690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Przykład sprawy, w której uzyskaliśmy odszkodowanie z polisy OC gospodarstwa rolnego dla rolnika poszkodowanego w wypadku we własnym gospodarstwie rolnym. Więcej na temat procedury dochodzenia odszkodowania z OC gospodarstwa rolnego można przeczytać w artykule: Jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika.


 Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek gospodarstwie rolnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!


Odszkodowanie z OC rolnika w kwocie 25.000 zł za wypadek we własnym gospodarstwie rolnym - opis naszej sprawy sądowej

Wypadek rolnika we własnym gospodarstwie rolnym

W grudniu 2014r. Pan Ś. wykonywał pracę w należącym do niego gospodarstwie rolnym. Praca polegała na napełnianiu worków zbożem i wnoszeniu ich na strych. W pracy pomagała mu mieszkająca w sąsiedztwie siostra. W pewnym momencie, w trakcie wchodzenia z workiem napełnionym zbożem po schodach, worek zsunął mu się z pleców. Poprosił wtedy siostrę, aby poprawiała worek. Siostra pomogła mu, lecz użyła do tego zbyt dużej siły. Spowodowało, to że Pan Ś. spadł z drabiny i uderzył w leżący obok plastikowy kosz z drewnem. W wyniku wypadku Poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci  pourazowej zaćmy lewego oka. Utracił wzrok u oku w 30%.

Poszkodowany w momencie wypadku posiadał ubezpieczenie OC z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie. Zgłosił swoją szkodę ubezpieczycielowi, jednak zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel potwierdził, iż Poszkodowany posiadał w dacie zdarzenia wykupioną polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika. Jednakże Towarzystwo Ubezpieczeniowe stwierdziło, że brak jest podstaw do przyjęcia, że szkoda została wyrządzona na skutek bezprawnego i zawinionego działania osób trzecich, objętych ubezpieczeniem. Na uzasadnienie swojego stanowiska podniósł, że w jego ocenie brak było winy w zachowaniu lub zaniechaniu siostry Poszkodowanego.  Pomimo złożonej reklamacji zakład ubezpieczeń podtrzymał swoją decyzję, w związku z czym Poszkodowany zgłosił się do Kancelarii Effect, w celu poprowadzenia postępowania sadowego.

Sprawa sądowa o odszkodowanie z OC rolnika

Kancelaria przygotowała i złożyła w imieniu Poszkodowanego pozew sądowy. W odpowiedzi na pozew, pełnomocnik zakładu ubezpieczeń podtrzymał stanowisko, że w jego ocenie brak było winy w zachowaniu lub zaniechaniu siostry Poszkodowanego. Dodatkowo strona pozwana podniosła, że Poszkodowany przyczynił się w 90% do zdarzenia, ponieważ w sposób nieprawidłowy użytkował schody i to w sytuacji transportu ciężkich ciężarów.

Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie sporna była zasada odpowiedzialności, został wydany w sprawie wyrok wstępny. W wyroku tym sąd uznał za usprawiedliwione co do zasady. W uzasadnieniu tego wyroku sąd wskazał, że sprawcą zdarzenia była siostra Poszkodowanego, która niewłaściwie zachowała się w trakcie wspólnie wykonywanej pracy, co doprowadziło do szkody na osobie Poszkodowanego. Jednocześnie Sąd nie podzielił poglądu strony pozwanej, że niniejsze zdarzenie nastąpiło z wyłącznej winy samego Poszkodowanego, który źle użytkował schody. Zdaniem sądu pozwany nie przedstawił wiarygodnych dowodów na okoliczność, że był to nieszczęśliwy wypadek, czy też wyłączna przyczyna zdarzenia leżała po stronie samego Poszkodowanego. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, nie można było, zdaniem Sądu, wywieść innych wniosków, niż rodzących odpowiedzialność po stronie pozwanej. Sąd wskazał także, że rolnik lub osoba pracująca w gospodarstwie są zobowiązani do naprawienia szkody tylko wtedy, gdy można im przypisać winę za zaistniałe zdarzenie, wina może przybrać zarówno postać działania, jak i zaniechania, może to być różny stopień winy. Odpowiedzialność zależy także od tego, czy pomiędzy działaniem osoby pracującej w gospodarstwie, a szkodą istnieje bezpośredni związek przyczynowy, a więc czy szkoda jest normalnym następstwem działania lub zaniechania. Szkoda jest normalnym następstwem działania tylko wówczas, gdy jej wystąpienie w normalnym biegu rzeczy jest bardzo prawdopodobne i w danych okolicznościach można było ją przewidzieć. Oznacza to, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko wówczas, gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem zawinionego działania rolnika bądź osób, o których mowa w art. 50 wyżej wymienionej ustawy. Drugim warunkiem powstania odpowiedzialności jest to, aby czynności, które były przyczyną szkody miały bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa, a więc istniał związek funkcjonalny pomiędzy czynnościami rolnika, osoby pracującej na gospodarstwie rolnym, a gospodarstwem. Nie jest istotne, gdzie doszło do szkody, ale muszą to być prace związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie wszystkie prace, w trakcie których doszło do powstania szkody, były to prace związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Sprawcą szkody była osoba stale pomagająca w tym gospodarstwie (na zasadzie wzajemnej pomocy powoda w jej gospodarstwie), a wina polegała na lekkomyślności przy pomocy Poszkodowanemu w podniesieniu na plecy spadającego worka.

W związku z tym, w dalszej kolejności rozważano kwestię przyczynienia się Poszkodowanego do zdarzenia szkodzącego oraz zakres krzywd i cierpień rzutujących na wysokość zadośćuczynienia. W odniesieniu do zarzutu przyczynienia się Poszkodowanego do zaistnienia zdarzenia szkodzącego sąd wskazał, że w żadnym zakresie swojego działania Poszkodowany nie przyczynił się do zaistnienia zdarzenia szkodzącego, ani do zwiększenia szkody. Ze względu na powyższe Sąd ustalając wysokość należnego zadośćuczynienia nie dokonał jego zmniejszenia z powodu przyczynienia się Poszkodowanego do zaistnienia zdarzenia szkodzącego. W zakresie wysokości należnego zadośćuczynienia sąd uznał, że krzywdy doznane przez Poszkodowanego w wyniku zdarzenia nie były błahe. Konsekwencją wypadku jest znaczne obniżenie ostrości wzroku w oku lewym. Biegła wskazała, ze  Poszkodowany powinien zostać zakwalifikowany do operacji zaćmy pourazowej oka lewego. Ostrość wzroku po operacji może ulec poprawie. Niemniej jednak Poszkodowany w swych zeznaniach wskazał, ze lekarze którzy go leczą nie zlecili takiego zabiegu, albowiem nie jest pewne czy taki zabieg da poprawę. Tak więc możliwość zwiększenia ostrości widzenia w uszkodzonym oku jest niepewna. Sąd wziął też pod uwagę długotrwałość stanu chorobowego, cierpień, bolesność odczuwaną w początkowym stadium leczenia bardzo intensywnie, dalej wiek powoda (w dacie wypadku 33 lata), stan cywilny i rolę społeczną. Zdaniem Sądu, tak ustalony rozmiar krzywdy uzasadnia dla jej złagodzenia przyznanie zadośćuczynienia w kwocie 25 000 zł.

Dzięki pomocy Kancelarii Effect Poszkodowany otrzymał więc kwotę 25.000 zł tytułem zadośćuczynienia za wypadek we własnym gospodarstwie rolnym.

Miałeś wypadek w gospodarstwie rolnym? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

 Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek gospodarstwie rolnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 8 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.