+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

Jazda na rowerze to jedna z ulubionych form spędzania wolnego czasu dużej części Polaków. Jak każda aktywność fizyczna, jazda na rowerze wpływa bardzo pozytywnie na nasze zdrowie. Czasem jednak, w trakcie jazdy na rowerze dochodzi do wypadków, które często skutkują poważnymi obrażeniami ciała. Jeżeli do takiego wypadku dojdzie wskutek potrącenia rowerzysty przez pojazd mechaniczny, poszkodowany rowerzysta może dochodzić odszkodowania za potrącenie na rowerze z polisy OC sprawcy.

Co więcej, w przypadku potrącenia rowerzysty przez samochód działa tzw. zasada ryzyka, a więc rowerzysta może starać się o odszkodowanie za potrącenie na rowerze nawet jeżeli kierowca nie ponosi winy za spowodowanie wypadku. W przypadku gdy zdarzy się śmiertelne potrącenie rowerzysty, zadośćuczynienia po śmierci potrąconego rowerzysty mogą dochodzić najbliżsi członkowie jego rodziny.

WAŻNE !

W naszej pracy często spotykamy się z pytaniami typu: "jakie odszkodowanie należy się po potrąceniu przez samochód" lub też "ile można dostać odszkodowania za potrącenie na rowerze". Warto więc powiedzieć, że w przypadku potrącenia rowerzysty przez samochód (tak samo jak przy innego typu wypadkach komunikacyjnych) wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy. Nie istnieje więc „średnia wysokość odszkodowania po potrąceniu rowerzysty”.

 

MIAŁEŚ WYPADEK NA ROWERZE? UZYSKAMY DLA CIEBIE NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE !

 

Mimo ciągłego wzrostu świadomości prawnej osób poszkodowanych w wypadkach, Zakłady Ubezpieczeń wciąż bardzo często:

 • bezzasadnie odmawiają wypłaty odszkodowania,
 • zniżają wypłacane świadczenia
 • doszukują się przyczynienia poszkodowanego, tam gdzie go nie ma,
 • wymuszają na poszkodowowanych zawarcie ugodyna kwotę świadczeń zupełnie nieadekwatną do odniesionej krzywdy,
 • wykorzystują nieświadomość poszkodowanego, co do przysługujących mu praw.

W przypadku jednak, gdy poszkodowany reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele wydają znacznie korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik dokładnie wie, czego może żądać, a w razie wydania przez zakład ubezpieczeń niekorzystnej decyzji - z pewnością  nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową.

MIAŁEŚ WYPADEK? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

 • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

WAŻNE !

Nasza Kancelaria realnie ocenia zarówno możliwość uzyskania świadczeń, jak ich potencjalną wysokość. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci odszkodowawczy, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. 

Z drugiej strony należy pamiętać, sprawy o zadośćuczynienie z OC sprawcy nie należą do spraw łatwych i nie ograniczają się do wskazania ubezpieczycielowi kwoty, którą chcemy otrzymać. Poniesionę szkodę trzeba bowiem udowodnić, a kwoty roszczeń odpowiednio uzasadnić. Jeśli więc chcą Państwo otrzymać od nas wyłącznie informację o potencjalnej kwocie odszkodowania, a następnie starać się uzyskać ją samodzielnie, to oczywiście mają Państwo taką możliwość, ale prosimy aby nie zwracać się później do nas z pretensjami, że ubezpieczyciel odmówił wypłaty bądź oszacował zadośćuczynienie na kwotę 10-krotnie niższą niż wskazana przez nas. Na tym bowiem polega działalność ubezpieczeniowa - uzyskać jak najwyższe składki i wypłacać jak najniższe świadczenia. My staramy się z tym walczyć.

 

 odszkodowanie za potracenie rowerzysty

 

ODSZKODOWANIE DLA ROWERZYSTY POTRĄCONEGO PRZEZ SAMOCHÓD - PROCEDURA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY Z POLISY OC POJAZDU - ZASADA RYZYKA

Zgodnie z art. 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia rowerzysty przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną rowerzyście na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc rowerzysta zostanie potrącony przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie, nie musi on udowadniać winy kierowcy za zaistniałe zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Ważne jest jednak, by sam rowerzysta nie ponosił wyłącznej winy za wypadek rowerowy.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY ?

Rowerzysta potrącony przez samochód lub inny pojazd mechaniczny ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie na rowerze bezpośrednio do ubezpieczyciela pojazdu, który go potrącił. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu (lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć potrąconego rowerzysty) świadczeń odszkodowawczych (zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek). Świadczenia należą się również wtedy, gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia lub pojazd nie był ubezpieczony (nie miał ważnej polisy OC). W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który powinien wypłacić potrąconemu rowerzyście odszkodowanie z UFG.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE ROWERZYSTY POTRĄCONEGO PRZEZ SAMOCHÓD

 

ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA ROWERZYSTY ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ

Rowerzysta poszkodowany wskutek potrącenia przez samochód lub inny pojazd mechaniczny (motor, ciągnik, przyczepa) może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesione koszty, zniszczone rzeczy i utracone dochody, a przy poważniejszych urazach również o rentę.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE ROWERZYSTY, ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI POTRĄCONEGO ROWERZYSTY

W sytuacji, gdy potrącony rowerzysta poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci rowerzysty, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu oraz o rentę alimentacyjną.

JAKA JEST ŚREDNIA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY?

W przypadku potrącenia rowerzysty przez samochód, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku rowerowym zależy od okoliczności konkretnej sprawy, a więc przede wszystkim od odniesionego wskutek potrącenia uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie.

Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku potrącenia złamała rękę lub nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała.

Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za potrącenie na rowerze mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyny itp.). Tak, jak wspomniano wcześniej, kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych skutków wypadku.

PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY

 

20.000 ZŁ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA WYPADEK ROWERZYSTKI SPOWODOWANY PRZEZ DZIURĘ W DRODZE

W maju 2013r. w Zabierzowie doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego obrażenia ciała odniosła Pani M. K. Jadąc na rowerze wraz z przyjaciółmi wjechała w dziurę w jezdni o wielkości 60 cm na 80 cm, przewróciła się i upadła na asfalt. W wyniku upadku doznała uszkodzeń ciała w postaci złamania barku, urazu kolana, dłoni oraz biodra. Po konsultacji ortopedycznej Poszkodowana rowerzystka została skierowana do leczenia operacyjnego barku, który to zabieg został wykonany w 3 dni po zdarzeniu. Po wyjściu ze szpitala, Poszkodowana zwróciła się do Gminy Zabierzów o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Roszczenie umotywowane było faktem, iż Gmina, jako zarządca drogi, nie wykonała ciążących na niej obowiązków w zakresie naprawy nawierzchni. Ubezpieczyciel Gminy odmówił Poszkodowanej wypłaty jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych, motywując to brakiem winy po stronie zarządcy drogi. Poszkodowana odwołała się od tej decyzji, jednakże ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko.

Kancelaria Effect podjęła się prowadzenia postępowania sądowego. W toku postępowania sądowego udało się udowodnić zaniedbania po stronie gminy, a tym samym jej odpowiedzialność za powstałą szkodę. Jednocześnie biegły lekarz sądowy ustalił trwały uszczerbek na zdrowiu Poszkodowanej w wysokości 10%. Kancelaria Effect wygrała proces sądowy w całości. Poszkodowana rowerzystka otrzymała 20.000 zł zadośćuczynienia za doznaną szkodę wraz z odsetkami od 2013r., a także zwrot pełnych kosztów procesu.

88.000 ZŁ ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY NA WYCIECZCE ROWEROWEJ

W wakacje 2015 r. Pan D. F. uczestniczył w rajdzie rowerowym, w trakcie którego doszło do wypadku. Kierujący samochodem marki Renault Clio zasnął za kierownicą i wjechał w kolumnę rowerzystów. Poszkodowany odniósł w wypadku poważne obrażenia ciała. Rozpoznano u niego m.in. złamanie kości krzyżowej po stronie lewej, poszerzenie szpary stawu krzyżowo-biodrowego prawego, złamanie kości łonowej lewej, rozejście spojenia łonowego, stan po urazie głowy i klatki piersiowej, pękniętą kostkę, złamanie nosa. Przez niemal 1,5 m-ca Poszkodowany nie mógł wstać z łóżka. Następnie przeszedł dwukrotną rehabilitację w trybie stacjonarnym. W wyniku wypadku całkowitemu zniszczeniu uległ również rower Poszkodowanego.

Poszkodowany postanowił skorzystać z pomocy Kancelarii Effect w zakresie uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za zniszczony rower. Na drodze postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przeprowadził komisję lekarską, na której orzeczony został 22% trwały uszczerbek na zdrowiu. Z tym stanowiskiem nie zgodzili się prawnicy Kancelarii Effect, uznając, że jest on rażąco zaniżony w stosunku do rzeczywistej krzywdy odniesionej przez potrąconego rowerzystę. Po złożonym odwołaniu, na drodze przedsądowej udało się uzyskać od ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego kwotę 56.900 zł. Następnie został skierowany pozew sądowy. W toku postępowania sądowego zawarto z ubezpieczycielem ugodę sądową, na mocy której dopłacił on na rzecz Poszkodowanego dodatkowo kwotę 31.000 zł. Łączne odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty wyniosło 87.900 zł.

23.000 ZŁ ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA ZA ZŁAMANĄ KOSTKĘ WSKUTEK POTRĄCENIA ROWERZYSTY PRZEZ SAMOCHÓD

W październiku 2015 r. Pani A.P. jechała rowerem przez Rondo Solidarności w Oświęcimiu. Jadąc przez oznakowany przejazd rowerowy została potrącona przez jadący nieprawidłowo pojazd marki Fiat Cinquecento. W wyniku potrącenia rowerzystka odniosła obrażenia w postaci złamania nogi (kostki przyśrodkowej podudzia prawego), a także potłuczenia innych części ciała. Poszkodowana została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. W trzy dni po wypadku przeprowadzono operację polegającą na zespoleniu kostki przyśrodkowej śrubą kostkową w znieczuleniu podpajęczynówkowym.

Po zakończeniu leczenia, Poszkodowana zwróciła się do Kancelarii Effect z prośbą o pomoc w dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Kancelaria Effect wystąpiła z roszczeniem o zapłatę zadośćuczynienia za ból i krzywdę, a także odszkodowania za zniszczony rower. Ubezpieczyciel wydał decyzję, w której przyznał Poszkodowanej kwotę 2.300 zł. Na podstawie dalszych działań Kancelarii, kwota ta została podniesiona niemal 10-krotnie ! Łączne świadczenia odszkodowawcze dla potrąconej rowerzystki wyniosły 23.710 zł, która w ocenie zarówno Kancelarii, jak i Poszkodowanej, zrekompensowała poniesioną szkodę, a co ważne, została uzyskana bez konieczności wdrażania postępowania sądowego.

ODSZKODOWANIE GDY SPRAWCA POTRĄCENIA ROWERZYSTY JEST NIEZNANY

W przypadku gdy sprawca potrącenia rowerzysty jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY OD UBEZPIECZYCIELA

Proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

WYŁĄCZNA WINA ROWERZYSTY A ODSZKODOWANIE

Tak jak wspomniano wyżej, zgodnie z art. 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia rowerzysty przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną rowerzyście na zasadzie ryzyka. Polega ona na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność. Jedną z takich przesłanek jest wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc do wypadku dojdzie z wyłącznej winy rowerzysty (wymuszenie pierwszeństwa, wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle), to nie będą mu przysługiwać żadne roszczenia od kierowcy pojazdu mechanicznego ani też od jego ubezpieczyciela. Co więcej, to rowerzysta może odpowiadać względem kierowcy za wyrządzoną mu szkodę. Jeśli rowerzysta nie jest ubezpieczony (ubezpieczenie OC rowerzystów jest dobrowolne), kierowca może żądać wypłaty odszkodowania od rowerzysty.

POTRĄCENIE NA ROWERZE DZIECKA W WIEKU PONIŻEJ 13 LAT

Jeżeli potrącony rowerzysta jest małoletni i w dniu wypadku nie miał ukończonego 13 roku życia, to zgodnie z z art. 426 K.C. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy i to nawet w przypadku gdy doszło do ewidentnego wtargnięcia dziecka na jezdnię. W takiej sytuacji odpada przesłanka egzoneracyjna w postaci wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona nawet, ale może być ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Czym starsze dziecko, tym przyczynienie będzie większe.

 

Przykład:

9-letnia dziewczynka wyjeżdża pod jadący samochód. Wtargnięcie na jezdnię jest na tyle gwałtowne i niespodziewane, że kierowca, pomimo zachowania przepisowej prędkości, nie może wyhamować i dochodzi do potrącenia. Pomimo tego, że do wypadku doszło wskutek nieodpowiedniego zachowania dziecka, to i tak będzie ono uprawnione do dochodzenia odszkodowania za potrącenie z polisy OC samochodu. Jednakże przyznane odszkodowanie za potrącenie dziecka będzie pomniejszone o odpowiedni wskaźnik procentowy z uwagi na przyczynienie.

Kwestia przyczynia małoletniego dziecka (w wieku poniżej lat 13) jest bardzo szeroko komentowana w doktrynie. Przeważa jednak pogląd, zgodnie z którym, czym niższy wiek poszkodowanego, tym mniejszy jest jego stopień przyczynienia.

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM ROWERZYSTÓW

Do wypadku rowerzysty może dojść również bez udziału pojazdu mechanicznego. Przykładowo, rowerzysta może ulec wypadkowi wskutek wjechania w dziurę w drodze, wskutek najechania na innego rowerzystę, czy najechania na nieprawidłowo idącego pieszego. W takich przypadkach, świadczeń odszkodowawczych można dochodzić od zarządcy drogi lub też innego uczestnika ruchu drogowego, o ile istnieje możliwość udowodnienia, że ponoszą oni winę za wypadek. Zarządca drogi zazwyczaj posiada polisę OC, w związku z czym roszczenia można skierować przeciwko ubezpieczycielowi. W przypadku, gdy winę za wypadek ponosi pieszy lub inny rowerzysta, to z reguły musi on naprawić wyrządzoną szkodę we własnym zakresie.

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY - KANCELARIA ODSZKODOWANIA KRAKÓW

Mimo wzrostu świadomości obywateli, ubezpieczyciele w dalszym ciągu zniżają wypłacane odszkodowania, doszukują się przyczynienia rowerzysty tam gdzie go nie ma, lub też bezzasadnie odmawiają wypłaty odszkodowania za potrącenie rowerzysty. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy potrącony rowerzysta reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Kancelaria Effect prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty, w tym również o odszkodowanie dla dziecka potrąconego w trakcie jazdy na rowerze. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wyniku potrącenia rowerzysty przez samochód lub inny pojazd mechaniczny.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ PO POTRĄCENIU NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

Zapraszamy także do polubienia naszych profili na Facebook.com i Twitter oraz strony firmowej Google+. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 4 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.