+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za wypadek na motocyklu

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Wypadki z udziałem motocyklistów należą do bardzo niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Bardzo często dochodzi do nich wskutek niewłaściwego zachowania kierowców samochodów. Przy zderzeniu samochodu z motocyklem lub potrąceniu motocyklisty przez taki pojazd, kierowca lub pasażer motocykla, są w znacznie gorszym położeniu niż osoby podróżujące samochodem, a ich urazy są zwykle zdecydowanie poważniejsze. Jeżeli do wypadku motocyklowego dojdzie z winy kierowcy innego pojazdu, poszkodowany motocyklista (kierowca motocykla, pasażer motocykla) ma prawo do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek motocyklowy z polisy OC sprawcy. Jeżeli natomiast wypadek spowoduje motocyklista jadący z pasażerem, to pasażer ma prawo do dochodzenia roszczeń z polisy OC motocykla.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek na motocyklu!

Kancelaria Effect posiada bardzo duże doświadczenie w sprawach o odszkodowania za wypadki motocyklowe.Zawsze dbamy o to, by wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek była jak najwyższa. Naszym celem jest to, by zakład ubezpieczeń nie odmówił poszkodowanemu wypłaty, nie zaniżył wysokości świadczeń, lecz wypłacił to, co rzeczywiście się należy. Ustalając odpowiednią kwotę świadczeń bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, popartym wieloma wygranymi sprawami sądowymi z ubezpieczycielami. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).

Chcesz się z nami skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek na motocyklu?

 • zadwoń pod numer: 690 453 226;
 • wyślij wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • wyślij wiadomość przez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania. W razie zaś powierzenia nam prowadzenia sprawy postaramy się, by poszkodowany otrzymał możliwie najwyższe odszkodowanie!


 WAŻNE ! 

Kancelaria Effect zajmuje się dochodzeniem roszczeń wyłącznie za szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu) odniesione w wypadkach motocyklowych. Pomagamy poszkodowanym w uzyskaniu odpowiedniego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za poniesione koszty i utracone korzyści. Nie prowadzimy spraw w zakresie szkód rzeczowych - zniżone kosztorysy, dopłaty do odszkodowań.


odszkodowanie za wypadek na motorze

 

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na motocyklu - procedura

W poniższym tekście opisujemy procedurę dochodzenia odszkodowania przez motocyklistę poszkodowanego w wypadku.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Odszkodowanie dla motocyklisty za wypadek na motorze z OC sprawcy

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC nie późnij niż do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany i nie wolno doprowadzić do żadnej przerwy w ubezpieczeniu, gdyż grożą za to wysokie kary, znacznie przekraczające wysokość rocznej polisy OC.

Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale również ich sprawców. Dzięki temu, że w razie zaistnienia szkody, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Nie jest tym samym narażony na niewypłacalność sprawcy wypadku. Sprawca wypadku nie musi wypłacać świadczeń odszkodowawczych z własnej kieszeni.

Dochodzenie odszkodowania dla poszkodowanego motocyklisty z polisy OC sprawcy wypadku

W razie zaistnienia wypadku z udziałem motocykla oraz innego pojazdu mechanicznego, ubezpieczyciel tego innego pojazdu jest zobowiązany do wypłaty świadczeń odszkodowawczych, o ile jego kierowca ponosi winę za spowodowanie wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie za wypadek przysługuje poszkodowanemu kierowcy motocykla, pasażerowi motocykla lub też rodzinie któregokolwiek z nich, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego. W przypadku natomiast, gdy do wypadku dojdzie z winy kierowcy motocykla, odszkodowania z jego polisy OC może domagać się jadący z nim pasażer. Takie odszkodowanie dla pasażer motocykla przysługuje również wtedy, gdy pasażer jest dla sprawcy osobą bliską.

Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnego ubezpieczenia OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jakie świadczenia przysługują motocykliście poszkodowanemu w wypadku?

Motocyklista poszkodowany wskutek zderzenia z innym pojazdem mechanicznym może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

W sytuacji, gdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym motocyklista poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;

Przyczynienie się motocyklisty do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody

W przypadku gdy motocyklista sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z polisy OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego motocyklisty, to jazda z nadmierną prędkością, jazda bez kasku lub też jazda bez włączonych świateł. Zaistnienie którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje, że przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.

Odszkodowanie dla motocyklisty z UFG - gdy sprawca jest nieznany lub nie posiada polisy OC 

W przypadku gdy sprawca wypadku komunikacyjnego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku samochodowego nie posiada polisy OC, ale jest znany, to UFG wypłaci świadczenia zarówno za uszkodzone mienie, jak i za szkody na osobie. Jeżeli zaś sprawca nie jest znany, lecz okoliczności wskazują na udział pojazdu mechanicznego, to poszkodowany może uzyskać w każdym przypadku odszkodowanie za szkody na osobie, a rekompensata za uszkodzone mienie przysługuje tylko, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie z UFG za uszkodzone mienie należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany nie posiada polisy AC.

Wypadki motocyklowe inne niż zderzenia z pojazdami mechanicznymi

Do wypadku motocyklisty może dojść również bez udziału pojazdu mechanicznego. Przykładowo, poza takimi zdarzeniami jako potrącenie motocyklisty przez samochód, motocyklista może ulec wypadkowi wskutek wjechania w dziurę w drodze, wskutek najechania na nieprawidłowo jadącego rowerzystę, czy też najechania na nieprawidłowo idącego pieszego. W takich przypadkach, świadczeń odszkodowawczych można dochodzić od zarządcy drogi lub też innego uczestnika ruchu drogowego, o ile istnieje możliwość udowodnienia, że ponosi on winę za spowodowanie wypadku. Zarządca drogi zazwyczaj posiada polisę OC, w związku z czym roszczenia za takie wypadki można skierować przeciwko ubezpieczycielowi. W przypadku zaś, gdy winę za wypadek ponosi pieszy lub rowerzysta, to z reguły musi on naprawić wyrządzoną szkodę we własnym zakresie, chyba że posiada polisę OC w życiu prywatnym

Kancelaria Effect - specjaliści w sprawach o odszkodowanie za wypadek motocyklowy

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane motocyklistom odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany motocyklista reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, w tym o odszkodowanie za potrącenie motocyklisty przez samchód i innedo typu wypadki motocyklowe. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku motocyklowym

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek motocyklowy. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !


 

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.