+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego z OC sprawcy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Potrącenia pieszych to codzienność na polskich drogach. Są to najbardziej niebezpieczne zdarzenia drogowe, ponieważ często niosą za sobą konsekwencje zdrowotne w postaci ciężkich obrażeń ciała (złamania rąk, złamania nóg, urazy kręgosłupa i urazy głowy), które mogą prowadzić nawet do śmierci pieszego. Jeżeli pieszy dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek potrącenia przez pojazd mechaniczny, to może starać się o odszkodowanie za potrącenie pieszego z polisy OC tego pojazdu. W przypadku potrącenia ze skutkiem śmiertelnym, zadośćuczynienie po śmierci pieszego mogą otrzymać najbliżsi członkowie rodziny.

Kancelaria Effect, według opinii klientów, jest jedną z najlepszych kancelarii w sprawach o odszkodowanie za potrącenie pieszego. Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za potrącenie pieszego na pasach i na światłach, a także za potrącenie pieszego na chodniku lub poboczu.

POTRĄCIŁ CIĘ SAMOCHÓD ? POMOŻEMY CI UZYSKAĆ ODPOWIEDNIE ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO

Dochodzenie świadczeń tytułem odszkodowania za potrącenie pieszego przez samochód, to nasza główna specjalizacja. Zawsze dbamy o to, by wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za potrącenie była jak najwyższa. Naszym celem jest to, by zakład ubezpieczeń nie odmówił poszkodowanemu wypłaty, nie zaniżył wysokości świadczeń, lecz wypłacił to, co rzeczywiście się należy. Ustalając odpowiednią kwotę świadczeń bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, popartym setkami wygranych procesów sądowych z ubezpieczycielami.

W razie zaistnienia jakiegokolwiek wypadku drogowego z udziałem osoby pieszej należy się z nami skontaktować:

  • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za potrącenie pieszego. 


WAŻNE !

Nasza Kancelaria, przed podjęciem się prowadzenia sprawy, realnie ocenia zarówno samą możliwość starania się oodszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód, jak i potencjalną wysokość świadczeń odszkodowawczych. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci odszkodowawczy, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. Nie obiecujemy "gruszek na wierzbie", ale zawsze spełniamy swoje obietnice. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach. 


odszkodowanie za potracenie pieszego

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO NA PASACH -PROCEDURA

Zgodnie z artykułem 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia pieszego przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną pieszemu na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc pieszy zostanie potrącony przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie nie musi udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Nie dostanie jednak takiego odszkodowania, jeśli zostanie wykazana jego wyłączna wina (np. wtargnięcie na jezdnię, wejście na czerwonym świetle pod nadjeżdżający pojazd) lub wyłączna wina osoby trzeciej (np. wepchnięcie przez kogoś innego pod samochód). W przypadku współwiny kierowcy i pieszego może zostać zastosowane przyczynienie, czyli pomniejszenie wysokości świadczeń o ustalony procent. Ważne jest, że wyłączna wina, a także ewentualne przyczynienie muszą zostać wyraźnie udowodnione przez kierowcę lub jego zakład ubezpieczeń. To na nich spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.

Pieszy potrącony przez pojazd mechaniczny ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie bezpośrednio do ubezpieczyciela tego pojazdu. Teoretycznie może zwrócić się również do samego posiadacza pojazdu, ale zwłaszcza przy poważniejszych obrażeniach ciała, pewniejszą drogą jest dochodzenie odszkodowania za potrącenie od zakładu ubezpieczeń, który jest zawsze wypłacalny. Warto zaznaczyć, że nie można dochodzić podwójnego odszkodowania, tj. osobno od posiadacza pojazdu i z ubezpieczenia OC. Jest to jedno i to samo świadczenie, a zapłata przez jeden z podmiotów zwalnia z odpowiedzialności podmiot drugi.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu (lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć pieszego) wszelkich świadczeń odszkodowawczych wynikających z przepisów prawa. Ciężar wykazania zasadności wypłaty każdego z nich spoczywa jednak na poszkodowanym. Odszkodowanie po potrąceniu pieszego należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnej polisy OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGo - ILE SIĘ NALEŻY?

Potrącony pieszy może ubiegać się przede wszystkim o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Takie zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia po wypadku zależy od poniesionej krzywdy, w tym w szczególności od obrażeń ciała. Czym większa jest odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku potrącenia złamała rękę lub złamała nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała. Poniesioną krzywdę należy każdorazowo udowodnić, a ciężar takiego dowodu obciąża poszkodowanego. Nie jest również tak, że za konkretny uraz, każdemu będzie przysługiwać taka sama kwota. Skutki nawet identycznego urazu ciała mogą być bowiem, dla różnych osób, całkowicie odmienne - z uwagi choćby na wiek, ogólny stan zdrowia, aktywność zawodową czy fizyczną. Poszkodowany, który bardziej odczuje skutki wypadku będzie mógł się więc starać  o wyższą kwotę. Negatywne skutki muszą jednak zostać odpowiednio udowodnione.

Ponadto, potrącony pieszy może żądać zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu), zwrotu utraconego dochodu, a w niektórych przypadkach również renty. Koszty te należy uwiarygodnić stosownymi dokumentami (faktury, paragony, umowy, decyzje).

Kwestię wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu pieszego przez samochód bardziej szczegółowo opisujemy w artykule - Jaka jest wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego potrąconego przez samochód?

ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERTELNYM POTRĄCENIU PIESZEGO

W przypadku gdy zaistnieje śmiertelne potrącenie pieszego, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej. Ponadto, osoby najbliższe mogą żądać odszkodowania po śmierci pieszego z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu oraz niekiedy również renty alimentacyjnej. Krąg osób najbliższych nie jest sprecyzowany, ale z reguły dotyczy on małżonków, dzieci, rodziców, dziadków i wnuków. Nie jest jednak wykluczone dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej przez konkubenta czy np. teściową. Warunkiem jest wykazanie stosunku bliskości.

Zadośćuczynienie po śmierci potrąconego pieszego przysługuje najbliższym, o ile w toku postępowania karnego pieszy nie zostanie uznany za osobę, której zachowanie stanowiło wyłączną przyczynę wypadku.

Więcej na temat kwestii zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej można przeczytać w artykule - Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej z OC sprawcy wypadku.


PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO MOŻNA ZOBACZYĆ W ARTYKULE - ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE - NASZE SPRAWY


2509472425

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE PRZY RÓŻNYCH ZDARZENIACH DROGOWYCH Z UDZIAŁEM PIESZYCH

Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej typowych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, analizując przy okazji, czy za skutki danego zdarzenia można otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie.

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO PRZEZ NIEZNANEGO SPRAWCĘ

W przypadku gdy sprawca potrącenia pieszego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania za potrącenie pieszego zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. W razie wypłaty odszkodowania z UFG, Fundusz ma roszczenie regresowe w stosunku do sprawcy.

Jeżeli sprawca potrącenia pieszego jest nieznany lub zbiegł z miejsca wypadku, to warunkiem dochodzenia odszkodowania z UFG jest udowodnienie przez poszkodowanego pieszego, że szkoda została spowodowana przez pojazd mechaniczny.  

POTRĄCENIE PIESZEGO NA PASACH - ODSZKODOWANIE

Pieszy potrącony w trakcie przechodzenia przez drogę w miejscu dozwolonym (potrącenie na pasach, potrącenie na przejściu dla pieszych, potrącenie podczas przechodzenia na zielonym świetle), w zdecydowanej większości przypadków, będzie uprawniony do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Odszkodowanie za potrącenie może być wyjątkowo ograniczone, jeśli sam pieszy przyczyni się do wypadku. To samo tyczy się pieszego poruszającego się drogą poza terenem niezabudowanym, o ile porusza się on poboczem, po lewej stronie drogi i posiada elementy odblaskowe. Trzeba jednak pamiętać, że nawet przechodząc przez jezdnię na pasach lub w innym miejscu dozwolonym, może dojść do wtargnięcia na jezdnię. 

Odszkodowanie za potrącenie pieszego niemal zawsze przysługiwać będzie osobie potrąconej na chodniku. Jest to miejsce przeznaczone do poruszania się przez pieszych i nie można na nie wtargnąć. Aczkolwiek również na chodniku trzeba zwracać uwagę na różne zdarzenia i zachowanie pieszego - w wyjątkowych sytuacjach - może zostać uznane za niewielkie przyczynienie. Odszkodowanie za potrącenie pieszego na chodniku będzie wtedy odpowiednio zmniejszone.

POTRĄCENIE PIESZEGO Z JEGO WINY 

Z wyłączną winą pieszego mamy zazwyczaj do czynienia, gdy pieszy przechodzi przez pasy na czerwonym świetle, przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym (potrącenie pieszego poza pasami) lub też gdy dochodzi do wtargnięcia/wbiegnięcia na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Nie każdy wie, że do wtargnięcia na jezdnię może dojść nawet wtedy, gdy pieszy przechodzi przez jezdnię w miejscu dozwolonym - nawet na pasach. Jeśli pieszy wejdzie na pasy bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, który jadąc prawidłowo, nie będzie miał możliwości uniknięcia wypadku, to zostanie to potraktowane jako wyłączna wina pieszego. Wyłączna wina pieszego jest okoliczością uniemożliwiającą uzyskanie świadczeń odszkodowawczych. Co więcej, pieszy powinien dostać mandat oraz może zostać obciążony kosztami naprawy uszkodzonego pojazdu, i to nawet wtedy gdy sam dozna bardzo poważnych obraże ciała.

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIJANEGO PIESZEGO

Warty rozważenia jest przypadek kiedy dochodzi do potrącenia pijanego pieszego. Okoliczność, iż w krwi poszkodowanego pieszego wykryto alkohol jest bardzo często podnoszona przez zakłady ubezpieczeń. Czy słusznie ? Tylko czasem. Choć nie da się ukryć, że osoby pod wpływem alkoholu bardzo często swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, to jednak nie zawsze do wypadków dochodzi z ich winy. Pieszy, jak każdy uczestnik ruchu drogowego, ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeżeli więc pieszy jest pijany, ale mimo to przestrzega tych przepisów i do potrącenia dojdzie bez jego winy, to nie można odmówić mu prawa do uzyskania odszkodowania za potrącenie przez samochód. W takich sytuacjach trzeba jednak zwracać szczególną uwagę na przebieg postępowania karnego, ponieważ organy ścigania często zrzucają winę na pijanych pieszych, nawet jeśli okoliczności sprawy wskazują na ewidentną winę kierowcy.

POTRĄCENIE DZIECKA W WIEKU PONIŻEJ 13 LAT

Z bardzo skomplikowanym przypadkiem mamy do czynienia, gdy potrąconym jest małoletni pieszy, który w dniu wypadku nie miał ukończonego 13 roku życia. Zgodnie z bowiem z art. 426 Kodeksu Cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy. Odpada więc przesłanka wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona. Odpowiedzialność ta może być jednak ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Dziecko potrącone na pasach otrzyma więc odszkodowanie, ale może ono być odpowiednio pomniejszone.

CO NALEŻY ZROBIĆ BY UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO Z OC SPRAWCY?

W pierwszej kolejności należy zgromadzić wszelkie dowody na okoliczność zaistnienia wypadku, winy kierowcy, jak i odniesionej przez pieszego szkody. Najważniejsza będzie tu oczywiście dokumentacja ze sprawy karnej oraz dokumentacja medyczna, obrazująca uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z polskim prawem, w razie gdy dojdzie do potrącenia pieszego i pieszy dozna obrażeń ciała, na miejsce powinny zostać wezwane służby ratunkowe i policja. Czasem jednak zdarza się, że strony wypadku - kierowca i pieszy - spisują oświadczenie. Na podstawie takiego oświadczenia również można dochodzić odszkodowania z polisy OC pojazdu, jednak wezwanie policji jest zdecydowanie pewniejszą drogą do uzyskania świadczeń.

Sam proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, który powinien wypłacić odszkodowanie za potrącenie z OC sprawcy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. Od decyzji ubezpieczyciela można się oczywiście odowołać, a jeśli złożona reklamacja nie przyniesie skutku, to skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Postępowanie sądowe w takich sprawach trwa od kilku miesięcy do 2 lat.  

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela powinno co do zasady nastąpić przed upływem trzech lat od daty zdarzenia. Jeżeli jednak szkoda wynika z przestępstwa (uszczerbek na zdrowiu powyżej 7 dni), termin przedawnienia naprawienia takiej szkody przedłuża się do dwudziestu lat.

PRZYCZYNIENIE SIĘ PIESZEGO DO WYPADKU A WYPŁATA ODSZKODOWANIA Z OC

W przypadku gdy pieszy przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie za potrącenie  OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu pieszego, to wtargnięcie pieszego na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd, który jedzie za szybko. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze współwiną. Pieszy może więc dochodzić świadczeń z polisy OC, ale nie otrzyma ich w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby mu przy wypadku z wyłącznej winy kierowcy. Przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną bowiem zmniejszeniu, proporcjonalnie do ustalonego poziomu winy pieszego. Pieszy powinien również otrzymać mandat oraz może zostać obciążony częściowymi kosztami naprawy pojazdu.

CO GROZI KIEROWCY ZA POTRĄCENIE, JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POTRĄCENIA PIESZEGO DLA KIEROWCY?

W przypadku, gdy winnym lub współwinnym potrącenia pieszego jest kierowca pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, ciągnika), to zakres jego odpowiedzialności zależy przede wszystkim od obrażeń (odniesionego uszczerbku na zdrowiu) potrąconego pieszego. Jeżeli obrażenia pieszego są niewielkie, to zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wykroczenie, zagrożone mandatem lub grzywną. Jeżeli jednak pieszy dozna poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, jak chociażby najczęstsze urazy po potrąceniu - złamana ręka, złamana noga, złamane żebra, uraz czaszkowo-mózgowy - to jest to traktowane jako przestępstwo, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności. Kierowca może również stracić na pewien okres prawo jazdy oraz zapłacić grzywnę, nawiązkę na rzecz poszkodowanego oraz koszty sądowe.

Z jeszcze większymi konsekwencjami musi się liczyć kierowca, który potrąci pieszego, jadąc pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, a także taki, który ucieknie z miejsca zdarzenia lub potrąci pieszego pojazdem nieubezpieczonym lub kradzionym. Takie okoliczności mają wpływ zarówno na odpowiedzialność karną za potrącenie i wysokość kary, ale też na odpowiedzialność finansową kierowcy. Wobec takiego kierującego zakład ubezpieczeń będzie bowiem kierował roszczenie regresowe o zwrot całego odszkodowania wypłaconego dla potrąconego pieszego.

POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWIE O POTRĄCENIE A DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA PRZEZ PIESZEGO NA DRODZE CYWILNEJ

Tak, jak wspomniano powyżej, kierowca pojazdu, który potrącił pieszego może ponieść odpowiedzialność karną za wypadek. Postępowanie karne nie służy jednak do rekompensowania poszkodowanemu pieszemu poniesionej szkody. Choć istnieje możliwość uzyskania odszkodowania na drodze karnej, to jednak zasadniczym celem tego postępowania jest ukaranie sprawcy. Dochodzenie odszkodowania powinno następować na drodze cywilnej – od ubezpieczyciela pojazdu. Możliwość uzyskania odszkodowania na drodze cywilnej zależy w pewnym sensie od wyników postępowania karnego. Sąd cywilny jest związany ustaleniami sądu karnego, wyłącznie jednak pod warunkiem, że w sprawie karnej został wydany wyrok skazujący, co oznacza, że musi chodzić o przestępstwo (uszczerbek powyżej 7 dni) i wina kierowcy została potwierdzona. Taki wyrok skazujący otwiera drogę do dochodzenia odszkodowania z polisy OC. Sąd cywilny nie jest natomiast związany wyrokiem uniewinniającym ani postanowieniem prokuratora o umorzeniu postępowania karnego z uwagi na wyłączną winę pieszego. Jeśli więc prokurator lub sąd karny stwierdzą wyłączną winę pieszego, to nie blokuje to możliwości dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej. Choć oczywiście znacznie utrudnia to sprawę, ponieważ poszkodowany pieszy musi na drodze cywilnej udowodnić nie tylko wysokość szkody, ale też samą podstawę odpowiedzialności.

Typowym zakończeniem postępowania karnego, które daje możliwość ubiegania się odszkodowanie na drodze cywilnej jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Trzeba jednak wyraźnie odróżnić warunkowe umorzenie postępowania karnego, które jest dokonywane przez sąd na rozprawie, od umorzenia postępowania przez prokuratora. Pierwsze wskazuje bowiem na winę kierowcy, drugie zaś stwierdza, że zdarzenie nie nosi znamion czynu zabronionego, a więc, że kierowca nie ponosi winy za jego zaistnienie.

DLACZEGO SPRAWĘ O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO WARTO PRZEKAZAĆ DO PROWADZENIA KANCELARII EFFECT?

Chociaż świadomość odszkodowawcza społeczeństwa rośnie, to jednak wciąż nie wszyscy wiedzą, że pieszy potrącony przez samochód może uzyskać odszkodowanie za potrącenie przez samochód z polisy OC. Ponadto, poszkodowani nie zdają sobie sprawy, o jaką wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu mogą się starać. W związku z tym ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania, doszukują się przyczynienia pieszego lub też bezzasadnie odmawiają wypłaty świadczeń. Zakłady ubezpieczeń odsyłają poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pieszy reprezentowany jest przez dobrą kancelarię odszkodowawczą, ubezpieczyciele wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że dobry prawnik od odszkodowań nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową.

Kancelaria Effect prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego. Ludzie z całego kraju oraz w różnym wieku trafiają do nas, pytając: "jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód?", "potrącił mnie samochód na pasach, czy należy mi się odszkodowanie?", "czy mogę domagać się odszkodowania za potrącenie?", „co zrobić gry potrącił mnie samochód?". O tym, czy takie odszkodowanie za potrącenie jest należne, decydują oczywiście okoliczności konkretnego przypadku, naszej Kancelarii udaje się jednak uzyskać odpowiednie odszkodowanie dla potrąconego pieszego w ponad 90% spraw ! Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wyniku potrącenia przez samochód.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Bardziej szczegółowe informacje na temat dochodzenia odszkodowania za potrącenie pieszego można otrzymać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

  • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 8 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.