+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Jazda na rowerze to jedna z ulubionych form spędzania wolnego czasu dużej części Polaków. Jak każda aktywność fizyczna, jazda na rowerze wpływa bardzo pozytywnie na nasze zdrowie. Czasem jednak, w trakcie jazdy na rowerze dochodzi do wypadków, które często skutkują poważnymi obrażeniami ciała. Jeżeli do takiego wypadku dojdzie wskutek potrącenia rowerzysty przez pojazd mechaniczny, poszkodowany może uzyskać odszkodowanie za potrącenie rowerzysty z polisy OC pojazdu.

Co więcej, w przypadku potrącenia rowerzysty przez samochód działa tzw. zasada ryzyka, a więc w niektórych sytuacjach odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty przysługuje, nawet jeżeli kierowca nie ponosi winy za spowodowanie wypadku. 

 


UZYSKAMY DLA CIEBIE ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY LUB INNY WYPADEK ROWEROWY!

 W razie zaistnienia wypadku drogowego z udziałem rowerzysty należy się z nami skontaktować:

  • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek na rowerze.


WAŻNE !

Często spotykamy się z pytaniami typu: "jakie odszkodowanie należy się po potrąceniu rowerzysty przez samochód" lub też "ile można dostać odszkodowania za potrącenie na rowerze". Warto więc powiedzieć, że w przypadku potrącenia rowerzysty przez samochód wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy. Nie istnieje więc „średnia wysokość odszkodowania po potrąceniu rowerzysty”.

Nasza Kancelaria realnie ocenia zarówno możliwość uzyskania świadczeń, jak ich potencjalną wysokość. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci odszkodowawczy, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualenie, rzetelenie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach.


odszkodowanie za potracenie rowerzysty

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY LUB INNY WYPADEK NA ROWERZE - PROCEDURA 

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK NA ROWERZE Z POLISY OC POJAZDU (ZASADA RYZYKA)

Zgodnie z art. 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia rowerzysty przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną rowerzyście na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc rowerzysta zostanie potrącony przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie rowerzysty, nie musi on udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Ważne jest jednak, by sam rowerzysta nie ponosił wyłącznej winy za wypadek rowerowy.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA DLA POTRĄCONEGO ROWERZYSTY ?

Rowerzysta potrącony przez samochód lub inny pojazd mechaniczny ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie na rowerze bezpośrednio do ubezpieczyciela pojazdu, który go potrącił. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu (lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć potrąconego rowerzysty) świadczeń odszkodowawczych (zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek). Świadczenia należą się również wtedy, gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia lub pojazd nie był ubezpieczony (nie miał ważnej polisy OC). W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który powinien wypłacić potrąconemu rowerzyście odszkodowanie z UFG.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE ROWERZYSTY POTRĄCONEGO PRZEZ SAMOCHÓD

Rowerzysta poszkodowany wskutek potrącenia przez samochód lub inny pojazd mechaniczny (motor, ciągnik, przyczepa) może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesione koszty, zniszczone rzeczy i utracone dochody, a przy poważniejszych urazach również o rentę.

W sytuacji, gdy potrącony rowerzysta poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci rowerzysty, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu oraz o rentę alimentacyjną.

Więcej na temat kwestii zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej można przeczytać w artykule - Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej z OC sprawcy wypadku.

JAKA JEST ŚREDNIA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY?

W przypadku potrącenia rowerzysty przez samochód, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku rowerowym zależy od okoliczności konkretnej sprawy, a więc przede wszystkim od odniesionego wskutek potrącenia uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie.

Kwestię wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu rowerzysty bardziej szczegółowo opisujemy w artykule - Wysokość odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty


PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY MOŻNA ZOBACZYĆ W ARTYKULE - ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE - NASZE SPRAWY


ODSZKODOWANIE GDY SPRAWCA POTRĄCENIA ROWERZYSTY JEST NIEZNANY

W przypadku gdy sprawca potrącenia rowerzysty jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

WYŁĄCZNA WINA ROWERZYSTY A ODSZKODOWANIE

Tak jak wspomniano wyżej, zgodnie z art. 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia rowerzysty przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną rowerzyście na zasadzie ryzyka. Polega ona na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność. Jedną z takich przesłanek jest wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc do wypadku dojdzie z wyłącznej winy rowerzysty (wymuszenie pierwszeństwa, wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle), to nie będą mu przysługiwać żadne roszczenia od kierowcy pojazdu mechanicznego ani też od jego ubezpieczyciela. Co więcej, to rowerzysta może odpowiadać względem kierowcy za wyrządzoną mu szkodę. Jeśli rowerzysta nie jest ubezpieczony (ubezpieczenie OC rowerzystów jest dobrowolne), kierowca może żądać wypłaty odszkodowania bezpośrednio od rowerzysty.

POTRĄCENIE NA ROWERZE DZIECKA W WIEKU PONIŻEJ 13 LAT

Jeżeli potrącony rowerzysta jest małoletni i w dniu wypadku nie miał ukończonego 13 roku życia, to zgodnie z art. 426 K.C. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy i to nawet w przypadku gdy doszło do ewidentnego wtargnięcia dziecka na jezdnię. W takiej sytuacji odpada przesłanka egzoneracyjna w postaci wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona nawet, ale może być ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Czym starsze dziecko, tym przyczynienie będzie większe.


Przykład:

9-letnia dziewczynka wyjeżdża pod jadący samochód. Wtargnięcie na jezdnię jest na tyle gwałtowne i niespodziewane, że kierowca, pomimo zachowania przepisowej prędkości, nie może wyhamować i dochodzi do potrącenia. Pomimo tego, że do wypadku doszło wskutek nieodpowiedniego zachowania dziecka, to i tak będzie ono uprawnione do dochodzenia odszkodowania za potrącenie z polisy OC samochodu. Jednakże przyznane odszkodowanie za potrącenie dziecka będzie pomniejszone o odpowiedni wskaźnik procentowy z uwagi na przyczynienie.


Kwestia przyczynia małoletniego dziecka (w wieku poniżej lat 13) jest bardzo szeroko komentowana w doktrynie. Przeważa jednak pogląd, zgodnie z którym, czym niższy wiek poszkodowanego, tym mniejszy jest jego stopień przyczynienia.

ODSZKODOWANIE ZA INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM ROWERZYSTÓW

Do wypadku rowerzysty może dojść również bez udziału pojazdu mechanicznego. Przykładowo, rowerzysta może ulec wypadkowi wskutek wjechania w dziurę w drodze, wskutek najechania na innego rowerzystę, czy najechania na nieprawidłowo idącego pieszego. W takich przypadkach, świadczeń odszkodowawczych można dochodzić od zarządcy drogi lub też innego uczestnika ruchu drogowego, o ile istnieje możliwość udowodnienia, że ponoszą oni winę za wypadek. Zarządca drogi zazwyczaj posiada polisę OC, w związku z czym roszczenia można skierować przeciwko ubezpieczycielowi. W przypadku, gdy winę za wypadek ponosi pieszy lub inny rowerzysta, to z reguły musi on naprawić wyrządzoną szkodę we własnym zakresie.

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE ROWERZYSTY - KANCELARIA

Proces dochodzenia odszkodowania komunikacyjnego z OC pojazdu pojazdu rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

Mimo wzrostu świadomości obywateli, ubezpieczyciele w dalszym ciągu zniżają wypłacane odszkodowania, doszukują się przyczynienia rowerzysty tam gdzie go nie ma, lub też bezzasadnie odmawiają wypłaty odszkodowania za potrącenie rowerzysty. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy potrącony rowerzysta reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Kancelaria Effect prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty, w tym również o odszkodowanie dla dziecka potrąconego w trakcie jazdy na rowerze. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wyniku potrącenia rowerzysty przez samochód lub inny pojazd mechaniczny.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ PO POTRĄCENIU NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

  • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !


Zapraszamy do współpracy.

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 4 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.