690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek na nartach

Opis sprawy, którą prowadziliśmy w imieniu osoby, która jadąc w sposób prawidłowy po stoku narciarskim, została najechana od tyłu przez innego narciarza, przez co upadła i doznała obrażeń ciała. Narciarz, będący sprawcą wypadku, nie posiadał polisy OC, w związku z czym musiał zapłacić odszkodowanie za wypadek na nartach z własnej kieszeni.


Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek narciarski:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!


Odszkodowanie za wypadek na stoku narciarskim, spowodowany przez innego narciarza - opis naszej sprawy sądowej

Wypadek na stoku narciarskim, z winy innego narciarza

W lutym 2020r. nasza klientka pojechała na narty. W trakcie spokojnego zjazdu, nagle i niespodziewanie została uderzona od tyłu przez innego narciarza. Zdarzenie to nagrało się na monitoringu stoku narciarskiego. Z nagrania wynikało, że jadący z tyłu narciarz nie zachował należytej ostrożności na stoku i jadąc z góry uderzył w jadącą przed nim poszkodowaną, powodując jej upadek. Na miejsce zdarzenia wezwano karetkę pogotowia ratunkowego, która zabrała  poszkodowaną na SOR. Przeprowadzone w szpitalu badania wykazały uraz w postaci złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej. Stan ręki wymagał leczenia operacyjnego i tego samego dnia wykonano zabieg w postaci zamkniętego nastawienia złamania ze stabilizacją wewnętrzną. Dalsze leczenie kontynuowała w poradniach. Mimo długotrwałego leczenia, ręka nie wróciła do sprawności.

Odszkodowanie od narciarza za wypadek z jego winy

Poszkodowana zwróciła się do Kancelarii Effect, z prośbą o ocenę zasadności roszczeń. Kancelaria oceniła, że dochodzenie odszkodowania od sprawcy zdarzenia jest zasadne i podjęła się reprezentacji w sprawie. Po podpisaniu umowy zgłosiliśmy roszczenie do sprawcy wypadku, z jednoczesnym zapytaniem o ewentualną polisę OC. Okazało się, że sprawca wypadku takiej polisy nie posiada. Jednocześnie zaproponował on poszkodowanej zapłatę kwoty 5.000 zł. Nie zgodziliśmy się na takie rozwiązanie i wystosowaliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała w kwocie 20.000 zł oraz odszkodowania w kwocie 1.799,16 zł.  Po bezskutecznym upływie terminu zakreślonego w wezwaniu, sprawa została skierowana do sądu.

Sprawa sądowe o odszkodowanie po zderzeniu na stoku narciarskim

W odpowiedzi na pozew, pozwany narciarz przyznał, że doszło do zdarzenia między stronami postępowania jednakże zakwestionował przyczyny wystąpienia tego zdarzenia. Wywodził, że winę za całe zdarzenie ponosi poszkodowana, która rzekomo nie dostosowała się do przepisów kodeksu zachowania dla narciarzy i snowboardzisty, który obowiązywał na stoku. Podniósł on, że zgodnie z zapisem § 6 ww. kodeksu „o ile nie jest to absolutnie konieczne, narciarz lub snowboardzista musi uniknąć zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboardzista winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej”. Zgodnie z zapisem § 5 kodeksu „Narciarz lub snowboardzista, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę  stoku, musi spojrzeć  w górę i w  dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych. Pozwany  narciarz wskazał, że poszkodowana nie zastosowała się do powyższych reguł, czum sama doprowadziła do zaistnienia zdarzenia.

Wyrok sądowy w sprawie o odszkodowanie za wypadek na stoku

Sąd przeprowadził dowód z zeznań stron, zeznań świadków zdarzenia oraz opinii biegłego i na podstawie zebranego materiału dowodnego ocenił, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części. W uzasadnieniu swojego stanowiska sąd wskazał przede wszystkim, że przebieg zdarzenia został zarejestrowany na nagraniu z monitoringu, znajdującego się na stoku narciarskim. Wynika z niego bezsprzeczne, iż poszkodowana zjeżdżała na nartach ze stoku narciarskiego, a przed nią nikt nie jechał. Będąc na środku stroku skręciła w lewą stronę i wolno zjeżdżała w dół stoku. Za nią, z szybszą prędkością, jechał pozwany, który zjeżdżał z prawej strony stoku w lewą stronę. Będąc na wysokości poszkodowanej wykonał skręt w prawą stronę, nie zapanował nad nartami, obróciło go i wjechał na poszkodowaną, powodując jej upadek na prawą rękę. Wbrew twierdzeniom pozwanego poszkodowana jechała z prędkością odpowiednią do warunków panujących na stoku i w żadnym stopniu nie przyczyniła się do przedmiotowego zdarzenia.

Zgodnie z art. 415 kc, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jak wskazuje się w orzecznictwie i literaturze przesłankami odpowiedzialności jest zaistnienie szkody, wystąpienie faktu, z którym ustawa czyni odpowiedzialnym określony podmiot oraz związek przyczynowy pomiędzy czynem niedozwolonym, a szkodą przy czym szkoda winna być jego zwykłym następstwem.

Wysokość zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania po wypadku narciarskim

Roszczenie poszkodowanej opierało się na art. 445 kc. Zadośćuczynienie przewidziane w tym przepisie ma na celu naprawienie krzywd wyrządzonych deliktem oraz złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych - zarówno tych już doznanych, jak też tych mogących wystąpić w przyszłości, przy czym nie tylko trwałe, lecz także przemijające zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu mogą usprawiedliwiać przyznanie zadośćuczynienia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.03.2000 r. V CKN 909/00). Natomiast wysokość zadośćuczynienia, z uwagi na jego kompensacyjny charakter, powinna być adekwatna do doznanej krzywdy oraz uwzględniać wszystkie zachodzące okoliczności takie jak nasilenie cierpień – zarówno fizycznych jak i psychicznych, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa czy trwałe następstwa zdarzenia. Rozmiar zadośćuczynienia musi przy tym przedstawiać dla pokrzywdzonego ekonomicznie odczuwalną wartość. Jednocześnie określenie wysokości zadośćuczynienia powinno się opierać na obiektywnych i sprawdzalnych kryteriach, przy uwzględnieniu jednak indywidualnej sytuacji stron (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.09.2002 r., IV CKN 1266/00).

Na okoliczność ustalenia  jakich obrażeń ciała doznała poszkodowana na skutek wypadku, wysokości uszczerbku na zdrowiu, natężenia cierpień fizycznych, rokowań na przyszłość, konieczności sprawowania nad nią opieki przez osoby trzecie na podstawie dokumentacji medycznej powódki i bezpośredniego jej badania Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii. Biegły w opinii ustalił, że w wyniku obrażeń poszkodowana  doznała 5 % trwałego uszczerbku na zdrowiu u osoby praworęcznej. W ocenie Sądu opinia sporządzona przez biegłego w niniejszej sprawie była rzetelna, pełna, jasna i zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd, analizując rodzaj uszkodzeń ciała, których doznała powódka w związku z przedmiotowym wypadkiem, ich charakter, długotrwałość związanych z tym cierpień fizycznych i długi okres przebiegu leczenia, stopień cierpień fizycznych oraz psychicznych powódki, ich intensywność i długotrwałość, jak również uwzględniwszy wiek poszkodowanej i jej potrzeby materialne, dyskomfort związany z koniecznością uzależnienia od pomocy innych osób w czynnościach życia codziennego w okresie po wypadku, a także odniesienie przez powódkę trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5 % ustalonego przez biegłego sądowego, jak również to, iż w wyniku przedmiotowego zdarzenia poszkodowana wykazuje kompleksy związane ze swoim wyglądem (blizny), uznał, iż krzywdę poszkodowanej w pełni skompensuje zadośćuczynienie w kwocie 20.000 zł.

Zdaniem Sądu powódce przysługiwało również odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i opieki. Zgodnie bowiem z art. 444 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Sąd zasądził z tego tytułu kwotę 1.159,08 zł.

Finalnie, sąd zasądził na rzecz poszkodowanej kwotę 21.159,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi i pełnymi zwrotem kosztów procesu. Wyrok został zrealizowany przez pozwanego, bez składania apelacji

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek na stoku narciarskim

Sprawy z zakresu wypadków na nartach należą do spraw skomplikowanych, ze względu na trudności dowodowe, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek narciarski:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 4 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.