690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek na bananie wodnym

Dochodzenie odszkodowań kojarzy się głównie z wypadkami w ruchu drogowym, lecz nasza firma prowadzi również sprawy wypadków bardziej nietypowych, które jednak również można zakwalifikować jako wypadki powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Przykładem takiego postępowania jest sprawa, którą skutecznie poprowadziliśmy przeciwko firmie świadczącej usługi w postaci organizowania przejażdżek wodnym bananem holowanym przez motorówkę.


Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!


Odszkodowanie za wypadek na bananie wodnym - opis naszej sprawy sądowej

Szczegółowe informacje na temat procedury dochodzenia roszczeń po wypadkach na łodziach motorowych i skuterach wodnych można przeczytać w artykule: odszkodowanie za wypadek na motorówce lub skuterze wodnym 

Wypadek na bananie wodnym, holowanym przez motorówkę

W sierpniu 2018 roku nasz klient wraz z kilkoma innymi osobami zdecydował się skorzystać z oferty, obejmującej przejazd platformą dmuchaną „banan” ciągniętą przez motorówką po Morzu Bałtyckim. Po dokonaniu opłaty za przejazd i założeniu kamizelki ratunkowej, Poszkodowany usiadł jako piąta osoba na bananie, podczas gdy motorówka wystartowała i skierowała się w prawą stronę. W trakcie jednego z zakrętów „banan” przechylił się mocno w prawo i wszystkie osoby wpadły do wody. Podczas spadania, Poszkodowany poczuł bardzo mocne uderzenie w prawą stronę klatki piersiowej. Uderzenie go zamroczyło, jednak dzięki kamizelce ratunkowej wypłynął na powierzchnię. Przez kilka sekund nie mógł jednak złapać oddechu, nie był też w stanie ponownie usiąść na „bananie”, wobec czego został wciągnięty na motorówkę i na jej pokładzie wrócił na brzeg, gdzie wezwano karetkę pogotowia, która zabrała go na SOR pobliskiego szpitala. Badania przeprowadzone w szpitalu wykazały złamanie kilku żeber. Dalsze leczenie trwało kilka tygodni.

Odszkodowanie za wypadek na bananie wodnym

Po upływie pół roku od zdarzenia, Poszkodowany skontaktował się z Kancelarią Effect, w celu analizy możliwości dochodzenia odszkodowania po wypadku na bananie wodnym. Kancelaria Effect podjęła się reprezentacji w sprawie i zgłosiła roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania do właścicieli firmy. Jako podstawę prawną wskazano art. 435 oraz art. 436 § 1 i §1 k.c., zgodnie z którymi samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch środka komunikacji, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Właściciele firmy – reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika – odmówili jednak żądanej kwoty kwestionując swoją odpowiedzialność za zdarzenie. Kancelaria Effect złożył więc do właściwego sądu pozew o zapłatę świadczeń odszkodowawczych.

Sprawa sądowa o odszkodowanie za wypadek na bananie wodnym

Postępowanie sądowe trwało ponad 2 lata. W trakcie tego  postępowania pozwani podnosili, że nie ponoszą winy za wypadek, a Poszkodowany nie wykazał żadnych nieprawidłowości podczas rejsu, jak chociażby złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczny rejs, zły stan techniczny sprzętu czy nieodpowiednie zachowanie osoby obsługującej rejs. Nie wykazał także, iż do upadku z „banana” doszło na skutek nieprawidłowego zachowania pozwanych. Ponadto, pozwani ponosili, że Poszkodowany jest osobą dorosłą, która samodzielnie i świadomie zdecydowała się na skorzystanie z rejsu bananem wodnym i zaakceptowała ryzyko związane z takim rejsem.

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego sąd uznał powództwo za uzasadnione. Zdaniem Sądu nie powinno budzić wątpliwości, że odpowiedzialność pozwanych oparta jest na zasadzie ryzyka. Zgodnie z przepisem art. 435 § 1 kc prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Z kolei jak stanowi przepis art. 436 § 1 kc odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.

Zdaniem Sądu ocena dokonana w oparciu o doświadczenie życiowe i zasady logicznego myślenia – nawet bez konieczności odwoływania się do jakichkolwiek definicji - pozwala stwierdzić, że ponton w kształcie banana z miejscami dla pasażerów, połączony z motorówką za pomocą liny i ciągnięty przez motorówkę po wodzie stanowi niewątpliwie całość, którą można określać jako mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą siły przyrody. W sprawie zachodzi więc odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka może być wyłączona, z tym że ciężar wykazania tychże przypadków obciąża osobę, która chce się od odpowiedzialności zwolnić. Przyczynami wyłączającymi odpowiedzialność są siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego i wyłączna wina osoby trzeciej. W okolicznościach niniejszej sprawy żadna z tych okoliczności nie została wykazana. Pozwani nie wykazali, a nawet nie uprawdopodobnili, iż to niewłaściwe zachowanie Poszkodowanego podczas feralnego rejsu było przyczyną czy choćby współprzyczyną odniesionych urazów. Jednocześnie pozwani nie tylko nie wykazali, ale nawet nie uprawdopodobnili, ażeby za uraz doznany przez niego wyłączną winę ponosiła osoba trzecia.

Sąd wskazał także – wobec stanowiska pozwanych, jakoby ich odpowiedzialność była wyłączona z uwagi na treść regulaminu, z którym zapoznawani są klienci przed skorzystaniem z usługi – iż klauzula wyłączająca lub ograniczająca odpowiedzialność za szkody na osobie jest nie tylko objęta  swoistym domniemaniem abuzywności, lecz wprost nieważna z mocy art. 58 kc.

W związku z powyższym sąd uznał powództwo za uzasadnione co do zasady, a w związku z treścią opinii biegłego lekarza wskazującej, ze w wyniku wypadku Poszkodowany  doznał 5% trwały uszczerbek na zdrowiu,  zasądził na jego rzecz zadośćuczynienie w kwocie 10.000 zł. Kwota ta została wypłacona przez pozwanych wraz z należnymi odsetkami po uprawomocnieniu się wyroku sądu I instancji, bez składania apelacji.

Miałeś wypadek? Sprawdź czy należy Ci się odszkodowanie!

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.  Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.