+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odszkodowania powypadkowe - nasze sprawy

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Opisz swoją sprawę w formularzu lub w mailu albo zadzwoń pod numer: 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

W artykule opisujemy niektóre sprawy prowadzone przez naszą firmę w zakresie odszkodowań za szkody osobowe poniesione w wypadkach innych niż wypadki komunikacyjne. Są tu przedstawione m.in. sprawy z zakresu wypadków w pracy (OC pracodawcy), wypadków rolniczych, wypadków w parkach rozrywki i parkach wodnych, a także błędów medycznych.

Miałeś wypadek, w którym zostały odniesione obrażenia ciała? Sprawdź jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu odszkodowania 

Szczegółowe informacje na temat dochodzenia odszkodowania za wypadek można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poprzez formularz kontaktowy 24/7

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

 1. WYPADEK W AQUAPARKU - Odszkodowanie za wypadek w parku wodnym Termy Maltańskie - sprawa sądowa ]
 2. OC ROLNIKA - 350.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę z polisy OC dla rolnika za wypadek w gospodarstwie rolnym osoby bliskiej ]
 3. [ BŁĄD MEDYCZNY - ponad 100.000 zł odszkodowania dla dziecka za błąd medyczny - niezdiagnozowane zwichnięcie stawu biodrowego ]
 4. WYPADEK W WESOŁYM MIASTECZKU - ponad 30.000 zł odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki]
 5. WYPADEK W AQUAPARKU - Odszkodowanie za upadek na śliskiej powierzchni w basenach termalnych ]
 6. OC ROLNIKA - Odszkodowanie za wypadek we własnym gospodarstwie rolnym ]
 7. WYPADEK W PARKU ROZRYWKI - 13.000 zł odszkodowanie za wypadek dziecka w wesołym miasteczku]
 8. WYPADEK W AQUAPARKU - Odszkodowanie za wypadek dziecka w Parku Wodnym ]
 9. WYPADEK NA PERONIE - Odszkodowanie za wypadek na peronie kolejowym ]
 10.  WYPADEK W AQUAPARKU - Odszkodowanie za szkodę wynikającą z poślizgnięcia się na schodach w aquaparku ]
 11. [ BŁĄD MEDYCZNY - 45.000,00 zł odszkodowania za niewłaściwe leczenie po operacji złamanej ręki ]
 12. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - dodatkowe 60.000,00 zł odszkodowanie z polisy NNW ]
 13. WYPADEK W PARKU WODNYM - sprawa sądowa o odszkodowanie za wypadek we Wrocławskim Parku Wodnym ]
 14. WYPADEK W PRACY - sprawa sądowa o odszkodowanie dla górnika z polisy OC kopalni ]
 15. Miałeś wypadek, w którym zostały odniesione obrażenia ciała? Sprawdź jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu odszkodowania 

WYPADEK W AQUAPARKU - Odszkodowanie za wypadek w parku wodnym Termy Maltańskie - sprawa sądowa ]

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Kolejna wygrana sprawa sądowa o odszkodowanie za wypadek w parku wodnym. Tym razem, po ponad 3-letnim procesie sądowym, wygraliśmy sprawę przeciwko ubezpieczycielowi Parku Wodnego Termy Maltańskie w Poznaniu.

W 2017 r. nasz klient korzystał z atrakcji parku wodnego Termy Maltańskie w Poznaniu. Na dmuchanym torze przeszkód na wodzie poślizgnął się i przewrócił upadając całym ciężarem ciała na lewą rękę. Celem opuszczenia atrakcji, z uwagi na silny ból, musiał skorzystać z pomocy ratowników, a następnie - wobec odmowy przyjazdu karetki pogotowia - zmuszony był udać się do szpitala na własną rękę. W szpitalu stwierdzono u niego zwichnięcie stawu łokciowego lewego z samoczynnym nastawieniem, po czym łokieć został unieruchomiony w gipsie na trzy tygodnie. Dalsze leczenie odbywało się w poradni chirurgicznej. Wypadek wiązał się z dużym bólem i przebywaniem na zwolnieniu lekarskim przez ponad 7 tygodni. Po powrocie do pracy Poszkodowany dalej odczuwał skutki wypadku w postaci rozszczepienia mięśnia, rozciągnięcia ścięgna i niestabilności stawowej, co miało szczególne znaczenie z uwagi na to, że wykonuje on zawód, gdzie sprawność ręki jest szczególnie ważna.

W imieniu klienta zgłosiliśmy sprawę do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel parku wodnego miał wykupioną polisę OC od szkód wyrządzonych w związku z jego działalnością. Zakład ubezpieczeń przeprowadził postępowanie likwidacyjne, a następnie odmówił wypłaty odszkodowania. W związku z tym Kancelaria Effect zaproponowała Poszkodowanemu skierowanie sprawy do sądu. Klient nie zdecydował się na to, a swoją odmowę wyjaśnił strachem co do końcowego efektu postępowania sądowego i ryzykiem poniesienia kosztów sądowych. Kancelaria zaproponowała więc podpisanie aneksu, w którym wskazano, że przejmuje ona wszelkie ryzyko związane z ostatecznym wynikiem postępowania, w tym również poniesienie kosztów procesu w razie przegrania sprawy. Klient zgodził się na zaproponowane rozwiązanie, w związku z czym złożono do sądu stosowny pozew o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w aquaparku.

Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe, w którym dopuścił dowody z dokumentacji medycznej Poszkodowanego, zeznań Poszkodowanego i jego żony, a także opinii biegłego lekarza z zakresu ortopedii traumatologii narządu ruchu wraz z opinią uzupełniającą. Na podstawie przeprowadzonych dowodów sąd uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości i zasądził na przecz poszkodowanego kwotę 10.546,84 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Opis całej sprawy - Odszkodowanie za wypadek w parku wodnym Termy Maltańskie - sprawa sądowa

OC ROLNIKA - 350.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę z polisy OC dla rolnika za wypadek w gospodarstwie rolnym osoby bliskiej ]

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Sprawa, w której reprezentowaliśmy osobę Poszkodowaną w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym bliskiej osoby. Nasze działania dotyczyły wyłącznie dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wypadku rolniczym. Udało nam się uzyskać zadośćuczynienie z polisy OC za wypadek rolniczy w kwocie 350.000,00 zł. 

W maju 2015 nasz klient pomagał swojemu szwagrowi w pracy w jego gospodarstwie rolnym. Szwagier miał pojechać ciągnikiem ZETOR po baloty z sianokiszonką, a Poszkodowany miał w tym czasie podpiąć owijarkę i czekać na niego przy drodze. W trakcie, gdy szwagier wracał z załadowanymi balotami, doszło do wypadku. Jeden z nieodpowiednio ułożonych snopków stoczył się i spadł na siedzącego na ciągniku obok Poszkodowanego, powodując u niego obrażenia ciała, w tym zwłaszcza złamanie wieloodłamowe kręgu Th 10 (złamanie z całkowitym przerwaniem ciągłości łuku po stronie prawej. Pomimo ciągłego leczenia, stan Poszkodowanego poprawił się w bardzo niewielkim stopniu, a do dnia dzisiejszego porusza się on w dużej części na wózku inwalidzkim.

Poszkodowany samodzielnie zgłosił roszczenie o wypłatę świadczeń z polisy OC. Poszkodowanemu wypłacono odszkodowanie za poniesione koszty, zapewniono placówkę, w której mógł się rehabilitować, a także przyznano kwartalną rentę. Ponadto zakład ubezpieczeń wypłacił zadośćuczynienie za krzywdę, które oszacował na kwotę 169.950,00 zł. Poszkodowany, nie zgadzając się z wysokością świadczeń przyznanych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, przekazał sprawę do analizy Kancelarii Effect. Po udzieleniu pełnomocnictwa złożyliśmy stosowną reklamację, po której zakład ubezpieczeń dopłacił na rzecz Poszkodowanego kwotę 10.050,00 zł oraz zaproponował zawarcie ugody na kwotę 200.000,00 zł. Propozycja ta została odrzucona, a klientowi zaproponowano skierowanie sprawy na drogę sądową. Wspólnie oszacowano wysokość zadośćuczynienia za krzywdę na kwotę łączną 400.000,00 zł, co pomniejszone o wypłaconą wcześniej kwotę 180.000,00 zł, dało pozew na kwotę 220.000,00 zł. Z uwagi na sytuację materialna Poszkodowanego oraz wysokość opłaty od pozwu, został on w całości zwolniony od ponoszenia kosztów procesu.

Po złożonym pozwie i przeprowadzeniu pierwszej rozprawy zakład ubezpieczeń ponownie podjął negocjacje ugodowe, proponując dopłatę kwoty 100.000,00 zł. Kwota ta nie była tak niska jak w propozycji złożonej na drodze polubownej likwidacji szkody, w związku z czym podjęliśmy negocjacje ugodowe. W wyniku tych negocjacji ostatecznie ustało, że Poszkodowany otrzyma dodatkowo kwotę 170.000,00 zł, co łącznie z wcześniej przyznaną kwotą 180.000,00 zł dało kwotę 350,000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Opis całej sprawy - 350.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę z polisy OC dla rolnika za wypadek w gospodarstwie rolnym osoby bliskiej

[ BŁĄD MEDYCZNY - ponad 100.000 zł odszkodowania dla dziecka za błąd medyczny - niezdiagnozowane zwichnięcie stawu biodrowego ]

Odszkodowanie za błąd medyczny

Sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny, w której reprezentowaliśmy małoletniego, który doznał bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu na skutek zaniechania lekarza, który mimo wskazań medycznych nie zlecił wykonania badania RTG uszkodzonej nogi. Doprowadziło to do zastarzałego zwichnięcia stawu biodrowego lewego i jałowej martwicy głowy kości udowej lewej.

Po przeprowadzonym postepowaniu likwidacyjnym PZU SA przyznało małoletniemu kwotę 85.886,00 zł, na co składało się 75.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia na podstawie art. 445 par 1 kc, 10.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw oraz 886,00 zł tytułem odszkodowania. Po złożonej reklamacji zakład ubezpieczeń dopłacił na przecz Poszkodowanego kwotę 15.499,99 zł. Łącznie z poprzednią wypłatą dało to kwotę łączną 101.385,99 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny. Jednocześnie zakład ubezpieczeń zaproponował zawarcie ugody na kwotę 110.000,00 zł. Na chwilę obecną nie została podjęta decyzja w sprawie ugody ani żadne dalsze negocjacje ugodowe, z uwagi na wciąż niepewny proces leczenia w przyszłości.

Opis całej sprawy - Ponad 100.000 zł odszkodowania dla dziecka za błąd medyczny - niezdiagnozowane zwichnięcie stawu biodrowego

WYPADEK W WESOŁYM MIASTECZKU - ponad 30.000 zł odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki]

Odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki

Nasza kolejna sprawa o odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki. Tym razem postępowanie udało się zakończyć bez procesu sądowego, a na mocy ugody zawartej z zakładem ubezpieczeń nasza klientka otrzymała ponad 30.000 zł za skutki zdarzenia, do którego doszło podczas zjazdy roller coasterze

W sierpniu 2021r. Pani J. wraz z mężem była na wycieczce w parku rozrywki. Niedługo po wejściu na teren obiektu skierowali się oni w kierunku jednej z atrakcji, tj. roller coastera. Weszli do jednego z wagoników, po czym kolejka ruszyła powoli w górę. Wagoniki wjechały na samą górę, po czym gwałtownie ruszyły w dół z ogromną prędkością. W chwili startu tego zjazdu, Poszkodowana poczuła gwałtowne szarpnięcie, które poniosło za sobą ogromny ból w dolnej części pleców. W toku dalszej diagnostyki okazało się, że nastąpiło złamanie kompresyjne trzonu kręgu L5. 

Poszkodowana zleciła Kancelarii Effect reprezentację w postepowaniu o odszkodowanie przeciwko zakładowi ubezpieczeń, ubezpieczającemu park rozrywki. Kancelaria złożyła stosowne roszczenie, powołując się na odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Po złożeniu roszczenia, zakład ubezpieczeń wszczął postępowanie w sprawie, jednak długo wstrzymywał się z zajęciem merytorycznego stanowiska. W końcu wydano jednak decyzję, na podstawie której przyznano na rzecz Poszkodowanej odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w parku rozrywki w łącznej wysokości 24.324,73 zł. Następnie podjęto negocjacje ugodowe, po których zawarto ugodę na łączną kwotę 30.324,73 zł

Opis całej sprawy - Kolejna udana sprawa o odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki

WYPADEK W AQUAPARKU - Odszkodowanie za upadek na śliskiej powierzchni w basenach termalnych ]

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Opis sprawy w której reprezentowaliśmy osobę poszkodowaną w wyniku upadku na śliskiej powierzchni na terenie basenów termalnych Termy Szaflary. Zakład ubezpieczeń wydał najpierw decyzję w której odmówił wypłaty odszkodowania za wypadek, a po złożonej reklamacji zmienił stanowisko i wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie za wypadek w aquaparku.

W styczniu 2019r. Pan T. K. korzystał z atrakcji obiektu Termy Szaflary. W pewnym momencie, wraz z dziećmi, poszedł w stronę jednego z zewnętrznych basenów.  Jako pierwsze do basenu wchodziły dzieci -  córka i syn. Syn poślizgnął się w służącej do opłukiwania stóp niecce przed basenem. Poszkodowany szedł za dziećmi i chciał im powiedzieć, by były ostrożne, lecz nagle sam poślizgnął się i upadł, doznając urazu ręki. Okazało się, że w niecce basenowej zalegała gruba warstwa lodu. Nie było też żadnej maty antypoślizgowej ani taśmy ostrzegawczej. Poszkodowany nie miał na sobie klapek, gdyż wchodził do basenu. Zdarzenie widziała jego żona oraz ratownik, który pomógł mu wstać. W wyniku zdarzenia Poszkodowany doznał obrażeń ciała takich jak: złamanie 1/3 bliższej kości ramiennej prawej.

Poszkodowany zlecił Kancelarii Effect prowadzenie sprawy o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi obiektu. Po złożonym roszczeniu zakład ubezpieczeń przeprowadził postepowanie likwidacyjne, ale w wydanej decyzji odmówił Poszkodowanemu wypłaty świadczeń odszkodowawczych. Podstawą odmowy było stwierdzenie, iż zdaniem zakładu ubezpieczeń do wypadku doszło z wyłącznej winy Poszkodowanego. Oczywiście ani Kancelaria Effect ani Poszkodowany nie zgadzali się z wydaną decyzją, w związku z czym wniesiono odpowiednią reklamację.  W związku z wniesieniem reklamacji, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, została podjęta przez zakład ubezpieczeń ponowna analiza dokumentacji zgromadzonej w toku likwidacji szkody. W wyniku jej przeprowadzenia UNIQA TU S.A. zmieniła wcześniej wydaną decyzję i  przyjęła odpowiedzialność za szkodę w imieniu ubezpieczonej Terma S.C.  Poszkodowanemu przyznano świadczenie w łącznej kwocie. 9.008,00 zł. Po dalszych negocjacjach, zakład ubezpieczeń wypłacił ostatecznie kwotę 15.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za uraz spowodowany poślizgnięciem się na podłodze basenów termalnych Termy Szaflary.

Opis całej sprawy - Odszkodowanie za upadek na śliskiej powierzchni w basenach termalnych

OC ROLNIKA - Odszkodowanie za wypadek we własnym gospodarstwie rolnym ]

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Przykład sprawy, w której uzyskaliśmy odszkodowanie z polisy OC gospodarstwa rolnego dla rolnika poszkodowanego w wypadku we własnym gospodarstwie rolnym

W grudniu 2014r. Pan Ś. wykonywał pracę w należącym do niego gospodarstwie rolnym. Praca polegała na napełnianiu worków zbożem i wnoszeniu ich na strych. W pracy pomagała mu mieszkająca w sąsiedztwie siostra. W pewnym momencie, w trakcie wchodzenia z workiem napełnionym zbożem po schodach, worek zsunął mu się z pleców. Poprosił wtedy siostrę, aby poprawiała worek. Siostra pomogła mu, lecz użyła do tego zbyt dużej siły. Spowodowało, to że Pan Ś. spadł z drabiny i uderzył w leżący obok plastikowy kosz z drewnem. W wyniku wypadku Poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci  pourazowej zaćmy lewego oka. Utracił wzrok u oku w 30%.

Poszkodowany w momencie wypadku posiadał ubezpieczenie OC z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie. Zgłosił swoją szkodę ubezpieczycielowi, jednak zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania. Pomimo złożonej reklamacji zakład ubezpieczeń podtrzymał swoją decyzję, w związku z czym Poszkodowany zgłosił się do Kancelarii Effect, w celu poprowadzenia postępowania sadowego.

Kancelaria przygotowała i złożyła w imieniu Poszkodowanego pozew sądowy. Po przeprowadzonym procesie sąd zasądził dla Poszkodowanego zadośćuczynienie w kwocie 25.000,00 zł

Opis całej sprawy - Odszkodowanie z OC rolnika w kwocie 25.000 zł za wypadek we własnym gospodarstwie rolnym

WYPADEK W PARKU ROZRYWKI - 13.000 zł odszkodowanie za wypadek dziecka w wesołym miasteczku]

Odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki

Jesteśmy jedną z niewielu firm na rynku, które specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań za wypadki we wszelkiego rodzaju parkach rozrywki i parkach wodnych. Niedawno zakończyliśmy postępowanie sądowe w sprawie o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek dziecka w parku rozrywki.

W dniu sierpniu 2020r. małoletnia J.K. była na wycieczce, wraz z mamą i starszym bratem w jednym z parków rozrywki. Po godzinie 15.00 wszyscy weszli na strefę wodną. Poszkodowana poszła na zjeżdżalnię, w trakcie zjazdu z której doszło do wypadku. Zjeżdżając na macie, już przy samym końcu zjazdu, dziewczynka zahaczyła o matę na łączeniu, rzuciło nią do przodu i upadła na prawą rękę. Nastąpiło złamanie nasady dalszej kości promieniowej prawej bez istotnego przemieszczenia oraz złamanie nasady dalszej kości łokciowej prawej z przemieszczeniem.

Mama Poszkodowanej zgłosiła się do Kancelarii Effect, celem reprezentacji w dochodzeniu roszczeń za wypadek w parku rozrywki. Po złożeniu roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek dziecka w parku rozrywki, zakład ubezpieczeń wydał decyzję o przyznaniu bezspornej kwoty odszkodowania w wysokości 500 zł. Następnie zwrócił się do ubezpieczonego z prośbą o wyjaśnienia na temat przyczyn wypadku, a także skierował Poszkodowaną na komisję lekarską. Po uzyskaniu potwierdzenia okoliczności zdarzenia z parku rozrywki oraz opinii lekarza orzecznika, zakład ubezpieczeń przyznał dalsze świadczenia odszkodowawcze w kwocie 4.800,00 zł oraz zaproponował zawarcie ugody w łącznej kwocie 6.600 zł (do dopłaty 1.300 zł). Kwota ta nie była adekwatna do odniesionej szkody, w związku z czym pod podjęliśmy negocjacje ugodowe. Negocjacje te nie zakończyły się powodzeniem. W związku z tym, że nie udało się dojść do porozumienia w zakresie kwoty ugody, sprawa został skierowana na drogę sądową. Po złożeniu pozwu sądowego, jeszcze przed wyznaczeniem pierwszej rozprawy, pełnomocnik zakładu ubezpieczeń po raz kolejny zaproponował ugodowe zakończenie postępowania. Ponownie podjęliśmy więc negocjacje, a w ich toku udało się wynegocjować dopłatę kwoty 8.000 zł. Dzięki skierowaniu sprawy na drogę sądową Poszkodowana otrzymała więc kwotę o 6.700 zł wyższą od pierwotnej propozycji zakładu ubezpieczeń.

Opis całej sprawy - Odszkodowanie za wypadek dziecka w parku rozrywki

WYPADEK W AQUAPARKU - Odszkodowanie za wypadek dziecka w Parku Wodnym ]

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Opis sprawy w której nasi prawnicy reprezentowali małoletniego, który doznał złamania nogi na skutek poślizgnięcia się i upadku w szatni Parku Wodnego w Świeciu. Zakład ubezpieczeń wydał najpierw decyzję odmowną, a po naszej reklamacji przyjął odpowiedzialność za zdarzenie i wypłacił dziecku odszkodowanie za wypadek w aquaparku.

W czerwcu 2019 w Parku Wodnym w Świeciu doszło do zdarzenia, w którym szkodę odniósł małoletni Sz. J. Do wypadku doszło na skutek poślizgnięcia się w szatni, w której było mokro. Dziecko upadło na podłogę tak nieszczęśliwie, że doznało złamania trzonu kości udowej prawej. Po wypadku, ojciec Poszkodowanego samodzielnie zgłosił roszczenie do zakładu ubezpieczeń STU ERGO HESTIA S.A. Zakład ten przeprowadził postępowanie likwidacyjne i wydał decyzję odmawiającą wypłaty świadczeń. Ojciec Poszkodowanego zgłosił nam sprawę do wstępnej analizy. Oceniliśmy, że decyzja zakładu ubezpieczeń jest błędna i wstąpiliśmy jako pełnomocnik do przedmiotowego postępowania. Złożyliśmy reklamację, po której ubezpieczyciel wydał decyzję zmieniającą poprzednie stanowisko, przyjmując odpowiedzialność za zdarzenie i przyznając odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek dziecka w parku wodnym w łącznej wysokości 11.932,00 zł. Następnie podjęto negocjacje ugodowe, na podstawie których zawarto ugodę na łączną kwotę 25.000 zł.

Opis całej sprawy - Odszkodowanie za wypadek dziecka w Parku Wodnym

WYPADEK NA PERONIE - Odszkodowanie za wypadek na peronie kolejowym ]

Odszkodowanie za wypadek na peronie

W styczniu 2019r. na terenie jednego z dworców PKP doszło do wypadku, w którym szkodę odniosła nasza klientka. Poszkodowana po wyjściu z pociągu szła peronem i nagle poślizgnęła się na oblodzonej powierzchni peronu. Wskutek tego przewróciła się i doznała obrażeń w zakresie ręki lewej.

Poszkodowana zgłosiła się do Kancelarii Effect, która w jej imieniu wystosowała roszczenie o wypłatę odszkodowania za wypadek na dworcu kolejowym  do zarządcy obiektu, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Jako podstawę odpowiedzialności strony pozwanej wskazano art.435 k.c.(zasada ryzyka). Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ubezpieczyciel ten stwierdził brak podstaw do przyjęcia odpowiedzialności.  

W związku z powyższym Kancelaria Effect wniosła pozew o zapłatę odszkodowania za wypadek na peronie PKP do właściwego  sądu. Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, sąd uznał, iż pozwany ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jako ubezpieczyciel PKP PLK. Oraz zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie w wysokości 20.000 zł.

Opis całej sprawy - Odszkodowanie za wpadek na dworcu PKP. Zasada winy czy zasada ryzyka?

 WYPADEK W AQUAPARKU - Odszkodowanie za szkodę wynikającą z poślizgnięcia się na schodach w aquaparku ]

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Przykład sprawy sądowej, w której nasi prawnicy dochodzili świadczeń odszkodowawczych dla osoby poszkodowanej w wypadku na terenie parku wodnego Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Do wypadku doszło na schodach, prowadzących na jedną ze zjeżdżalni. 

W listopadzie 2017r. na terenie parku wodnego Aquadrom w Rudzie Śląskiej doszło do wypadku, w którym szkodę odniósł Pan P. W trakcie pobytu, chciał on skorzystać z jednej z atrakcji, tj. zjeżdżalni rurowej „Wirek”. Idąc po schodach, Poszkodowany potknął się i upadł, uderzając plecami oraz lewą ręką o stopnie schodów. Upadek spowodował złamanie żeber VII, VIII i IX po stronie lewej.

Poszkodowany zwrócił się do Kancelarii Effect z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek w parku wodnym. Okazało się, że zarządca obiektu ubezpieczony jest w towarzystwie ubezpieczeniowym Interrisk. Kancelaria złożyła wniosek o wypłatę odszkodowania do zakładu ubezpieczeń, który jednak wydał decyzję odmawiającą wypłaty świadczeń.  Wobec takiego stanowiska ubezpieczyciela, Kancelaria Effect złożyła pozew do Sądu Rejonowego w Bytomiu. Sąd ten, po przeprowadzeniu rozprawy, przesłuchaniu świadków w osobach pracowników obiektu oraz przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego uznał powództwo za zasadne. Wyrokiem z października 2019r. zasądził on na rzecz Poszkodowanego kwotę 15.000 zł wraz z odsetkami oraz częściowym zwrotem kosztów procesu. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że właściciel obiektu, jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody i jego odpowiedzialność za szkody jest oparta na zasadzie ryzyka określonej w art. 435 k.c. 

Opis całej sprawy - Odszkodowanie za wypadek w aquaparku w wysokości 18 933.85 zł - po postępowaniu sądowym

[ BŁĄD MEDYCZNY - 45.000,00 zł odszkodowania za niewłaściwe leczenie po operacji złamanej ręki ]

Odszkodowanie za błąd medyczny

Sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce medycznej należą z całą pewnością do najtrudniejszych spraw odszkodowawczych. Takie zdarzenia zwykle kończą się na długoletnim procesie sądowym, ale zdarzają się również sprawy, w których zakłady ubezpieczeń dążą do zawarcia porozumienia na drodze  przedsądowej. Przykładem takiej sprawy jest przypadek naszej klientki, wobec której zastosowano niewłaściwe leczenie po operacji złamanej ręki.

PZU SA po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przyznało z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki medycznej świadczenie w wysokości: 25.000,00 tytułem zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie art. 445 § 1 kc oraz 5 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 06.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jednocześnie ubezpieczyciel pozostał otwarty na ugodowe zakończenie sprawy i w tym celu zaproponował kwotę dopłaty w wysokości 5.000,00 zł. Po podjęciu dalszych negocjacji ugodowych, ostateczna kwota dopłaty w ramach ugody wyniosła 15.000,00 zł, a Poszkodowana łącznie uzyskała świadczenia odszkodowawcze z tytułu popełnionego błędu w sztuce medycznej w wysokości 45.000,00 zł.

Opis całej sprawy - Odszkodowanie za błąd medyczny - niewłaściwe leczenie po operacji złamanej ręki

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - dodatkowe 60.000,00 zł odszkodowanie z polisy NNW ]

Odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek

Prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań z polis NNW nie mieści się w głównym zakresie naszej działalności, ale zdarza nam się również prowadzić tego typu sprawy. Przykładem jest postępowania, w którym uzyskaliśmy dodatkową kwotę odszkodowania z NNW w wysokości 60.000,00 zł, dla klienta, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieudanego skoku z trampoliny basenowej.

Nasz Klient, jako osoba uprawiająca sport, zawarł z PZU umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantowały mu, że za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, wynikającego ze skutków nieszczęśliwego wypadku, doznanego w trakcie trwania tych umów, otrzyma łączną kwotę świadczeń w wysokości 20.000 zł. W trakcie trwania tych umów, w wakacje 2018r. Ubezpieczony doznał urazu. Przebywając wraz ze znajomymi na basenie, oddał skok do wody z trampoliny. Odbijając się od niej, niefortunnie wylądował na krawędzi palcami prawej stopy, co spowodowało uraz skrętny stawu skokowego oraz zerwanie ścięgna Achillesa. W toku dalszego leczenia wykazano m.in. całkowite zerwanie ścięgna Achillesa prawego oraz całkowite zwichnięcie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego na szczycie kostki przyśrodkowej. Oba urazy wymagały leczenia operacyjnego, a całe leczenie trwało niemal rok.

Po zakończeniu leczenia, Ubezpieczony zwrócił się do PZU z wnioskiem o wypłatę świadczeń odszkodowawczych, związanych z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu odniesionym w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel, po przeprowadzeniu komisji lekarskiej, przyznał Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100.000,00 zł, uznając, że w wyniku zdarzenia Ubezpieczony odniósł 5% trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczony zwrócił się do Kancelarii Effect z prośbą o ocenę sprawy i analizę stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, a tym samym wysokości należnego odszkodowania z NNW. Nasza ocena była jednoznaczna - lekarz orzecznik nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności sprawy i doznanych urazów, a wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu została zaniżona. Ubezpieczony zdecydował się aby powierzyć nam dalsze prowadzenie sprawy. Prawnicy Kancelarii Effect przygotowali reklamację od decyzji ubezpieczyciela. Po złożonej reklamacji, zlecono ponowną komisję lekarską. Lekarz orzecznik przyznał, że argumenty przedstawione w reklamacji są zasadne i uznał, ze w wyniku zdarzenia Ubezpieczony odniósł 8% trwałego uszczerbku na zdrowiu, a więc o 3% więcej niż wskazano w pierwszym orzeczeniu. Wskutek tego, PZU wypłaciło Ubezpieczonemu dodatkową kwotę odszkodowania z NNW w wysokości 60.000,00 zł.

Opis całej sprawy - Dodatkowe odszkodowanie z polisy NNW sportowca w kwocie 60.000 zł.

WYPADEK W PARKU WODNYM - sprawa sądowa o odszkodowanie za wypadek we Wrocławskim Parku Wodnym ]

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Przykład sprawy, w której, po przeprowadzeniu postępowania sądowego uzyskaliśmy zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w aquaparku w wysokości niemal 18 933.85 zł. 

We wrześniu nasz Klient przebywał wraz z żoną na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego, gdzie korzystali oni z atrakcji wodnych, w tym ze zjeżdżalni. Podczas jednego ze zjazdów, przewrócił się na ostrym zakręcie i uderzył twarzą w konstrukcję zjeżdżalni. W wyniku tego zdarzenia doznał urazu w postaci wieloodłamowego złamania kości nosowej. Stwierdzono wygięcie przegrody nosowej, a także ograniczenie drożności przewodu nosowego. Okazało się, że konieczne będzie leczenie operacyjne.

Poszkodowany zwrócił się do nas o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w Aquaparku Wrocław. Nasza Kancelaria ustaliła odpowiedni zakład ubezpieczeń, a następnie zwróciła się o wypłatę świadczeń. Decyzją z dnia 07.01.2016r. TUiR ALLIANZ odmówiło wypłaty świadczeń. Uzasadnieniem odmowy było stwierdzenie, iż Wrocławski Park Wodny nie jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody i odpowiada za wyrządzone szkody na zasadzie winy, a tej w sprawie nie było. Pomimo złożonej reklamacji, stanowisko zakładu ubezpieczeń pozostało niezmienne.

W związku z negatywnym stanowiskiem zakładu ubezpieczeń, złożyliśmy do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej pozew o zapłatę. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, Sąd I instancji wydał wyrok uwzględniający w całości nasze roszczenia i zasądził na rzecz poszkodowanego kwotę 12.000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w parku wodnym wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Zasądzono również zwrot pełnych kosztów procesu.

Opis całej sprawy - Odszkodowanie za wypadek w aquaparku w wysokości 18 933.85 zł - po postępowaniu sądowym

WYPADEK W PRACY - sprawa sądowa o odszkodowanie dla górnika z polisy OC kopalni ]

Kancelaria Effect - Wypadek na kopalni

Przykład naszej sprawy, w której, po przeprowadzeniu postępowania sądowego uzyskaliśmy zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek górnika w kopalni w wysokości niemal 80.000 zł. Postępowanie prowadzone było w oparciu o odpowiedzialność kopalni za szkodę na zasadzie ryzyka (435 k.c.).

W lutym 2012 r. w Olkuszu doszło do wypadku w kopalni, w którym poszkodowany został pracujący tam górnik. W trakcie wykonywania prac górniczych, poszkodowany wraz z innymi pracownikami przystąpili do załadunku łuku ociosowego obudowy o wadze 83 kg. W trakcie wykonywania tych czynności poszkodowany potknął się na nierównym chodniku i ratując się przed upadkiem wypuścił z rąk element obudowy. Element ten spadł na prawą nogę poszkodowanego, powodując otwarte złamanie uda. Skutkiem urazu jest trwałe skrócenie kończyny dolnej prawej z zaburzeniem chodu.

W związku z chęcią dochodzenia odszkodowania za wypadek w kopalni, poszkodowany zgłosił się do Kancelarii Effect. Zrobił to w dzień, w którym upływał termin przedawnienia roszczenia. Poszkodowany nie był tego świadomy, ponieważ myślał, że termin przedawnienia takiego roszczenia wynosi nie 3 lecz 5 lat. Kancelaria Effect podjęła natychmiastowe działania. Jeszcze tego samego dnia wystosowano zawezwanie do próby ugodowej wobec zakładu pracy. Zakład pracy nie wykazała woli polubownego zakończenia sprawy. W związku z tym Kancelaria Effect wystosowała roszczenie do towarzystwa ubezpieczeń, w którym zakład pracy posiadał polisę OC.  Ubezpieczyciel przyjął swoją odpowiedzialność za szkodę, przyznał jednak poszkodowanemu rażąco niskie świadczenie odszkodowawcze, w łącznej wysokości 17.500 zł. 

Kancelaria Effect złożyła odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, ale kwota świadczenia odszkodowawczego ta nie została podwyższona. W związku z tym, Kancelaria Effect złożyła pozew o zapłatę do Sądu Rejonowego w Olkusz. Kancelarii udało się uzyskać zwolnienie Poszkodowanego od kosztów sądowych. Następnie przeprowadzono przewód sądowy, w tym dwie komisje lekarskie u biegłych lekarzy (ortopedy i neurologa). Po zamknięciu rozprawy sąd wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz Poszkodowanego dodatkowe zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 58000 zł wraz z odsetkami ustawowymi o zwrot kosztów procesu. Wyrok ten nie został zaskarżony przez żadną ze stron i po dwóch tygodniach od uprawomocnienia się wykonany przez stronę pozwaną.

Opis całej sprawy - Sprawa sądowa o odszkodowanie dla górnika za wypadek na kopalni

Miałeś wypadek, w którym zostały odniesione obrażenia ciała? Sprawdź jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu odszkodowania 

Szczegółowe informacje na temat dochodzenia odszkodowania za wypadek można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poprzez formularz kontaktowy 24/7

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 9 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.