymać. Poniesionę szkodę trzeba bowiem udowodnić, a kwoty roszczeń odpowiednio uzasadnić. Jeśli więc chcą Państwo otrzymać od nas wyłącznie informację o potencjalnej kwocie odszkodowania, a następnie starać się uzyskać ją samodzielnie, to oczywiście mają Państwo taką możliwość, ale prosimy aby nie zwracać się później do nas z pretensjami, że ubezpieczyciel odmówił wypłaty bądź oszacował zadośćuczynienie na kwotę 10-krotnie niższą niż wskazana przez nas. Na tym bowiem polega działalność ubezpieczeniowa - uzyskać jak najwyższe składki i wypłacać jak najniższe świadczenia. My staramy się z tym walczyć.

 

odszkodowania komunikacyjne2

 

ODSZKODOWANIE KOMUNIKACYJNE Z OC SPRAWCY WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

CZYM JEST UBEZPIECZENIE OC I DLACZEGO JEST ONO OBOWIĄZKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Główne powody dla wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia OC to duża ilość wypadków na drogach oraz wysokie kwoty potencjalnych odszkodowań. Przy braku ubezpieczenia OC, sprawcy wypadków mogliby nie być w stanie zapłacić poszkodowanym lub ich rodzinom należnych świadczeń. Świadczenia te mogą być bowiem liczone nawet w setkach tysięcy złotych. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC powoduje przejście odpowiedzialności za wypłatę tych świadczeń bezpośrednio na towarzystwa ubezpieczeniowe.

Posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany i nie wolno doprowadzić do żadnej przerwy w ubezpieczeniu, gdyż grożą za to wysokie kary, znacznie przekraczające wysokość rocznej polisy OC.

Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale również ich sprawców. Dzięki temu, że w razie zaistnienia szkody komunikacyjnej, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do wypłaty odpowiedniej wysokości odszkodowania, poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Nie jest tym samym narażony na niewypłacalność sprawcy wypadku. Sprawca wypadku nie jest natomiast narażony na uszczuplenie majątku, wynikające z konieczności samodzielnego naprawienia szkody.

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA OD UBEZPIECZYCIELA SPRAWCY WYPADKU Z POLISY OC

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny każdej osobie poszkodowanej w tym wypadku lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego. Odszkodowanie przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku, o ile nie jest on jego sprawcą. Odszkodowanie z OC przysługuje więc zarówno kierowcy nie będącemu sprawcą, pasażerom, w tym pasażerom sprawcy, potrąconym pieszym, czy też potrąconym rowerzystom. Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnego ubezpieczenia OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który powinien wypłacić odszkodowanie z UFG.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowe dochodzi roszczeń odszkodowawczych od wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, działających na Polskim rynku. Są to w szczególności: Allianz, Aviva, Axa Direct, Benefia, Compensa, Generali, Gothaer, HDI Asekuracja, InterRisk, ERGO Hestia, Liberty Ubezpieczenia, Link4, MTU, Proama, PZU, Warta, TUW Pocztowe, TUW "TUZ".

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE POSZKODOWANEGO W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ, ODSZKODOWANIE ZA KOSZTY LECZENIA, RENTA

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OSOBY NAJBLIŻSZEJ, ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK ŚMIERTELNY

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;

PRZYCZYNIENIE SIĘ POSZKODOWANEGO DO WYPADKU A WYPŁATA ODSZKODOWANIA Z OC

W przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie z OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego, to jazda z nadmierną prędkością, jazda jako pasażer z pijanym kierowcą, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, jazda bez włączonych świateł bądź też wtargnięcie pieszego na jezdnię. Zaistnienie którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje, że przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ UBEZPIECZYCIELA

Zgodnie z ustawą zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za szkody:

 • wyrządzone samemu sobie;
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstała szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, itp.;
 • polegające na zanieczyszczeniu środowiska.

ODSZKODOWANIE GDY SPRAWCA JEST NIEZNANY LUB NIE POSIADA UBEZPIECZENIA OC, ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO (UFG)

W przypadku gdy sprawca wypadku komunikacyjnego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku samochodowego nie posiada polisy OC, ale jest znany, to odszkodowanie z UFG obejmie zarówno uszkodzone mienie, jak i szkodę na osobie. Jeżeli zaś sprawca nie jest znany, lecz okoliczności wskazują na udział pojazdu mechanicznego, to poszkodowany może uzyskać w każdym przypadku odszkodowanie za szkody na osobie, a rekompensata za uszkodzone mienie przysługuje tylko, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie z UFG za uszkodzone mienie należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany nie posiada polisy AC.

ROSZCZENIE REGRESOWE UBEZPIECZYCIELA DO SPRAWCY SZKODY - BRAK OC, BRAK UPRAWNIEŃ, UCIECZKA Z MIEJSCA ZDARZENIA, PIJANY KIEROWCA

W niektórych przypadkach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody osobowej lub rzeczowej może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem w niektórych sytuacjach zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń. Przysługujące zakładowi ubezpieczeń lub UFG roszczenie regresowe powstaje, gdy sprawca wypadku:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • uciekł z miejsca zdarzenia;
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY ?

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego ucierpieli ludzie, niezbędne jest wezwanie na miejsce wypadku policji. W innej sytuacji wystarczy spisanie oświadczenia sprawcy kolizji, iż z własnej winy, z powodu niezachowania należytej staranności, doprowadził on do wypadku komunikacyjnego. Proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

JAKA JEST ŚREDNIA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYPADKU SAMOCHODOWYM ?

W przypadku odniesienia urazów ciała w wypadku samochodowym, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Nie istnieje więc tzw. „średnia wysokość odszkodowania za wypadek samochodowy”, czy też "średnie odszkodowanie po wypadku".

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku zależy przede wszystkim od odniesionych przez poszkodowanego obrażeń, wpływu wypadku na jego życie i poniesionych kosztów. Zadośćuczynienie za krzywdę jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku wypadku złamała nogę, doznała uszkodzeń kręgosłupa lub głowy, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała.

Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyny itp.). Tak, jak wspomniano wcześniej, kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych skutków wypadku.

PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA WYAPDEK KOMUNIKACYJNY

75.000 ZŁ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA KRZYWDĘ DLA POSZKODOWANEGO KIEROWCY

W maju 2014r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym brały udział samochody Opel oraz Renault. Kierujący samochodem Renault T.D. wyprzedzał "na trzeciego" i doprowadził do czołowego zderzenia z pojazdem marki Opel, kierowanym przez P.J. W wyniku wypadku P.J. doznał wielonarządowych obrażeń ciała, w tym zwłaszcza urazu głowy, złamania nogi oraz złamań w obrębie miednicy. Leczenie skutków wypadku było długotrwałe i wymagało przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych, w tym zespolenia złamań. Skutkiem wypadku był również zespół stresu pourazowego (uraz psychiczny, problemy z pamięcią i koncentracją, lęk przed jazdą samochodem).

Poszkodowany sam zgłosił szkodę do ubezpieczyciela, który wypłacił Poszkodowanemu 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 6.500 zł odszkodowania. Pomimo złożonego odwołania od decyzji ubezpieczyciela, wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie została podwyższona. P.J. uważał, że to za mało, biorąc pod uwagę skalę obrażeń. Rozpoczął poszukiwania pełnomocnika, który podejmie się reprezentacji w sprawie sądowej. Po licznych rozmowach, najbardziej zainteresowała go propozycja Kancelarii Effect. Kancelaria złożyła pozew do właściwego sądu. W toku postępowania biegły lekarz sądowym ocenił uszczerbek na zdrowiu Poszkodowanego na 38%. Sąd przyznał Poszkodowanemu dodatkowo 45.000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wyrok stał się prawomocny w 2016r. bez składania apelacji przez stronę pozwaną.

25.000 ZŁ ODSZKODOWANIA Z POLISY AC

W lipcu 2015 r. Pani B. K. jechała autem marki Toyota, autostradą A4 w stronę Rzeszowa. Jadąc w dużym deszczu, przed Dębicą wpadła w poślizg i straciła panowanie nad samochodem. Następnie odbiła się od barierki i zjechała na pas zieleni. W samochodzie oprócz Poszkodowanej była trójka jej dzieci. Nikt nie odniósł obrażeń. W momencie wypadku Poszkodowana była trzeźwa, jechała z prędkością nieprzekraczającą prędkości dopuszczalnej na tego typu drodze i dostosowaną do panujących warunków na drodze. B K. nie jechała szybko, gdyż nie pozwalały na to warunki atmosferyczne. Samochód, którym podróżowała Poszkodowana był sprawny technicznie, chociaż nie miał aktualnych badań technicznych.

Po wypadku, Poszkodowana zgłosiła swojemu ubezpieczycielowi szkodę z polisy AC. Ubezpieczyciel uznał szkodę za całkowitą, jednak odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na brak aktualnych badań technicznych pojazdu. Kancelaria Effect złożyła odwołanie od tej decyzji. W treści odwołania wskazano, że pomimo braku badań technicznych pojazd był całkowicie sprawny, a brak badań w żaden sposób nie miał wpływu na zaistnienie szkody i jej wysokość. Po złożonym przez Kancelarię Effect odwołaniu, ubezpieczyciel zmienił swoje stanowisko w sprawie i wypłacił na rzecz Poszkodowanej odszkodowanie z polisy AC w łącznej kwocie 25.000 zł.

POTRĄCENIE PIESZEGO W KRAKOWIE - 180.000 ZŁ A ZA POTRĄCENIE DZIECKA NA PASACH

W lipcu 2012r. 10-letni K.T. przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. W trakcie przechodzenia, będąc już niemal na przeciwległym chodniku, został potrącony przez samochód marki Citroen. W skutek wypadku, małoletni doznał wielonarządowych obrażeń ciała, których efektem jest m.in. niedowład kończyn dolnych.

Kancelaria Effect podjęła się reprezentacji dziecka w sprawie o zadośćuczynienie oraz rentę. Na etapie postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel - PZU - wypłacił Poszkodowanemu zadośćuczynienie w kwocie 60.000 zł. Kwota ta została uznana przez nas za znacznie zaniżoną, w związku z czym złożyliśmy pozew do sądu. W toku procesu, sąd okręgowy przyznał na rzecz Poszkodowanego dalsze zadośćuczynienie w wysokości 120.000 zł oraz rentę. W 2015r. wyrok został podtrzymany w całości przez sąd apelacyjny. Łącznie Poszkodowany otrzymał 180.000 zł oraz comiesięczną rentę.

NIEMAL 100.000 ZŁ W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM ZA WYPADEK W AUTOBUSIE

W dniu czerwcu 2014r. Pani T. Ż. jechała jako pasażerka autobusu komunikacji miejskiej. W trakcie jazdy doszło do nagłego i niespodziewanego hamowania autobusu. W wyniku tego hamowania, siedząca na siedzeniu T. Ż spadła, uderzając plecami o podłogę, natomiast głową o podstawę siedzenia. W wyniku uderzenia i upadku doznała obrażeń w postaci krwiaka podtwardówkowego nad lewym płatem skroniowym, krwiaka przymózgowego w tylnej części szczeliny międzypółkulowej, złamania kości klinowej, złamania obojczyka, a także złamania nadgarstka. Poszkodowana przebywała w szpitalu przez kilka tygodni. W tym czasie przeszła dwa zabiegi operacyjne - najpierw trepanację otworkową czaszki po stronie lewej, a następnie otwartą repozycję i stabilizację wewnętrzną złamanego obojczyka. Obrażenia pozostawiły trwały ślad na zdrowiu i psychice Poszkodowanej. Objawy Cerebrastenii pourazowej (bóle i zawroty głowy, połączone z zaburzeniami równowagi i nudnościami oraz zaniki pamięci i problemy ze snem), ze względu na wiek Poszkodowanej nie rokują na poprawę.

Kancelaria Effect podjęła się reprezentacji w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Kancelaria Effect zwróciła się do ubezpieczyciela MPK o wypłatę odszkodowania za wypadek w autobusie, z uwagi na odpowiedzialność MPK za powstałą szkodę na zasadzie ryzyka. Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za wypadek, następnie wypłacił na rzecz Poszkodowanej kwotę niemal 25.000 zł, która po odwołaniu złożonym przez Kancelarię Effect została podwyższona do kwoty ok. 35.000 zł. W ocenie Kancelarii Effect, kwota ta nie była adekwatna do odniesionych obrażeń, w związku z czym, sprawa została skierowana na drogę sądową. Sąd zasądził na jej rzecz dodatkowe świadczenia w wysokości ponad 60.000 zł, a także zwrot pełnych kosztów procesu. Łączne świadczenia przyznane Poszkodowanej z tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w autobusie wyniosły niemal 100.000 zł.

KANCELARIA ODSZKODOWANIA KRAKÓW - DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA WYPADKI

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi ogromną ilość spraw o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W CAŁEJ POLSCE

Jesteśmy z Krakowa, lecz równie szybko i skutecznie uzyskujemy odszkodowania na terenie pozostałej części kraju. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw nie tylko na terenie Krakowa i Małopolski, ale również na terenie Warszawy, całego Śląska, Wrocławia, Łodzi, Poznania, a nawet w Toruniu, Białymstoku, Szczecinie czy Gdańsku.

Nasza Kancelaria dochodzi roszczeń odszkodowawczych od wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, działających na Polskim rynku. Są to w szczególności: Allianz, Aviva, Axa Direct, Benefia, Compensa, Generali, Gothaer, HDI Asekuracja, InterRisk, ERGO Hestia, Liberty Ubezpieczenia, Link4, MTU, Proama, PZU, Warta, TUW Pocztowe, TUW "TUZ".

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

Zapraszamy także do polubienia naszych profili na Facebook.com i Twitter oraz strony firmowej Google+. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.