+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Kancelaria Effect specjalizuje się w sprawach o dochodzenie odszkodowań powypadkowych dla  poszkodowanych rowerzystów. Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za potrącenie rowerzysty przez samochód, a także za innego typu wypadki rowerowe. Jeżeli do  wypadku rowerzysty dojdzie wskutek potrącenia przez pojazd mechaniczny (np. samochód, motocykl, ciągnik rolniczy), poszkodowany może uzyskać odszkodowanie za potrącenie rowerzysty z polisy OC sprawcyW przypadku natomiast zaistnienia innego wypadku rowerowego niż potrącenie rowerzysty, (tj. wypadku  bez udziału pojazdu mechanicznego), poszkodowany rowerzysta może domagać się świadczeń odszkodowawczych od osoby lub podmiotu, którego zaniedbanie lub zachowanie doprowadziło do tego wypadku (zarządca drogi, inny rowerzysta, pieszy itp.).

Uzyskamy odszkodowanie za potrącenie rowerzysty lub inny wypadek na rowerze!

Nasza Kancelaria, przed podjęciem się prowadzenia sprawy, bezpłatnie ocenia możliwość starania się o odszkodowanie oraz potencjalną wysokość świadczeń odszkodowawczych. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci odszkodowawczy, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. Nie obiecujemy "gruszek na wierzbie", ale zawsze spełniamy swoje obietnice. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).

Chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za potrącenie rowerzysty?

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226;
 • wyślij wiadomość na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • wyślij wiadomość przez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej prowadzenia.

Po zawarciu umowy zawsze dbamy o to, by wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek była jak najwyższa. Naszym celem jest to, by zakład ubezpieczeń nie odmówił poszkodowanemu wypłaty, nie zaniżył wysokości świadczeń, lecz wypłacił to, co rzeczywiście się należy. Ustalając odpowiednią kwotę świadczeń bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, popartym wieloma wygranymi sprawami sądowymi z ubezpieczycielami. Niejednokrotnie uzyskiwaliśmy dla poszkodowanych rowerzystów świadczenia liczone nie tylko w dziesiątkach, lecz nawet w setkach tysięcy złotych.

Nasze wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia jej skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że ustalona prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.


odszkodowanie za potracenie rowerzysty

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty lub inny wypadek rowerowy - procedura 

W poniższym tekście opisujemy procedurę dochodzenia odszkodowania za potrącenie rowerzysty oraz za innego typu wypadki na rowerze

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty z polisy OC pojazdu - zasada ryzyka

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty, za wypadek dla potrąconego rowerzysty Zgodnie z art. 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia rowerzysty przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną rowerzyście na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę i skutki potrącenia w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc rowerzysta zostanie potrącony przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie rowerzysty, nie musi on udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Ważne jest jednak, by sam rowerzysta nie ponosił wyłącznej winy za wypadek rowerowy (np. wymuszenie pierwszeństwa przez rowerzystę) ani też, by wypadek nie nastąpił wskutek siły wyższej (np.trzesięnie ziemi, huragan). W takich sytuacjach odszkodowanie z OC pojazdu nie będzie bowiem przysługiwać. Natomiast w przypadku zaistnienia 3 przesłanki egzoneracyjnej, tj. wyłącznej winy osoby trzeciej, wciąż można się starać o odszkodowanie, ale nie z polisy OC pojazdu, lecz od innej osoby, która spowodowała wypadek. Przykładem takiego zdarzenia może być popchnięcie rowerzysty pod nadjeźdżający pojazd przez inną osobę. W takiej sytuacji - o ile kierowca pojazdu nie złamie również przepisów ruchu drogowego - świadczenia odszkodowawcze będą przysługiwać bezpośrednio od sprawcy, tj. osoby, która wepchnęła rowerzystę pod samochód.

Kto jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania dla potrąconego rowerzysty?

Rowerzysta potrącony przez samochód lub inny pojazd mechaniczny ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie bezpośrednio do ubezpieczyciela pojazdu. Może oczywiście zwrócić się z takim żądaniem również do samego sprawcy, ale trzeba pamiętać, że jest to jedno i to samo roszczenie. Tak więc można żądać zapłaty odszkodowania i od sprawcy i od  jego ubezpieczyciela, ale świadczenie otrzyma się tylko jedno. Zapłata przez jeden z podmiotów zwolni bowiem z odpowiedzialności podmiot drugi (odpowiedzialność solidarna).

Z reguły żąda się zapłaty świadczeń od zakładu ubezpieczeń, ponieważ w tym przypadku nie ma ryzyka niewypłacalności, tak jak czasem zdarza się wśród osób prywatnych. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu (lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć potrąconego rowerzysty) wszystkich świadczeń odszkodowawczych. Świadczenia należą się również wtedy, gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia lub pojazd nie był ubezpieczony (nie miał ważnej polisy OC). W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który powinien wypłacić potrąconemu rowerzyście odszkodowanie z UFG.

Co może uzyskać rowerzysta potrącony przez samochód z polisy OC pojazdu?

Rowerzysta poszkodowany wskutek potrącenia przez samochód lub inny pojazd mechaniczny (motor, ciągnik, przyczepa) może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesione koszty, zniszczone rzeczy i utracone dochody, a przy poważniejszych urazach również o rentę.

W sytuacji, gdy potrącony rowerzysta poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci rowerzysty, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu oraz o rentę alimentacyjną.

Więcej na temat kwestii zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej można przeczytać w artykule - Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej z OC sprawcy wypadku.

Jaka jest średnia wysokość odszkodowania za potrącenie rowerzysty?

W przypadku potrącenia rowerzysty przez samochód, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku rowerowym zależy od okoliczności konkretnej sprawy, a więc przede wszystkim od odniesionego wskutek potrącenia uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie.

Kwestię wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu rowerzysty bardziej szczegółowo opisujemy w artykule - Wysokość odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty


PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY MOŻNA ZOBACZYĆ W ARTYKULE - ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE - NASZE SPRAWY


Nieznany sprawca potrącenia rowerzysty - co z odszkodowaniem?

W przypadku gdy sprawca potrącenia rowerzysty jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

Wyłączna wina rowerzysty 

Tak jak wspomniano wyżej, zgodnie z art. 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia rowerzysty przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną rowerzyście na zasadzie ryzyka. Polega ona na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność. Jedną z takich przesłanek jest wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc do wypadku dojdzie z wyłącznej winy rowerzysty (wymuszenie pierwszeństwa, wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle), to nie będą mu przysługiwać żadne roszczenia od kierowcy pojazdu mechanicznego ani też od jego ubezpieczyciela. Co więcej, to rowerzysta może odpowiadać względem kierowcy za wyrządzoną mu szkodę. Jeśli rowerzysta nie jest ubezpieczony (ubezpieczenie OC rowerzystów jest dobrowolne), kierowca może żądać wypłaty odszkodowania bezpośrednio od rowerzysty.

Potrącenie dziecka poniżej 13 lat, jadącego na rowerze

Jeżeli potrącony rowerzysta jest małoletni i w dniu wypadku nie miał ukończonych 13 lat, to zgodnie z art. 426 kodeksu cywilnego nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy i to nawet w przypadku, gdy doszło do ewidentnego wtargnięcia dziecka na jezdnię. W takiej sytuacji odpada przesłanka egzoneracyjna w postaci wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona nawet, ale może być ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Czym starsze dziecko, tym przyczynienie będzie większe.


Przykład:

9-letnia dziewczynka wyjeżdża pod jadący samochód. Wtargnięcie na jezdnię jest na tyle gwałtowne i niespodziewane, że kierowca, pomimo zachowania przepisowej prędkości, nie może wyhamować i dochodzi do potrącenia. Pomimo tego, że do wypadku doszło wskutek nieodpowiedniego zachowania dziecka, to i tak będzie ono uprawnione do dochodzenia odszkodowania za potrącenie z polisy OC samochodu. Jednakże przyznane odszkodowanie za potrącenie dziecka będzie pomniejszone o odpowiedni wskaźnik procentowy z uwagi na przyczynienie.


Kwestia przyczynia małoletniego dziecka (w wieku poniżej lat 13) jest bardzo szeroko komentowana w doktrynie. Przeważa jednak pogląd, zgodnie z którym, czym niższy wiek poszkodowanego, tym mniejszy jest jego stopień przyczynienia.

Czy należy się odszkodowanie za upadek lub wywrotkę na rowerze?

Do wypadku rowerzysty może dojść również bez udziału pojazdu mechanicznego. Przykładowo, rowerzysta może ulec wypadkowi wskutek wjechania w dziurę w drodze, wskutek najechania na innego rowerzystę, czy najechania na nieprawidłowo idącego pieszego. W takich przypadkach, świadczeń odszkodowawczych można dochodzić od zarządcy drogi lub też innego uczestnika ruchu drogowego, o ile istnieje możliwość udowodnienia, że ponosi on winę za wypadek. W takich przypadkach roszczenia są rozpatrywane bowiem nie w oparciu o art. 436 kodeksu cywilnego, lecz o art 415 kodeksu cywilnego - "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia."

Jeżeli chodzi o upadek na rowerze przez dziurę w drodze, to zarządca drogi zazwyczaj posiada polisę OC, w związku z czym roszczenia można skierować przeciwko ubezpieczycielowi. W przypadku, gdy winę za wypadek ponosi pieszy lub inny rowerzysta, to zwykle musi on naprawić wyrządzoną szkodę we własnym zakresie. Może też skorzystać z polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, o ile ją posiada.

Niezależnie od świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy bądź dochodzonych bezpośrednio od sprawcy, Poszkodowany rowerzysta może również starać się o świadczenia z własnej polisy NNW, o ile taką posiada. Dotyczy to wszelkiego rodzaju wypadków, a wiec zarówno potrąceń, jak i upadków, wywrotek, czy zderzeń. Każde z tych zdarzeń spełnia bowiem kryteria nieszczęśliwego wypadku. Aby otrzymać świadczenie z polisy NNW rowerzysta musi odnieść w wypadku trwały uszczerbek na zdrowiu.

Co grozi kierowcy pojazdu za potrącenie rowerzysty?

Jeżeli dojdzie do wypadku drogowego, w którym uczestniczyć będzie pojazd mechaniczny oraz rowerzysta, to odpowiedzialność karna kierowcy pojazdu zależeć będzie od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest kwestia winy, a więc odpowiedzialności za spowodowanie wypadku rowerowego. Drugi czynnik, to skala obrażeń poszkodowanego (odniesiony przez niego uszczerbek na zdrowiu). Jeżeli kierowca pojazdu spowoduje zdarzenie, w którym rowerzysta dozna lekkiego uszczerbku na zdrowiu, to kierowca ten otrzyma mandat lub grzywnę. W przypadku natomiast gdy dojdzie do poważniejszych obrażeń (średni uszczebek na zdrowiu, ciężki uszczerbek na zdrowiu lub smierć rowerzysty), to zdarzenie zostanie potraktowane jako wypadek drogowy. Kierowcy grozi wtedy kara pozbawienia wolności. Kierowca może również stracić na pewien okres prawo jazdy, a także zapłacić grzywnę, nawiązkę/zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego oraz koszty sądowe.

Większe konsekwencje poniesie kierowca, który doprowadzi do potrącenia rowerzysty jadąc po alkoholu, jadąc bez uprawnień bez uprawnień, a także taki, który ucieknie z miejsca zdarzenia lub potrąci rowerzystę pojazdem nieubezpieczonym lub kradzionym. Te okoliczności mają wpływ nie tylko na odpowiedzialność karną kierowcy i wysokość kary za spowodowanie wypadku, ale też na odpowiedzialność finansową kierowcy. Zakład ubezpieczeń będzie bowiem wtedy miał roszczenie regresowe do sprawcy o zwrot całego odszkodowania wypłaconego dla potrąconego rowerzysty.

Kancelaria Effect - najlepsi specjaliści w sprawach o odszkodowanie za wypadek na rowerze

Mimo wzrostu świadomości obywateli, ubezpieczyciele w dalszym ciągu zniżają wypłacane odszkodowania, doszukują się przyczynienia rowerzysty tam gdzie go nie ma, lub też bezzasadnie odmawiają wypłaty odszkodowania za potrącenie rowerzysty. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to często skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy potrącony rowerzysta reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Kancelaria Effect prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie za wypadek na rowerze. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wyniku potrącenia przez samochód lub inny pojazd mechaniczny.

Przed podjęciem się sprawy realnie oceniamy możliwość uzyskania odszkodowania oraz potencjalną wysokość świadczeń. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Działamy również skutecznie, o czym świadczą pozytywne opinie klientów o naszych usługach.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania odszkodowania za potrącenie rowerzysty można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !


 

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.