690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek na motocyklu

Opis sprawy sądowej o wypłatę należnego zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku motocyklowym, jaką prowadziliśmy w imieniu poszkodowanej pasażerki motocykla, przeciwko TUiR WARTA S.A.


Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek motocyklowy:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!


Sprawa o odszkodowanie z OC sprawcy dla pasażerki motocykla - opis naszej sprawy sądowej

Wypadek motocyklowy - zderzenie z pojazdem

W 2019r. w jednym ze śląskich miast doszło do wypadku motocyklowego, w którym brał udział samochód osobowy oraz motocykl, którym poruszała się nasza klientka wraz z mężem. Mąż prowadził, a ona była pasażerką. Oboje mieli założone kaski bezpieczeństwa oraz odpowiednią odzież ochronną. Motocyklista jechał drogą główną na wprost. W trakcie przejeżdżania przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną doszło do wypadku.  Kierowca samochodu jadącego z naprzeciwka, nie zauważając motocyklisty, skręcił w lewo, zajeżdżając mu drogę. Motocyklista wykonał manewr gwałtownego hamowania, jednocześnie próbując położyć motocykl na lewym boku. W wyniku tego motocykl się przewrócił, a obie jadące nim osoby upadły na podłoże, doznając obrażeń ciała. Z miejsca zdarzenia pasażerka motocykla została zabrana przez karetkę pogotowia ratunkowego. W wyniku ww. zdarzenia doznała ona obrażeń ciała takich jak: złamanie wieloodłamkowe skośno-spiralne trzonu kości ramiennej lewej z przemieszczeniem, rana tłuczona głowy w okolicy nadczołowej lewej, stłuczenie głowy i twarzoczaszki, stłuczenie klatki piersiowej oraz wielomiejscowe otarcia naskórka. Leczenie skutków urazu wiązało się z 2 zabiegami operacyjnymi złamanej ręki, a zakończyło się ponad rok od zdarzenia.

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy dla pasażera motocykla

Kancelaria Effect podjęła się reprezentacji w postępowaniu mającym na celu uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia i odszkodowania dla poszkodowanej pasażerki motocykla.  Ubezpieczyciel samochodu, którym okazało się być TUiR WARTA S.A. nie kwestionował swojej odpowiedzialności za skutki zdarzenia, jednak w swojej pierwszej decyzji przyznał kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia w zaniżonej wysokości, tj.: 13.911,08 zł. Kwota ta została uznana za całkowicie niesatysfakcjonującą. Po złożonych reklamacjach, zakład ubezpieczeń przyznał dodatkowo kwotę  7.915,77 zł i zaproponował zawarcie ugody na łączną kwotę 24.000 zł. Poszkodowana nie wyraziła zgody na zawarcie ugody i zdecydowała, by dalszych roszczeń tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek motocyklowy  dochodzić na drodze sądowej.

Pozew sądowy  o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek motocyklowy

Kancelaria Effect przygotowała pozew, na podstawie którego wnoszono o zasądzenie od zakładu ubezpieczeń na rzecz poszkodowanej motocyklistki dalszych świadczeń w łącznej wysokości 27.376,94 zł. Co do żądania zasądzenia zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, wskazano, że wypadek całkowicie zmienił dotychczasowe życie Poszkodowanej. Doznała ona w nim bowiem szeregu ww. poważnych obrażeń ciała, a wypadek wpłynął na jej plany życiowe i aktywności. Skutki wypadku motocyklowego miały negatywny wpływ na życie powódki i wiązały się z szeregiem utrudnień i uciążliwości w życiu prywatnym. Wskazano również, że podstawą żądania zadośćuczynienia jest doznana przez krzywda, na którą składają się: brak winy Poszkodowanej w spowodowaniu wypadku na motocyklu, trwałość skutków wypadku, przebyte operacje, blizny na ciele, długotrwały okres leczenia, pobyt w szpitalu, wyłączenie przez długi czas z normalnego trybu życia, niemożność wykonywania wielu czynności fizycznych, w tym takich, które były potrzebne w pracy zarobkowej powódki oraz frustracja z powodu ograniczenia udziału w życiu towarzyskim, rodzinnym i prywatnym. Jeśli chodzi o roszczenie odszkodowawcze, to wskazano, że Poszkodowanej należy się zwrot całości poniesionych kosztów leczenia, w tym również zwrot kosztów prywatnego leczenia (konieczność skorzystania z tego rodzaju zabiegów była spowodowana odległymi terminami zabiegów refundowanych przez NFZ oraz ryzykiem powikłań zdrowotnych wynikających z doznanego poważnego złamania kości ramiennej w postaci braku możliwości powrotu do pełnej sprawności). W ramach roszczenia odszkodowawczego Poszkodowana domagała się również zwrotu kosztów opieki sprawowanej nad nią przez osoby trzecie oraz zwrotu kosztów zniszczonej odzieży motocyklowej. W końcowej części pozwu wskazano, że Poszkodowana dochodzi odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia następnego po wydaniu przez stronę pozwaną decyzji o przyznaniu odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek motocyklowy, gdyż na ten moment w ocenie Poszkodowanej pozwany ubezpieczyciel powinien ustalić wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w kwotach żądanych w pozwie.

Sprawa sądowa o wypłatę odszkodowania dla poszkodowanej motocyklistki

W złożonej odpowiedzi na pozew zakład ubezpieczeń wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa według norm przepisanych. W uzasadnieniu strona pozwana przyznała, że uznała swoją odpowiedzialność za skutki wypadku motocyklowego. Nie kwestionowała zatem swojej odpowiedzialności za wypłatę pasażerce motocykla odszkodowania i zadośćuczynienia. Wskazała jednak, że wypłaciła w toku likwidacji szkody kwoty, które w pełni rekompensują poniesioną szkodę.

Na dalszym etapie postępowania sąd przeprowadził dowód z zeznań świadków, samej Poszkodowanej a także opinii biegłego z zakresu ortopedii i traumatologii, który ocenił, iż w wyniku zdarzenia Poszkodowana odniosła 20% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustalając stan faktyczny, sąd oparł się w szczególności na treści tej opinii. Biegły, na podstawie znajdującej się w aktach sprawy dokumentacji medycznej oraz po przeprowadzeniu badania fizykalnego ortopedycznego Poszkodowanej ustalił w sposób wnikliwy następstwa wypadku na jej zdrowiu oraz dokonał oceny uszczerbku na  jej zdrowiu. Sąd uznał opinię biegłego za w pełni wiarygodną i podzielił wnioski z niej płynące, ponieważ została ona sporządzona przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej oraz na podstawie dokładnej analizy dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach sprawy i po przeprowadzaniu przez biegłego badania fizykalnego. Ponadto, opinia biegłego znajdowała odzwierciedlenie w pozostałym materiale dowodowym (dowody z dokumentów oraz dowód z zeznań powódki i świadków).

Sąd oparł się również na zeznaniach Poszkodowanej oraz  na zeznaniach świadków, nadając im pełny walor dowodowy. Zeznania były spójne i logiczne, a ponadto brak było podstaw do przyjęcia, że Poszkodowana oraz świadkowie zeznali nieprawdę. Sąd miał przy tym na uwadze, że zeznania Poszkodowanej oraz świadków korelowały z pozostałym materiałem dowodowym (dowody z dokumentów oraz dowód z opinii biegłego) i nie były kwestionowane przez zakład ubezpieczeń

Prawie 50.000 zł odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanej pasażerki motocykla

Na podstawie przedstawionych dowodów sąd ocenił, że powództwo podlegało uwzględnieniu w całości co do roszczenia powódki o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesione koszty oraz co do odsetek ustawowych za opóźnienie.

Zasądzeniu podlegała więc kwota 27.376,94 zł, co razem z kwotą przyznaną w toku likwidacji szkody, tj. 21826,85 zł, dało łączną kwotę 49 203,79 zł.  Wraz z należnymi odsetkami ustawowymi dało to kwotę ponad 52.000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania dla Poszkodowanej motocyklistki. Była to kwota ponad dwukrotnie wyższa od propozycji ugodowej zakładu ubezpieczeń, przedstawionej w toku polubownej likwidacji szkody. Poszkodowanej zwrócono również całość poniesionych przez nią kosztów procesu. 

Pomożemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za wypadek na motocyklu

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek motocyklowy:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 4 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.