+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadek w wesołym miasteczku

Zabawa w wesołym miasteczku, to ogromna atrakcja dla każdego. Szczególnie w okresie letnim lunaparki przeżywają prawdziwe oblężenie. Ze względu na ilość osób korzystających z atrakcji, a także biorąc pod uwagę fakt, że ich oferta kierowana jest przede wszystkim do dzieci, właściciele takich obiektów powinni szczególnie dbać o bezpieczeństwo. Niestety nie zawsze tak jest, a w wesołych miasteczkach niejednokrotnie dochodzi do wypadków. Za szkody poniesione w takich wypadkach można żądać odszkodowania od właściciela lub zarządcy obiektu. W więkoszości przypadków, odszkodowania takiego można żądać nawet wtedy, gdy nie można wykazać winy zarządcy za zaistniałe zdarzenie.

MIAŁEŚ WYPADEK W WESOŁYM MIASTECZKU (LUNAPARKU)? SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC !

Kancelaria Effect S.C. NIP: 6772381117

WAŻNE ! NASZA KANCELARIA ZAJMUJE SIĘ WYŁĄCZNIE WYPADKAMI ZAISTNIAŁYMI NA TERENIE POLSKI.

Szczegółowe informacje na temat dochodzenia odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

  • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

KIEDY ZARZĄDCA OBIEKTU ODPOWIADA ZA SZKODĘ POWSTAŁĄ NA TERENIE LUNAPARKU?

Przede wszystkim należy wskazać, że wesołe miasteczka (lunaparki) w większości przypadków są przedsiębiorstwami wprawianymi w ruch za pomocą sił przyrody. Do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej. Bez tych sił byłoby to niemożliwe. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody za szkody unormowana jest w art. 435 k.c. Zgodnie z treścią tego artykułu „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.”

Odpowiedzialność wesołego miasteczka jest więc odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że właściciel lub zarządca obiektu jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Poszkodowany, aby uzyskać odszkodowanie, nie musi udowadniać winy właściciela lub zarządcy obiektu za zaistniałe zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę.

Jeżeli więc dojdzie do wypadku w lunaparku, który nie wynika z wyłącznej winy poszkodowanego, to zasadne jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym. Wesołe miasteczka często posiadają ubezpieczenie OC od tego typu zdarzeń, więc poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.

O JAKIE ROSZCZENIA MOŻE SIĘ STARAĆ OSOBA POSZKODOWANA W WYPADKU W LUNAPARKU:

Osoba poszkodowana wskutek wypadku w wesołym miasteczku może dochodzić następujących roszczeń:

  • zadośćuczynienia, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała,
  • odszkodowania na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
  • zwrotu kosztów leczenia.

W sytuacji, gdy poszkodowany poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

  • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego;

Warto podkreślić, że w przypadku gdy poszkodowany przyczyni się do zaistnienia wypadku lub zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NNAM SPRAWĘ O ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W WESOŁYM MIASTECZKU ?

Sprawy z zakresu wypadków w lunaparkach należą do skomplikowanych ze względu na to, że ubezpieczyciele często kwestionują odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek w wesołym miasteczku prosimy o kontakt

  • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to wywalczymy dla Państwa najwyższe odszkodowanie.

Zapraszamy do współpracy.

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 9 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.