690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek motocyklowy

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie dla motocyklisty za wypadek

 

Wypadki z udziałem motocyklistów należą do najbardziej niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Przy zderzeniu pojazdu osobowego lub ciężarowego z motocyklem lub potrąceniu motocyklisty przez taki pojazd, kierowca lub pasażer motocykla, są w znacznie gorszym położeniu niż osoby podróżujące drugim pojazdem, a ich urazy są zwykle zdecydowanie poważniejsze. Jeżeli do wypadku motocyklowego dojdzie z winy kierowcy innego pojazdu, poszkodowany motocyklista ma prawo do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek motocyklowy z polisy OC sprawcy. Jeżeli natomiast wypadek spowoduje kierowca motocykla jadący z pasażerem, to pasażer ma prawo do dochodzenia roszczeń z polisy OC motocykla.

Kancelaria Effect skutecznie pomaga w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za wypadek motocyklowy.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek na motocyklu lub potrącenie motocyklisty przez samochód

Jeżeli chcesz się z nami skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek motocyklowy:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).


Kancelaria Effect posiada bardzo duże doświadczenie w sprawach o odszkodowania za wypadki motocyklowe. Zawsze dbamy o to, by wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek była jak najwyższa. Pomagamy również w toczącym się postepowaniu karnym. Działania obejmują teren całej Polski. Naszym celem jest to, by zakład ubezpieczeń przyjął odpowiedzialność za zdarzenie, nie odmówił poszkodowanemu wypłaty, nie zaniżył wysokości świadczeń, lecz wypłacił to, co rzeczywiście się należy. Ustalając odpowiednią kwotę świadczeń bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, popartym wieloma wygranymi sprawami sądowymi z ubezpieczycielami. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku motocyklowym  - procedura

W poniższym tekście opisujemy procedurę dochodzenia odszkodowania przez motocyklistę poszkodowanego w wypadku.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych a wypłata odszkodowania za wypadek motocyklowy

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC nie późnij niż do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany i nie wolno doprowadzić do żadnej przerwy w ubezpieczeniu, gdyż grożą za to wysokie kary, znacznie przekraczające wysokość rocznej polisy OC.

Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale również ich sprawców. Dzięki temu, że w razie zaistnienia szkody, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Nie jest tym samym narażony na niewypłacalność sprawcy wypadku. Sprawca wypadku nie musi wypłacać świadczeń odszkodowawczych z własnej kieszeni.

Dochodzenie odszkodowania po wypadku motocyklowym z polisy OC sprawcy wypadku

W razie zaistnienia wypadku z udziałem motocykla oraz innego pojazdu mechanicznego, ubezpieczyciel tego innego pojazdu jest zobowiązany do wypłaty świadczeń odszkodowawczych, o ile jego kierowca ponosi winę za spowodowanie wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie za wypadek przysługuje poszkodowanemu kierowcy motocykla, pasażerowi motocykla lub też rodzinie któregokolwiek z nich, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego. W przypadku natomiast, gdy do wypadku dojdzie z winy kierowcy motocykla, odszkodowania z jego polisy OC może domagać się jadący z nim pasażer. Takie odszkodowanie dla pasażer motocykla przysługuje również wtedy, gdy pasażer jest dla sprawcy osobą bliską.

Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnego ubezpieczenia OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jakie świadczenia przysługują tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku motocyklowym ?

Motocyklista poszkodowany wskutek zderzenia z innym pojazdem mechanicznym może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z wypadku motocyklowego, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • odszkodowania za koszty poniesione w związku z wypadkiem na motorze (koszty leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, utracony dochód);
 • odszkodowanie za odzież motocyklową,
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

Jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje po śmiertelnym wypadku na motocyklu?

W sytuacji, gdy zaistnieje śmiertelny wypadek na motorze, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego motocyklisty mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;

Ile dostaje się odszkodowania za wypadek motocyklowy lub potrącenie motocyklisty

Pytanie to bardzo często znajduje się w wynikach wyszukiwarek internetowych w sprawach wypadków motocyklowych. Oczywiście nie da się na nie jednoznacznie opowiedzieć, gdyż każda sprawa jest inna. Nie ma dwóch identycznych zdarzeń, w których poszkodowani motocykliści odnieśliby taką samą szkodę, zarówno w zakresie obrażeń ciała, jak i zniszczonych rzeczy materialnych. Posiłkując się naszym doświadczenie jesteśmy jednak w stanie rzetelnie i indywidualnie ocenić każdą sprawę. Aby to uczynić niezbędny jest jednak wgląd w posiadaną przez poszkodowanego dokumentację, w tym zwłaszcza w dokumentację medyczną z leczenia po wypadku motocyklowym.

Po podjęciu się sprawy nasza firma zawsze stara się, by wysokość odszkodowania za wypadek motocyklowy była jak najwyższa, ponieważ od tego zależy wysokość naszego wynagrodzenia. Przykłady naszych spraw:

Miałem wypadek na motocyklu - jakie dokumenty są potrzebne do odszkodowania za wypadek motocyklowy?

Ważnym dokumentem jest notatka policyjna z miejsca zdarzenia. Z tego dokumentu można wstępnie ustalić przyczyny wypadku, jego sprawcę oraz zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczonym był pojazd sprawcy. Dzięki temu wiadomo, do którego zakładu ubezpieczeń zgłosić szkodę. Czasami notatka policyjna nie wskazuje jednoznacznie na winnego. W takiej sytuacji trzeba czekać na dalsze informacje z postępowania karnego (np. na opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków).

Do zgłoszenia szkody osobowej niezbędna jest też dokumentacja medyczna. Czym dokumentacja jest pełniejsza i obszerniejsza tym lepiej. Z tego też powodu nie powinno się zgłaszać takich spraw zbyt wcześnie. Pełna dokumentacja z leczenia w szpitalu i poradniach pozwoli na uzyskanie wyższych świadczeń za wypadek motocyklowy. Należy również zgromadzić dokumentację dotyczącą wszelkich poniesionych kosztów i strat materialnych.

Zgłoszenia szkody za wypadek motocyklowy należy dokonać w towarzystwie ubezpieczeń sprawcy. Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ma 30 dni na wydanie decyzji. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy sprawa winy za wypadek motocyklowy nie jest oczywista i toczy się w niej postępowanie karne, zakład ubezpieczeń ma możliwość przedłużenia tego terminu do 90 dni, a później może on nawet czasowo zawiesić postępowanie do chwili wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Przyczynienie się motocyklisty do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody

W przypadku gdy motocyklista sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z polisy OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego motocyklisty, to jazda z nadmierną prędkością, jazda bez kasku lub też jazda bez włączonych świateł. Zaistnienie którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje, że przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu. Warto zaznaczyć, że w sytuacji gdy motocyklista jedzie na ścigaczu, często istnieje bezpodstawne domniemanie policji i prokuratury, ze z pewnością jechał on zbyt szybko. Opinie biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych też są często nieprzychylne motocyklistom jeżdżącym na szybkich motocyklach. Trzeba wtedy składać zarzuty do takich opinii, by odszkodowanie za wypadek na ścigaczu nie zostało bezpodstawnie pomniejszone.

Jazda na motocyklu bez uprawnień a odszkodowanie za wypadek motocyklowy

Jazda na motocyklu bez uprawnień jest oczywiście wykroczeniem (94 § 1 Kodeksu Wykroczeń), natomiast wcale nie musi oznaczać winy motocyklisty za zaistnienie wypadku. Zdarzają się sytuacje, w których zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty odszkodowania za wypadek na motocyklu lub wskazują, że potrącony motocyklista przyczynił się do powstania szkody, poprzez samą jazdę bez uprawnień. Tymczasem fakt jazdy bez odpowiednich uprawnień wcale nie musi oznaczać, że motocyklista ponosi winę za każde zdarzenie drogowe z jego udziałem. Jeśli bowiem do wypadku motocyklowego dojdzie w ten sposób, że to drugi uczestnik ruchu złamie przepisy ruchu drogowego i doprowadzi do wypadku z jadącym prawidłowo motocyklistą, odszkodowanie dla tego motocyklisty powinno być wypłacone z polisy OC pojazdu sprawcy. Nie powinno ono też być obniżone z uwagi na przyczynienie. Podobna sytuacja jest wtedy, gdy motocyklista jedzie motorem, który nie powinien być dopuszczony do ruchu z uwagi na brak aktualnych badań technicznych, o ile stan motocykla nie był przyczyną wypadku (np. niesprawne hamulce).

Jazda na motocyklu bez uprawnień jest jednak bardzo ryzykowna, ponieważ w razie zaistnienia wypadku z winy motocyklisty, może on ponieść wysokie finansowe konsekwencje wypadku. Niezależnie od grzywny i ewentualnych kosztów sądowych w sprawie karnej, Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może  bowiem zwrócić się wtedy do niego o zwrot równowartości wypłaconych poszkodowanym świadczeń (roszczenie regresowe). Wyjątkiem jest jazda bez uprawnień w stanie wyższej konieczności, np.: ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą.

Przysługujące zakładowi ubezpieczeń lub UFG roszczenie regresowe powstaje także wtedy, gdy sprawca wypadku motocyklowego:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
 • wszedł w posiadanie motocykla wskutek popełnienia przestępstwa;
 • uciekł z miejsca zdarzenia.

oraz gdy motocykl nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

Odszkodowanie dla motocyklisty z UFG - gdy sprawca wypadku motocyklowego jest nieznany lub nie posiada polisy OC 

W przypadku gdy sprawca wypadku motocyklowego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku motocyklowego nie posiada polisy OC, ale jest znany, to UFG wypłaci świadczenia zarówno za uszkodzone mienie, jak i za szkody na osobie. Jeżeli zaś sprawca nie jest znany, lecz okoliczności wskazują na udział pojazdu mechanicznego, to potrącony motocyklista może uzyskać w każdym przypadku odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na osobie, a rekompensata za uszkodzone mienie przysługuje tylko, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie z UFG za uszkodzone mienie należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany nie posiada polisy AC.

Więcej na temat procedury dochodzenia roszczeń z UFG piszemy w artykule: Odszkodowanie z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)

Odszkodowanie za wypadek na motorowerze

Kancelaria Effect prowadzi także sprawy odszkodowanie za wypadek na motorowerze, a więc pojeździe, w którym pojemność silnika spalinowego nie przekracza 50 cm3 i rozwijającego prędkość do 45 km/h. Procedura dochodzenia odszkodowania za wypadek na motorowerze jest identyczna, jak procedura w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek na motocyklu, skuterze, czy ścigaczu.

Przykład naszej sprawy: Wysokie odszkodowanie za wypadek na motorowerze - ugoda z STU ERGO HESTIA

Wypadki motocyklowe inne niż potrącenie motocyklisty przez samochód

Do wypadku motocyklowego może dojść również bez udziału pojazdu mechanicznego. Przykładowo, poza takimi zdarzeniami jako potrącenie motocyklisty przez samochód, motocyklista może ulec wypadkowi wskutek wjechania w dziurę w drodze, wskutek najechania na nieprawidłowo jadącego rowerzystę, czy też najechania na nieprawidłowo idącego pieszego. W takich przypadkach, świadczeń odszkodowawczych można dochodzić od zarządcy drogi lub też innego uczestnika ruchu drogowego, o ile istnieje możliwość udowodnienia, że ponosi on winę za spowodowanie wypadku. Zarządca drogi zazwyczaj posiada polisę OC, w związku z czym roszczenia za takie wypadki można skierować przeciwko ubezpieczycielowi. W przypadku zaś, gdy winę za wypadek ponosi pieszy lub rowerzysta, to z reguły musi on naprawić wyrządzoną szkodę we własnym zakresie, chyba że posiada polisę OC w życiu prywatnym.

Kolizja z motocyklem, potrącenie motocyklisty - konsekwencje

Jeżeli dojdzie do wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczyć będzie motocykl oraz inny pojazd mechaniczny, to odpowiedzialność karna kierowcy tego drugiego pojazdu zależeć będzie od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest kwestia winy, a więc odpowiedzialności za spowodowanie wypadku motocyklowego. Drugi czynnik, to skala obrażeń poszkodowanego motocyklisty (odniesiony przez niego uszczerbek na zdrowiu). Jeżeli kierowca pojazdu spowoduje zdarzenie, w którym motocyklista dozna lekkiego uszczerbku na zdrowiu, to kierowca ten otrzyma mandat lub grzywnę. W przypadku natomiast gdy dojdzie do poważniejszych obrażeń (średni uszczerbek na zdrowiu, ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć motocyklisty), to zdarzenie zostanie potraktowane jako wypadek drogowy. Kierowcy pojazdu grozi wtedy kara pozbawienia wolności. Kierowca może również stracić na pewien okres prawo jazdy, a także zapłacić grzywnę, nawiązkę/zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego oraz koszty sądowe.

Większe konsekwencje poniesie kierowca, który doprowadzi do potrącenia motocyklisty jadąc po alkoholu, jadąc bez uprawnień bez uprawnień, a także taki, który ucieknie z miejsca zdarzenia lub doprowadzi do wypadku, jadać pojazdem nieubezpieczonym lub kradzionym. Te okoliczności mają wpływ nie tylko na odpowiedzialność karną kierowcy i wysokość kary za spowodowanie wypadku motocyklowego, ale też na odpowiedzialność finansową kierowcy. Zakład ubezpieczeń będzie bowiem wtedy miał roszczenie regresowe do sprawcy o zwrot całego odszkodowania wypłaconego dla poszkodowanego motocyklisty.

Wypadek motocyklowy z winy kierowcy motocykla, a odszkodowanie dla pasażera motocykla

W przypadku, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył tylko jeden pojazd, a więc wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. wypadnięcie z drogi na skutek zbyt dużej prędkości), prawo do dochodzenia odszkodowania przysługuje pasażerowi, jadącemu tym pojazdem, o ile w wyniku zdarzenia odniesie on szkodę. Odpowiedzialność kierowcy względem przewożonych pasażerów kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.). Kierowca jest więc odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że w sprawie zaistnieją przesłanki egzoneracyjne (wyłączające jego odpowiedzialność), takie jak: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Pasażer nie musi udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie tzw. "przewóz z grzeczności", przy którym warunkiem wypłaty odszkodowania dla pasażera jest wina po stronie kierowcy pojazdu. Pod pojęciem przewozu z grzeczności rozumie się usługę przewozu świadczoną bezinteresownie przez kierowcę pojazdu mechanicznego na rzecz osoby obcej (np. nieodpłatne przewiezienie autostopowicza). Ważne jest tu kryterium nieodpłatności oraz bezinteresowności świadczenia usługi. Przewozem z grzeczności nie jest przewóz rodziny lub osoby bliskiej, choćby nawet był nieodpłatny. Jeżeli natomiast skutkiem wypadku jest śmierć pasażera, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej z OC sprawcy przysługuje najbliższej rodzinie.

Więcej na temat odszkodowania dla pasażera piszemy w artykule: odszkodowanie dla pasażera wypadku komunikacyjnego

Konsekwencje karne dla osoby kierującej motocyklem za wypadek, w którym ucierpieli najbliżsi członkowie jego rodziny

Często zdarza się, że motocyklista jedzie z pasażerem, który jest dla niego osoba bliską (mąż, żona, dziecko itp.). Jeżeli w czasie takiej jazdy dojdzie do wypadku, spowodowanego przez kierowcę motocykla, to odpowiedzialność karna kierowcy motocykla zależy głównie od skali uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego pasażera. W przypadku bowiem, gdy poszkodowany pasażer dozna obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni, w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez osobę najbliższą, wówczas sam decyduje, czy chce aby sprawca wypadku został oskarżony o popełnienie przestępstwa. Jeśli nie złoży wniosku o ściganie sprawcy, wówczas postępowanie karne zostanie umorzone, a sprawca wypadku nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W takiej sytuacji, wciąż można jednak domagać się odszkodowania dla pasażera wypadku na drodze cywilnej. Dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma bowiem znaczenia to, czy pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy motocykla, jadącego z członkiem rodziny, poszkodowany pasażer będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, nawet jeśli kierowca nie poniesie konsekwencji karnych.

Konsekwencje natury karnej sprawca wypadku może ponieść natomiast w sytuacji, gdy:

 • poszkodowanymi, na okres powyżej 7 dni, są - poza osobami najbliższymi – również osoby obce,
 • skutkiem wypadku jest śmierć osoby bliskiej albo ciężki uszczerbek na zdrowiu takiej osoby.

W takich sytuacjach, kierowca motocykla poniesie konsekwencje karne niezależnie od stosunku pokrewieństwa łączącego go z osobą poszkodowaną. Sam poszkodowany nie ma na to żadnego wpływu.

Kancelaria Effect - specjaliści w sprawach o odszkodowanie za wypadek motocyklowy, odszkodowanie za wypadek na motorze

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zaniżają świadczenia wypłacane tytułem odszkodowania za wypadek na motocyklu (motorze) w lub też odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że bywa to skutecznym sposobem na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany motocyklista reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Prowadzimy dużą ilość spraw o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, w tym o odszkodowanie za potrącenie motocyklisty przez samochód i innego typu wypadki motocyklowe. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie za wypadki na skuterze, na motorowerze i na ścigaczu. Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa.

Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Przykłady naszych spraw o odszkodowanie za wypadek motocyklowy 

Pomożemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za wypadek na motocyklu

Jeżeli chcesz się z nami skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek motocyklowy:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.