690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek w wesołym miasteczku, parku rozrywki

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki

 

Zabawa w wesołym miasteczku, to ogromna atrakcja dla każdego, a okresie letnim parki rozrywki przeżywają prawdziwe oblężenie. W wesołych miasteczkach niejednokrotnie dochodzi do jednak również wypadków. Za szkody poniesione w takich wypadkach często można żądać odszkodowania od właściciela lub zarządcy obiektu. Za skutki niektórych zdarzeń, odszkodowania za wypadek w parku rozrywki można żądać nawet wtedy, gdy nie można wykazać winy zarządcy obiektu za ich zaistnienie. 

Sprawy z zakresu wypadków w parkach rozrywki należą do spraw skomplikowanych ze względu na to, że przepisy dotyczące takich zdarzeń mogą być interpretowane w różny sposób, a ubezpieczyciele często kwestionują swoją odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania. Sprawy te niejednokrotnie wymagają więc prowadzenia procesów sądowych.


WAŻNE! Nasza Kancelaria, jako jedna z nielicznych w Polsce, skutecznie prowadzi sprawy odszkodowawcze przeciwko takim podmiotom, jak parki rozrywki, lunaparki i wesołe miasteczka, ale także parki wodne i aquaparki. Jesteśmy liderem rynku w zakresie uzyskiwania odszkodowań powypadkowych za zdarzenia, do których dochodzi w takich miejscach.


Miałeś wypadek w parku rozrywki (lunaparku, wesołym miasteczku)? Sprawdź jak możemy pomóc w uzyskaniu odszkodowania?

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki  :

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. 


Ważne!

Nasza kancelaria zajmuje się wyłącznie sprawami wypadków w polskich parkach rozrywki.


Odszkodowanie z OC za wypadek w parku rozrywki i wesołym miasteczku - procedura dochodzenia roszczeń

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, z którego dowiedzą się Państwo w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania z OC za wypadek w aquaparku lub parku wodnym.

Jak udowodnić odpowiedzialność właściciela parku rozrywki za wypłatę odszkodowania powypadkowego?

Przede wszystkim należy wskazać, że duże parki rozrywki, (wesołe miasteczka, lunaparki) w większości przypadków są przedsiębiorstwami wprawianymi w ruch za pomocą sił przyrody. Do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest bowiem korzystanie z energii elektrycznej w dużym zakresie. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody za szkody unormowana jest w art. 435 k.c. 

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego park rozrywki jest więc odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że właściciel lub zarządca obiektu jest odpowiedzialny za każdą szkodę wynikającą z ruchu przedsiębiorstwa chyba, że zaistnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Ewentualne zaistnienie przesłanki egzoneracyjne musi natomiast wykazać przedsiębiorca prowadzący obiekt.

Jeżeli więc dojdzie do wypadku w lunaparku, który nie wynika z wyłącznej winy poszkodowanego, to zasadne jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym. Warunkiem jest to, by wypadek nastąpił nastąpił w dużym parku rozrywki, mającym w swojej ofercie rollercoastery, karuzele, koła młyńskie, czy różnego typu wahadła, napędzane mocą elektryczną. Może to też dotyczyć obwoźnych wesołych miasteczek, które często można spotkać przy okazji różnego rodzaju imprez. Zasada ryzyka nie dotyczy natomiast podmiotów, będących parkami rozrywki w postaci dużych placów zabaw z huśtawkami, trampolinami, czy zjeżdżalniami. Takie podmioty odpowiadają za zdarzenia na zasadzie winy. Ich odpowiedzialność jest więc mniejsza, bo aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w takim miejscu poszkodowany musi wykazać konkretne zaniedbanie (winę) zarządcy obiektu, które to zaniedbanie doprowadziło do wypadku.

Wypadek w parku rozrywki - odszkodowanie

Jeżeli nastąpi wypadek w parku rozrywki, odszkodowanie należy się od podmiotu, w którym doszło do wypadku lub jego ubezpieczyciela. Posiadanie polisy OC nie jest dla parku rozrywki obowiązkowe, lecz podmioty prowadzące wesołe miasteczka i lunaparki zwykle posiadają ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych w związku ze swoją działalnością. Osoba poszkodowana w wypadku na terenie takiego obiektu, ma więc zwykle możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela. W pierwszej kolejności trzeba więc ustalić zakład ubezpieczeń, a następnie  dokonać zgłoszenia szkody, wykazując podstawę prawną dochodzonych roszczeń oraz uzasadnienie ich wysokości. 

Czy można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność za wypadki w parkach rozrywki i wesołych miasteczkach na podstawie wpisu w regulaminie?

Każdy park rozrywki ma odpowiedni regulamin, z którym należy się zapoznać przed wstępem na jego teren. Do niedawna często spotykaną praktyką było zamieszczenie w takich regulaminach stwierdzeń, że „wejście na teren parku następuje na własną odpowiedzialność”, a przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie wyrządzone na jego terenie. Takie zapisy z mocy prawa są nieważne, ponieważ zarządca obiektu rozrywkowego nie ma podstawy prawnej do wyłączenia swojej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie obiektu. Zapisy w regulaminach mówiące o korzystaniu z urządzeń na własną odpowiedzialność są sprzeczne z prawem i nie mają żadnej mocy wiążącej. Ponadto sprzeczne z prawem są zapisy mówiące np. o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności przez rodziców lub opiekunów za szkody spowodowane przez małoletnie dzieci lub o bezwzględnym braku odpowiedzialności przedsiębiorcy za pozostawione na ternie parku rzeczy.

Czy zarządca lub parku rozrywki, odpowiadającego na zasadzie ryzyka, ponosi odpowiedzialność za każdy wypadek do jakiego dojdzie na jego terenie?

Jak już wcześniej wspomniano przedsiębiorca nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności za szkody na osobie poprzez wpis w regulaminie. Nie oznacza to jednak, że ponosi odpowiedzialność za każdy wypadek do jakiego dojdzie na jego terenie. Istnieją bowiem trzy przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Kupując bilet do parku rozrywki, warto pamiętać, że istnieje ogólny regulamin obiektu, a ponadto atrakcje mają często własne, bardziej szczegółowe regulaminy, dotyczące bezpiecznego z nich korzystania (np. w kwestii wieku, wzrostu i wagi, ale także stanu zdrowia). Do tych zapisów użytkownicy mają obowiązek się zastosować, a jeśli do wypadku dojdzie na skutek korzystania z atrakcji wbrew zaleceniom, może się okazać, że wypadek zostanie zakwalifikowany jako wypadek z wyłącznej winy poszkodowanego. Podobnie będzie, jeśli do wypadku dojdzie na skutek obiektywnie nieprawidłowego korzystania z urządzenia lub w razie wejścia na teren zabroniony. Przedsiębiorca i jego ubezpieczyciel nie ponoszą też odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią, za którą nie ponoszą odpowiedzialności (np. gdy wypadek spowoduje inny użytkownik obiektu)

O jakie roszczenia może się starać osoba poszkodowana w wyniku wypadku w lunaparku?

Osoba poszkodowana wskutek wypadku w wesołym miasteczku może dochodzić następujących roszczeń:

 • zadośćuczynienia, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała,
 • odszkodowania na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
 • zwrotu kosztów leczenia.

W sytuacji, gdy poszkodowany poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego;

Co zrobić bezpośrednio po wypadku w parku rozrywki?

Aby uzyskać należne zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki, należy przedstawić dowody, zarówno na jego zaistnienie, jak i na jego skutki. Dowody na zaistnienie zdarzenia, to przede wszystkim notatka z pomocy udzielonej przez ratowników obiektu, oświadczenia świadków, zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz nagrania z monitoringu. W pierwszej kolejności, po wypadku należy zgłosić się do punktu ratunkowego, gdzie ratownicy nie tylko podejmą czynności medyczne, ale też sporządzą notatkę ze zdarzenia, którą później można otrzymać i wykorzystać w postępowaniu z zakładem ubezpieczeń. Być może ratownicy wezwą też pogotowie ratunkowe. Jeśli są świadkowie wypadku i nie są to osoby znajome dla poszkodowanego, to warto wziąć od nich numer telefonu lub inne dane kontaktowe. Warto również poprosić o zabezpieczenie monitoringu. Aby wykazać wysokość roszczeń, należy natomiast zabezpieczyć dokumentację medyczną i dokumentację dotyczącą kosztów leczenia. 

Odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek w parku rozrywki

Sprawy z zakresu wypadków w parkach rozrywki i wesołych miasteczkach należą do spraw skomplikowanych ze względu na to, że ubezpieczyciele często kwestionują odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a nawet jeśli ją przyjmują, to wskazują, że odszkodowanie się należy z różnych innych przyczyn. Najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania za wypadek w parku rozrywki przez zakładu ubezpieczeń to:

 • uznanie, że park rozrywki nie jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody, a więc nie odpowiada na zasadzie ryzyka;
 • wskazanie, że brak jest wystarczających dowód na to w jaki sposób doszło do wypadku w wesołym miasteczku;
 • wskazanie, że wypadek nie był związany z ruchem przedsiębiorstwa, np. w sytuacji, gdy doszło do potknięcia w dziurze chodnikowej albo poślizgnięcia w toalecie;
 • wskazanie, ze wypadek nastąpił z wyłącznej winy poszkodowanego, np. poprzez niewłaściwe korzystanie z atrakcji parku. 

Jeżeli dojdzie do odmowy wypłaty odszkodowania w oparciu o jeden z powyższych argumentów, można złożyć reklamacje od decyzji zakładu ubezpieczeń, a w dalszej kolejności pozew o zapłatę odszkodowania do właściwego sądu.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki!

Sprawy z zakresu wypadków w parkach rozrywki i wesołych miasteczkach należą do jednych z trudniejszych spraw odszkodowawczych, ponieważ są to sprawy stosunkowo nowe i nie ma ich tyle, co np. spraw w zakresie wypadków komunikacyjnych lub wypadków w pracy. W związku z tym orzecznictwo, choć jednolite, nie jest jeszcze ugruntowane. Dlatego też zakłady ubezpieczeń niechętnie przyjmują odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań po wypadkach w lunaparkach. Ubezpieczyciele często kwestionują zwłaszcza swoją odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki - przykłady naszych spraw

Przykłady naszych spraw:

Miałeś wypadek w parku rozrywki lub wesołym miasteczku? Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w parku rozrywki:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. 

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.