+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej z OC sprawcy wypadku

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do ponad 2500 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Według raportów rocznych policji, w 2017r. doszło do 2623 wypadków, które pociągnęły za sobą 2831 ofiar śmiertelnych. Są to najczęściej wypadki z udziałem dwóch lub więcej pojazdów mechanicznych (zderzenia pojazdów boczne i czołowe), wypadki z udziałem jednego pojazdu (np. wypadnięcie z drogi, wywrócenie się pojazdu), a także zdarzenia z udziałem pieszych i rowerzystów.   

Śmierć osoby bliskiej zawsze niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla rodziny. Są to  zarówno konsekwencje natury psychicznej jak i starty materialne. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku drogowego śmierć poniesie osoba nie będąca jego wyłącznym sprawcą, bliscy tej osoby mogą starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej.  Warunkiem jest wykazanie stosunku bliskości oraz poniesionej krzywdy.

KANCELARIA EFFECT POMAGA UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ Z OC SPRAWCY WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

Nasza Kancelaria pomaga rodzinom ofiar wypadków śmiertelnych w uzyskaniu odpowiednich świadczeń. Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !


WAŻNE ! 

W przypadku wszelkich wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania z OC sprawcy zależy zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy. Nie istnieje więc tzw. „średnia wysokość odszkodowania po śmierci”, czy też „średnie odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej". Bez analizy sprawy nie da się również rzetelnie odpowiedzieć na pytanie „o jakie zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej mogę się starać z polisy OC".

Kancelaria Effect zawsze dba o to, by wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania była jak najwyższa. Naszym celem jest to, by zakład ubezpieczeń nie odmówił wypłaty, nie zaniżył wysokości świadczeńlecz wypłacił to, co rzeczywiście się należy! Ustalając odpowiednią kwotę świadczeń bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, popartym setkami wygranych procesów sądowych z ubezpieczycielami.


Straciłeś w wypadku osobę bliską? Przeczytaj poniższe informacje

 • Najkrótszy termin przedawnienia roszczeń, to 3 lata od daty zdarzenia, a w przypadku gdy szkoda wynikła z przestępstwa, to 20 lat. Nie ma konieczności by występować z roszczeniem o zadośćuczynienie za krzywdę lub zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej w ciągu 7 czy 30 dni od dnia wypadku.
 • Odwiedził cię agent odszkodowawczy, którego sam nie zapraszałeś? Zadzwonił na twój numer telefonu? Zapytaj skąd ma twoje dane. Takie dane z reguły nie są dostępne w Internecie, chyba, że sam je udostępniłeś.
 • Agent odwiedził cię w domu bądź w szpitalu? Przed podpisaniem umowy poproś o jej wzór i kilka dni na zastanowienie. Przeczytaj dokładnie warunki.
 • Zweryfikuj w innych źródłach, czy informacje podane przez agenta są prawdziwe, a proponowane wynagrodzenie za prowadzenie sprawy adekwatne do stopnia jej trudności oraz stawek rynkowych.
 • Podpisałeś umowę w domu lub szpitalu? Masz 14 dni na odstąpienie od niej bez żadnych warunków i kosztów!
 • Agent nie poinformował cię o możliwości odstąpienia? Termin na odstąpienie wydłuża się do roku.

WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA PO ŚMIERCI OSOBY NAJBLIŻSZEJ Z OC SPRAWCY WYPADKU

Wysokość zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej nie zależy od pogorszenia się sytuacji materialnej osoby uprawnionej do dochodzenia świadczeń. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc uprawnionemu w dostosowaniu się do zmienionej  sytuacji. Jest to świadczenie jednorazowe, stanowiące finansowe odzwierciedlenie rozmiaru krzywdy. Kwota zadośćuczynienia nie zależy od statusu materialnego, lecz od rozmiaru poniesionej krzywdy, stopnia pokrewieństwa oraz więzi emocjonalnej i duchowej pomiędzy zmarłym a uprawnionym. Kwota zadośćuczynienia może być również odnoszona do stopy życiowej społeczeństwa. Kwota ta nie może ani symboliczna ani też nadmiernie wysoka. Oczywistym jest, że żadne zadośćuczynienie nie jest w stanie zrekompensować szkody jaką jest utrata bliskiej osoby, natomiast na pewno pomaga choćby częściowo poradzić sobie ze skutkami zdarzenia.

Kwota zadośćuczynienie za śmierć bliskiej najbliższej jest szacowana indywidualnie, na podstawie wszelkich okoliczności sprawy, dlatego w takich sprawa warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika, który nie tylko prawidłowo oszacuje kwotę, ale też skutecznie ją wyegzekwuje od zakładu ubezpieczeń.

JAKIE JEST ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OSOBY NAJBLIŻSZEJ Z OC SPRAWCY WYPADKU

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej, przysługuje w sytuacji, gdy osoby najbliższe poniosą koszty leczenia lub pogrzebu zmarłego, ale także wówczas, gdy pogorszy się ich sytuacja finansowa. Najczęstszym przypadkiem dochodzenia odszkodowania po śmierci osoby najbliższej jest sytuacja, gdy zmarły był jedynym lub głównym żywicielem rodziny. W takiej sytuacji, małżonek lub dzieci mogą domagać się stosownej rekompensaty. Dotyczy to również osób, wobec których poszkodowany spełniał obowiązek alimentacyjny.

KRĄG OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DOCHODZENIA ŚWIADCZEŃ Z POLISY OC SPRAWCY

Zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci osoby najbliższej przysługuje przede wszystkim krewnym w linii prostej oraz małżonkowi. Uprawnieni są więc z reguły rodzice, dzieci, rodzeństwo, a także dziadkowie. Świadczenia odszkodowawcze mogą być jednak przyznane również innym osobom (np. konkubentom, macochom, ojczymom, a nawet teściom, zięciom lub synowym). Warunkiem jest wykazanie przez nich stosunku bliskości. Ważne jest to, że roszczenie przysluguje każdej z osób najbliższych z osobna. Każda z nich może wystąpić z odrębnym roszczeniem.

JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE Z OC PO WYPADKU ŚMIERTELNYM?

Roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci osoby najbliższej należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd miał wykupione - ważne na dzień wypadku - ubezpieczenie OC. Roszczenie, co do zasady, należy złożyć w terminie 3 lat od dnia zdarzenia, jednak gdy zdarzenie posiada znamiona przestępstwa (sprawca został skazany wyrokiem), czas ten wydłuża się do 20 lat. Termin ten został podwyższony nowelizacją w dniu 10.08.2007r. Wcześniej wynosił  on bowiem 10 lat. Roszczenia, które powstały przed zmianą, ale na dzień 10.08.2007r. nie były przedawnione, również mają 20-letni termin przedawnienia.

Roszczenie osoby małoletniej o naprawienie szkody nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. Jeśli więc wskutek wypadku śmiertelnego szkodę poniosło małoletnie dziecko (syn, córka, brat lub siostra ofiary), to może ono dochodzić świadczeń co najmniej do skończenia 20 roku życia.

PRZYKŁADY ZDARZEŃ DROGOWYCH 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci kierowcy pojazdu (samochodu, motocykla)

Zadośćuczynienie po śmierci kierowcy pojazdu może zostać przyznane, tylko w sytuacji, gdy dojdzie do zderzenia co najmniej dwóch pojazdów, a poszkodowany nie był sprawcą wypadku. Aby dochodzić świadczeń po śmierci kierowcy, wina za zdarzenie musi  spoczywać na kierowcy innego pojazdu. I to właśnie z polisy OC tego drugiego pojazdu należy dochodzić świadczeń.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci pieszego potrąconego przez pojazd

W przypadku gdy zaistnieje śmiertelne potrącenie pieszego, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o świadczenia po śmierci osoby najbliższej z polisy OC pojazdu, który potrącił pieszego. Świadczenia te przysługują najbliższym, o ile w toku postępowania karnego pieszy nie zostanie uznany za osobę, której zachowanie stanowiło wyłączną przyczynę wypadku.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci pasażera pojazdu

W przypadku, gdy w zdarzeniu drogowym ze skutkiem śmiertelnym dla pasażera uczestniczył tylko jeden pojazd, prawo do dochodzenia zadośćuczynienia po śmierci pasażera przysługuje z polisy OC tego pojazdu. Odpowiedzialność kierowcy samochodu względem pasażerów kształtuje się w oparciu o zasadę ryzyka. Nie trzeba udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie tzw. "przewóz z grzeczności", przy którym warunkiem wypłaty odszkodowania dla pasażera jest wina po stronie kierowcy pojazdu. Przewozem z grzeczności nie jest przewóz rodziny lub osoby bliskiej, choćby nawet był nieodpłatny.

W razie  zderzenia pojazdów, do którego dojdzie z winy jednego z kierowców, odszkodowania mogą dochodzić wszyscy poszkodowani pasażerowie sprawcy, a także poszkodowany kierowca drugiego pojazdu i wszyscy jego pasażerowie. 

W przypadku pasażerów możemy mieć do czynienia z przyczynieniem  - np. jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa albo jazda z kierowcom, z którym wcześniej piło się alkohol. W takiej sytuacji roszczenia będą odpowiednio zmniejszone. 

Sprawca wypadku i ofiara osobami najbliższymi

Zdarza się, że rodzina ofiary nie chce lub boi się dochodzić należnego im zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (rodzic, mąż, żona, znajomy). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku

Nieznany sprawca wypadku śmiertelnego

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku śmiertelnym należy się również wtedy, gdy sprawca jest nieznany i zbiegł z miejsca zdarzenia. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warunkiem do dochodzenia świadczeń jest udowodnienie, że do wypadku doprowadził inny pojazd mechaniczny. 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA WYPADKI ŚMIERTELNE - KANCELARIA

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane świadczenia lub  tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W związku z tym warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. W razie reprezentacji przez profesjonalny podmiot, ubezpieczyciele często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Nasza kancelaria odszkodowawcza prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej. Walczymy o świadczenia dla rodzin ofiar wypadków samochodowych, a także śmiertelnie potrąconych pieszych i rowerzystów.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W CAŁEJ POLSCE

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !


Zapraszamy do współpracy.

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.