+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Prowadzenie spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód, to jedna z naszych głównych specjalizacji. W sytuacji gdy dojdzie do potrącenia na przejściu dla pieszych, na chodniku lub na poboczu, poszkodowanemu pieszemu zazwyczaj należy się bowiem odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Jeśli w wyniku wypadku, dojdzie do śmierci potrąconego pieszego, świadczenia odszkodowawcze należą się osobom najbliższym dla zmarłego. 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za potrącenie pieszego jest pokrywane z polisy OC sprawcy wypadku. Podstawowym warunkiem wypłaty odszkodowania za potrącenie pieszego jest to, by pieszy nie został uznany wyłącznym sprawcą wypadku. W przypadku współwiny, przyznane świadczenia mogą być natomiast pomniejszone o ustalony procent przyczynienia.

Szczegółowy opis całej procedury dochodzenia odszkodowania za potrącenie pieszego z OC sprawcy wypadku, mogą Państwo przeczytać w poniższym artykule.

Kancelaria Effect pomoże uzyskać wysokie odszkodowanie za potrącenie pieszego z polisy OC sprawcy wypadku

 

Chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za potrącenie pieszego?

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226;
 • wyślij wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • wyślij wiadomość przez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.

Nasza Kancelaria, przed podjęciem się prowadzenia sprawy, realnie ocenia samą  możliwość starania się o odszkodowanie, a także potencjalną wysokość świadczeń odszkodowawczych. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci odszkodowawczy, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. Nie obiecujemy "gruszek na wierzbie", ale zawsze spełniamy swoje obietnice. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).

Po zawarciu umowy zawsze dbamy o to, by wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek była jak najwyższa. Naszym celem jest to, by zakład ubezpieczeń nie odmówił poszkodowanemu wypłaty, nie zaniżył wysokości świadczeń, lecz wypłacił to, co rzeczywiście się należy. Ustalając odpowiednią kwotę świadczeń bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, popartym wieloma wygranymi sprawami sądowymi z ubezpieczycielami. Niejednokrotnie uzyskiwaliśmy dla poszkodowanych pieszych świadczenia liczone nie tylko w dziesiątkach, lecz nawet w setkach tysięcy złotych.


odszkodowanie za potracenie pieszego

Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód lub inny pojazd mechaniczny - procedura

W poniższym tekście opisujemy procedurę dochodzenia odszkodowania za potrącenie pieszego oraz odpowiadamy na najczęściej spotykane pytania w temacie takich zdarzeń.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego - zasada ryzyka

Zgodnie z artykułem 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia pieszego przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną pieszemu na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc pieszy zostanie potrącony przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie nie musi udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Nie dostanie jednak odszkodowania z OC, jeśli zostanie wykazana jego wyłączna wina (np. wtargnięcie na jezdnię, wejście na czerwonym świetle pod nadjeżdżający pojazd) lub wyłączna wina osoby trzeciej (np. wepchnięcie przez kogoś innego pod samochód - wtedy odszkodowania mozna żądać od osoby, która doprowadziła do wypadku). W przypadku współwiny kierowcy i pieszego może zostać zastosowane przyczynienie, czyli pomniejszenie wysokości świadczeń o ustalony procent. Ważne jest, że wyłączna wina, a także ewentualne przyczynienie muszą zostać wyraźnie udowodnione przez kierowcę lub jego zakład ubezpieczeń. To na nich spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego z OC sprawcyPieszy potrącony przez pojazd mechaniczny ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie bezpośrednio do ubezpieczyciela tego pojazdu. Teoretycznie może zwrócić się również do samego posiadacza pojazdu, ale zwłaszcza przy poważniejszych obrażeniach ciała, pewniejszą drogą jest dochodzenie odszkodowania za potrącenie od zakładu ubezpieczeń, który jest zawsze wypłacalny. Warto zaznaczyć, że nie można dochodzić podwójnego odszkodowania, tj. osobno od posiadacza pojazdu i z ubezpieczenia OC. Jest to jedno i to samo świadczenie, a zapłata przez jeden z podmiotów zwalnia z odpowiedzialności podmiot drugi.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu (lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć pieszego) wszelkich świadczeń odszkodowawczych wynikających z przepisów prawa. Ciężar wykazania zasadności wypłaty każdego z nich spoczywa jednak na poszkodowanym. Odszkodowanie po potrąceniu pieszego należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnej polisy OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za potrącenie - ile należy się potrąconemu pieszemu?

Pieszy, potracony z winy kierowcy pojazdu mechanicznego, może ubiegać się przede wszystkim o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Takie zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia po wypadku zależy od poniesionej krzywdy, w tym w szczególności od obrażeń ciała. Czym większa jest odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku potrącenia złamała rękę lub złamała nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała. Poniesioną krzywdę należy każdorazowo udowodnić, a ciężar takiego dowodu obciąża poszkodowanego. Nie jest również tak, że za konkretny uraz, każdemu będzie przysługiwać taka sama kwota. Skutki nawet identycznego urazu ciała mogą być bowiem, dla różnych osób, całkowicie odmienne - z uwagi choćby na wiek, ogólny stan zdrowia, aktywność zawodową czy fizyczną. Poszkodowany, który bardziej odczuje skutki wypadku będzie mógł się więc starać  o wyższą kwotę. Negatywne skutki muszą jednak zostać odpowiednio udowodnione.

Ponadto, potrącony pieszy może żądać zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu), zwrotu utraconego dochodu, a w niektórych przypadkach również renty. Koszty te należy uwiarygodnić stosownymi dokumentami (faktury, paragony, umowy, decyzje).

Kwestię wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu pieszego przez samochód bardziej szczegółowo opisujemy w artykule - Jaka jest wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego potrąconego przez samochód?

Zadośćuczynienie dla rodziny po śmiertelnym potrąceniu pieszego

W przypadku gdy zaistnieje śmiertelne potrącenie pieszego, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej. Ponadto, osoby najbliższe mogą żądać odszkodowania po śmierci pieszego z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu oraz niekiedy również renty alimentacyjnej. Krąg osób najbliższych nie jest sprecyzowany, ale z reguły dotyczy on małżonków, dzieci, rodziców, dziadków i wnuków. Nie jest jednak wykluczone dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej przez konkubenta czy np. teściową. Warunkiem jest wykazanie stosunku bliskości.

Zadośćuczynienie po śmierci potrąconego pieszego przysługuje najbliższym, o ile w toku postępowania karnego pieszy nie zostanie uznany za osobę, której zachowanie stanowiło wyłączną przyczynę wypadku.

Więcej na temat kwestii zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej można przeczytać w artykule - Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej z OC sprawcy wypadku.


PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO MOŻNA ZOBACZYĆ W ARTYKULE - ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE - NASZE SPRAWY


Możliwość uzyskania świadczeń odszkodowawczych za potrącenie, przy różnych zdarzenia drogowych z udziałem pieszych

Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej typowych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, analizując przy okazji, czy za skutki danego zdarzenia można otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach i na światłach

Najczęstszymi przpadkami potrąceń pieszych są zdarzenia, w trakcie przechodzenia pieszego przez jezdnię w miejscu dozwolonym. Pieszy, potrącony w trakcie przechodzenia przez drogę w takim miejscu (potrącenie na pasach, potrącenie na przejściu dla pieszych, potrącenie podczas przechodzenia na zielonym świetle), w zdecydowanej większości przypadków, będzie uprawniony do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Odszkodowanie za potrącenie może być wyjątkowo ograniczone, jeśli sam pieszy przyczyni się do wypadku. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet przechodząc przez jezdnię na pasach lub w innym miejscu dozwolonym, może dojść do wtargnięcia na jezdnię.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na poboczu

Do zdarzeń z udziałem pieszych dochodzi również często na poboczach dróg. Trzeba pamiętać, że w miejscach, gdzie nie ma wyznaczonego chodnika, pieszy powinien korzystać z pobocza. Jeżeli zaś nie ma pobocza lub nie można z niego korzystać, pieszy może iść po jezdni, pod warunkiem jednak, że zajmował będzie miejsce jak najbliżej jej krawędzi i będzie ustępował miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, a idąc po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych. O ile pieszy spełni powższe warunki, a mimo to dojdzie do potrącenia, to będzie mógł domagać się odszkodowania za potrącenie. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej podczas wyprzedzania się pojazdów na wąskich drogach. W takiej sytuacji kierowca wyprzedzający ma ograniczoną widoczność i często uderza od tyłu w idącego w tym samym kierunku, po prawidłowej stronie, pieszego. Pieszy nie ma wtedy możliwości zareagowania, bowiem jest odwrócony tyłem do nadjeżdżającego pojazdu. Trzeba natomiast pamiętać, że chodzenie po niewłaściwej stronie drogi lub też chodzenie po jezdni, gdy obok jest pobocze lub chodnik, może być uznane - w razie potrącenia - albo za wyłączną winę pieszego albo conajmniej za duże przyczynienie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego w strefie zamieszkania

Inna sytuacja niż powyżej jest w przypadku korzystania przez pieszego z jezdni lub pobocza w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nie oznacza to jednak, że pieszy ma prawo np. wbiegać bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. W zdecydowanej większości przypadków winnymi potrąceń w strefie zamieszkania są jednak kierowcy pojazdów. Na szczęście obrażenia po takich zdarzeniach nie są z reguły duże, bo dochodzi do nich przy niewielkej prędkości. Ofiarami często bywają jednak dzieci, które mogą doznać poważnych uszkodzeń ciała nawet przy stosunkowo niewielkim kontakcie z pojazdem.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na chodniku

Wbrew pozorom, potrącenie pieszego na chodniku,  wcale nie należy do rzadkości. Takie zdarzenia mają 3 główne przyczyny.

Pierwsza z nich, to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu idącemu chodnikiem, podczas wyjazdu z posesji. Dochodzi wtedy do bocznego potrącenia pieszego. Urazy po takim potrąceniu, to zwykle urazy nóg, okolic stawu biodrowego oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 

Druga, bardzo niebezpieczna przyczyna, to cofanie na chodniku przez pojazd, co dotyczy głównie pojazdów dostawczych. Kurierzy, inne samochody dostawcze, a także - popularne na wsiach - pojazdy rozwożące pieczywo często parkują na chodnikach. Wyjeżdżając z nich niejednokrotnie muszą wycofać, a w trakcie takiego manewru często dochodzi do potrącenia osoby stojącej za pojazdem. Takie najechanie tyłem na pieszego często ma bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia, w tym również skutki śmiertelne. Najczęściej ofiarami są osoby starsze, które nie mają możliwości, by szybko zareagować i uniknąć najechania.

Trzecia przyczyna potrąceń na chodniku, to nadmierna prędkość pojazdu i wypadnięcie z drogi na chodnik, którym poruszają się piesi. Takie zdarzenia zwykle zdarzają się na łukach dróg i są ogromnie niebezpieczne, bowiem dochodzi do nich przy bardzo dużych prędkościach. Skutkami takich potrąceń są obrażenia wielonarządowe.

Warto wspomnieć, że przy potrąceniu pieszego na chodniku praktycznie nie ma możliwości zaistnienia przyczynienia pieszego, nie wspominając o wyłącznej winie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego przez nieznanego sprawcę

W przypadku gdy sprawca potrącenia pieszego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania za potrącenie pieszego zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. W razie wypłaty odszkodowania z UFG, Fundusz ma roszczenie regresowe w stosunku do sprawcy.

Jeżeli sprawca potrącenia pieszego jest nieznany lub zbiegł z miejsca wypadku, to warunkiem dochodzenia odszkodowania z UFG jest udowodnienie przez poszkodowanego pieszego, że szkoda została spowodowana przez pojazd mechaniczny.  Zwykle wskazują na to obrażenia ciała.

Potrącenie pieszego z jego winy a odszkodowanie

Z wyłączną winą pieszego mamy zazwyczaj do czynienia, gdy pieszy przechodzi przez pasy na czerwonym świetle, przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym (potrącenie pieszego poza pasami) lub też gdy dochodzi do wtargnięcia/wbiegnięcia na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Nie każdy wie, że do wtargnięcia na jezdnię może dojść nawet wtedy, gdy pieszy przechodzi przez jezdnię w miejscu dozwolonym - nawet na pasach. Jeśli pieszy wejdzie na pasy bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, który jadąc prawidłowo, nie będzie miał możliwości uniknięcia wypadku, to zostanie to potraktowane jako wyłączna wina pieszego. Wyłączna wina pieszego jest okoliczością uniemożliwiającą uzyskanie świadczeń odszkodowawczych. Co więcej, pieszy powinien dostać mandat oraz może zostać obciążony kosztami naprawy uszkodzonego pojazdu, i to nawet wtedy gdy sam dozna bardzo poważnych obrażeń ciała.

Odszkodowanie za potrącenie pijanego pieszego

Warty rozważenia jest przypadek kiedy dochodzi do potrącenia pijanego pieszego. Okoliczność, iż w krwi poszkodowanego pieszego wykryto alkohol jest bardzo często podnoszona przez zakłady ubezpieczeń. Czy słusznie? Tylko czasem. Choć nie da się ukryć, że osoby pod wpływem alkoholu bardzo często swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, to jednak nie zawsze do wypadków dochodzi z ich winy. Pieszy, jak każdy uczestnik ruchu drogowego, ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeżeli więc pieszy jest pijany, ale mimo to przestrzega tych przepisów i do potrącenia dojdzie bez jego winy, to nie można odmówić mu prawa do uzyskania odszkodowania za potrącenie przez samochód. W takich sytuacjach trzeba jednak zwracać szczególną uwagę na przebieg postępowania karnego, ponieważ organy ścigania często zrzucają winę na pijanych pieszych, nawet jeśli okoliczności sprawy wskazują na ewidentną winę kierowcy.

Odszkodowanie za potrącenie dziecka poniżej 13 lat.

Z bardziej skomplikowanym przypadkiem mamy do czynienia, gdy potrąconym jest małoletni pieszy, który w dniu wypadku nie miał ukończonego 13 roku życia. Zgodnie bowiem z art. 426 Kodeksu Cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy. Odpada więc przesłanka wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona. Odpowiedzialność ta może być jednak ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Dziecko potrącone na pasach otrzyma więc odszkodowanie, ale może ono być odpowiednio pomniejszone.

Przyczynienie się pieszego do powstania szkody

W przypadku gdy pieszy przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie za potrącenie  OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu pieszego, to wtargnięcie pieszego na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd, który jedzie za szybko. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze współwiną. Pieszy może więc dochodzić świadczeń z polisy OC, ale nie otrzyma ich w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby mu przy wypadku z wyłącznej winy kierowcy. Przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną bowiem zmniejszeniu, proporcjonalnie do ustalonego poziomu winy pieszego. Pieszy powinien również otrzymać mandat oraz może zostać obciążony częściowymi kosztami naprawy pojazdu.

Co grozi kierowcy za potrącenie pieszego? Jakie są konsekwencje prawne potrącenia?

W przypadku, gdy winnym lub współwinnym potrącenia pieszego jest kierowca pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, ciągnika), to zakres jego odpowiedzialności zależy przede wszystkim od obrażeń (odniesionego uszczerbku na zdrowiu) potrąconego pieszego. Jeżeli obrażenia pieszego są niewielkie, to zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wykroczenie, zagrożone mandatem lub grzywną. Jeżeli jednak pieszy dozna poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, jak chociażby najczęstsze urazy po potrąceniu - złamana ręka, złamana noga, złamane żebra, uraz czaszkowo-mózgowy - to jest to traktowane jako przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności. Kierowca może również stracić na pewien okres prawo jazdy oraz zapłacić grzywnę, nawiązkę/zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego oraz koszty sądowe.
Z jeszcze większymi konsekwencjami musi się liczyć kierowca, który potrąci pieszego, jadąc pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, a także taki, który ucieknie z miejsca zdarzenia lub potrąci pieszego pojazdem nieubezpieczonym lub kradzionym. Takie okoliczności mają wpływ zarówno na odpowiedzialność karną za potrącenie i wysokość kary, ale też na odpowiedzialność finansową kierowcy. Wobec takiego kierującego zakład ubezpieczeń będzie bowiem kierował roszczenie regresowe o zwrot całego odszkodowania wypłaconego dla potrąconego pieszego.

Postępowanie karne w sprawie o potrącenie a dochodzenie odszkodowania na drodze cywilnej

Tak, jak wspomniano powyżej, kierowca pojazdu, który potrącił pieszego może ponieść odpowiedzialność karną za wypadek. Postępowanie karne nie służy jednak do rekompensowania poszkodowanemu pieszemu poniesionej szkody. Choć istnieje możliwość uzyskania odszkodowania na drodze karnej, to jednak zasadniczym celem tego postępowania jest ukaranie sprawcy. Dochodzenie odszkodowania powinno następować na drodze cywilnej – od ubezpieczyciela pojazdu. Możliwość uzyskania odszkodowania na drodze cywilnej zależy w pewnym sensie od wyników postępowania karnego. Sąd cywilny jest związany ustaleniami sądu karnego, wyłącznie jednak pod warunkiem, że w sprawie karnej został wydany wyrok skazujący, Oznacza to, że musi chodzić o przestępstwo (uszczerbek powyżej 7 dni) i wina kierowcy musi zostać potwierdzona. Taki wyrok skazujący otwiera drogę do dochodzenia odszkodowania z polisy OC. Sąd cywilny nie jest natomiast związany wyrokiem uniewinniającym ani postanowieniem prokuratora o umorzeniu postępowania karnego z uwagi na wyłączną winę pieszego. Jeśli więc prokurator lub sąd karny stwierdzą wyłączną winę pieszego, to nie blokuje to możliwości dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej. Choć oczywiście znacznie utrudnia to sprawę, ponieważ poszkodowany pieszy musi na drodze cywilnej udowodnić nie tylko wysokość szkody, ale też samą podstawę odpowiedzialności.

Typowym zakończeniem postępowania karnego, które daje możliwość ubiegania się odszkodowanie na drodze cywilnej jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Trzeba jednak wyraźnie odróżnić warunkowe umorzenie postępowania karnego, które jest dokonywane przez sąd na rozprawie, od umorzenia postępowania przez prokuratora. Pierwsze wskazuje bowiem na winę kierowcy, drugie zaś stwierdza, że zdarzenie nie nosi znamion czynu zabronionego, a więc, że kierowca nie ponosi winy za jego zaistnienie.

Kancelaria Effect - najlepsi specjaliści w sprawach o odszkodowanie dla potrąconego pieszego

Chociaż świadomość odszkodowawcza społeczeństwa rośnie, to jednak wciąż nie wszyscy wiedzą, że pieszy potrącony przez samochód może uzyskać odszkodowanie za potrącenie przez samochód z polisy OC. Ponadto, poszkodowani nie zdają sobie sprawy, o jaką wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu mogą się starać. W związku z tym ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania, doszukują się przyczynienia pieszego lub też bezzasadnie odmawiają wypłaty świadczeń. Zakłady ubezpieczeń odsyłają poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pieszy reprezentowany jest przez dobrą kancelarię odszkodowawczą, ubezpieczyciele wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że dobry prawnik od odszkodowań nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową.

Kancelaria Effect prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego. Ludzie z całego kraju oraz w różnym wieku trafiają do nas, pytając: "jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód?", "potrącił mnie samochód na pasach, czy należy mi się odszkodowanie?", "czy mogę domagać się odszkodowania za potrącenie?", „co zrobić gry potrącił mnie samochód?". O tym, czy takie odszkodowanie za potrącenie jest należne, decydują oczywiście okoliczności konkretnego przypadku, naszej Kancelarii udaje się jednak uzyskać odpowiednie odszkodowanie dla potrąconego pieszego w ponad 90% spraw ! Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wyniku potrącenia przez samochód.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie odszkodowania za potrącenie pieszego:

 • zadwoń pod numer: 690 453 226;
 • wyślij wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • wyślij wiadomość przez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za potrącenie pieszego. W razie zaś powierzenia nam prowadzenia sprawy postaramy się, by poszkodowany otrzymał możliwie najwyższe odszkodowanie!


 

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.