690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z polisy NNW

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) są w Polsce bardzo popularne. Takie ubezpieczenie można zakupić indywidualnie albo grupowo (np. w szkole albo w pracy). Ubezpieczenie NNW może być zawarte na rok lub na inny ściśle okres (np. na czas trwania wyjazdu wakacyjnego). Chociaż umowy ubezpieczenia NNW są skonstruowane tak, że nie powinno być problemu z określeniem należnego odszkodowania i jego wypłatą, to jednak ubezpieczyciele stosują różne sztuczki, by nie wypłacić świadczenia lub zaniżyć jego wysokość. Przede wszystkim mowa tu o problemach z ustaleniem wysokości odniesionego uszczerbku na zdrowiu oraz wskazywaniu, że zdarzenie nie spełnia kryteriów z OWU, tj. ogólnych warunków ubezpieczenia (np. zderzenie nie wypełnia definicji nieszczęśliwego wypadku wskazanej w OWU)

Miałeś wypadek i chcesz uzyskać odszkodowanie z polisy NNW? Sprawdź jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu lub innych świadczeń z polisy NNW.

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW):

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie przeanalizujmy sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub innych świadczeń z polisy NNW.


Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz innych świadczeń z polisy NNW

Jak działa ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)?

Przed wszystkim należy zauważyć, że ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Niezależnie od tego czy mówimy o ubezpieczeniu NNW samochodowym, ubezpieczeniu NNW szkolnym czy grupowym w pracy, nigdy nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Pełni ono zupełnie inną rolę niż ubezpieczenie OC, z którym jest często mylone, zwłaszcza przy wypadkach komunikacyjnych. Polisa NNW zapewnia dodatkową ochronę w razie zaistnienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Jako, że ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, każda umowa może mieć odrębne warunki i zasady przyznawania odszkodowania. Co więcej, jeden ubezpieczyciel może oferować różne warianty takiego ubezpieczenia, stosować do nich różne OWU i tabele uszczerbku.

Za co należy się odszkodowanie z polisy NNW?

Umowy ubezpieczenia NNW łączy jeden wspólny mianownik, a mianowicie to, że wypłata świadczeń jest uzależniona od tego, aby doszło do zdarzenia wskazanego w OWU. W zakresie odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu musi to być tzw. nieszczęśliwy wypadek. Ogólne warunki ubezpieczenia zawierają zawsze własną definicję nieszczęśliwego wypadku, ale wszystkie one są do siebie podobne. Nieszczęśliwe wypadki, to zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie których ubezpieczony, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ubezpieczeniem tym nie są więc objęte np. choroby, choćby poważne, chyba, że wyraźnie wymieniono je w polisie ubezpieczeniowej (często dotyczy to sepsy lub zawału serca). Poza tym, warunkiem wypłaty odszkodowania jest odniesienie w wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. W większości przypadków nie dostanie się więc odszkodowania za potłuczenia czy skaleczenia. Szczegółowe warunki każdego ubezpieczenia wynikają z jego ogólnych warunków. Warto się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy, żeby wiedzieć od czego jest się ubezpieczonym. Niestety, najczęściej OWU czyta się dopiero po zaistnienia zdarzenia.

Jaka jest wysokość odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu z polisy NNW?

Wysokość odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu z ubezpieczenia NNW jest zależna od dwóch czynników, a więc od sumy ubezpieczenia oraz wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście czym wyższa jest suma ubezpieczenia, tym wyższe jest świadczenie odszkodowawcze za wypadek. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu za konkretny uraz jest natomiast wskazana w tabeli ubezpieczyciela i oceniana przez lekarza orzecznika po przeprowadzeniu zaocznej bądź naocznej komisji lekarskiej.

Jakie świadczenia, poza odszkodowaniem za trwały uszczerbek na zdrowiu, można uzyskać z polisy NNW?

Polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą obejmować różne świadczenia, w zależności od konkretnych warunków ubezpieczenia. Przykładowe świadczenia, które mogą być objęte tego rodzaju polisą to:

 • świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej, dla jej spadkobierców lub osób uposażonych;
 • zwrot kosztów pogrzebu;
 • odszkodowanie za czas pobytu w szpitalu;
 • zwrot kosztów leczenia do sumy określonej umową;
 • transport medyczny;
 • opieka pielęgniarska;
 • zwrot kosztów pogrzebu;
 • świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Warto zaznaczyć, że jest to wyliczenie jedynie przykładowe, a konkretne świadczenia będą zależały od warunków zawartej umowy ubezpieczeniowa. Przed zakupem polisy zawsze warto dokładnie zapoznać się z jej treścią i zrozumieć, jakie konkretnie sytuacje i koszty są nią objęte, żeby uniknąć późniejszego zawodu.

Jakie są najczęstsze problemy przy polisach NNW?

Teoretycznie umowy ubezpieczenia NNW są skonstruowane tak, że nie powinno być problemu z określeniem należnego odszkodowania i jego wypłatą. Warunki ubezpieczenia ściśle określają to, za co należy się odszkodowanie i w jakiej wysokości. Niestety w praktyce nie wygląda to tak różowo, a ubezpieczyciele stosują różne sztuczki, by nie wypłacić świadczenia lub zaniżyć jego wysokość. Przede wszystkim mowa tu o zaniżaniu wysokości uszczerbku na zdrowiu, wskazywaniu, że zdarzenie nie spełnia kryteriów z OWU, np. definicji choroby albo nieszczęśliwego wypadku lub też wskazywaniu, że ubezpieczony nie udowodnił dostatecznie okoliczności zdarzenia.

Zaniżenie wysokości uszczerbku na zdrowiu przez ubezpieczyciela

Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest ustalana procentowo. Procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu jest określany na podstawie tabeli zawartej w OWU. Może on być uzależniony od kilku różnych kryteriów, takich jak rodzaj i stopień trwałości obrażeń, utracone zdolności funkcjonowania oraz długotrwałość leczenia. Tabela uszczerbku może wskazywać, że konkretny uraz stanowi określony jednoznacznie procent uszczerbku, np. złamanie prawej kości promieniowej, to uraz powodujący 5% trwały uszczerbek na zdrowiu. Tabela może jednak wskazywać także, że jest to uraz stanowiący przykładowo od 1% do 10% trwałego uszczerbek na zdrowiu. Ponadto, procent uszczerbku może być wskazanych w podpunktach, uzależnionych od stopnia zmian w funkcjonowania organu, np. zmiany niewielkiego stopnia, to:  1% - 5% trwałego uszczerbku, zmiany średniego stopnia, to 6% - 10% trwałego uszczerbku, a zmiany znacznego stopnia, to 10% - 20% trwałego uszczerbku.

Jeżeli tabela ubezpieczeniowa wskazuje konkretny procent uszczerbku za określony uraz, to nie ma problemu z ustaleniem wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli jednak tabela uzależnia wysokość uszczerbku na zdrowiu od stopnia zmian w funkcjonowaniu organu, to określenie tego procentu bywa problematyczne. Proces ustalania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest złożony i może zależeć od wielu czynników, ale tajemnicą poliszynela jest to, że ubezpieczyciele z reguły stosują najniższe wartości wynikające z tabel. Aby zminimalizować ryzyko zaniżenia wysokości uszczerbku, a tym samym wysokości odszkodowania, warto:

 • dokładnie przestudiować polisę: zanim zawrzesz umowę ubezpieczenia, starannie przeczytaj wszystkie warunki i zobowiązania, aby zrozumieć, co jest objęte ochroną, jakie warunki muszą być spełnione, i jakie są ewentualne wyłączenia;
 • zbierać dowody: po wypadku zbierz jak najwięcej rzetelnych i obiektywnych dowodów potwierdzających wypadek i uszczerbek na zdrowiu (dokumentacja medyczna, oświadczenia świadków, rachunki itp.);
 • skorzystać z pomocy prawnika: jeśli uważasz, że odszkodowanie zostało zaniżone, możesz skorzystać z pomocy prawnika, które pomoże w negocjacjach z ubezpieczycielem.

Jeśli masz wątpliwości co do wysokości swojego odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu, warto się z nami skonsultować. Być może dzięki temu uzyskasz znacznie wyższe odszkodowanie.

Przykład naszej sprawy: Dodatkowe odszkodowanie z polisy NNW sportowca w kwocie 60.000 zł.

Wskazywanie, że zdarzenie nie spełnia kryteriów z OWU, np. definicji choroby albo nieszczęśliwego wypadku lub, że ubezpieczony nie udowodnił okoliczności zdarzenia.

Zakłady ubezpieczeń niejednokrotnie odmawiają wypłaty świadczeń z polisy NNW stwierdzając, że zdarzenie nie spełnia kryteriów określonych w OWU, w tym np. definicji choroby albo nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciele, odmawiając wypłaty świadczeń najczęściej powołują się na następujące przesłanki:

 • nieprawdziwe informacje w zgłoszeniu szkody;
 • zdarzenie nie spełnia warunków definicji choroby lub wypadku;
 • wyłączenia z polisy lub nieprzestrzeganie warunków polisy;
 • brak dowodów potwierdzających szkodę.

Często taka odmowa jest bezpodstawna, a dobrze przygotowana reklamacja pozwala na zmianę stanowiska zakładu ubezpieczeń. 

Czy można dostać odszkodowanie z dwóch lub więcej polis NNW?

Czasami zdarza się, że osoba poszkodowana posiada kilka polis NNW – w pracy, w szkole, czy w klubie sportowym itp. W takiej sytuacji odszkodowania można żądać z każdej z tych polis z osobna. Trzeba też wiedzieć, że wypadek może zdarzyć się również z winy jakiegoś podmiotu (np. przy wypadkach komunikacyjnych). W takiej sytuacji, niezależnie od posiadania polisy NNW, można żądać  zadośćuczynienia i odszkodowania również od tego, kto doprowadził do wypadku lub od jego ubezpieczyciela (o ile sprawca posiada polisę OC). Jest to o tyle istotne, że sprawca szkody często sugeruje, że poszkodowany nie może żądać od niego świadczeń odszkodowawczych, ponieważ ma własną polisę NNW. Jest to nieprawda, ponieważ roszczenia te są od siebie zupełnie niezależne i inna jest ich podstawa prawna.


Miałeś wypadek lub inne zdarzenie polisą NNW? Sprawdź czy należy mu się odszkodowanie!

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW):

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie przeanalizujmy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania uszczerbek na zdrowiu z polisy NNW.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.