690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za błąd medyczny

Sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce medycznej są z reguły sprawami trudnymi i długotrwałymi. Często wymagają też procesu sądowego. Zdarzają się jednak również sprawy, w których zakłady ubezpieczeń dążą do zawarcia porozumienia na drodze polubownej, wiedząc, że błąd jest ewidentny, a postepowanie sądowe poniesie dodatkowe koszty. Przykładem takiego postepowania sprawy jest sprawa naszej klientki, wobec której popełniono błąd wykonawczy, w postaci poparzenia pośladków w trakcie wykonywania zabiegu laparoskopii. Dzięki naszym działaniom Poszkodowana otrzymała świadczenia w łącznej kwocie 50.000 zł.


Chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o błąd medyczny?

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!


Odszkodowanie za błąd medyczny wykonawczy - uszkodzenie innego organu podczas operacji (opis naszej sprawy)

Błąd medyczny - poparzenie pośladków w trakcie wykonywania zabiegu laparoskopii

Na początku 2022r. w jednym z warszawskich szpitali doszło do zdarzenia medycznego, w wyniku szkodę na osobie odniosła nasza klientka. Zgłosiła sie ona do szpitala, celem wykonania planowego zabiegu, metodą laparoskopową. Zabieg okazał się trudniejszy niż początkowo przypuszczano. Z planowanego czasu 1 godziny trwał ostatecznie 3 godziny, a w znieczuleniu ogólnym pacjentka przebywała łącznie 6 godzin. Po wybudzeniu się z narkozy pacjentka poczuła ból pośladków. Okazało się, że zostały one poparzone. Wybudzając się była już na sali pooperacyjnej i nie miała kontaktu z lekarzem prowadzącym operację. Po powrocie na oddział pokazała poparzenia pielęgniarkom dyżurującym, a one poleciły smarowanie ich maścią. W czasie porannego obchodu lekarzy, pacjentka pokazywała wraz z pielęgniarką rany na pośladkach, lecz reakcja lekarzy była całkowicie obojętna. Jedyna rada, jaką usłyszała, to żeby „nawilżać ranę jakąś maścią”. Lekarze nie zaproponowali żadnego sposobu leczenia i opieki ani w trakcie pobytu w szpitalu, ani po opuszczeniu szpitala. Tymczasem okazało się, że w trakcie operacji doszło do poparzenia pośladków drugiego i trzeciego stopnia. Według lekarzy na obchodzie w szpitalu, na stole operacyjnym, podczas zabiegu prawdopodobnie między ciało Poszkodowanej, a płytkę służącą do uziemienia pacjenta podczas operacji dostała się ciecz, która spowodowała rażenie prądem, parząc przy tym skórę pośladków. Poszkodowana została wypisana ze szpitala z radą, by zmieniać opatrunki.

Proces leczenia poparzeń powinien wyglądać tak, że co 2-3 dni jest wizyta u chirurga, który zmienia opatrunek, wycina martwą część rany,  ocenia stan rany i proponuje dalszy sposób leczenia. Ponieważ szpital nie zapewnił żadnej pomocy, to pacjentka została sama z tematem zapewnieniem sobie dalszego leczenia. Bardzo trudne było jednak umówienie się na cito, z taką częstotliwością jakiej przypadek wymagał, wizyt u chirurga. Dlatego opatrunki zmieniała sama i we własnym zakresie umawiała się do różnych lekarzy chirurgów i dermatologów, którzy w tym czasie mieli akurat wolne terminy. Rany goiły się 2 miesiące, podczas których uniemożliwiały normalne funkcjonowanie i sprawiały ból i swędzenie. Aktualnie blizny są zagojone, lecz są bliznami przerosłymi, twardymi, spoistymi, mało elastycznymi bliznami o jednolitej powierzchni. W przyszłości będą wymagały wykonania wielu zabiegów w celu ich usunięcia.

Błąd medyczny wykonawczy - uszkodzenie innego organu podczas operacji

Poszkodowana zwróciła się do Kancelarii Effect z prośbą o analizę sprawy pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania za błąd medyczny. Kancelaria Effect uznała, że w sprawie doszło do błędu wykonawczego i podjęła się reprezentacji w sprawie. Ustaliliśmy zakład ubezpieczeń, w którym placówka miała wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC, a następnie zgłosiliśmy do tego ubezpieczyciela roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd medyczny.

Do przyjęcia odpowiedzialności odszkodowawczej konieczne było ustalenie odpowiedzialności personelu, który leczył Poszkodowaną. Przesłankami odpowiedzialności cywilnej lekarza z tytułu czynu niedozwolonego są: wina, szkoda oraz związek przyczynowy pomiędzy zaistniałym zdarzeniem a powstałą szkodą. 

W zgłoszonym roszczeniu wskazano, że postępowanie personelu medycznego placówki, podczas leczenia pacjentki, naruszało zasadę należytej staranności wymaganej od personelu placówki medycznej. Doszło w szczególności do błędu wykonawczego, ponieważ w trakcie leczenia operacyjnego doszło do uszkodzenia innego organu, zupełnie niezwiązanego z organem operowanym. Doszło jednak również do poważnych uchybień w toku dalszego leczenia. Pomimo objawów wskazujących na znaczne poparzenie pośladków lekarz prowadzący nie podjął żadnej procedury w tym zakresie. Działanie lekarzy było podwójnie błędne. Nie dość, że wskutek przeprowadzonego zabiegu doszło do uszkodzenia innego organu, to jeszcze Poszkodowanej nie udzielono odpowiedniej pomocy po zabiegu, co opóźniło leczenie. W realiach przedmiotowej sprawy mieliśmy wiec do czynienia z dwoma rodzajami błędów medycznych. Pierwszym z nich był błąd wykonawczy, tj. nieprawidłowa realizacja prawidłowo zaaplikowanej procedury medycznej. Drugim zaś błąd organizacyjny, czyli  wadliwa organizacja procesu leczenia przez placówkę medyczną.

W niniejszej sprawie nie miały miejsca zwykłe powikłania, które mogą się zdarzyć lecz takie którym można było zapobiec. Podczas operacji doszło do uszkodzenia pośladków, a więc do uszkodzenia organu, który nie miał żadnego związku z przeprowadzanym zabiegiem. Następnie, pomimo objawów wskazujących na takie uszkodzenie, lekarze nie podjęli jakiegokolwiek leczenia w tym kierunku i nie skierowali Poszkodowanej do odpowiedniego specjalisty, stwarzając zagrożenia dla jej zdrowia i życia.

Roszczenia odszkodowawcze osoby poszkodowanej w wyniku błędu medycznego

W związku z powyższym Kancelaria wniosła o wypłatę na rzecz Poszkodowanej:

 • zadośćuczynienia na podstawie 4 ust. 1 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta („W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego”)
 • zadośćuczynienia na podstawie 445 §1 kc („w przypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”).
 • Odszkodowania na podstawie 444 §1 kc („w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.”

Ugoda z zakładem ubezpieczeń w sprawie o błąd medyczny

Zakład ubezpieczeń przyjął sprawę do rozpoznania, a następnie przyjął odpowiedzialność za zdarzenie. Na podstawie analizy zebranej dokumentacji w sprawie zakład ubezpieczeń ustalił, iż podczas  zabiegu doszło do oparzenia pośladków. Powyższe należało uznać jako niedołożenie należytej staranności przez personel medyczny przygotowujący Pacjentkę bezpośrednio do zabiegu operacyjnego. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami u Poszkodowanej doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu, wydłużył się czas leczenia, konieczne było odbycie dodatkowych wizyt lekarskich i zabiegów. W związku z tym zakład ubezpieczeń zaproponował ugodowe zakończenie sprawy, poprzez zapłatę kwoty 20.000 zł.

Kancelaria Effect podjęła negocjacje ugodowe. Odpowiadając na propozycję ugody, stwierdzono, że Poszkodowana widzi możliwość zawarcia porozumienia, jednak wskazane warunki jej nie satysfakcjonują. Proponowana kwota była nie tylko nieadekwatna jako zadośćuczynieni za krzywdę i naruszenie praw pacjenta, ale przede wszystkim nie obejmowała kosztów leczenia. Tymczasem Poszkodowana będzie musiał poddać się zabiegom usuwania blizn, które są zabiegami nierefundowanymi  i bardzo kosztownymi

Wychodząc naprzeciw propozycji ugodowej, zaproponowano ugodę w  wysokości 55.000 zł. Kwota ta, w toku dalszych negocjacji z zakładem ubezpieczeń została ostatecznie zmniejszona o 5.000, zł. Poszkodowana otrzymała ostatecznie kwotę 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd medyczny

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny

Chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o błąd medyczny?

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.