690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek dziecka w szkole

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole

 

Bardzo częstą przyczyną wypadków w szkole jest niewłaściwe sprawowanie opieki i nadzoru nad dziećmi przez nauczycieli oraz nieodpowiedni stan pomieszczeń szkoły. Takie zaniedbania, o ile staną się przyczyną wypadku, mogą być podstawą roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego ucznia. Warto bowiem wiedzieć, że często spotykane ubezpieczenie NNW, nie jest jedynym źródłem odszkodowania za wypadek w szkole. Poza NNW można starać się również o świadczenia z polisy OC podmiotu prowadzącego placówkę szkolną. Polisa OC zadziała jednak tylko wtedy, kiedy Poszkodowany udowodni winę placówki za zaistnienie zdarzenia. Kancelaria Effect pomaga w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole


Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. 

Odszkodowanie z OC za wypadek w szkole - procedura dochodzenia roszczeń

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania z OC za wypadek w szkole.

Kiedy szkoła odpowiada za wypadek ucznia?

Do podstawowych obowiązków szkoły należy zapewnienie właściwego wyposażenia sal lekcyjnych oraz obiektów, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. 

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły są zobowiązani sprawować nadzór i opiekować się każdym dzieckiem, które zostało im powierzone przez rodziców. Obowiązek opieki i nadzoru nad uczniami dotyczy nie tylko lekcji, ale również przerw oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę, zarówno na jej terenie, jak i poza nią. Chodzi tu więc o miejsce i czas w którym dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. Odpowiedzialność szkoły może zatem istnieć również w trakcie wycieczki szkolnej, czy też w trakcie przejazdu autobusem szkolnym. Jeszcze większym ryzykiem obarczone są wyjazdy szkolne tzw. zielone szkoły, w trakcie których nauczyciel musi sprawować opiekę nad uczniami 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia.

Przesłanki miejsca (teren szkoły) i czasu (godziny zajęć szkolnych) muszą występować łącznie, co znaczy, że odpowiedzialność szkoły nie wystąpi jeżeli do wypadku doszło na terenie szkoły, ale poza godzinami zajęć, tj. gdy dzieci nie pozostawały już pod opieką nauczyciela.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypadek jest zawsze organ prowadzący szkołę. Publiczne placówki szkolne są zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Szkoły niepubliczne mogą prowadzić inne osoby, zarówno fizyczne, jak i prawne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, właśnie na organach prowadzących spoczywa odpowiedzialność cywilna za wynikłą szkodę.

Co należy zrobić w razie zaistnienia wypadku w szkole

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia powinien zostać powołany zespół powypadkowy. Zespół taki powinien wszcząć postępowanie sprawdzające oraz sporządzić stosowny protokół ze zdarzenia. Wyniki  przedstawia się poszkodowanemu uczniowi (o ile jest pełnoletni) lub rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego małoletniego ucznia. Jeżeli poszkodowany uczeń zmarł lub stan jego zdrowia nie pozwala na kontakt z nim, wyniki przestawiane są jedynie jego rodzicom lub opiekunom prawnym.

Po otrzymaniu protokołu, osoby uprawnione mają 7 dni aby złożyć zastrzeżenia co do jego ustaleń. Jeśli z treści protokołu lub z okoliczności sprawy wynikają zaniedbania placówki, to istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania.

W przypadku zaistnienia wypadku, bardzo ważne jest gromadzenie na bieżąco całej dokumentacji związanej z leczeniem urazów wynikłych na skutek wypadku. Aby wypłacone świadczenie było adekwatne do poniesionych strat, poszkodowany musi przedstawić pełną informację na temat charakteru i stopnia obrażeń oraz czasu i przebiegu leczenia.

Kto i w jakim terminie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń za wypadek w szkole

Uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są pełnoletni uczeń albo też rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu małoletniego ucznia. Dochodzenie roszczeń jest ograniczone w czasie, a podstawowy termin przedawnienia roszczeń  to 3 lata. Roszczenie osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może jednak się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. Jeżeli szkoda wynika z przestępstwa, to roszczenie ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

Jakie roszczenia z polisy OC przysługują poszkodowanemu uczniowi?

Dziecku poszkodowanemu w wypadku zaistniałym wskutek zaniedbań szkoły mogą przysługiwać także inne roszczenia, w tym zwłaszcza:

 • odszkodowanie na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
 • zadośćuczynienie, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała,
 • renta,
 • zwrot kosztów leczenia.

Wysokość takich świadczeń – w przeciwieństwie do ubezpieczenia NNW nie jest ograniczona kwotowo, lecz zależy od rozmiaru szkody. Poszkodowany ma prawo do wyrównania szkody w pełnej wysokości.

W sytuacji, gdy poszkodowany poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą się natomiast ubiegać o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego;

Odszkodowanie za wypadek w szkole - kancelaria

Sprawy z zakresu wypadków w szkole należą do spraw skomplikowanych, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 9 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.