+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Prowadzenie spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód lub inny pojazd mechaniczny, to nasza główna specjalizacja. Zdarzenia, w których osoba piesza zostaje potrącona przez pojazd mechaniczny wciąż nie należą do rzadkości, a skutki takich zdarzeń bywają bardzo poważne. Najczęściej zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowania za potrącenie pieszego na pasach, jednak do potrącenia może dojść nie tylko na przejściu dla pieszych, ale także na chodniku lub poboczu. Poszkodowanemu pieszemu zazwyczaj należy się wtedy odszkodowanie za potrącenie z polisy OC sprawcy wypadku. Podstawowym warunkiem wypłaty odszkodowania za potrącenie pieszego jest to, by pieszy nie został uznany wyłącznym sprawcą wypadku (np. wtargnięcie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd lub przechodzenie na czerwonym świetle). 

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach (na przejściu, na poboczu, na chodniku) z polisy OC sprawcy wypadku


Przykłady prowadzonych przez nas spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód:


Chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód?

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226;
 • wyślij wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • wyślij wiadomość przez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. 

Działamy na terenie całego kraju!


 WAŻNE ! 

Posiadamy ogromne doświadczenie w sprawach o odszkodowania dla potrąconych pieszych, prowadzonych na terenie całego kraju. Zawsze dbamy o to, by wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za potrącenie była jak najwyższa. Pomagamy również w toczącym się postępowaniu karnym. Naszym celem jest to, by zakład ubezpieczeń przyjął odpowiedzialność za zdarzenie, nie odmówił poszkodowanemu wypłaty świadczeń oraz nie zaniżył ich wysokości. Dążymy do tego, by ubezpieczyciele zawsze wypłacali poszkodowanym to, co rzeczywiście im się należy, a ustalając odpowiednią kwotę świadczeń opieramy się na naszym wieloletnim doświadczeniu, popartym wieloma wygranymi sprawami sądowymi z ubezpieczycielami.

Przekazując nam szczegółowe informacje o zdarzeniu mogą się Państwo spodziewać, że kompetentnie i bezpłatnie ocenimy możliwość starania się o świadczenia odszkodowawcze za potrącenie pieszego oraz ich potencjalną wysokość. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci firm odszkodowawczych, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. Nie obiecujemy "gruszek na wierzbie", ale zawsze dotrzymujemy danego słowa. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link  ).

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o odszkodowanie dla potrąconego pieszego jest ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia jej skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. W związku z tym wysokość prowizji jest określana dopiero po analizie sprawy. 


odszkodowanie za potracenie pieszego

Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód - procedura dochodzenia roszczeń za potrącenie pieszego na pasach

W poniższym tekście opisujemy procedurę dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za potrącenie pieszego oraz odpowiadamy na najczęściej spotykane pytania w temacie takich zdarzeń.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach (na przejściu, na poboczu, na chodniku) - zasada ryzyka

Zgodnie z artykułem 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia pieszego przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną pieszemu na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc pieszy zostanie potrącony przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie nie musi udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Nie dostanie jednak odszkodowania z OC, jeśli zostanie wykazana jego wyłączna wina (np. wtargnięcie na jezdnię, wejście na czerwonym świetle pod nadjeżdżający pojazd) lub wyłączna wina osoby trzeciej (np. wepchnięcie przez kogoś innego pod samochód - wtedy odszkodowania można żądać od osoby, która doprowadziła do wypadku). W przypadku współwiny kierowcy i pieszego może zostać zastosowane przyczynienie, czyli pomniejszenie wysokości świadczeń o ustalony procent. Ważne jest, że wyłączna wina, a także ewentualne przyczynienie muszą zostać wyraźnie udowodnione przez kierowcę lub jego zakład ubezpieczeń. To na nich spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego z OC sprawcyPieszy potrącony przez pojazd mechaniczny ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie bezpośrednio do ubezpieczyciela tego pojazdu. Teoretycznie może zwrócić się również do samego posiadacza pojazdu, ale zwłaszcza przy poważniejszych obrażeniach ciała, pewniejszą drogą jest dochodzenie odszkodowania za potrącenie od zakładu ubezpieczeń, który jest zawsze wypłacalny. Warto zaznaczyć, że nie można dochodzić podwójnego odszkodowania, tj. osobno od posiadacza pojazdu i z ubezpieczenia OC. Jest to jedno i to samo świadczenie, a zapłata przez jeden z podmiotów zwalnia z odpowiedzialności podmiot drugi.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu (lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć pieszego) wszelkich świadczeń odszkodowawczych wynikających z przepisów prawa. Ciężar wykazania zasadności wypłaty każdego z nich spoczywa jednak na poszkodowanym. Odszkodowanie po potrąceniu pieszego należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnej polisy OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość i kwota odszkodowania za potrącenie pieszego na pasach (na przejściu, na poboczu, na chodniku) - ile należy się potrąconemu pieszemu?

Pieszy, potrącony z winy kierowcy pojazdu mechanicznego, może ubiegać się przede wszystkim o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Takie zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia po wypadku zależy od poniesionej krzywdy, w tym w szczególności od obrażeń ciała. Czym większa jest odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku potrącenia złamała rękę lub złamała nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała. Poniesioną krzywdę należy każdorazowo udowodnić, a ciężar takiego dowodu obciąża poszkodowanego. Nie jest również tak, że za konkretny uraz, każdemu będzie przysługiwać taka sama kwota. Skutki nawet identycznego urazu ciała mogą być bowiem, dla różnych osób, całkowicie odmienne - z uwagi choćby na wiek, ogólny stan zdrowia, aktywność zawodową czy fizyczną. Poszkodowany, który bardziej odczuje skutki wypadku będzie mógł się więc starać  o wyższą kwotę. Negatywne skutki muszą jednak zostać odpowiednio udowodnione.

Ponadto, potrącony pieszy może żądać zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu), zwrotu utraconego dochodu, a w niektórych przypadkach również renty. Koszty te należy uwiarygodnić stosownymi dokumentami (faktury, paragony, umowy, decyzje).

Kwestię wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu pieszego przez samochód bardziej szczegółowo opisujemy w artykule - Jaka jest wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego potrąconego przez samochód?

Zadośćuczynienie dla rodziny po śmiertelnym potrąceniu pieszego

W przypadku gdy zaistnieje śmiertelne potrącenie pieszego, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej. Ponadto, osoby najbliższe mogą żądać odszkodowania po śmierci pieszego z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu oraz niekiedy również renty alimentacyjnej. Krąg osób najbliższych nie jest sprecyzowany, ale z reguły dotyczy on małżonków, dzieci, rodziców, dziadków i wnuków. Nie jest jednak wykluczone dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej przez konkubenta czy np. teściową. Warunkiem jest wykazanie stosunku bliskości.

Zadośćuczynienie po śmierci potrąconego pieszego przysługuje najbliższym, o ile w toku postępowania karnego pieszy nie zostanie uznany za osobę, której zachowanie stanowiło wyłączną przyczynę wypadku.

Więcej na temat kwestii zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej można przeczytać w artykule - Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej z OC sprawcy wypadku.


PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO MOŻNA ZOBACZYĆ W ARTYKULE - ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE - NASZE SPRAWY


Możliwość uzyskania świadczeń odszkodowawczych za potrącenie, przy różnych zdarzenia drogowych z udziałem pieszych

Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej typowych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, analizując przy okazji, czy za skutki danego zdarzenia można otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach i na światłach

Najczęstszymi przypadkami potrąceń pieszych są zdarzenia, w trakcie przechodzenia pieszego przez jezdnię w miejscu dozwolonym. Pieszy, potrącony w trakcie przechodzenia przez drogę w takim miejscu (potrącenie na pasach, potrącenie na przejściu dla pieszych, potrącenie podczas przechodzenia na zielonym świetle), w zdecydowanej większości przypadków, będzie uprawniony do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Odszkodowanie za potrącenie może być wyjątkowo ograniczone, jeśli sam pieszy przyczyni się do wypadku. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet przechodząc przez jezdnię na pasach lub w innym miejscu dozwolonym, może dojść do wtargnięcia na jezdnię.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na poboczu

Do zdarzeń z udziałem pieszych dochodzi również często na poboczach dróg. Trzeba pamiętać, że w miejscach, gdzie nie ma wyznaczonego chodnika, pieszy powinien korzystać z pobocza. Jeżeli zaś nie ma pobocza lub nie można z niego korzystać, pieszy może iść po jezdni, pod warunkiem jednak, że zajmował będzie miejsce jak najbliżej jej krawędzi i będzie ustępował miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, a idąc po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych. O ile pieszy spełni powyższe warunki, a mimo to dojdzie do potrącenia, to będzie mógł domagać się odszkodowania za potrącenie. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej podczas wyprzedzania się pojazdów na wąskich drogach. W takiej sytuacji kierowca wyprzedzający ma ograniczoną widoczność i często uderza od tyłu w idącego w tym samym kierunku, po prawidłowej stronie, pieszego. Pieszy nie ma wtedy możliwości zareagowania, bowiem jest odwrócony tyłem do nadjeżdżającego pojazdu. Trzeba natomiast pamiętać, że chodzenie po niewłaściwej stronie drogi lub też chodzenie po jezdni, gdy obok jest pobocze lub chodnik, może być uznane - w razie potrącenia - albo za wyłączną winę pieszego albo co najmniej za duże przyczynienie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego w strefie zamieszkania

Inna sytuacja niż powyżej jest w przypadku korzystania przez pieszego z jezdni lub pobocza w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nie oznacza to jednak, że pieszy ma prawo np. wbiegać bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. W zdecydowanej większości przypadków winnymi potrąceń w strefie zamieszkania są jednak kierowcy pojazdów. Na szczęście obrażenia po takich zdarzeniach nie są z reguły duże, bo dochodzi do nich przy niewielkiej prędkości. Ofiarami często bywają jednak dzieci, które mogą doznać poważnych uszkodzeń ciała nawet przy stosunkowo niewielkim kontakcie z pojazdem.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na chodniku

Wbrew pozorom potrącenie pieszego na chodniku, wcale nie należy do rzadkości. Takie zdarzenia mają 3 główne przyczyny.

Pierwsza z nich, to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu idącemu chodnikiem, podczas wyjazdu z posesji. Dochodzi wtedy do bocznego potrącenia pieszego. Urazy po takim potrąceniu, to zwykle urazy nóg, okolic stawu biodrowego oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 

Druga, bardzo niebezpieczna przyczyna, to cofanie na chodniku przez pojazd, co dotyczy głównie pojazdów dostawczych. Kurierzy, inne samochody dostawcze, a także - popularne na wsiach - pojazdy rozwożące pieczywo często parkują na chodnikach. Wyjeżdżając z nich niejednokrotnie muszą wycofać, a w trakcie takiego manewru często dochodzi do potrącenia osoby stojącej za pojazdem. Takie najechanie tyłem na pieszego często ma bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia, w tym również skutki śmiertelne. Najczęściej ofiarami są osoby starsze, które nie mają możliwości, by szybko zareagować i uniknąć najechania.

Trzecia przyczyna potrąceń na chodniku, to nadmierna prędkość pojazdu i wypadnięcie z drogi na chodnik, którym poruszają się piesi. Takie zdarzenia zwykle zdarzają się na łukach dróg i są ogromnie niebezpieczne, bowiem dochodzi do nich przy bardzo dużych prędkościach. Skutkami takich potrąceń są obrażenia wielonarządowe.

Warto wspomnieć, że przy potrąceniu pieszego na chodniku praktycznie nie ma możliwości zaistnienia przyczynienia pieszego, nie wspominając o wyłącznej winie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na parkingu przez cofający pojazd. Czy na parkingu pieszy ma pierwszeństwo?

Potrącenie pieszego na parkingu sklepowym przez cofający pojazd, to dość częsty obrazek. Zwłaszcza zimą, wieczorem lub w deszczową pogodę, ograniczona widoczność w tylnej szybie jest przyczyną wielu takich zdarzeń. Na parkingach sklepowych, idąc do swoich pojazdów, piesi poruszają się tą sama powierzchnią, co pojazdy, dlatego tak łatwo jest o potrącenie. Kierowca, nie widząc pieszego. wycofuje do tyłu i wtedy dochodzi do uderzenia. Zazwyczaj dotyczy to osób starszych, poruszających się wolniej i takich, którzy nie potrafią szybko odskoczyć, by uniknąć uderzenia.  Zwykle mamy do czynienia z lekkim potrąceniem pieszego, natomiast przy gwałtownym starcie pojazdu, może dojść do silnego uderzenia lub też najechania na kończynę pieszego. W takiej sytuacji może dojść do powstania poważnych obrażeń ciała u potrąconego pieszego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w przypadku potrącenia pieszego na parkingu, kierowca niemal zawsze będzie winnym spowodowania wypadku, ponieważ zgodnie z Kodeksem drogowym, na placach, na których ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni, kierujący pojazdem jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Oczywiście nie daje to pieszemu prawa do specjalnego utrudniania ruchu samochodowego w tych miejscach.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego przez nieznanego sprawcę

W przypadku gdy sprawca potrącenia pieszego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania za potrącenie pieszego zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. W razie wypłaty odszkodowania z UFG, Fundusz ma roszczenie regresowe w stosunku do sprawcy.

Jeżeli sprawca potrącenia pieszego jest nieznany lub zbiegł z miejsca wypadku, to warunkiem dochodzenia odszkodowania z UFG jest udowodnienie przez poszkodowanego pieszego, że szkoda została spowodowana przez pojazd mechaniczny.  Zwykle wskazują na to obrażenia ciała.

Potrącenie pieszego poza pasami

Zgodnie z Kodeksem drogowym przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest jednak dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Jeśli więc dojdzie do potrącenia pieszego w trakcie przechodzenia przez jednię, poza przejściem, ale w miejscu dozwolonym, to istnieje prawdopodobieństwo, że pieszy zostanie uznany za winnego lub współwinnego spowodowania wypadku.

Potrącenie pieszego z jego winy a odszkodowanie

Z wyłączną winą pieszego mamy zazwyczaj do czynienia, gdy pieszy przechodzi przez pasy na czerwonym świetle, przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym (potrącenie pieszego poza pasami) lub też gdy dochodzi do wtargnięcia/wbiegnięcia na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Nie każdy wie, że do wtargnięcia na jezdnię może dojść nawet wtedy, gdy pieszy przechodzi przez jezdnię w miejscu dozwolonym - nawet na pasach. Jeśli pieszy wejdzie na pasy bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, to może to zostać potraktowane jako wtargnięcie  Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, wtargnięcie na pasy jest wciąż możliwe, aczkolwiek raczej jest traktowane jako przyczynienie niż jak wyłączna wina. Wyłączna wina pieszego jest okolicznością uniemożliwiającą uzyskanie świadczeń odszkodowawczych. Co więcej, pieszy powinien dostać mandat oraz może zostać obciążony kosztami naprawy uszkodzonego pojazdu, i to nawet wtedy gdy sam dozna bardzo poważnych obrażeń ciała.

Odszkodowanie za potrącenie pijanego pieszego

Warty rozważenia jest przypadek kiedy dochodzi do potrącenia pijanego pieszego. Okoliczność, iż w krwi poszkodowanego pieszego wykryto alkohol jest bardzo często podnoszona przez zakłady ubezpieczeń. Czy słusznie? Tylko czasem. Choć nie da się ukryć, że osoby pod wpływem alkoholu bardzo często swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, to jednak nie zawsze do wypadków dochodzi z ich winy. Pieszy, jak każdy uczestnik ruchu drogowego, ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeżeli więc pieszy jest pijany, ale mimo to przestrzega tych przepisów i do potrącenia dojdzie bez jego winy, to nie można odmówić mu prawa do uzyskania odszkodowania za potrącenie przez samochód. W takich sytuacjach trzeba jednak zwracać szczególną uwagę na przebieg postępowania karnego, ponieważ organy ścigania często zrzucają winę na pijanych pieszych, nawet jeśli okoliczności sprawy wskazują na ewidentną winę kierowcy.

Odszkodowanie za potrącenie dziecka poniżej 13 lat.

Z bardziej skomplikowanym przypadkiem mamy do czynienia, gdy potrąconym jest małoletni pieszy, który w dniu wypadku nie miał ukończonego 13 roku życia. Zgodnie bowiem z art. 426 Kodeksu Cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy. Odpada więc przesłanka wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona. Odpowiedzialność ta może być jednak ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Dziecko potrącone na pasach otrzyma więc odszkodowanie, ale może ono być odpowiednio pomniejszone.

Przyczynienie się pieszego do powstania szkody

W przypadku gdy pieszy przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie za potrącenie  OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu pieszego, to wtargnięcie pieszego na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd, który jedzie za szybko. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze współwiną. Pieszy może więc dochodzić świadczeń z polisy OC, ale nie otrzyma ich w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby mu przy wypadku z wyłącznej winy kierowcy. Przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną bowiem zmniejszeniu, proporcjonalnie do ustalonego poziomu winy pieszego. Pieszy powinien również otrzymać mandat oraz może zostać obciążony częściowymi kosztami naprawy pojazdu.

Co grozi kierowcy za potrącenie pieszego? Jakie są konsekwencje prawne potrącenia?

W przypadku, gdy winnym lub współwinnym potrącenia pieszego jest kierowca pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, ciągnika), to zakres jego odpowiedzialności zależy przede wszystkim od obrażeń (odniesionego uszczerbku na zdrowiu) potrąconego pieszego. Jeżeli obrażenia pieszego są niewielkie, to zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wykroczenie, zagrożone mandatem lub grzywną. Jeżeli jednak pieszy dozna poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, jak chociażby najczęstsze urazy po potrąceniu - złamana ręka, złamana noga, złamane żebra, uraz czaszkowo-mózgowy - to jest to traktowane jako przestępstwo z art. art. 177 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności. Kierowca może również stracić na pewien okres prawo jazdy oraz zapłacić grzywnę, nawiązkę/zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego oraz koszty sądowe.
Z jeszcze większymi konsekwencjami musi się liczyć kierowca, który potrąci pieszego, jadąc pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, a także taki, który ucieknie z miejsca zdarzenia lub potrąci pieszego pojazdem nieubezpieczonym lub kradzionym. Takie okoliczności mają wpływ zarówno na odpowiedzialność karną za potrącenie i wysokość kary, ale też na odpowiedzialność finansową kierowcy. Wobec takiego kierującego zakład ubezpieczeń będzie bowiem kierował roszczenie regresowe o zwrot całego odszkodowania wypłaconego dla potrąconego pieszego.

Postępowanie karne w sprawie o potrącenie a dochodzenie odszkodowania na drodze cywilnej

Tak, jak wspomniano powyżej, kierowca pojazdu, który potrącił pieszego może ponieść odpowiedzialność karną za wypadek. Postępowanie karne nie służy jednak do rekompensowania poszkodowanemu pieszemu poniesionej szkody. Choć istnieje możliwość uzyskania odszkodowania na drodze karnej, to jednak zasadniczym celem tego postępowania jest ukaranie sprawcy. Dochodzenie odszkodowania powinno następować na drodze cywilnej – od ubezpieczyciela pojazdu. Możliwość uzyskania odszkodowania na drodze cywilnej zależy w pewnym sensie od wyników postępowania karnego. Sąd cywilny jest związany ustaleniami sądu karnego, wyłącznie jednak pod warunkiem, że w sprawie karnej został wydany wyrok skazujący, Oznacza to, że musi chodzić o przestępstwo (uszczerbek powyżej 7 dni) i wina kierowcy musi zostać potwierdzona. Taki wyrok skazujący otwiera drogę do dochodzenia odszkodowania z polisy OC. Sąd cywilny nie jest natomiast związany wyrokiem uniewinniającym ani postanowieniem prokuratora o umorzeniu postępowania karnego z uwagi na wyłączną winę pieszego. Jeśli więc prokurator lub sąd karny stwierdzą wyłączną winę pieszego, to nie blokuje to możliwości dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej. Choć oczywiście znacznie utrudnia to sprawę, ponieważ poszkodowany pieszy musi na drodze cywilnej udowodnić nie tylko wysokość szkody, ale też samą podstawę odpowiedzialności.

Typowym zakończeniem postępowania karnego, które daje możliwość ubiegania się odszkodowanie na drodze cywilnej jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Trzeba jednak wyraźnie odróżnić warunkowe umorzenie postępowania karnego, które jest dokonywane przez sąd na rozprawie, od umorzenia postępowania przez prokuratora. Pierwsze wskazuje bowiem na winę kierowcy, drugie zaś stwierdza, że zdarzenie nie nosi znamion czynu zabronionego, a więc, że kierowca nie ponosi winy za jego zaistnienie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach - forum prawne

Popularnym sposobem uzyskiwania informacji na temat odszkodowania za potrącenie pieszego jest korzystanie z ogólnodostępnych forów internetowych. Osoba potrącona przez samochód zazwyczaj nie wie jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, a więc gdzie się skierować, do kogo złożyć odpowiednie wnioski oraz o co można  się starać. W takich sytuacjach warto zasięgnąć informacji u specjalistów. Czy jednak forum internetowe jest do tego odpowiednim miejscem? Często odpowiedzi udzielają tam ludzie, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie, a opierają się jedynie na przykładzie własnej sprawy. Tymczasem każda sprawa jest inna, zarówno w zakresie przyczyn zdarzenia, jak i zakresu odniesionej szkody. Dlatego też lepiej jest skonsultować możliwość dochodzenia odszkodowania za potrącenie nie na forum, lecz z naszą firmą - a więc kancelarią mającą doświadczenie w prowadzeniu kilkuset spraw w imieniu potrąconych pieszych. Nasze doświadczenie pozwoli wiarygodnie ocenić szansę na uzyskanie roszczeń odszkodowawczych za potrącenie pieszego, potencjalną wysokość zadośćuczynienia za krzywdę oraz kwotę odszkodowania za potrącenie na pasach. Wstępna analiza sprawy jest zawsze całkowicie bezpłatna.

Kancelaria Effect - najlepsi specjaliści w sprawach o odszkodowanie dla potrąconego pieszego

Chociaż świadomość odszkodowawcza społeczeństwa rośnie, to jednak wciąż nie wszyscy wiedzą, że pieszy potrącony przez samochód może uzyskać odszkodowanie za potrącenie przez samochód z polisy OC. Ponadto, poszkodowani nie zdają sobie sprawy, o jaką wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu mogą się starać. W związku z tym ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania, doszukują się przyczynienia pieszego lub też bezzasadnie odmawiają wypłaty świadczeń. Zakłady ubezpieczeń odsyłają poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pieszy reprezentowany jest przez dobrą kancelarię odszkodowawczą, ubezpieczyciele wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że dobry prawnik od odszkodowań wie o co może się starać, a w razie konieczności nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową.

Kancelaria Effect prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego. Ludzie z całego kraju oraz w różnym wieku trafiają do nas, pytając: "jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód?", "potrącił mnie samochód na pasach, czy należy mi się odszkodowanie?", "czy mogę domagać się odszkodowania za potrącenie?", „co zrobić gry potrącił mnie samochód?". O tym, czy takie odszkodowanie za potrącenie jest należne, decydują oczywiście okoliczności konkretnego przypadku, naszej Kancelarii udaje się jednak uzyskać odpowiednie odszkodowanie dla potrąconego pieszego w ponad 90% spraw ! Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wyniku potrącenia przez samochód.


Chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za potrącenie pieszego?

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226;
 • wyślij wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • wyślij wiadomość przez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. 

Działamy na terenie całego kraju!


 

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.