690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Potrącenie pieszego

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za potrącenie pieszego

 

Prowadzenie spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód lub inny pojazd mechaniczny, to nasza główna specjalizacja. Najczęściej pomagamy uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach, jednak do potrącenia pieszego może dojść nie tylko na przejściu dla pieszych, ale także na drodze dla pieszych (chodniku), poboczu lub w strefie zamieszkania. Poszkodowanemu pieszemu zazwyczaj należy się wtedy odszkodowanie za potrącenie, z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach (na przejściu, na poboczu, na  drodze dla pieszych, na chodniku) z polisy OC sprawcy wypadku

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).


Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód - procedura dochodzenia roszczeń za potrącenie pieszego na pasach

W poniższym tekście opisujemy procedurę dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za potrącenie pieszego przez pojazd mechaniczny oraz odpowiadamy na najczęściej spotykane pytania w temacie takich zdarzeń.

W naszych innych artykułach mogą Państwo przeczytać o dochodzeniu:

Odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód lub inny pojazd mechaniczny

 1. Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach (na przejściu, na poboczu, na chodniku) - zasada ryzyka
 2. Kto wypłaca odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach?
 3. Wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego na pasach (na przejściu, na poboczu, na drodze dla pieszych, na chodniku) - ile należy się potrąconemu pieszemu?
 4. Jakie zadośćuczynienie należy się potrąconemu pieszemu?
 5. Wysokość odszkodowania za potrącenie na pasach, ile wynosi odszkodowanie za potrącenie
 6. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC sprawcy w sprawach o potrącenie pieszego
 7. Zadośćuczynienie dla rodziny po śmiertelnym potrąceniu pieszego
 8. Możliwość uzyskania świadczeń odszkodowawczych za potrącenie, przy różnych zdarzenia drogowych z udziałem pieszych
 9. Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach i na światłach
 10. Odszkodowanie za potrącenie pieszego na poboczu
 11. Odszkodowanie za potrącenie pieszego w strefie zamieszkania
 12. Odszkodowanie za potrącenie pieszego na drodze dla pieszych i chodniku
 13. Odszkodowanie za potrącenie pieszego na parkingu przez cofający pojazd. Czy na parkingu pieszy ma pierwszeństwo?
 14. Odszkodowanie za potrącenie pieszego przez nieznanego sprawcę
 15. Potrącenie pieszego bez uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie za lekkie potrącenie pieszego
 16. Odszkodowanie za potrącenie pieszego poza pasami, poza przejściem
 17. Odszkodowanie za potrącenie pijanego pieszego
 18. Odszkodowanie za potrącenie dziecka w wieku poniżej 13 lat
 19. Kiedy pieszy nie dostanie odszkodowania? Potrącenie pieszego z jego własnej winy
 20. Potrącenie pieszego idącego bez odblasków
 21. Przyczynienie się pieszego do powstania szkody
 22. Co grozi kierowcy za potrącenie pieszego? Jakie są konsekwencje prawne potrącenia?
 23. Postępowanie karne w sprawie o potrącenie pieszego, a dochodzenie odszkodowania za potrącenie na drodze cywilnej
 24. Prawa pokrzywdzonego pieszego w postępowaniu karnym
 25. Wgląd przez pokrzywdzonego pieszego, w akta postępowania karnego, prowadzonego w sprawie o potrącenie
 26. Postanowienie o umorzeniu postępowania karnego w sprawie o potrącenie pieszego oraz zażalenie na takie postanowienie
 27. Samodzielne zbieranie dowodów przez poszkodowanego w postępowaniu karnym 
 28. Potrącenie pieszego dzisiaj - co robić i jak starać się o odszkodowanie z OC?
 29. Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach - forum prawne
 30. Kancelaria Effect - najlepsi specjaliści w sprawach o odszkodowanie dla potrąconego pieszego
 31. Przykłady prowadzonych przez nas spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód:
 32. Potrącenie przez samochód - odszkodowanie

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach (na przejściu, na poboczu, na chodniku) - zasada ryzyka

Zgodnie z artykułem 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia pieszego przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną pieszemu na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc pieszy zostanie potrącony przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie przez samochód nie musi udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Nie dostanie jednak odszkodowania z OC, jeśli zostanie wykazana jego wyłączna wina (np. wtargnięcie na jezdnię, wejście na czerwonym świetle pod nadjeżdżający pojazd) lub wyłączna wina osoby trzeciej (np. wepchnięcie przez kogoś innego pod samochód - wtedy odszkodowania można żądać od osoby, która doprowadziła do wypadku). W przypadku współwiny kierowcy i pieszego może zostać zastosowane przyczynienie, czyli pomniejszenie wysokości świadczeń o ustalony procent. Ważne jest, że wyłączna wina, a także ewentualne przyczynienie muszą zostać wyraźnie udowodnione przez kierowcę lub jego zakład ubezpieczeń. To na nich spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.

Kto wypłaca odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach?

Pieszy potrącony przez pojazd mechaniczny ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie bezpośrednio do ubezpieczyciela tego pojazdu. Teoretycznie może zwrócić się również do samego posiadacza pojazdu, ale zwłaszcza przy poważniejszych obrażeniach ciała, pewniejszą drogą jest dochodzenie odszkodowania za potrącenie od zakładu ubezpieczeń, który jest zawsze wypłacalny. Warto zaznaczyć, że nie można dochodzić podwójnego odszkodowania, tj. osobno od posiadacza pojazdu i z ubezpieczenia OC. Jest to jedno i to samo świadczenie, a zapłata przez jeden z podmiotów zwalnia z odpowiedzialności podmiot drugi.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu (lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć pieszego) wszelkich świadczeń odszkodowawczych wynikających z przepisów prawa. Ciężar wykazania zasadności wypłaty każdego z nich spoczywa jednak na poszkodowanym. Odszkodowanie po potrąceniu pieszego należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnej polisy OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego na pasach (na przejściu, na poboczu, na drodze dla pieszych, na chodniku) - ile należy się potrąconemu pieszemu?

Pieszy, potrącony z winy kierowcy pojazdu mechanicznego, może ubiegać się przede wszystkim o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Takie zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Ponadto, potrącony pieszy może żądać zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu), zwrotu utraconego dochodu, a w niektórych przypadkach również renty. Koszty te należy uwiarygodnić stosownymi dokumentami (faktury, paragony, umowy, decyzje).

Jakie zadośćuczynienie należy się potrąconemu pieszemu?

Wysokość  zadośćuczynienia po potrąceniu przez samochód zależy przede wszystkim od odniesionego w wypadku uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku potrącenia złamała rękę lub nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała. Nie jest również tak, że za konkretny uraz, każdemu będzie przysługiwać taka sama kwota. Skutki nawet identycznego urazu ciała mogą być bowiem, dla różnych osób, całkowicie odmienne - z uwagi choćby na wiek, ogólny stan zdrowia, aktywność zawodową czy fizyczną. Poszkodowany, który bardziej odczuje skutki wypadku będzie mógł się więc starać o wyższą kwotę. Negatywne skutki muszą jednak zostać odpowiednio udowodnione.

Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia po potrąceniu pieszego mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyny itp.). Tak, jak wspomniano wcześniej, kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych skutków wypadku. 

Ocena wysokości zadośćuczynienia nie jest oczywiście sprawą łatwą ani oczywistą, dlatego też wymaga odpowiedniego doświadczenia. Nie ulega wątpliwości, że zdecydowanie wyższe kwoty świadczeń przyznawane są osobą reprezentowanym przez profesjonalną kancelarię. Ubezpieczyciele zdają sobie bowiem sprawę z tego, że profesjonalny pełnomocnik wie, o jaką kwotę zadośćuczynienia może się ubiegać, a w razie zaniżenia kwoty wypłaconego zadośćuczynienia bądź też bezpodstawnej odmowy wypłaty, nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową. Ważne, by znaleźć uczciwego i rzetelnego pełnomocnika, cieszącego się dobrą opinią wśród klientów. Dlatego też decyzji o wyborze pełnomocnika nie powinno podejmować się pochopnie - np. w szpitalu.

Wysokość odszkodowania za potrącenie na pasach, ile wynosi odszkodowanie za potrącenie

Wysokość odszkodowania po potrąceniu przez samochód zależy od utraconych w związku z wypadkiem dochodów oraz poniesionych przez poszkodowanego kosztów: leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki i dojazdów do placówek medycznych, zniszczonych rzeczy, a w przypadku cięższych obrażeń również adaptacji miejsca zamieszkania do nowych potrzeb, czy też przygotowania do wykonywania nowego zawodu. Nie da się więc z góry określić ile wynosi odszkodowanie za potrącenie, bo będzie to zależeć od ilości dokumentów kosztowych, przedstawionych w takcie postępowania. Oszacowanie wysokości odszkodowania jest jednak łatwiejsze niż oszacowanie wysokości należnego zadośćuczynienia. Z tym oczywiście zastrzeżeniem, że zarówno zasadność poniesionych kosztów, jak i utracenie dochodów trzeba szczegółowo udowodnić. W tym celu należy zachowywać wszelkie paragony, faktury oraz rachunki, a także dokumenty świadczące o utracie dochodów. W przypadku zwrotu kosztów leczenia w placówkach prywatnych, należy również wykazać, że poszkodowany pieszy nie mógł skorzystać z tych samych usług w ramach NFZ lub też, że oczekiwanie na takie wizyty czy zabiegi było zbyt długie. Nie musi uzasadniać konieczności ponoszenia kosztów leczenia w placówkach prywatnych poszkodowany, który w chwili wypadku nie było objęty ubezpieczeniem społecznym.  Ponadto, przy poważniejszych wypadkach, poszkodowany może dochodzić stosownej renty.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC sprawcy w sprawach o potrącenie pieszego

Wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności za wypadki, w tym potrącenia pieszych, reguluje kodeks cywilny oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa ta wskazuje sumy gwarancyjne, jakim objęte są obowiązkowe polisy OC. W przypadku szkód na osobie jest to kwota 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku zaś szkód w mieniu 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Trzeba jednak zaznaczyć, że suma gwarancyjna nie ma żadnego wpływu na wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania, które ustalane są indywidualnie, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy. Suma gwarancyjna ma znaczenie tylko o tyle, że gdyby łączna suma wypłaconych świadczeń z tytułu jednego zdarzenia drogowego przekroczyła kwotę  5.000.000 euro, to powyżej tej kwoty ubezpieczyciel już nie odpowiada.


Przykładowe kwoty, jakie uzyskaliśmy dla klientów w sprawach o odszkodowanie za potrącenie pieszego można zobaczyć w artykule: odszkodowania komunikacyjne - nasze sprawy


Zadośćuczynienie dla rodziny po śmiertelnym potrąceniu pieszego

W sytuacji, gdy dojdzie do śmiertelnego potrącenia pieszego, najbliżsi członkowie rodziny śmiertelnie potrąconego pieszego mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci pieszego (jako osoby najbliższej), a także o odszkodowanie (o ile wskutek śmierci pieszego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej), zwrot kosztów leczenia i pogrzebu oraz o rentę alimentacyjną

W przypadku odszkodowania za śmierć pieszego, poniesione koszty trzeba wykazać odpowiednimi dokumentami, natomiast  wysokość zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci pieszego zależy przede wszystkim od stopnia bliskości pomiędzy zmarłym, a osoba dochodzącą świadczeń. Czym bliższy jest stosunek pokrewieństwa, tym z reguły wyższe będą przyznane świadczenia. Kwoty te jednak nie są przyznawane automatycznie. Zawsze trzeba wykazać osobistą stratę i krzywdę.  Krąg osób najbliższych nie jest sprecyzowany, ale z reguły dotyczy on małżonków, dzieci, rodziców, dziadków i wnuków. Nie jest jednak wykluczone dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej przez konkubenta czy np. teściową. Warunkiem jest wykazanie stosunku bliskości.

Zadośćuczynienie po śmierci potrąconego pieszego przysługuje najbliższym, o ile w toku postępowania karnego pieszy nie zostanie uznany za osobę, której zachowanie stanowiło wyłączną przyczynę wypadku.

Możliwość uzyskania świadczeń odszkodowawczych za potrącenie, przy różnych zdarzenia drogowych z udziałem pieszych

Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej typowych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, analizując przy okazji, czy za skutki danego zdarzenia można otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach i na światłach

Najczęstszymi przypadkami potrąceń pieszych są zdarzenia, w trakcie przechodzenia pieszego przez jezdnię w miejscu dozwolonym. Pieszy, potrącony w trakcie przechodzenia przez drogę w takim miejscu (potrącenie na pasach, potrącenie na przejściu dla pieszych, potrącenie podczas przechodzenia na zielonym świetle), w zdecydowanej większości przypadków, będzie uprawniony do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Odszkodowanie za potrącenie na pasach może być wyjątkowo ograniczone, jeśli sam pieszy przyczyni się do wypadku. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet przechodząc przez jezdnię na pasach lub w innym miejscu dozwolonym, może dojść do wtargnięcia na jezdnię.

Przykłady prowadzonych przez nas spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach:

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na poboczu

Do zdarzeń z udziałem pieszych dochodzi również często na poboczach dróg. Trzeba pamiętać, że w miejscach, gdzie nie ma wyznaczonego chodnika, pieszy powinien korzystać z pobocza. Jeżeli zaś nie ma pobocza lub nie można z niego korzystać, pieszy może iść po jezdni, pod warunkiem jednak, że zajmował będzie miejsce jak najbliżej jej krawędzi i będzie ustępował miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, a idąc po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych. O ile poszkodowany spełni powyższe warunki, a mimo to dojdzie do potrącenia, to będzie mógł starać się o odszkodowanie za potrącenie pieszego na poboczu. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej podczas wyprzedzania się pojazdów na wąskich drogach. W takiej sytuacji kierowca wyprzedzający ma ograniczoną widoczność i często uderza od tyłu w idącego w tym samym kierunku, po prawidłowej stronie, pieszego. Pieszy nie ma wtedy możliwości zareagowania, bowiem jest odwrócony tyłem do nadjeżdżającego pojazdu. Trzeba natomiast pamiętać, że chodzenie po niewłaściwej stronie drogi lub też chodzenie po jezdni, gdy obok jest pobocze lub chodnik, może być uznane - w razie potrącenia - albo za wyłączną winę pieszego albo co najmniej za duże przyczynienie.

Przykład naszej sprawy: Odszkodowanie z UFG za potrącenie pieszego przez nieznanego sprawcę

Odszkodowanie za potrącenie pieszego w strefie zamieszkania

Inna sytuacja niż powyżej jest w przypadku korzystania przez pieszego z jezdni lub pobocza w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nie oznacza to jednak, że pieszy ma prawo np. wbiegać bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. W zdecydowanej większości przypadków winnymi potrąceń w strefie zamieszkania są jednak kierowcy pojazdów. Odszkodowanie za potrącenie pieszego w strefie zamieszkania należy się więc niemal zawsze. Na szczęście obrażenia po takich zdarzeniach nie są z reguły duże, bo dochodzi do nich przy niewielkiej prędkości. Ofiarami często bywają jednak dzieci, które mogą doznać poważnych uszkodzeń ciała nawet przy stosunkowo niewielkim kontakcie z pojazdem.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na drodze dla pieszych i chodniku

Wbrew pozorom potrącenie pieszego na drodze dla pieszych i chodniku, wcale nie należy do rzadkości. Takie zdarzenia mają 3 główne przyczyny.

Pierwsza z nich, to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu idącemu chodnikiem, podczas wyjazdu z posesji. Dochodzi wtedy do bocznego potrącenia pieszego. Urazy po takim potrąceniu, to zwykle urazy nóg, okolic stawu biodrowego oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 

Druga, bardzo niebezpieczna przyczyna, to cofanie na chodniku przez pojazd, co dotyczy głównie pojazdów dostawczych. Kurierzy, inne samochody dostawcze, a także - popularne na wsiach - pojazdy rozwożące pieczywo często parkują na chodnikach. Wyjeżdżając z nich niejednokrotnie muszą wycofać, a w trakcie takiego manewru często dochodzi do potrącenia osoby stojącej za pojazdem. Takie najechanie tyłem na pieszego często ma bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia, w tym również skutki śmiertelne. Najczęściej ofiarami są osoby starsze, które nie mają możliwości, by szybko zareagować i uniknąć najechania (przykład naszej sprawy: Wysokie odszkodowanie dla pieszej potrąconej w Jaworznie przez cofający pojazd).

Trzecia przyczyna potrąceń na chodniku, to nadmierna prędkość pojazdu i wypadnięcie z jezdni na drogę dla pieszych. Takie zdarzenia zwykle zdarzają się na łukach dróg i są ogromnie niebezpieczne, bowiem dochodzi do nich przy bardzo dużych prędkościach. Skutkami takich potrąceń są obrażenia wielonarządowe (przykłady naszych spraw: Odszkodowanie dla dziecka potrąconego na chodnikuOdszkodowanie dla ciężarnej pieszej potrąconej na chodniku przez samochód osobowy).

Warto wspomnieć, że przy potrąceniu pieszego na chodniku praktycznie nie ma możliwości zaistnienia przyczynienia pieszego, nie wspominając o wyłącznej winie. Dlatego też odszkodowanie za potrącenie pieszego na chodniku należy się każdej potrąconej w ten sposób osobie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na parkingu przez cofający pojazd. Czy na parkingu pieszy ma pierwszeństwo?

Potrącenie pieszego na parkingu sklepowym przez cofający pojazd, to dość częsty obrazek. Zwłaszcza zimą, wieczorem lub w deszczową pogodę, ograniczona widoczność w tylnej szybie jest przyczyną wielu takich zdarzeń. Na parkingach sklepowych, idąc do swoich pojazdów, piesi poruszają się tą samą powierzchnią, co pojazdy, dlatego tak łatwo jest o potrącenie. Kierowca, nie widząc pieszego, wycofuje do tyłu i wtedy dochodzi do uderzenia. Zazwyczaj dotyczy to osób starszych, poruszających się wolniej i takich, którzy nie potrafią szybko odskoczyć, by uniknąć uderzenia.  W takiej sytuacji można starać się o odszkodowanie za potrącenie pieszego na parkingu przez cofający pojazd.

Zwykle mamy do czynienia z lekkim potrąceniem pieszego, natomiast przy gwałtownym starcie pojazdu, może dojść do silnego uderzenia lub też najechania na kończynę pieszego. W takiej sytuacji może dojść do powstania poważnych obrażeń ciała u potrąconego pieszego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w przypadku potrącenia pieszego na parkingu, kierowca niemal zawsze będzie winnym spowodowania wypadku, ponieważ zgodnie z Kodeksem drogowym, na placach, na których ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni, kierujący pojazdem jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Oczywiście nie daje to pieszemu prawa do specjalnego utrudniania ruchu samochodowego w tych miejscach.

Przykład naszej sprawy: Odszkodowanie za potrącenie pieszego na parkingu przez cofający pojazd.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego przez nieznanego sprawcę

W przypadku gdy sprawca potrącenia pieszego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania za potrącenie pieszego przez nieznanego sprawcę zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. W razie wypłaty odszkodowania z UFG, Fundusz ma roszczenie regresowe w stosunku do sprawcy.

Jeżeli sprawca potrącenia pieszego jest nieznany lub zbiegł z miejsca wypadku, to warunkiem dochodzenia odszkodowania z UFG jest udowodnienie przez poszkodowanego pieszego, że szkoda została spowodowana przez pojazd mechaniczny.  Zwykle wskazują na to obrażenia ciała.

Przykład naszej sprawy: Odszkodowanie z UFG za potrącenie pieszego przez nieznanego sprawcę

Więcej na temat procedury dochodzenia roszczeń z UFG piszemy w artykule: Odszkodowanie z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)

Potrącenie pieszego bez uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie za lekkie potrącenie pieszego

W przypadku gdy z winy kierowcy spowodowane zostanie lekkie potrącenie pieszego, bez poważnego uszczerbku na zdrowiu, to pieszy też będzie miał prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Warunkiem uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę nie jest bowiem odniesienie w wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, lecz odniesienie w nim szeroko pojętej krzywdy. Wypadek musi więc ponieść za sobą negatywne skutki dla zdrowia fizycznego lub psychicznego, które jednak nie muszą być trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Krzywdę tę jednak pieszy musi udowodnić i najlepiej jest w tym celu dysponować dokumentacją medyczną. Trzeba też pamiętać, że czasem faktyczne skutki wypadku pojawiają się dopiero po kilku czy kilkunastu dniach od zdarzenia.

Ponadto, w wypadku może nie zostać odniesiona krzywda na zdrowiu fizycznym czy psychicznym, ale mogą zostać poniesione inne straty, np. uszkodzone rzeczy. W takiej sytuacji pieszy nie otrzyma zadośćuczynienia za krzywdę, ale będzie mógł dochodzić odszkodowania za poniesione koszty i straty. 

Odszkodowanie za potrącenie pieszego poza pasami, poza przejściem

Zgodnie z Kodeksem drogowym przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest jednak dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Jeśli więc dojdzie do potrącenia pieszego w trakcie przechodzenia przez jednię, poza przejściem, ale w miejscu dozwolonym, to istnieje prawdopodobieństwo, że pieszy zostanie uznany za winnego lub współwinnego spowodowania wypadku. Jeśli będzie uznany za wyłącznie winnego, to nie otrzyma żadnego odszkodowania. Jeśli jednak kierowca również przekroczy przepisy (np. będzie jechał zbyt szybko), to można strać się odszkodowanie za potrącenie pieszego poza pasami, ale takie świadczenia będą pomniejszone o stopień przyczynienia.

Odszkodowanie za potrącenie pijanego pieszego

Warty rozważenia jest przypadek kiedy dochodzi do potrącenia pijanego pieszego. Okoliczność, iż w krwi poszkodowanego pieszego wykryto alkohol jest bardzo często podnoszona przez zakłady ubezpieczeń. Czy słusznie? Tylko czasem. Choć nie da się ukryć, że osoby pod wpływem alkoholu bardzo często swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, to jednak nie zawsze do wypadków dochodzi z ich winy. Pieszy, jak każdy uczestnik ruchu drogowego, ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeżeli więc pieszy jest pijany, ale mimo to przestrzega tych przepisów i do potrącenia dojdzie bez jego winy, to nie można odmówić mu prawa do uzyskania odszkodowania za potrącenie przez samochód. W takich sytuacjach trzeba jednak zwracać szczególną uwagę na przebieg postępowania karnego, ponieważ organy ścigania często zrzucają winę na pijanych pieszych, nawet jeśli okoliczności sprawy wskazują na ewidentną winę kierowcy. Jeśli uda się udowodnić winę kierowcy, to będzie można się starać o odszkodowanie za potrącenie pijanego pieszego.

Więcej na temat dochodzenia roszczeń dla pijanego pieszego, potrąconego przez samochód piszemy w artykule: Czy pijany pieszy ma prawo do odszkodowania po potrąceniu przez samochód?

Odszkodowanie za potrącenie dziecka w wieku poniżej 13 lat

Z bardziej skomplikowanym przypadkiem mamy do czynienia, gdy potrąconym jest małoletni pieszy, który w dniu wypadku nie miał ukończonego 13 roku życia. Zgodnie bowiem z art. 426 Kodeksu Cywilnego „małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy. Odpada więc przesłanka wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona. Odpowiedzialność ta może być jednak ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Odszkodowanie za potrącenie dziecka w wieku poniżej 13 lat będzie wtedy przysługiwać, ale może ono być odpowiednio pomniejszone.

Kiedy pieszy nie dostanie odszkodowania? Potrącenie pieszego z jego własnej winy

Z wyłączną winą pieszego mamy zazwyczaj do czynienia, gdy pieszy przechodzi przez pasy na czerwonym świetle, przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym (potrącenie pieszego poza pasami) lub też gdy dochodzi do wtargnięcia/wbiegnięcia na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Nie każdy wie, że do wtargnięcia na jezdnię może dojść nawet wtedy, gdy pieszy przechodzi przez jezdnię w miejscu dozwolonym - nawet na pasach. Jeśli pieszy wejdzie na pasy bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, to może to zostać potraktowane jako wtargnięcie  Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, wtargnięcie na pasy jest wciąż możliwe, aczkolwiek raczej jest traktowane jako przyczynienie niż jak wyłączna wina. Wyłączna wina pieszego jest okolicznością uniemożliwiającą uzyskanie świadczeń odszkodowawczych. Co więcej, pieszy powinien dostać mandat oraz może zostać obciążony kosztami naprawy uszkodzonego pojazdu, i to nawet wtedy gdy sam dozna bardzo poważnych obrażeń ciała.

Potrącenie pieszego idącego bez odblasków

Zgodnie z art. 11 ust. 4a. Kodeksu drogowego, pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Jeżeli pieszy zostanie potrącony na drodze, poza obszarem zabudowanym, i w chwili wypadku nie będzie miał widocznych elementów odblaskowych, to istniej duże prawdopodobieństwo, że zostanie uznany za winnego lub współwinnego spowodowania wypadku. 

Przyczynienie się pieszego do powstania szkody

W przypadku gdy pieszy przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie za potrącenie OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu pieszego, to wtargnięcie pieszego na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd, który jedzie za szybko. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze współwiną. Pieszy może więc dochodzić świadczeń z polisy OC, ale nie otrzyma ich w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby mu przy wypadku z wyłącznej winy kierowcy. Przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną bowiem zmniejszeniu, proporcjonalnie do ustalonego poziomu winy pieszego. Pieszy powinien również otrzymać mandat oraz może zostać obciążony częściowymi kosztami naprawy pojazdu.

Co grozi kierowcy za potrącenie pieszego? Jakie są konsekwencje prawne potrącenia?

W przypadku, gdy winnym lub współwinnym potrącenia pieszego jest kierowca pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, ciągnika), to zakres jego odpowiedzialności zależy przede wszystkim od obrażeń (odniesionego uszczerbku na zdrowiu) potrąconego pieszego. Jeżeli dojdzie do lekkiego potrącenia pieszego, przy którym obrażenia ciała pieszego będą niewielkie, to zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wykroczenie, zagrożone mandatem lub grzywną. Jeżeli jednak pieszy dozna poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, jak chociażby najczęstsze urazy po potrąceniu - złamana ręka, złamana noga, złamane żebra, uraz czaszkowo-mózgowy - to jest to traktowane jako przestępstwo z art. art. 177 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności. Kierowca może również stracić na pewien okres prawo jazdy oraz zapłacić grzywnę, nawiązkę/zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego oraz koszty sądowe.

Z jeszcze większymi konsekwencjami musi się liczyć kierowca, który potrąci pieszego, jadąc pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, a także taki, który ucieknie z miejsca zdarzenia lub potrąci pieszego pojazdem nieubezpieczonym lub kradzionym. Takie okoliczności mają wpływ zarówno na odpowiedzialność karną za potrącenie i wysokość kary, ale też na odpowiedzialność finansową kierowcy. Wobec takiego kierującego zakład ubezpieczeń będzie bowiem kierował roszczenie regresowe o zwrot całego odszkodowania wypłaconego dla potrąconego pieszego.

Postępowanie karne w sprawie o potrącenie pieszego, a dochodzenie odszkodowania za potrącenie na drodze cywilnej

Tak, jak wspomniano powyżej, kierowca pojazdu, który potrącił pieszego może ponieść odpowiedzialność karną za wypadek. Postępowanie karne nie służy jednak do rekompensowania poszkodowanemu pieszemu poniesionej szkody. Choć istnieje możliwość uzyskania odszkodowania na drodze karnej, to jednak zasadniczym celem tego postępowania jest ukaranie sprawcy. Dochodzenie odszkodowania powinno następować na drodze cywilnej – od ubezpieczyciela pojazdu. Możliwość uzyskania odszkodowania na drodze cywilnej zależy w pewnym sensie od wyników postępowania karnego. Sąd cywilny jest związany ustaleniami sądu karnego, wyłącznie jednak pod warunkiem, że w sprawie karnej został wydany wyrok skazujący, Oznacza to, że musi chodzić o przestępstwo (uszczerbek powyżej 7 dni) i wina kierowcy musi zostać potwierdzona. Taki wyrok skazujący otwiera drogę do dochodzenia odszkodowania z polisy OC. Sąd cywilny nie jest natomiast związany wyrokiem uniewinniającym ani postanowieniem prokuratora o umorzeniu postępowania karnego z uwagi na wyłączną winę pieszego. Jeśli więc prokurator lub sąd karny stwierdzą wyłączną winę pieszego, to nie blokuje to możliwości dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej. Choć oczywiście znacznie utrudnia to sprawę, ponieważ poszkodowany pieszy musi na drodze cywilnej udowodnić nie tylko wysokość szkody, ale też samą podstawę odpowiedzialności.

Typowym zakończeniem postępowania karnego, które daje możliwość ubiegania się odszkodowanie na drodze cywilnej jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Trzeba jednak wyraźnie odróżnić warunkowe umorzenie postępowania karnego, które jest dokonywane przez sąd na rozprawie, od umorzenia postępowania przez prokuratora. Pierwsze wskazuje bowiem na winę kierowcy, drugie zaś stwierdza, że zdarzenie nie nosi znamion czynu zabronionego, a więc, że kierowca nie ponosi winy za jego zaistnienie.

Prawa pokrzywdzonego pieszego w postępowaniu karnym

Pieszy poszkodowany w wyniku potrącenia, lub też rodzina pieszego, jeśli w wyniku zdarzenia poniesie on śmierć, traktowani są w toczącym się postępowaniu karnym jako pokrzywdzony i mają z tego tytułu pewne prawa, z których niestety nie zawsze korzystają. Prawo do udziału w postępowaniu przygotowawczym od momentu jego wszczęcia ma osoba pokrzywdzona lub ustanowiony przez nią pełnomocnik, którym może być adwokat lub radca prawny. Zgodnie z art. 299 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzony jest stroną takiego postępowania, natomiast na podstawie art. 300 kodeksu postępowania karnego przysługują mu stosowne uprawnienia, takie jak np.:

 • składanie wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia;
 • uczestniczenie w tych czynnościach;
 • korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, w tym pełnomocnika z urzędu;
 • końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego;
 • składania zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego;
 • zaskarżenia postanowienia kończącego postępowanie przygotowawcze.

Wgląd przez pokrzywdzonego pieszego, w akta postępowania karnego, prowadzonego w sprawie o potrącenie

Najważniejsze z perspektywy poszkodowanego pieszego uprawnienie, to wgląd (za zgodą prokuratora) w akta toczącego się postępowania karnego w sprawie o wypadek drogowy. Jest to istotne zwłaszcza w sprawach, w których odpowiedzialność kierowcy jest niepewna, a sama sprawa toczy się nie tylko o ustalenie wymiaru kary, dla kierowcy ale przede wszystkim o ustalenie jego winy za zaistnienie wypadku i spowodowanie szkody u potrąconego pieszego. W takich sprawach zwykle przesłuchiwane są nie tylko strony, ale także świadkowie. Ponadto z reguły wydawana jest opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Z taką opinią warto zapoznać się jak najwcześniej, aby móc odpowiednio zareagować jeśli sprawa przybrałaby niekorzystny obrót. Znając treść zeznań i opinii, można nie tylko złożyć stosowne wnioski o przeprowadzenie dowodów uzupełniających, ale przede wszystkim być przygotowanym na złożenie ewentualnego zażalenia, jeśli sprawa zostałaby umorzona z uwagi na wyłączną winę osoby pieszej.

Postanowienie o umorzeniu postępowania karnego w sprawie o potrącenie pieszego oraz zażalenie na takie postanowienie

Jeśli w sprawie karnej dochodzi do umorzenia, z uwagi na wyłączną winę osoby pieszej (np. z uwagi na wtargnięcie albo przechodzenie w miejscu niedozwolonym), to zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego trzeba złożyć w terminie 7 dni. Zażalenie wnosi się do sądu za pośrednictwem prokuratora, który wydał/zatwierdził postanowienie o umorzeniu. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. W zażaleniu trzeba wskazać, to rozstrzygnięcie, od którego wnoszący zażalenie się odwołuje. Należy w nim również podać to, czego wnoszący się domaga oraz wskazać uzasadnienie swojego stanowiska. Czym bardziej merytoryczne będzie to uzasadnienie, tym większa szansa na to, że zażalenie odniesie oczekiwany skutek, tj. sprawa wróci do ponownego rozpoznania.

Jeśli pokrzywdzony otrzyma postanowienie o umorzeniu, a nie miał wcześniej okazji zapoznać się z dowodami, na podstawie, których to postanowienie zostało wydane, to w terminie 7-dniowym niemal nie ma szans na to, by otrzymać wgląd w akta i napisać skuteczne zażalenie. Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest dokumentem, który nie uniemożliwia domagania się zadośćuczynienia i odszkodowania na drodze cywilnej, jednak w praktyce niezmiernie ten proces komplikuje. Dlatego bardzo ważnym jest, by aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym od momentu jego wszczęcia, aż do jego prawomocnego zakończenia. Przykład naszej sprawy, w której złożyliśmy skuteczne zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego: Odszkodowanie za potrącenie pieszej - od umorzenia sprawy przez prokuraturę do wypłaty kwoty 175.000 zł.

Samodzielne zbieranie dowodów przez poszkodowanego w postępowaniu karnym 

Zdarzają się sytuacje, w których organy ścigania nie wykorzystują wszelkich możliwych środków, aby dokładnie zbadać sprawę i opierają się jedynie na zeznaniach świadków lub stron. Tymczasem zeznania sprawców wypadków bardzo często nie odzwierciedlają faktycznych okoliczności zdarzenia. W takich sytuacjach warto jest podjąć samodzielne czynności, w kierunku ustalenia np. tego czy zdarzenie nie zostało objęte jakimkolwiek pobliskim monitoringiem lub czy ktoś nie nagrał go na kamerze samochodowej. Czasami takie ustalenia pomagają zakończyć, w sposób pozytywny sprawę, która zmierzała do umorzenia. Przykłady naszych spraw w tym zakresie opisane są w artykule: Zeznania polskich kierowców kontra monitoring - czyli jak kłamią kierowcy pojazdów w sprawach o potrącenie pieszego (video).

Potrącenie pieszego dzisiaj - co robić i jak starać się o odszkodowanie z OC?

Jeżeli doszło do potrącenia pieszego przez pojazd mechaniczny i pieszy doznał w wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała, to należy koniecznie powiadomić policję i pogotowie. Notatka policyjna z miejsca zdarzenia będzie ważnym dokumentem na dalszym etapie postępowania o odszkodowanie dla potrąconego pieszego. Z tego dokumentu będzie można ustalić przyczyny wypadku, jego sprawcę oraz zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy. Dzięki temu wiadomo będzie, do którego zakładu ubezpieczeń zgłosić szkodę. Czasami notatka policyjna nie wskazuje jednoznacznie na winnego. W takiej sytuacji trzeba czekać na dalsze informacje z postępowania karnego (np. na opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków). Jeżeli na miejscu nie było policji, należy spisać oświadczenie, w którym opisane zostaną dokładne przyczyny wypadku, jego uczestnicy, a także data i miejsce zdarzenia. Bardzo poważnym błędem jest odkładanie na później kwestii ustalenia odpowiedzialności za wypadek i zawierzenie na słowo kierowcy pojazdu, że przyjmuje on odpowiedzialność za zdarzenie. Nie można nigdy zawierzać bezkrytycznie w słowa wypowiedziane przez sprawcę po wypadku, w których przyznaje się on do spowodowania wypadku, a nie chce by wzywano policję ani też nie chce podpisać żadnego oświadczenia. Takie zachowane powinno od razu wzbudzić czujność poszkodowanego. Więcej o tym piszemy w artykule: Najczęściej popełniane błędy w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę osobową – część III. Brak zgłoszenia sprawy na policję lub spisania oświadczenia ze sprawcą.

Do zgłoszenia szkody wynikającej z potrącenia pieszego przez samochód niezbędna jest też dokumentacja medyczna. Należy również zgromadzić dokumentację dotyczącą wszelkich poniesionych kosztów i strat materialnych.

Zgłoszenia szkody za potrącenie pieszego należy dokonać w towarzystwie ubezpieczeń, w którym posiadał wykupione ubezpieczenie OC sprawca wypadku. Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wydanie decyzji. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy kwestia winy za potrącenie nie jest oczywista i w sprawie toczy się w postępowanie karne, zakład ubezpieczeń ma możliwość przedłużenia tego terminu do 90 dni, a później może on nawet czasowo zawiesić postępowanie do chwili wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach - forum prawne

Popularnym sposobem uzyskiwania informacji na temat odszkodowania za potrącenie pieszego jest korzystanie z ogólnodostępnych forów internetowych. Bardzo częstym zapytaniem w wyszukiwarkach internetowych jest "odszkodowanie za potrącenie na pasach - forum". Osoba potrącona przez samochód zazwyczaj nie wie jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, a więc gdzie się skierować, do kogo złożyć odpowiednie wnioski oraz o co można  się starać. W takich sytuacjach warto zasięgnąć informacji u specjalistów. Czy jednak forum internetowe jest do tego odpowiednim miejscem? Często odpowiedzi udzielają tam ludzie, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie, a opierają się jedynie na przykładzie własnej sprawy. Tymczasem każda sprawa jest inna, zarówno w zakresie przyczyn zdarzenia, jak i zakresu odniesionej szkody. Dlatego też lepiej jest skonsultować możliwość dochodzenia odszkodowania za potrącenie nie na forum, lecz z naszą firmą - a więc kancelarią mającą doświadczenie w prowadzeniu kilkuset spraw w imieniu potrąconych pieszych. Nasze doświadczenie pozwoli wiarygodnie ocenić szansę na uzyskanie roszczeń odszkodowawczych za potrącenie pieszego, potencjalną wysokość zadośćuczynienia za krzywdę oraz kwotę odszkodowania za potrącenie na pasach. Wstępna analiza sprawy jest zawsze całkowicie bezpłatna.

Kancelaria Effect - najlepsi specjaliści w sprawach o odszkodowanie dla potrąconego pieszego

Chociaż świadomość odszkodowawcza społeczeństwa rośnie, to jednak wciąż nie wszyscy wiedzą, że pieszy potrącony przez samochód może uzyskać odszkodowanie za potrącenie przez samochód z polisy OC. Ponadto, poszkodowani nie zdają sobie sprawy, o jaką wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu mogą się starać. W związku z tym ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania, doszukują się przyczynienia pieszego lub też bezzasadnie odmawiają wypłaty świadczeń. Zakłady ubezpieczeń odsyłają poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pieszy reprezentowany jest przez dobrą kancelarię odszkodowawczą, ubezpieczyciele wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że dobry prawnik od odszkodowań wie o co może się starać, a w razie konieczności nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową.

Kancelaria Effect prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego. Ludzie z całego kraju oraz w różnym wieku trafiają do nas, pytając: "jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód?", "potrącił mnie samochód na pasach, czy należy mi się odszkodowanie?", "czy mogę domagać się odszkodowania za potrącenie?", „co zrobić gry potrącił mnie samochód?". O tym, czy takie odszkodowanie za potrącenie jest należne, decydują oczywiście okoliczności konkretnego przypadku, naszej Kancelarii udaje się jednak uzyskać odpowiednie odszkodowanie dla potrąconego pieszego w ponad 90% spraw ! Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wyniku potrącenia przez samochód.

Przykłady prowadzonych przez nas spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód:

Potrącenie przez samochód - odszkodowanie

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 6 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.