690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w parku wodnym

Kolejna wygrana sprawa sądowa o odszkodowanie za wypadek w parku wodnym. Tym razem, po ponad 3-letnim procesie sądowym, wygraliśmy sprawę przeciwko ubezpieczycielowi Parku Wodnego Termy Maltańskie w Poznaniu.


Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w parku wodnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!


Odszkodowanie za wypadek w parku wodnym Termy Maltańskie - opis naszej sprawy sądowej

Wypadek na terenie Term Maltańskich w Poznaniu (Aquapark Poznań)

W 2017 r. nasz klient korzystał z atrakcji parku wodnego Termy Maltańskie w Poznaniu. Na dmuchanym torze przeszkód na wodzie poślizgnął się i przewrócił upadając całym ciężarem ciała na lewą rękę. Celem opuszczenia atrakcji, z uwagi na silny ból, musiał skorzystać z pomocy ratowników, a następnie - wobec odmowy przyjazdu karetki pogotowia - zmuszony był udać się do szpitala na własną rękę. W szpitalu stwierdzono u niego zwichnięcie stawu łokciowego lewego z samoczynnym nastawieniem, po czym łokieć został unieruchomiony w gipsie na trzy tygodnie. Dalsze leczenie odbywało się w poradni chirurgicznej. Wypadek wiązał się z dużym bólem i przebywaniem na zwolnieniu lekarskim przez ponad 7 tygodni. Po powrocie do pracy Poszkodowany dalej odczuwał skutki wypadku w postaci rozszczepienia mięśnia, rozciągnięcia ścięgna i niestabilności stawowej, co miało szczególne znaczenie z uwagi na to, że wykonuje on zawód, gdzie sprawność ręki jest szczególnie ważna.

Odszkodowanie za wypadek na terenie Term Maltańskich w Poznaniu

W imieniu klienta zgłosiliśmy sprawę do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel parku wodnego miał wykupioną polisę OC od szkód wyrządzonych w związku z jego działalnością. Zakład ubezpieczeń przeprowadził postępowanie likwidacyjne, a następnie odmówił wypłaty odszkodowania, z uwagi na rzekomy brak odpowiedzialności za zdarzenie po stronie ubezpieczonego. Spółka Termy Maltańskie sp. z o.o. złożyła bowiem oświadczenie, zgodnie z którym, jako zarządca Kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Termy Maltańskie” nie widziała jakiegokolwiek zawinionego działania lub zaniechania, które mogło pozostać w związku przyczynowym z przedmiotowym zdarzeniem.

W związku z tym Kancelaria Effect zaproponowała Poszkodowanemu skierowanie sprawy do sądu. Klient nie zdecydował się na to, a swoją odmowę wyjaśnił strachem co do końcowego efektu postępowania sądowego i ryzykiem poniesienia kosztów sądowych. Kancelaria zaproponowała więc podpisanie aneksu, w którym wskazano, że przejmuje ona wszelkie ryzyko związane z ostatecznym wynikiem postępowania, w tym również poniesienie kosztów procesu w razie przegrania sprawy. Klient zgodził się na zaproponowane rozwiązanie, w związku z czym złożono do sądu stosowny pozew o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w aquaparku.

Sprawa sądowa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek na terenie parku wodnego w Poznaniu

W odpowiedzi na złożony pozew, pozwany zakład ubezpieczeń domagał się oddalenia powództwa w całości i zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwany zakwestionował dochodzone pozwem roszczenie co do zasady jak i wysokości. Wskazał, że na etapie postępowania likwidacyjnego odmówił wypłaty jakiegokolwiek zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w parku wodnym Termy Maltańskie z uwagi na brak odpowiedzialności za zdarzenie po stronie ubezpieczonego i takie też stanowisko podtrzymuje na etapie obecnego postępowania. Stwierdził, że szkoda powstała z wyłącznej winy powoda (poszkodowanego) co stanowi okoliczność egzoneracyjną. Wyjaśnił, że powód nie zachował należytej, wymaganej w danych warunkach ostrożności, jako że poruszając się po atrakcji wodnej oraz przebywając w aquaparku powinien był uwzględnić specyfikę tego miejsca, w tym prawdopodobieństwo upadku wynikające z konieczności poruszania się po mokrych i śliskich nawierzchniach.

Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe, w którym dopuścił dowody z dokumentacji medycznej Poszkodowanego, zeznań Poszkodowanego i jego żony, a także opinii biegłego lekarza z zakresu ortopedii traumatologii narządu ruchu wraz z opinią uzupełniającą. Sąd uznał wskazane dokumenty za wiarygodne, jako że ich autentyczność nie wzbudziła wątpliwości Sądu, a strony procesu nie kwestionowały ich treści czy formy. Sąd uznał również, że zeznania były logiczne i korespondowały ze zgromadzonym  w sprawie materiałem dowodowym. Dowód z opinii biegłego pozwolił natomiast ustalić zakres doznanych przez powoda w wyniku wypadku obrażeń ciała i ich następstw, a w tym 5% trwały uszczerbek z uwagi na mierną niestabilność w stawie łokciowym lewym na skutek uszkodzenia aparatu więzadłowego i przyczepów mięśniowych bez większych zaburzeń funkcjonalnych w stawie.

Wygrana sprawa sądowa o odszkodowanie za wypadek na terenie parku wodnego

Na podstawie przeprowadzonych dowodów sąd uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości i zasądził na przecz poszkodowanego kwotę 10.546,84 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W uzasadnieniu sąd potwierdził, że podstawę odpowiedzialności podmiotu bezpośrednio zobowiązanego do naprawienia szkody – Termy Maltańskie sp. z o.o. – stanowił art. 435 § 1 k.c., zgodnie z którym prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. 

Pozwany podnosił, że zachodzi w niniejszej sprawie jedna ze wskazanych w art. 435 § 1 k.c. przesłanek egzoneracyjnych, a mianowicie powstanie szkody z wyłącznej winy poszkodowanego. Zauważyć jednak trzeba, że pozwany nie wyjaśnił, ani tym bardziej nie wykazał, na czym miałoby polegać doprowadzenie do zaistnienia przedmiotowego zdarzenia przez poszkodowanego. Pozwany ograniczył się do zarzutu, że powód nie zachował wymaganej w danej sytuacji ostrożności. Taka ogólnikowa i oparta na upraszczającym domniemaniu (poszkodowany musiał nie zachować należytej ostrożności, gdyż gdyby zachował, to do wypadku by nie doszło) była dla sądu nie do zaakceptowania. Dla zwolnienia się od odpowiedzialności pozwany powinien w sposób dokładny i konkretny opisać, na czym polegało zachowanie poszkodowanego będące wyłączną przyczyną powstania szkody, a następnie udowodnić, że takie zachowanie rzeczywiście miało miejsce. W niniejszej sprawie wymagania te w oczywisty sposób nie zostały spełnione.

Wyrok został zrealizowany przez pozwanego ubezpieczyciela, bez składania apelacji do sadu wyższej instancji. Jest to kolejny sukces Kancelarii Effect w sprawach o odszkodowania za wypadek w parkach wodnych. Tym, większy, że Poszkodowany początkowo nie chciał kierować sprawy na drogę sądową.

Miałeś wypadek w aquaparku? Sprawdź jak możemy ci pomóc!

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w parku wodnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!

Więcej na temat dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za wypadek w aquaparku można także przeczytać pod tym linkiem - Odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.