690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Opisz swoją sprawę w formularzu lub w mailu albo zadzwoń pod numer: 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w autobusie

Opis sprawy, do której wstąpiliśmy jako pełnomocnik osoby poszkodowanej w wyniku wypadku w autobusie. Zakład ubezpieczeń chciał szybko zamknąć sprawę kompromitująco niską kwotą zadośćuczynienia i odszkodowania za upadek w autobusie MPK, a dzięki nam wypłacił kwotę 25-krotnie wyższą. 


Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w autobusie:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy 24/7

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!


25-krotnie wyższe zadośćuczynienie za wypadek w autobusie MPK - opis naszej sprawy

Wypadek w autobusie MPK w Krakowie

W kwietniu 2018r. nasz klient jechał autobusem komunikacji miejskiej linii 139 w Krakowie. Podczas podróży doszło do gwałtownego hamowania kierowcy autobusu. Skutkiem tego, kobieta stojąca obok naszego klienta straciła równowagę i popchnęła go, powodując upadek. W konsekwencji tego zdarzania Poszkodowany doznał urazów w postaci złamania trzonu kręgu L1 oraz złamania naddatków osteofitycznych przykręgosłupowo L3/L4 po prawej stronie oraz L2/L3 po lewej stronie. Ponadto stwierdzono u niego stłuczenie tylnej części głowy. Po kilku miesiącach Poszkodowany trafił ponownie do szpitala, gdzie rozpoznano u niego przewlekłego, urazowego krwiaka podtwardówkowego po prawej stronie o grubości 27mm z przesunięciem i uciśnięciem układu komorowego. Poszkodowany zmuszony był poddać się operacji, a po niej wciąż pozostawał w leczeniu neurologicznym, odczuwając bóle głowy oraz kręgosłupa.

Odszkodowanie od INTERRISK za wypadek w autobusie MPK

Poszkodowany samodzielnie zgłosił szkodę do zakładu ubezpieczeń, tj. TU INTERRISK S.A. Ubezpieczyciel wydał w sprawie dwie decyzje. W pierwszej z nich przyznał na rzecz Poszkodowanego kwotę bezsporną w wysokości 1.200,00 zł, a w kolejnej dodatkową kwotę 1.627,47 zł. Łącznie przyznane świadczenia wyniosły więc 2.827,47 zł, z czego 2.700,00 zł to zadośćuczynienie za krzywdę, a 127,47 zł to odszkodowanie za poniesione koszty. Jednocześnie zakład ubezpieczeń wyraził wolę polubownego zakończenia sprawy w formie ugody. Poszkodowany zwrócił się do Kancelarii Effect z prośbą o analizę sprawy. Oceniliśmy sprawę i uznaliśmy, że przyznana kwota jest w rażącym stopniu niewspółmierna do odniesionej szkody. Założyliśmy w imieniu klient stosowną reklamację. Po otrzymaniu reklamacji zakład ubezpieczeń wysłał Poszkodowanego na komisję lekarską, a po tej komisji uznał, że należne zadośćuczynienie za krzywdę odniesioną w wypadku autobusowym powinno wynosić 21.000,00 zł i w związku z tym dopłacił na rzecz Poszkodowanego kwotę 18.300,00 zł. Kwota ta nie była już tak absurdalnie niska, jak w poprzednich decyzjach, jednak wciąż była znacząco zaniżona w stosunku do obrażeń Poszkodowanego. W związku z tym podjęto decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Sprawa sądowa o odszkodowanie za upadek w wyniku gwałtownego hamowania autobusu MPK

Kancelaria złożyła do sądu pozew o wypłatę dalszego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości, w uzasadnieniu wskazując – wbrew treści wydanych wcześniej decyzji - że przyczyną wypadku było nieprawidłowe zachowanie nieznanego kierowcy samochodu osobowego, który nagle zahamował przed autobusem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (dalej MKP) wymuszając manewr hamowania kierowcy autobusu oraz zachowanie pasażerki autobusu, która nie trzymała się poręczy, przez co w momencie hamowania wpadła na Poszkodowanego, doprowadzając do jego upadku. Tym samym zdaniem strony pozwanej wyłączona była jej odpowiedzialność, gdyż do wypadku doszło na skutek działań osób trzecich. Ponadto pozwana podniosła, że wypłacone przez nią dotychczas kwoty w pełni rekompensowały Poszkodowanemu uszczerbek jakiego doznał.

W niniejszej sprawie sporne między stronami było to, że czy Poszkodowanemu przysługiwało roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz kwestia przyczynienia się osób trzecich do powstania szkody. Natomiast w przypadku uznania zasadności roszczeń sporna pozostawała również wysokość świadczenia należnego z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania  Sąd przeprowadził postepowanie dowodowe, w którym powołał biegłego ds. rekonstrukcji wypadków drogowych, biegłego neurochirurga oraz  biegłego z zakresu ortopedii i traumatologii.

W pierwszej kolejności sąd rozważał, czy kierowca pojazdu mechanicznego, który jechał przed autobusem oraz pasażerka autobusu, która na skutek gwałtownego hamowania wpadła na Poszkodowanego ponoszą wyłączną winę za wypadek, co miało pozwolić na ustalenie czy strona pozwana ponosi odpowiedzialność za szkodę jakiej doznał Poszkodowany wskutek wypadku w autobusie.

Opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wykazała, że kierowca autobusu nie został zmuszony do podejmowania gwałtownego hamowania przez innego uczestnika ruchu, a w szczególności kierowcę jadącego przed nim. Zdaniem biegłego kierowca autobusu mógł i powinien był zauważyć, że zmniejsza się odległość autobusu od tego pojazdu. Kierowca autobusu odwrócił jednak swoją uwagę od sytuacji na drodze, patrząc w stronę deski rozdzielczej. Ponadto kierowca autobusu powinien był dostrzec, że pojazdy jadące przed nim dojeżdżają do skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Zatem powinien był przewidywać możliwość zatrzymania się samochodu jadącego przed autobusem przed skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych. Biegły jednoznacznie ocenił, że przyczyną zaistniałego wypadku, w którym powód doznał obrażeń ciała, było nieprawidłowe postępowanie kierowcy autobusu. Do nasilenia się obrażeń ciała u Poszkodowanego przyczyniła się zaś pasażerka, która nie trzymała się uchwytu i uderzyła w niego podczas hamowania autobusu.

W ocenie Sądu zrekonstruowany przebieg wypadku wskazał, że głównym powodem szkody było naruszenie przez kierowcę autobusu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku  z tym, w ocenie Sądu kierowca autobusu ponosił winę za spowodowanie wypadku i tym samym za szkodę jakiej doznał Poszkodowany. Co prawda do nasilenia się obrażeń ciała u Poszkodowanego przyczyniła się również pasażerka autobusu, która nie trzymała się uchwytu i w momencie hamowania autobusu uderzyła w niego, jednak ta okoliczność nie wpływa na odpowiedzialność pozwanej bowiem do wyłączenia odpowiedzialności strony pozwanej musiałaby zostać spełniona przesłanka egzoneracyjna w postaci wyłącznej winy osoby trzeciej określona w art. 435 § 1 w zw. z art. 436 § 2 k.c. Natomiast jak ustalił Sąd to kierowca autobusu spowodował wypadek, i to on w głównej mierze przyczynił się do powstania obrażeń ciała u powoda.

Dokonując rozważenia wysokości należnego powodowi zadość­uczynienia, Sąd miał na uwadze, że zadośćuczynienie pieniężne powinno stanowić rekompensatę za całą krzywdę, a jego wysokość musi przedstawiać odpowiednią ekonomicznie wartość. Zadośćuczynienie ma bowiem na celu złagodzenie cierpień, i to zarówno fizycznych, jak i psychicznych, tych już doznanych, ale także tych, które zapewne wystąpią w przyszłości. Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia należy bowiem brać pod uwagę przede wszystkim nasilenie cierpień, rozmiar obrażeń, trwałość następstw zdarzenia przy uwzględnieniu również okoliczności dotyczących życia osobistego poszkodowanego. Oceny tej dokonuje się przy uwzględnieniu aktualnych stosunków majątkowych społeczeństwa. Zasądzona kwota ma na celu zniwelowanie chociaż w niewielkim zakresie skutków wypadku dotykających poszkodowanego.

Powołani biegli z zakresu medycyny stwierdzili, że u Poszkodowanego utrzymuje się przewlekły zespół bólowy głowy i kręgosłupa lędźwiowego związany z przebytą operacją głowy i złamania trzonu L1. Skutkiem wypadku jest utrwalone złamanie trzonu L1, które powoduje zespół bólowy i ograniczenie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. Skutkiem leczenia pourazowego krwiaka podtwardówkowego jest blizna skóry głowy oraz przebyta kraniotomia prawostronna. Ponadto u powoda utrzymuje się przewlekły ból głowy na tle przebytego urazu, krwiaka i leczenia operacyjnego.

Sąd w całości przyjął w poczet materiału dowodowego opinie biegłych wraz z opiniami uzupełniającymi. Sąd uznał także za wiarygodne zeznania powoda i świadka na okoliczność występujących u powoda dolegliwości powypadkowych. Na podstawie tych dowodów sąd zajął stanowisko, że należne Poszkodowanemu zadośćuczynieniu krzywdę wynosić powinno 60.000 zł. W ocenie Sądu wskazana kwota nie była nadmierna i była uzasadniona rozmiarem cierpień jakich doznał Poszkodowany na skutek wypadku. Biorąc pod uwagę fakt, iż strona pozwana wypłaciła mu w toku postępowania likwidacyjnego kwotę 21.000 zł, Poszkodowanemu należała się dodatkowa kwota 39.000 zł.

W toku naszych działań Poszkodowany otrzymał więc kwotę ponad 60.000 zł, tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w autobusie, a więc kwotę 25-krotnie większą od pierwotnej decyzji zakładu ubezpieczeń.

Miałeś wypadek w autobusie? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek w autobusie, prosimy o kontakt z nami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poprzez formularz kontaktowy 24/7

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zapraszamy do współpracy. 

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 6 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.