690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek w aquaparku, parku wodnym

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w parku wodnym

 

Wizyty w aquaparkach to jedna z ulubionych rozrywek rodzin z dziećmi. Wraz ze wzrostem popularności parków wodnych i basenów termalnych wzrosła również liczba wypadków, które się w nich zdarzają. Za szkody poniesione w takich zdarzeniach często można żądać odszkodowania za wypadek w aquaparku (parku wodnym, na termach) od właściciela lub zarządcy obiektu, o ile sam poszkodowany nie ponosi wyłącznej winy za jego powstanie.

Sprawy z zakresu wypadków w aquaparkach i parkach wodnych należą do spraw skomplikowanych ze względu na to, że przepisy dotyczące takich zdarzeń mogą być interpretowane w różny sposób, a ubezpieczyciele często kwestionują swoją odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania. Sprawy te niejednokrotnie wymagają więc prowadzenia procesów sądowych.


WAŻNE! Nasza Kancelaria, jako jedna z nielicznych w Polsce, skutecznie prowadzi sprawy odszkodowawcze przeciwko takim podmiotom, jak parki wodne, baseny termalne i aquaparki, ale także parki rozrywki, lunaparki i wesołe miasteczka Jesteśmy liderem rynku w zakresie uzyskiwania rekompensat finansowych za szkody odniesione w wyniku wypadków, w takich lokalizacjach. 


Miałeś wypadek w aquaparku, parku wodnym lub na termach? Uzyskamy dla ciebie odszkodowanie powypadkowe za odniesioną szkodę!

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w aquaparku i parku wodnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. 


WŻNE!

Nasza kancelaria zajmuje się wyłącznie sprawami wypadków w polskich aquaparkach i parkach wodnych.


Odszkodowanie z OC za wypadek w aquaparku i parku wodnym - procedura dochodzenia roszczeń

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania z OC za wypadek w aquaparku lub parku wodnym

Kiedy właściciel/zarządca obiektu odpowiada za szkodę powstała w wyniku wypadku w aquaparku? 

Przedsiębiorstwa prowadzące aquaparki i parki wodne są z reguły uznawane w doktrynie i orzecznictwie sądów za przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody za szkody unormowana jest w art. 435 k.c. Zgodnie z treścią tego artykułu „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.”

Właściciel lub zarządca  takiego obiektu jest więc odpowiedzialny za każdą szkodę wynikającą z ruchu przedsiębiorstwa chyba, że zaistnieje jedna z trzech przesłanek wyłączających tą odpowiedzialność - siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina samego poszkodowanego. Są to tzw. przesłanki egzoneracyjne.

Jeżeli więc dojdzie do wypadku w aquaparku, który nie wynika z wyłącznej winy poszkodowanego, winy osoby trzeciej lub siły wyższej, a jednocześnie ma on związek z ruchem przedsiębiorstwa jako całości, to można wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym. Warunkiem jest to, by wypadek nastąpił nastąpił w typowym aquaparku, mającym liczne zjeżdżalnie wodne, bicze wodne, jacuzzi, czy rwące rzeki, a więc urządzenia napędzane duża mocą elektryczną. Zasada ryzyka nie dotyczy natomiast podmiotów, będących głównie basenami, nawet jeśli mają pojedyncze atrakcje zjeżdżalni czy jacuzzi. Takie podmioty odpowiadają za zdarzenia na zasadzie winy. Ich odpowiedzialność jest więc mniejsza, bo aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w takim miejscu poszkodowany musi wykazać konkretne zaniedbanie (winę) zarządcy obiektu, które to zaniedbanie doprowadziło do wypadku. Czasem trudno jest rozróżnić czy dany podmiot odpowiada na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka, z czego wynika też fakt, że wiele tego typu spraw kończy się dopiero na drodze sądowej.

Podmioty prowadzące parki wodne (aquaparki, baseny termalne) zazwyczaj posiadają ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych w związku ze swoją działalnością, więc poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Czy można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność za wypadki w parkach wodnych na podstawie wpisu w regulaminie?

Każdy park wodny ma regulamin, z którym należy się zapoznać przed wstępem na jego teren. Jeszcze do niedawna popularną praktyką było zamieszczenie w takich regulaminach zapisów, że „wejście na teren parku wodnego następuje na własną odpowiedzialność”, a właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie wyrządzone na jego terenie. Takie zapisy z mocy prawa są nieważne, ponieważ właściciel aquaparku nie ma podstawy prawnej do wyłączenia swojej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie takiego obiektu. Zapisy w regulaminach mówiące o korzystaniu z urządzeń na własną odpowiedzialność są sprzeczne z prawem i nie mają żadnej mocy wiążącej. Ponadto sprzeczne z prawem są zapisy mówiące np. o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności przez rodziców lub opiekunów za szkody spowodowane przez małoletnie dzieci.

Czy zarządca aquaparku lub parku wodnego, odpowiadającego na zasadzie ryzyka, ponosi odpowiedzialność za każdy wypadek do jakiego dojdzie na jego terenie?

Przedsiębiorca nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności za szkody na osobie poprzez wpis w regulaminie, ale nie oznacza to, że ponosi odpowiedzialność za każdy wypadek do jakiego dojdzie na terenie obiektu. jaku już wspomniano wyżej,  istnieją bowiem trzy przesłanki egzoneracyjne, które wyłączają jego odpowiedzialność. Są to: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Idąc do parku wodnego, należy pamiętać, że istnieje ogólny regulamin obiektu, a ponadto atrakcje mają często własne, bardziej szczegółowe regulaminy, dotyczące korzystania z nich (np. w kwestii wieku, wzrostu i wagi, ale także stanu zdrowia). Do tych zapisów użytkownicy mają obowiązek się zastosować, a jeśli do wypadku dojdzie na skutek korzystania z atrakcji wbrew zaleceniom, może się okazać, że wypadek zostanie zakwalifikowany jako wypadek z wyłącznej winy poszkodowanego. Podobnie będzie, jeśli do wypadku dojdzie na skutek obiektywnie nieprawidłowego korzystania z urządzenia lub w razie wejścia na teren zabroniony. Przedsiębiorca i jego ubezpieczyciel nie ponoszą też odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią, za którą nie ponoszą odpowiedzialności (np. gdy wypadek spowoduje inny użytkownik obiektu).

Jakie są najczęstsze rodzaje wypadków w parkach wodnych?

Jeśli chodzi o wypadki w parkach wodnych i aquaparkach, to najczęściej wynikają one z 2 przyczyn. Są to poślizgnięcia (w tym poślizgnięcia na schodach) oraz wypadki na zjeżdżalniach (zwykłych i pontonowych). W przypadku wypadków na zjeżdżalniach, najczęściej spotyka się urazy rąk, obojczyka oraz głowy. W przypadku zaś poślizgnięć, zdarzają się obrażenia wszystkich części ciała, w tym zwłaszcza nóg i kręgosłupa.

W przypadku poślizgnięć często spotykana jest sytuacja odmowy wypłaty świadczeń z uwagi np. na brak klapek lub innego obuwia. Czasem jest to odmowa uzasadniona, a czasem nie. Nie można bowiem zarzucać osobie poszkodowanej niewłaściwego zachowania, w postaci braku obuwia antypoślizgowego np. w sytuacji gdy wchodzi ona po schodach prowadzących na zjeżdżalnię. Nawet jeśli bowiem regulamin obiektu wskazuje na obowiązek stałego noszenia klapek basenowych, to w zjeżdżalniach nie wolno zjeżdżać w klapkach. Tym samym, osoba korzystająca ze zjeżdżalni musiałaby pozostawić klapki na górze, a następnie udać się po nie – wchodząc po schodach – na boso. Nie dałoby się więc uniknąć sytuacji, w której osoba nie musiałaby pokonać, chociaż raz, schodów prowadzących na zjeżdżalnię boso. Trzeba również zaznaczyć, że ciężar dowodu w zakresie zaistnienia przesłanki egzoneracyjnej obciąża stronę, która powołuje się na wystąpienie tego typu przesłanki.

Wypadek w parku wodnym, aquaparku - od kogo odszkodowanie?

Jeżeli nastąpi wypadek w aquaparku, to odszkodowanie należy się od podmiotu, w którym doszło do wypadku lub jego ubezpieczyciela. Posiadanie polisy OC nie jest dla parku wodnego obowiązkowe, lecz podmioty prowadzące aquaparki i parki wodne zwykle posiadają ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych w związku ze swoją działalnością. Osoba poszkodowana w wypadku na terenie takiego obiektu, ma więc zwykle możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela. W pierwszej kolejności trzeba więc ustalić zakład ubezpieczeń, a następnie dokonać zgłoszenia szkody, wykazując podstawę prawną dochodzonych roszczeń oraz uzasadnienie ich wysokości. 

O jakie roszczenia może się starać osoba poszkodowana w wyniku wypadku w aquaparku?

Osoba poszkodowana wskutek wypadku w aquaparku może domagać się takich świadczeń odszkodowawczych, jak:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu  złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • rentę uzupełniającą, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizację renty - jednorazowe odszkodowanie, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • rentę na zwiększone potrzeby, zapewniającą poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrot utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy.

Warto podkreślić, że w przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

Co zrobić bezpośrednio po wypadku w parku wodnym?

Aby uzyskać należne zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w aquaparku, należy przedstawić dowody, zarówno na jego zaistnienie, jak i na jego skutki. Dowody na zaistnienie zdarzenia, to przede wszystkim notatka z pomocy udzielonej przez ratowników obiektu, oświadczenia świadków, zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz nagrania z monitoringu. W pierwszej kolejności, po wypadku należy zgłosić się do ratowników, którzy nie tylko podejmą czynności medyczne, ale też sporządzą notatkę ze zdarzenia, którą później można otrzymać i wykorzystać w postępowaniu z zakładem ubezpieczeń. Być może ratownicy wezwą też pogotowie ratunkowe. Jeśli są świadkowie wypadku i nie są to osoby znajome dla poszkodowanego, to warto wziąć od nich numer telefonu lub inne dane kontaktowe. Warto również poprosić o zabezpieczenie monitoringu. Aby wykazać wysokość roszczeń, należy natomiast zabezpieczyć dokumentację medyczną i dokumentację dotyczącą kosztów leczenia. 

Odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek w aquaparku

Sprawy z zakresu wypadków w aquaparkach należą do skomplikowanych ze względu na to, że ubezpieczyciele często kwestionują odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a nawet jeśli ją przyjmują, to wskazują, że odszkodowanie się należy z różnych innych przyczyn. Najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania za wypadek w aquaparku przez zakładu ubezpieczeń to:

 • uznanie, że park wodny  nie jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody, a więc nie odpowiada na zasadzie ryzyka;
 • wskazanie, że brak jest wystarczających dowód na to w jaki sposób doszło do wypadku w aquaparku;
 • wskazanie, że wypadek nie był związany z ruchem przedsiębiorstwa, np. w sytuacji, gdy doszło do poślizgnięcia w szatni;
 • wskazanie, ze wypadek nastąpił z wyłącznej winy poszkodowanego, np. poprzez brak klapek, nietrzymanie się poręczy lub niewłaściwe korzystanie z atrakcji parku wodnego. 

Jeżeli dojdzie do odmowy wypłaty odszkodowania w oparciu o jeden z powyższych argumentów, można złożyć reklamacje od decyzji zakładu ubezpieczeń, a w dalszej kolejności pozew o zapłatę odszkodowania do właściwego sądu.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Sprawy z zakresu wypadków w aquaparkach należą do jednych z trudniejszych spraw odszkodowawczych, ponieważ są to sprawy stosunkowo nowe i nie ma ich tyle, co np. spraw w zakresie wypadków komunikacyjnych lub wypadków w pracy. W związku z tym orzecznictwo, choć jednolite, nie jest jeszcze ugruntowane. Dlatego też zakłady ubezpieczeń niechętnie przyjmują odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań po takich wypadkach. Ubezpieczyciele często kwestionują zwłaszcza swoją odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku - przykłady naszych spraw

Do tej pory prowadziliśmy sprawy przeciwko takim aquaparkom i parkom wodnym działającym na terenie Polski, jak: np.: Park Wodny Suntago (Park of Poland), Termy Maltańskie, Wrocławski Park Wodny, Termy Szaflary, Park Wodny w Krakowie, Termy Chochołowskie, Aquapark w Redzie, Park Wodny w Koszalinie, Park Wodny Warszawianka, Aquadrom w Rudzie Śląskiej itp.

Przykłady naszych spraw:

Odszkodowanie za wypadek w Suntago

Z uwagi na swoją wielkość, skalę działalności oraz ilość zjeżdżalni, najczęściej spotykamy się za sprawami wypadków, do których doszło w Parku Wodnym Suntago (Park of Poland). jest to największy i najbardziej oblegany polski aquapark, co przekłada się również na ilość wypadków, do których tam dochodzi. Są to zarówno wypadki z winy przedsiębiorcy, jak i nieszczęśliwe wypadki, np. poślizgnięcia. Takie sprawy mogą być załatwione pozytywnie, ale czasami wymagają drogi sądowej. Nasza kancelaria skutecznie prowadzi takie sprawy, zarówno na drodze polubownej, jak i na drodze sadowej. 

Miałeś wypadek w aquaparku lub parku wodnym? Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w aquaparku i parku wodnym:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. 

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 4 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.