690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FAQ

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Opisz sprawę w formularzu, mailu lub przez WhatsApp albo zadzwoń: 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. W razie jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o kontakt z nami, za pomocą danych umieszczonych w zakładce Kontakt.

 1. CZYM JEST ODSZKODOWANIE KOMUNIKACYJNE Z OC SPRAWCY ?
 2. DLACZEGO UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW MECHANICZNYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
 3. CO DAJE NAM UBEZPIECZENIE OC?
 4. CZEGO NIE OBEJMUJE ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE Z OC SPRAWCY?
 5. ZA JAKIE ZDARZENIA I WYPADKI DROGOWE NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY?
 6. KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O ODSZKODOWANIE KOMUNIKACYJNE Z OC SPRAWCY?
 7. ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA Z OC SPRAWCY
 8. CZY TO, ŻE KIEROWCA JEST DLA PASAŻER OSOBĄ BLISKĄ MA WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODSZKODOWANIA?
 9. CZY POTRĄCONY PIESZY MA PRAWO DO ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY?
 10. CZY PIJANY PIESZY MA PRAWO DO ODSZKODOWANIA?
 11. CZY POTRĄCONE DZIECKO MOŻE OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE JEŚLI WTARGNĘŁO NA JEZDNIĘ?
 12. CZY SPRAWCA MOŻE PONIEŚĆ FINANSOWE KONSEKWENCJE WYPADKU?
 13. JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ POSZKODOWANEMU W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM?
 14. CZYM DOKŁADNIE JEST ODSZKODOWANIE ZA PONIESIONĄ SZKODĘ?
 15. CO TO JEST ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ?
 16. KIEDY POSZKODOWANEMU PRZYSŁUGUJE RENTA?
 17. JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ RODZINIE, JEŻELI POSZKODOWANY ZMARŁ?
 18. KOMU PRZYSŁUGUJE ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OSOBY NAJBLIŻSZEJ?
 19. CZY ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI DZIECKA MOGĄ OTRZYMAĆ ZARÓWNO MATKA JAK I OJCIEC?
 20. JAKA JEST ŚREDNIA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA PO WYPADKU SAMOCHODOWYM?
 21. CO TO JEST KWOTA BEZSPORNA?
 22. JAKI WPŁYWA MA PRZYCZYNIENIE SIĘ POSZKODOWANEGO DO POWSTANIA SZKODY NA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA?
 23. W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SZKODĘ KOMUNIKACYJNĄ Z OC SPRAWCY?
 24. CZY O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ MOŻNA SIĘ STARAĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM PROCESU LECZENIA?
 25. ILE CZASU MA TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE NA WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA?
 26. JAKIE SYTUACJE WPŁYWAJĄ NA WYDŁUŻENIE SIĘ PRZEBIEGU LIKWIDACJI SZKODY?
 27. CZYM JEST UGODA ZAWARTA Z UBEZPIECZYCIELEM?
 28. CO SIĘ STANIE JAK POSZKODOWANY NIE WYRAZI ZGODY NA UGODĘ PROPONOWANĄ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ?
 29. JAK MA SIĘ ZACHOWAĆ POSZKODOWANY W PRZYPADKU KOLIZJI Z INNYM POJAZDEM?
 30. CZY NA ODSZKODOWANIE TRZEBA POCZEKAĆ, AŻ SPRAWA KARNA SIĘ ZAKOŃCZY?
 31. JAKIE DOKUMENTY MUSI ZEBRAĆ POSZKODOWANY ABY DOSTAĆ ODSZKODOWANIE?
 32. CO W PRZYPADKU GDY SPRAWCA ZBIEGŁ Z MIEJSCA ZDARZENIA?
 33. CO W PRZYPADKU GDY SPRAWCA NIE MIAŁ UBEZPIECZENIA OC?
 34. CO TO JEST UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY?
 35. CZYM JEST ROSZCZENIE REGRESOWE?
 36. DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE O ODSZKODOWANIE?
 37. ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY W KANCELARII EFFECT?
 38. ILE KOSZTUJE ANALIZA SPRAWY PRZEZ KANCELARIĘ EFFECT?
 39. PRZECIWKO JAKIM ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ PROWADZI SPRAWY KANCELARIA EFFECT?
 40. NA JAKIM OBSZARZE DZIAŁA KANCELARIA EFFECT?
 41. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZLECIĆ SPRAWĘ?
 42. JAKIE DOŚWIADCZENIE MA KANCELARIA EFFECT W SPRAWACH ODSZKODOWAŃ Z OC?
 43. W JAKICH SPRAWACH SPECJALIZUJE SIĘ KANCELARIA EFFECT?
 44. CZY KANCELARIA EFFECT PROWADZI RÓWNIEŻ SPRAWY SĄDOWE?
 45. W JAKICH PRZYPADKACH SPRAWA JEST KIEROWANA NA DROGĘ SĄDOWĄ?
 46. CZY POSZKODOWANY MUSI ZGODZIĆ SIĘ NA PROCES SĄDOWY?
 47. JAKIE KOSZTY MUSI PONIEŚĆ POSZKODOWANY W PRZYPADKU SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ SĄDOWĄ?
 48. GDZIE BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ SPRAWA SĄDOWA?
 49. CZY POSZKODOWANY MUSI UCZESTNICZYĆ W PROCESIE SĄDOWYM ?
 50. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KANCELARIĄ EFFECT?

CZYM JEST ODSZKODOWANIE KOMUNIKACYJNE Z OC SPRAWCY ?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Dzięki temu ubezpieczeniu, w razie zaistnienia szkody, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

DLACZEGO UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW MECHANICZNYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Główne powody dla wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia OC to duża ilość wypadków na drogach oraz wysokie kwoty potencjalnych odszkodowań. Przy braku ubezpieczenia OC, sprawcy wypadków mogliby nie być w stanie zapłacić poszkodowanym lub ich rodzinom należnych świadczeń. Świadczenia te mogą być bowiem liczone nawet w setkach tysięcy złotych. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC powoduje przejście odpowiedzialności za wypłatę tych świadczeń bezpośrednio na towarzystwa ubezpieczeniowe.

CO DAJE NAM UBEZPIECZENIE OC?

Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale również ich sprawców. Dzięki temu, że w razie zaistnienia szkody, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Nie jest tym samym narażony na niewypłacalność sprawcy wypadku. Sprawca wypadku nie jest natomiast narażony na uszczuplenie majątku, wynikające z konieczności samodzielnego naprawienia szkody.

CZEGO NIE OBEJMUJE ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE Z OC SPRAWCY?

Zgodnie z ustawą zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za szkody:

 • wyrządzone samemu sobie;
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstała szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, itp.;
 • polegające na zanieczyszczeniu środowiska.

ZA JAKIE ZDARZENIA I WYPADKI DROGOWE NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY?

Odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje za szkody w poniesione we wszystkich wypadkach komunikacyjnych, a więc takich, w których bierze udział pojazd mechaniczny (samochód, autobus, motocykl, ciągnik rolniczy, a nawet przyczepa. Odszkodowania można więc żądać za szkodę poniesioną wskutek m.in. wypadku samochodowego, wypadku na motorze, wypadku w autobusie lub tramwaju, potrącenia pieszego przez samochód, czy też potrącenia rowerzysty.

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O ODSZKODOWANIE KOMUNIKACYJNE Z OC SPRAWCY?

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek każdej osobie poszkodowanej w tym wypadku lub też rodzinie poszkodowanego, jeżeli skutkiem wypadku jest jego śmierć. Odszkodowanie przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku, o ile nie jest on jego sprawcą. Odszkodowanie z OC przysługuje więc zarówno kierowcy nie będącemu sprawcą, pasażerom, w tym pasażerom sprawcy, potrąconym pieszym, czy też potrąconym rowerzystom.

ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA Z OC SPRAWCY

Tak, oczywiście. W przypadku, gdy wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. uderzenie w drzewo), prawo do dochodzenia odszkodowania przysługuje wszystkim pasażerom jadącym pojazdem mechanicznym razem ze sprawcą, o ile doznali oni obrażeń ciała lub strat materialnych. W razie natomiast zderzenia pojazdów, oprócz pasażerów sprawcy, odszkodowania może dochodzić również poszkodowany kierowca innego pojazdu, a także jego pasażerowie.

CZY TO, ŻE KIEROWCA JEST DLA PASAŻER OSOBĄ BLISKĄ MA WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODSZKODOWANIA?

Dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy też znajomym lub nawet najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy jadącego ze swoją najbliższą rodziną, wszyscy członkowie rodziny, którzy doznają szkody (dzieci, żona, mąż), będą uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

CZY POTRĄCONY PIESZY MA PRAWO DO ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY?

Pieszy, który zostanie potrącony na chodniku lub w trakcie przechodzenia przez drogę w miejscu niemal w każdym wypadku będzie uprawniony do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Działa tu bowiem tzw. zasada ryzyka. Odszkodowanie może być jednak ograniczone jeśli sam pieszy przyczynił się do wypadku. To samo tyczy się pieszego poruszającego się drogą poza terenem niezabudowanym, o ile porusza się on po lewej stronie drogi i posiada elementy odblaskowe.

CZY PIJANY PIESZY MA PRAWO DO ODSZKODOWANIA?

Okoliczność, iż w krwi poszkodowanego pieszego wykryto alkohol jest bardzo często podnoszona przez zakłady ubezpieczeń. Czy słusznie ? Nie zawsze. Choć nie da się ukryć, że osoby pod wpływem alkoholu bardzo często swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pieszy, jak każdy uczestnik ruchu drogowego, ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeżeli więc pieszy jest pijany, ale mimo to przestrzega tych przepisów i do potrącenia dojdzie bez jego winy, to nie można odmówić mu prawa do uzyskania stosownego odszkodowania.

CZY POTRĄCONE DZIECKO MOŻE OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE JEŚLI WTARGNĘŁO NA JEZDNIĘ?

Według polskiego prawa osobie poniżej 13 roku życia nie można przypisać winy. Dlatego też o odszkodowanie jak najbardziej należy się starać. W przypadku potrącenia małoletniego do lat 13, przyznane świadczenia mogą być pomniejszone o procentowo ustalony wskaźnik przyczynienia, który zależy od okoliczności konkretnej sprawy, ale przede wszystkim od wieku dziecka. Nie ma jednak możliwości by poszkodowane dziecko było pozbawione w całości prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

CZY SPRAWCA MOŻE PONIEŚĆ FINANSOWE KONSEKWENCJE WYPADKU?

Niejednokrotnie zdarza się, że poszkodowani nie chcą lub boją się dochodzić należnego im zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (rodzic, mąż, żona, znajomy). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody wypadku może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń (roszczenie regresowe) w przypadku, gdy sprawca:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ POSZKODOWANEMU W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

CZYM DOKŁADNIE JEST ODSZKODOWANIE ZA PONIESIONĄ SZKODĘ?

Odszkodowanie jest świadczeniem za szkody, jakie powstały w pojeździe jak również za inne straty materialne (zniszczone ubrania, telefon, rower, itp.) oraz za koszty poniesione w związku z wypadkiem (koszty leczenia, opieki zdrowotnej, rehabilitacji, adaptacji miejsca zamieszkania do nowych potrzeb). Ponadto tytułem odszkodowania można dochodzić zwrotu utraconych dochodów lub innych utraconych korzyści. Wysokość odszkodowania musi być zawsze ściśle udowodniona.

CO TO JEST ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ?

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, które w założeniu ma rekompensować krzywdę doznaną w wypadku tj. ból oraz cierpienie fizyczne i psychiczne. W przypadku szkód na osobie zadośćuczynienie jest zwykle głównym elementem roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego.

KIEDY POSZKODOWANEMU PRZYSŁUGUJE RENTA?

Renta przysługuje w sytuacji gdy na skutek wypadku poszkodowany stał się całkowicie lub częściowo niezdolny do wykonywania pracy.

JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ RODZINIE, JEŻELI POSZKODOWANY ZMARŁ?

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;

KOMU PRZYSŁUGUJE ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OSOBY NAJBLIŻSZEJ?

Zadośćuczynienie po śmierci należy się przede wszystkim małżonkowi, zstępnym oraz wstępnym poszkodowanego (dzieciom, rodzicom, dziadkom), ale również rodzeństwu i innym osobom, które przeżyły śmierć kogoś bliskiego (konkubinat, narzeczeństwo).

CZY ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI DZIECKA MOGĄ OTRZYMAĆ ZARÓWNO MATKA JAK I OJCIEC?

Tak, o ile oboje złożą osobne roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia.

JAKA JEST ŚREDNIA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA PO WYPADKU SAMOCHODOWYM?

W przypadku odniesienia urazów ciała w wypadku samochodowym, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Nie istnieje więc tzw. „średnia wysokość odszkodowania za wypadek samochodowy”, czy też "średnie odszkodowanie po wypadku".

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku zależy przede wszystkim od odniesionych przez poszkodowanego obrażeń, wpływu wypadku na jego życie i poniesionych kosztów. Zadośćuczynienie za krzywdę jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku wypadku doznała uszkodzeń kręgosłupa lub głowy, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała.

Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyny itp.). Tak, jak wspomniano wcześniej, kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych skutków wypadku.

CO TO JEST KWOTA BEZSPORNA?

Jest to taka część świadczenia odszkodowawczego, co do której nie ma sporu jeśli chodzi o jej wysokość. Wypłata kwoty bezspornej następuje po przyjęciu odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

JAKI WPŁYWA MA PRZYCZYNIENIE SIĘ POSZKODOWANEGO DO POWSTANIA SZKODY NA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA?

W przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z polisy OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego, to jazda z nadmierną prędkością, jazda z pijanym kierowcą, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub też wtargnięcie pieszego na jezdnię. Zaistnienie którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje, że przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SZKODĘ KOMUNIKACYJNĄ Z OC SPRAWCY?

Roszczenia poszkodowanego przedawniają się co do zasady po upływie 3 lat od dnia, w którym dowiedział się on o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia nie później jednak niż w ciągu 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Termin 3-letni obowiązuje w sytuacji, gdy nie było wszczęte postępowanie karne. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku ulegają przedawnieniu po upływie lat 20 bez względu na to kiedy poszkodowany, dowiedział się o szkodzie jak i osobie za nią odpowiedzialnej. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.

CZY O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ MOŻNA SIĘ STARAĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM PROCESU LECZENIA?

Oczywiście, że tak. Nawet, jeśli proces leczenia nie zakończył się można się starać o wypłatę należnych świadczeń. Co więcej, niekiedy można nawet uzyskać zaliczkę na przyszłe koszty leczenia i procesu rehabilitacji.

ILE CZASU MA TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE NA WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA?

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC sprawcy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych. Gdyby jednak wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

JAKIE SYTUACJE WPŁYWAJĄ NA WYDŁUŻENIE SIĘ PRZEBIEGU LIKWIDACJI SZKODY?

Najczęstszym powodem opóźnień jest niedostarczenie kompletnej dokumentacji sprawy (zwłaszcza dokumentacji medycznej bądź dokumentacji sprawy karnej). Ponadto, wypłata odszkodowania może się opóźnić, gdy okoliczności sprawy są niejasne. Przy takich sprawach może wystąpić konieczność oczekiwania na wypłatę odszkodowania, aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej.

CZYM JEST UGODA ZAWARTA Z UBEZPIECZYCIELEM?

Ugoda jest umową zawartą między poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń, mającą na celu polubowne zamknięcie sprawy. W ugodzie strony wskazują kwotę, która zostaje wypłacona poszkodowanemu, przy czym poszkodowany rezygnuje z dochodzenia dalszych roszczeń w przyszłości. Podpisanie ugody jest jednoznaczne ze rezygnacją z prawa ubiegania się co do dalszych roszczeń również na drodze sądowej.

CO SIĘ STANIE JAK POSZKODOWANY NIE WYRAZI ZGODY NA UGODĘ PROPONOWANĄ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ?

Zawarcie ugody jest prawem, a nie obowiązkiem poszkodowanego. Ma więc on prawo zgodzić się na warunki proponowane przez Towarzystwo, ale może również odmówić, jeżeli propozycja jest nieadekwatna do poniesionej szkody. W tej drugiej sytuacji istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową i dochodzenia dalszych roszczeń w procesie przeciwko ubezpieczycielowi.

JAK MA SIĘ ZACHOWAĆ POSZKODOWANY W PRZYPADKU KOLIZJI Z INNYM POJAZDEM?

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego ucierpieli ludzie, niezbędne jest wezwanie na miejsce wypadku policji. W innej sytuacji wystarczy spisanie oświadczenia sprawcy kolizji, iż z własnej winy, z powodu niezachowania należytej staranności, doprowadził on do wypadku komunikacyjnego. Proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

CZY NA ODSZKODOWANIE TRZEBA POCZEKAĆ, AŻ SPRAWA KARNA SIĘ ZAKOŃCZY?

Zasadniczo nie ma potrzeby oczekiwania na zakończenie sprawy karnej. Wystarczy, by z okoliczności sprawy jednoznacznie wynikała wina sprawcy. Wyjątkiem są sprawy wątpliwe, w których konieczne jest ustalenie, czy w ogóle mamy do czynienia z przestępstwem, a jeśli tak, to kto jest jego sprawcą. Przy takich sprawach może wystąpić konieczność oczekiwania na wypłatę odszkodowania, aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej.

JAKIE DOKUMENTY MUSI ZEBRAĆ POSZKODOWANY ABY DOSTAĆ ODSZKODOWANIE?

W pierwszej kolejności są to:

 • dowód tożsamości;
 • dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitali, karty informacyjne z leczenia itp.);
 • dokumenty potwierdzające winę sprawcy (zeznania świadków, notatka policyjna, podpisane oświadczenie sprawcy wypadku);
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty (np. faktury za zakup leków, rachunki za specjalistyczne konsultacje medyczne, rachunki odnośnie przejazdów);
 • dokumenty potwierdzające utracony dochód.

CO W PRZYPADKU GDY SPRAWCA ZBIEGŁ Z MIEJSCA ZDARZENIA?

Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

CO W PRZYPADKU GDY SPRAWCA NIE MIAŁ UBEZPIECZENIA OC?

Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca nie miał ważnego ubezpieczenia OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

CO TO JEST UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY?

W przypadku gdy sprawca wypadku komunikacyjnego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku samochodowego nie posiada polisy OC, ale jest znany, to UFG wypłaci świadczenia zarówno za uszkodzone mienie, jak i za szkody na osobie. Jeżeli zaś sprawca nie jest znany, lecz okoliczności wskazują na udział pojazdu mechanicznego, to poszkodowany może uzyskać w każdym przypadku odszkodowanie za szkody na osobie, a rekompensata za uszkodzone mienie przysługuje tylko, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie z UFG za uszkodzone mienie należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany nie posiada polisy AC.

CZYM JEST ROSZCZENIE REGRESOWE?

W niektórych przypadkach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody osobowej lub rzeczowej może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń w przypadku, gdy szkoda spowodowana została na skutek ewidentnego błędu lub zaniedbania. Przysługujące zakładowi ubezpieczeń lub UFG roszczenie zwrotne powstaje, gdy sprawca wypadku:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE O ODSZKODOWANIE?

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

ILE KOSZTUJE ZLECENIE SPRAWY W KANCELARII EFFECT?

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw odszkodowawczych jest wynagrodzeniem prowizyjnym, płatnym tylko i wyłącznie po uzyskaniu kwoty pieniężnej od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w ramach zawieranej umowy zlecenia. System wynagradzania od sukcesu motywuje nas do uzyskiwania najwyższych kwot odszkodowań.

Nasza prowizja wynosi zwykle 13%-25% brutto kwoty wywalczonej od ubezpieczyciela.

ILE KOSZTUJE ANALIZA SPRAWY PRZEZ KANCELARIĘ EFFECT?

Całkowicie bezpłatne jest wstępne przeanalizowanie przez nas sprawy w celu sprawdzenia, czy Klientowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

PRZECIWKO JAKIM ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ PROWADZI SPRAWY KANCELARIA EFFECT?

Nasza kancelaria odszkodowawcza dochodzi roszczeń odszkodowawczych od wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, działających na Polskim rynku. Są to w szczególności: Allianz, Aviva, Axa Direct, Benefia, Compensa, Generali, Gothaer, HDI Asekuracja, InterRisk, ERGO Hestia, Liberty Ubezpieczenia, Link4, MTU, Proama, PZU, Warta, TUW Pocztowe, TUW "TUZ".

NA JAKIM OBSZARZE DZIAŁA KANCELARIA EFFECT?

Jesteśmy z Krakowa, lecz dochodzimy odszkodowań na terenie całego kraju. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw nie tylko na terenie Krakowa i Małopolski, ale również na terenie Warszawy, Śląska, Wrocławia, Łodzi, Poznania, a nawet w Toruniu, Białymstoku, Szczecinie czy Gdańsku.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZLECIĆ SPRAWĘ?

Wszelkie formalności związane z prowadzeniem spraw odszkodowawczych lub windykacyjnych załatwiamy osobiście w siedzibie naszej kancelarii, zdalnie (poczta, e-mail, telefon) lub też u Klientów (również z innych części kraju), za pośrednictwem naszych pracowników. Zawsze dostosowujemy się w tym zakresie do oczekiwań i potrzeb Klientów.

JAKIE DOŚWIADCZENIE MA KANCELARIA EFFECT W SPRAWACH ODSZKODOWAŃ Z OC?

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach, co daje gwarancję, iż Państwa sprawa zostanie poprowadzona rzetelnie i skutecznie. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną poczynając od zgłoszenia szkody, zgromadzenia niezbędnych dowodów w sprawie, sporządzania pism, po czuwanie nad terminowością wypłaty odszkodowania przez podmiot zobowiązany.

W JAKICH SPRAWACH SPECJALIZUJE SIĘ KANCELARIA EFFECT?

Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań za szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu), poniesione we wszelkich wypadkach samochodowych. Każda osoba poszkodowana w takim wypadku (kierowca samochodu, pasażer samochodu, kierowca motocykla, pasażer motocykla, potrącony rowerzysta lub potrącony pieszy, potrącone dziecko), która zarazem nie jest jego wyłącznym sprawcą, ma bowiem prawo do uzyskania stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za poniesione straty.

CZY KANCELARIA EFFECT PROWADZI RÓWNIEŻ SPRAWY SĄDOWE?

W razie konieczności prowadzimy sprawy na etapie sądowym, zapewniając profesjonalnego pełnomocnika oraz bezpłatne zastępstwo procesowe. Na tym etapie postępowania Klient może liczyć na kompleksową obsługę prawną. Sporządzamy w tym zakresie wszelkie pisma procesowe, zapewniamy zastępstwo na rozprawach sądowych oraz aktywnie monitorujemy przebieg sprawy.

W JAKICH PRZYPADKACH SPRAWA JEST KIEROWANA NA DROGĘ SĄDOWĄ?

Sprawa może zostać skierowana na drogę sądową, w sytuacji gdy ubezpieczyciel wypłaci świadczenia odszkodowawcze w wysokości, która nie zrekompensuje poniesionej szkody.

CZY POSZKODOWANY MUSI ZGODZIĆ SIĘ NA PROCES SĄDOWY?

Nie, jest to decyzja poszkodowanego, podejmowana po przedstawieniu propozycji poprowadzenia sprawy przez prawników naszej kancelarii odszkodowawczej.

JAKIE KOSZTY MUSI PONIEŚĆ POSZKODOWANY W PRZYPADKU SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ SĄDOWĄ?

Poszkodowany zobowiązany jest uiścić kwotę opłaty od pozwu Dodatkowo poszkodowany może zostać zobowiązany do uiszczenia zaliczki na biegłego sądowego. Jeżeli sytuacja finansowa poszkodowanego nie pozwala na pokrycie tych opłat, kancelaria wraz z pozwem występuje o zwolnienie od kosztów sądowych.

GDZIE BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ SPRAWA SĄDOWA?

Sprawa sądowa toczy się z reguły przed sądem rejonowym lub okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego.

CZY POSZKODOWANY MUSI UCZESTNICZYĆ W PROCESIE SĄDOWYM ?

Co do osobistego udziału poszkodowanego w postępowaniu sądowym, to ogranicza się on do 2 kwestii. Po pierwsze Klient musi stawić się na rozprawie i zeznać jak wygląda sprawa z jego perspektywy (jak doszło do zdarzenia, jakie są jego skutki itp.). Po drugie może zostać wyznaczona komisja lekarska, w celu ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KANCELARIĄ EFFECT?

 Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.