+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FAQ

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

1. JAKIE SPRAWY WINDYKACYJNE OBSŁUGUJE KANCELARIA EFFECT ?

Głównym obszarem naszej działalności jest skuteczna windykacja należności gospodarczych (B2B) Windykujemy przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych faktur i rachunków, ale również z tytułu, umów kupna-sprzedaży czy umów o roboty budowlane. Mamy doświadczenie w windykacji należności dla firm z wielu branż, z uwzględnieniem zakładów produkcyjnych, hurtowni, firm budowlanych, firm usługowych oraz firm transportowych.

2. CZY KANCELARIA EFFECT PROWADZI SPRAWY PRZECIWKO OSOBOM PRYWATNYM ?

Kancelaria Effect prowadzi wyłącznie sprawy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza sprawy z branży transportowej i budowlanej.

3. CZY KANCELARIA EFFECT PRZYJMUJE KAŻDĄ SPRAWĘ ?

Przed podpisaniem umowy dokładnie analizujemy każdą sprawę pod względem prawnym i merytorycznym. Nie podejmujemy się spraw przeciwko osobom prywatnym, podmiotom gospodarczym w upadłości. Wyjątkowo podejmujemy się spraw po bezskutecznych egzekucjach komorniczych, a także spraw przedawnionych.

4. CZY KANCELARIA WINDYKUJE DŁUGI PRZEDAWNIONE ?

Kancelaria Effect – poza wyjątkowymi sytuacjami – nie zajmuje się windykacją długów przedawnionych.

5. NA CZYM POLEGA PROCES WINDYKACJI ?

Jako firma windykacyjna zapewniamy prowadzenie kompleksowego procesu windykacji należności. Skupiamy się na działaniach pozasądowych, takich jak windykacja polubowna oraz wywiad gospodarczy, lecz z równie dobrym skutkiem reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Nasze działania zawsze mają na celu odzyskanie długu w maksymalnie krótkim czasie, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych metod.

6. NA CZYM POLEGA ETAP POLUBOWNY ?

Etap polubowny ma na celu zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności, bez wchodzenia na drogę sądową. W trakcie etapu polubownego uzyskujemy dokumenty rejestrowe dłużnika, badamy jego aktualną sytuację finansową, uzyskujemy – o ile to możliwe - pisemne uznanie długu oraz negocjujemy i monitorujemy spłatę zadłużenia.

7. NA CZYM POLEGA ETAP SĄDOWY ?

W razie bezskuteczności postępowania polubownego zapewniamy Klientowi zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym. W ramach tego etapu weryfikujemy dostarczoną w sprawie dokumentację, wybieramy odpowiedni tryb postępowania, przygotowujemy i składamy pozew do właściwego sądu, sporządzamy wszelkie pisma procesowe oraz reprezentujemy Klienta w postępowaniu w I instancji, a w razie konieczności także w postępowaniu odwoławczym. Efektem jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności, pozwalającą na wszczęcie egzekucji komorniczej.

8. NA CZYM POLEGA ETAP EGZEKUCYJNY ?

W trakcie tego etapu składamy wniosek egzekucyjny do właściwego komornika, sporządzamy wszelkie pism i wnioski w trakcie trwania postępowania, przekazujemy komornikowi aktualne informacje na temat majątku dłużnika oraz monitorujemy wszystkie działania podejmowane przez komornika. Zdecydowanie wpływamy i interweniujemy gdy widzimy opieszałość organów Państwa.

9. JAKIE RODZAJE UMÓW STOSUJE KANCELARIA EFFECT ?

Klientom windykacyjnym proponujemy współpracę stałą (Umowa Stałej Obsługi Windykacyjnej) lub jednorazową (Umowa Jednorazowej Usługi Windykacyjnej).

10. CZY DZIAŁANIA KANCELARII EFFECT SĄ ZGODNIE Z PRAWEM ?

W trakcie działań windykacyjnych podejmujemy wyłącznie działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

11. JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z KANCELARIĄ EFFECT PO PODPISANIU UMOWY ?

W trakcie działań windykacyjnych informujemy na bieżąco o przebiegu sprawy. Nie podejmujemy żadnych wiążących decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z Klientem. Nasi stali klienci posiadają dostęp on-line do prowadzonych postępowań.

12. CO WYRÓŻNIA KANCELARIĘ EFFECT NA TLE KONKURENCJI ?

Wyróżnia nas duża skuteczność działań na terenie całego kraju brak opłat stałych i abonamentów, a także kredytowanie zastępstwa procesowego w większości spraw sądowych.

13. JAK KSZTAŁTUJE SIĘ CENNIK USŁUG WINDYKACYJNYCH KANCELARII EFFECT ?

W trakcie zawierania umowy windykacyjnej, zawsze ustalamy nasze wynagrodzenie jako prowizję od kwoty skutecznie wyegzekwowanych należności. Jako jedna z nielicznych na rynku firm windykacyjnych nie pobieramy żadnych zaliczek, opłat wstępnych czy też kosztów operacyjnych związanych z wykonywaniem zlecenia windykacji. Podpisując z nami umowę Klient ma więc pewność, iż płaci wyłącznie za pozytywny efekt. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i zależy od wysokości dochodzonych wierzytelności, okresu ich przeterminowania oraz rozmiaru współpracy z Klientem. Wycena i analiza każdej sprawy windykacyjnej jest zawsze szybka i bezpłatna.

14. CZY KANCELARIA EFFECT POBIERA OPŁATY WSTĘPNE ?

Nie. Główną zasadą działania Kancelarii Effect jest pobieranie prowizji od sukcesu, tzn. ustalonego umownie procentu odzyskanych należności.

15. JAK WYGLĄDA ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI ODZYSKANYCH PRZEZ KANCELARIĘ EFFECT ?

Działając jako pełnomocnik Klienta, dążymy do tego aby dłużnik spełnił świadczenie na jego rachunek bankowy. Fakturę za nasze usługi wystawiamy po zaksięgowaniu przez Klienta kwoty należności na jego rachunku bankowym.

16. JAK PODPISAĆ UMOWĘ WINDYKACYJNĄ ?

Formalności związane z podpisaniem umowy windykacyjnej oraz odpowiednich pełnomocnictw - w zależności od woli Klienta – załatwiamy osobiście (w naszej siedzibie lub u Klienta) bądź też zdalnie (poczta i poczta elektroniczna). Na naszej stronie internetowej udostępniony jest formularz kontaktowy. Po jego wypełnieniu skontaktuje się z Państwem przedstawiciel naszej firmy. Zapytanie mogą Państwo przesłać także bezpośrednio na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Mogą Państwo również skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 12 631 14 51.

17. ZLECIŁEM WINDYKACJĘ MOJEJ WIERZYTELNOŚCI INNEJ FIRMIE. CZY MOGĘ TERAZ ZLECIĆ JĄ KANCELARII EFFECT ?

Sprawa, którą mamy się zająć nie powinna być równolegle prowadzona przez żadną inną firmę lub kancelarię prawną. Jeżeli Klient chce nam przekazać sprawę od innej firmy, to musi najpierw wypowiedzieć jej umowę. Tylko wyjątkowo włączamy się do toczącego się postępowania sądowego lub egzekucyjnego. Przykładowo, jeżeli w sprawie został złożony pozew sądowy, to zazwyczaj możemy się nią zająć dopiero po wydaniu wyroku przez sąd.

18. KOMU LEPIEJ POWIERZYĆ ODZYSKANIE WIERZYTELNOŚCI KANCELARII PRAWNEJ CZY PAŃSTWU ?

Jako połączenie firmy windykacyjnej i kancelarii prawnej, łączymy w sobie najlepsze cechy obu z nich. Zapewniamy działania kompleksowe, obejmujące miękką i twardą windykację polubowną, a także zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym. Nie pobieramy żadnych opłat z góry, nasze wynagrodzenie zależne jest tylko i wyłącznie od efektów naszych działań. Koszty zastępstwa procesowego w sądzie pobieramy po wygraniu sprawy i skutecznym wyegzekwowaniu należności od dłużnika.

19. JAKIE PONIOSĘ KOSZTY JEŚLI ZDECYDUJĘ SIĘ SKIEROWAĆ SPRAWĘ DO SĄDU ?

Klient ponosi jedynie koszty administracyjne, związane z prowadzeniem postępowania sądowego i egzekucyjnego (opłata sądowa, zaliczka komornicza), które są oczywiście zwrotnie przerzucane na dłużnika. Koszty zastępstwa procesowego w sądzie (wynagrodzenie radcy prawnego) pobieramy od dłużnika po wygraniu sprawy i skutecznym wyegzekwowaniu należności.

20, JAK DŁUGO TRWA ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI ?

To zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Proces windykacji może trwać jedynie kilka dni, jeżeli jednak zachodzi konieczność skierowania sprawy do sądu, a następnie do komornika, to wtedy czas trwania postępowania znacznie się wydłuży. Nie da się precyzyjnie określić maksymalnego czasu na skuteczne odzyskanie należności.

21. CZY KANCELARIA EFFECT MA PRAWNIKÓW NA MIEJSCU ?

Kancelaria Effect zatrudnia prawników, którzy prowadzą sprawy na drodze polubownej. Na drodze sądowej sprawy obsługuje nasza kancelaria prawna, która mieści się pod tym samym adresem co Kancelaria Effect. W związku z tym, iż prawnicy kancelarii prawnej współpracują bezpośrednio z pracownikami Kancelarii Effect, którzy obsługują sprawy na drodze polubownej, gwarantujemy szybką weryfikację spraw, a także przygotowanie i wysłanie pozwów sądowych.

22. W JAKIM TRYBIE PROWADZONE SĄ SPRAWY SĄDOWE ?

Kancelaria Effect kieruje sprawy sądowe do rozpatrzenia w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) lub też w postępowaniu zwykłym, upominawczym lub nakazowym. Wybór trybu postępowania zależy w szczególności od posiadanych przez Klienta dokumentów. Kancelaria Effect zawsze dba by minimalizować koszty ponoszone przez Klienta, nie wpływając przy tym na jakość prowadzonego postępowania.

23. POSIADAM JUŻ WYROK SĄDOWY, CZY OPŁACA MI SIĘ WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM, SKORO MOGĘ ODDAĆ SPRAWĘ DO KOMORNIKA ?

Oddając sprawę do komornika wierzyciel nie ma prawie żadnego wpływu na prowadzone działania komornika. Zlecenie sprawy Kancelarii Effect gwarantuje aktywne uczestnictwo w toczącym się postępowaniu komorniczym. Wobec dłużników prowadzimy również wywiad gospodarczy, dzięki któremu niejednokrotnie wskazujemy komornikom ukryty majątek dłużników.

24. CZY PRZYJMUJECIE SPRAWY PO BEZSKUTECZNYCH EGZEKUCJACH ?

Sprawy po bezskutecznych egzekucjach mogą być przedmiotem naszego postępowania. Każda taka sprawa jest jednak gruntownie analizowana przed podpisaniem umowy aby oszczędzić nasz wspólny czas.

25. CZY PROWADZICIE POSTĘPOWANIA PRZECIWKO CZŁONKOM ZARZĄDU NIEWYPŁACALNYCH SPÓŁEK Z O.O. ?

Tak. Po bezskutecznym zakończeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z o.o., występujemy - na podstawie art. 299 KSH - z pozwem przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki i dochodzimy roszczenia zaciągniętego przez spółkę z majątku osobistego członków zarządu.

26. CZY PROWADZICIE SPRAWY KARNE PRZECIWKO DŁUŻNIKOM ?

Nie występujemy jako strona w postępowaniu karnym, jednakże w uzasadnionych przypadkach radzimy klientom złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W takich przypadkach przygotowujemy klientom pisma gotowe do podpisu (zawiadomienie, zażalenie), a także udzielamy porad w trakcie trwania postępowania karnego.

27. CO W PRZYPADKU GDY DŁUŻNIK PRZEPISAŁ MAJĄTEK ?

W takiej sytuacji korzystamy z instytucji tzw. Skargi Pauliańskiej. Na drodze postępowania sądowego, udowadniamy, że przepisanie majątku miało na celu pokrzywdzenie wierzyciela, czego skutkiem jest uznanie czynności za bezskuteczną względem wierzyciela. Wierzyciel uzyskuje tym samym prawo zaspokojenia należności, pomimo przepisania majątku przez dłużnika.

28. JESTEM DŁUŻNIKIEM I DOSTAŁEM OD KANCELARII EFFECT WEZWANIE DO ZAPŁATY, CO MAM ZROBIĆ ?

Należy wpłacić zadłużenie na wskazany w wezwaniu do zapłaty numer rachunku bankowego wierzyciela. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, lub też chęci zawarcia porozumienia, należy się z nami niezwłocznie skontaktować, dzwoniąc lub pisząc, zgodnie z danymi wskazanymi na wezwaniu do zapłaty.

29. OTRZYMAŁEM WEZWANIE DO ZAPŁATY PRZEDAWNIONEGO DŁUGU OD INNEJ FIRMY, CZY MOGĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO KANCELARII EFFECT O POMOC ?

Tak, oczywiście. W ramach porady prawnej możemy przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty przedawnionego długu.

30. OTRZYMAŁEM NAKAZ ZAPŁATY PRZEDAWNIONEGO DŁUGU Z SĄDU, CZY MOGĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO KANCELARII EFFECT O POMOC ?

Tak, oczywiście. W ramach porady prawnej możemy przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty przedawnionego długu, Trzeba pamiętać, że czas na złożenie sprzeciwu jest ograniczony i wynosi 14 dni od momentu odebrania przesyłki z sądu.

31. JAKIE INNE USŁUGI WINDYKACYJNO-PRAWNE ŚWIADCZY KANCELARII EFFECT ?

Poza skuteczną windykacją należności Kancelaria Effect pomaga także dobrać środki zabezpieczające roszczenia na wypadek zatorów płatniczych bądź niewypłacalności kontrahentów, takie w szczególności jak: wywiad gospodarczy czy też pieczęć prewencyjna .

32. CO TO JEST WYWIAD GOSPODARCZY ?

Wywiad gospodarczy jest propozycją Kancelarii Effect dla Klientów chcących zminimalizować ryzyko poniesienia strat finansowych na etapie pozyskiwania nowych kontrahentów. Niezależnie od branży i wielkości firmy warto bowiem sprawdzać wiarygodność potencjalnego partnera handlowego. W ramach usługi wywiadu gospodarczego Kancelaria Effect uzyskuje oraz analizuje informacje dotyczące sytuacji prawnej i finansowej wskazanego przedsiębiorcy.

33. CO TO JEST PIECZĘĆ PREWENCYJNA ?

Używanie pieczęci prewencyjnej Kancelarii Effect znacznie zmniejsza ryzyko powstania problemów z zaległymi płatnościami. Sygnowanie nią wystawianych faktur VAT, rachunków czy też not odsetkowych informuje kontrahentów, że współpracują Państwo z Kancelarią Effect - firmą windykacyjną z Krakowa w zakresie windykacji swoich należności oraz o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie. Jaskrawoczerwony kolor pieczęci prewencyjnej Kancelarii Effect zwraca uwagę odbiorcy, skutecznie przypominając mu o nadchodzącym terminie płatności. Wpływa to w znaczący sposób na terminowe regulowanie zobowiązań przez partnerów handlowych, pozwalając tym samym uniknąć kosztów związanych z późniejszą windykacją należności.

34. CZY KANCELARIA EFFECT WYSTAWIA FAKTURY VAT ?

Kancelaria Effect za wykonane usługi wystawia faktury VAT. Nasi klienci mogą wynagrodzenie spółki zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

35. JAKIE SĄ FORMY KONTAKTU Z KANCELARIĄ EFFECT ?

/jeżeli Państwa kontrahent nie zapłacił za wykonaną usługę lub sprzedany towar, to na pewno warto się z nami skontaktować:

 • kontakt telefoniczny pod numerami: (12) 631 14 51 lub 690 453 226;
 • kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • kontakt poprzez formularz kontaktowy.

36. CZY KANCELARIA EFFECT POSIADA PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCHH ?

Tak, oczywiście. Zapraszamy do śledzenia naszych oficjalnych profili na portalach społecznościowych – Twitter i Facebook.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.