+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadek w wesołym miasteczku, parku rozrywki

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zabawa w wesołym miasteczku, to ogromna atrakcja dla każdego. Szczególnie w okresie letnim parki rozrywki przeżywają prawdziwe oblężenie. Ze względu na ilość osób korzystających z atrakcji, a także biorąc pod uwagę fakt, że ich oferta kierowana jest przede wszystkim do dzieci, właściciele takich obiektów powinni szczególnie dbać o bezpieczeństwo. Niestety nie zawsze tak jest, a w wesołych miasteczkach niejednokrotnie dochodzi do wypadków. Za szkody poniesione w takich wypadkach można żądać odszkodowania od właściciela lub zarządcy obiektu. W części przypadków, odszkodowania za wypadek w wesołym miasteczku można żądać nawet wtedy, gdy nie można wykazać winy zarządcy obiektu za zaistniałe zdarzenie. 

Nasza Kancelaria, jako jedna z nielicznych w Polsce skutecznie prowadzi sprawy odszkodowawcze przeciwko takim podmiotom, jak parki rozrywki, lunaparki i wesołe miasteczka, ale także parki wodne i aquaparki.

Przykłady naszych spraw:

MIAŁEŚ WYPADEK W WESOŁYM MIASTECZKU (PARKU ROZRYWKI)? SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC !


WAŻNE ! NASZA KANCELARIA ZAJMUJE SIĘ WYŁĄCZNIE WYPADKAMI ZAISTNIAŁYMI NA TERENIE POLSKI.


Szczegółowe informacje na temat możliwości dochodzenia odszkodowania za wypadek w wesołym miasteczku (parku rozrywki, lunaparku) można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Działamy na terenie całej Polski!

KIEDY ZARZĄDCA OBIEKTU ODPOWIADA ZA SZKODĘ POWSTAŁĄ NA TERENIE LUNAPARKU?

Przede wszystkim należy wskazać, że duże parki rozrywki, (wesołe miasteczka, lunaparki) w większości przypadków są przedsiębiorstwami wprawianymi w ruch za pomocą sił przyrody. Do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest bowiem korzystanie z energii elektrycznej w dużym zakresie. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody za szkody unormowana jest w art. 435 k.c. Zgodnie z treścią tego artykułu „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.”

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego park rozrywki jest więc odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że właściciel lub zarządca obiektu jest odpowiedzialny za każdą szkodę wynikającą z ruchu przedsiębiorstwa chyba, że zaistnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina samego poszkodowanego. Poszkodowany, aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w wesołym miasteczku, nie musi udowadniać winy właściciela lub zarządcy obiektu za zaistniałe zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę, a jedynie to, że do zdarzenia doszło oraz, że ma ono związek z ruchem przedsiębiorstwa. Ewentualne zaistnienie przesłanki egzoneracyjne musi natomiast wykazać przedsiębiorca prowadzący obiekt.

Jeżeli więc dojdzie do wypadku w lunaparku, który nie wynika z wyłącznej winy poszkodowanego, to zasadne jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym. Warunkiem jest to, by wypadek nastąpił nastąpił w dużym parku rozrywki, mającym w swojej ofercie rollercoastery, karuzele, koła młyńskie, czy różnego typu wahadła, napędzane mocą elektryczną (np. Rodzinny Park Rozrywki Energylandia, Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko lub Park Rozrywki Mandoria). Może to też dotyczyć obwoźnych wesołych miasteczek, które często można spotkać przy okazji różnego rodzaju imprez. Zasada ryzyka nie dotyczy natomiast podmiotów, będących parkami rozrywki w postaci dużych placów zabaw z huśtawkami, trampolinami, czy zjeżdżalniami. Takie podmioty odpowiadają za zdarzenia na zasadzie winy. Ich odpowiedzialność jest więc mniejsza, bo aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w takim miejscu poszkodowany musi wykazać konkretne zaniedbanie (winę) zarządcy obiektu, które to zaniedbanie doprowadziło do wypadku.

Podmioty prowadzące wesołe miasteczka i lunaparki często posiadają ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych w związku ze swoją działalnością, więc poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.

CZY WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA PARKU ROZRYWKI MOŻE WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPADKI NA PODSTAWIE WPISU W REGULAMINIE?

Każdy park rozrywki ma odpowiedni regulamin, z którym należy się zapoznać przed wstępem na jego teren. Do niedawna często spotykaną praktyką było zamieszczenie w takich regulaminach stwierdzeń, że „wejście na teren parku następuje na własną odpowiedzialność”, a przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie wyrządzone na jego terenie. Takie zapisy z mocy prawa są nieważne, ponieważ zarządca obiektu rozrywkowego nie ma podstawy prawnej do wyłączenia swojej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie obiektu. Zapisy w regulaminach mówiące o korzystaniu z urządzeń na własną odpowiedzialność są sprzeczne z prawem i nie mają żadnej mocy wiążącej. Ponadto sprzeczne z prawem są zapisy mówiące np. o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności przez rodziców lub opiekunów za szkody spowodowane przez małoletnie dzieci lub o bezwzględnym braku odpowiedzialności przedsiębiorcy za pozostawione na ternie parku rzeczy.

CZY WŁAŚCICIEL PARKU ROZRYWKI ODPOWIADAJĄCEGO NA ZASADZIE RYZYKA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KAŻDY WYPADEK DO JAKIEGO DOJDZIE NA JEGO TERENIE?

Jak już wcześniej wspomniano przedsiębiorca nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności za szkody na osobie poprzez wpis w regulaminie. Nie oznacza to jednak, że ponosi odpowiedzialność za każdy wypadek do jakiego dojdzie na jego terenie. Istnieją bowiem trzy przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Kupując bilet do parku rozrywki, warto pamiętać, że istnieje ogólny regulamin obiektu, a ponadto atrakcje mają często własne, bardziej szczegółowe regulaminy, dotyczące bezpiecznego z nich korzystania (np. w kwestii wieku, wzrostu i wagi, ale także stanu zdrowia). Do tych zapisów użytkownicy mają obowiązek się zastosować, a jeśli do wypadku dojdzie na skutek korzystania z atrakcji wbrew zaleceniom, może się okazać, że wypadek zostanie zakwalifikowany jako wypadek z wyłącznej winy poszkodowanego. Podobnie będzie, jeśli do wypadku dojdzie na skutek obiektywnie nieprawidłowego korzystania z urządzenia lub w razie wejścia na teren zabroniony. Przedsiębiorca i jego ubezpieczyciel nie ponoszą też odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią, za którą nie ponoszą odpowiedzialności (np. gdy wypadek spowoduje inny użytkownik obiektu)

O JAKIE ROSZCZENIA MOŻE SIĘ STARAĆ OSOBA POSZKODOWANA W WYPADKU W PARKU ROZRYWKI:

Osoba poszkodowana wskutek wypadku w wesołym miasteczku może dochodzić następujących roszczeń:

 • zadośćuczynienia, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała,
 • odszkodowania na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
 • zwrotu kosztów leczenia.

W sytuacji, gdy poszkodowany poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego;

MIAŁEŚ WYPADEK W WESOŁYM MIASTECZKU? UZYSKAMY DLA CIEBIE ODSZKODOWANIE!

Sprawy z zakresu wypadków w lunaparkach należą do skomplikowanych ze względu na to, że ubezpieczyciele często kwestionują odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za zdarzenie.  A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to wywalczymy dla Państwa najwyższe odszkodowanie.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego typu odszkodowań ! DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 9 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.