690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek samochodowy, drogowy

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za obrażenia ciała odniesione w wypadku samochodowym

 

Każdego dnia, na polskich drogach, dochodzi do kolizji drogowych i poważniejszych wypadków samochodowych. Jeżeli w wyniku takiego zdarzenia, któryś z jego uczestników dozna obrażeń ciała, to może się starać o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek samochodowy z polisy OC sprawcy wypadku. Roszczenia odszkodowawcze po wypadku samochodowym przysługują kierowcy, nie będącemu wyłącznym sprawcą, a także poszkodowanym pasażerom (w tym pasażerom sprawcy). W przypadku gdy zdarzy się wypadek śmiertelny, zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej w wypadku samochodowym mogą dochodzić najbliżsi członkowie rodziny zmarłego.

Nasza kancelaria skutecznie pomaga w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za szkodę osobą odniesioną w wypadku drogowym.


WAŻNE!  Nie zajmujemy się  odkupem szkód rzeczowych (zniżone kosztorysy naprawy, odkup szkód rzeczowych, szkody z AC). W zakresie szkód rzeczowych z OC pomagamy tylko przypadku prowadzeniu takich spraw, w których równolegle zajmujemy się szkodami na osobie.


Odniosłeś obrażenia ciała w wypadku samochodowym? Uzyskamy dla ciebie odszkodowanie za wypadek z OC sprawcy

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, w którym odniesiono obrażenia ciała:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).


Odszkodowanie za wypadek samochodowy z uszczerbkiem na zdrowiu - procedura 

W poniższym tekście opisaliśmy procedurę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody osobowe, poniesione we wszelkich wypadkach samochodowych (odszkodowania komunikacyjne). Jeżeli chcą Państwo przeczytać artykuł o odszkodowaniu powypadkowym dla pasażera komunikacji zbiorowej - autobusu, autokaru, busa, pociągu lub tramwaju, a także dla pasażera taksówki (TAXI), to zapraszamy do lektury tekstów:

Odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym

 1. Czym jest ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego i dlaczego jest ono obowiązkowe 
 2. Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego, z polisy OC pojazdu
 3. Zgłoszenie szkody z polisy OC sprawcy wypadku samochodowego do zakładu ubezpieczeń
 4. Proces rozpatrywania roszczeń o odszkodowanie za wypadek samochodowy przez zakład ubezpieczeń 
 5. Reklamacja, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie o odszkodowanie z OC sprawcy
 6. Sprawa sądowa o odszkodowanie za wypadek samochodowy, z polisy OC sprawcy, przeciwko zakładowi ubezpieczeń
 7. Odszkodowanie zdrowotne po wypadek samochodowym - jakich roszczeń może domagać się osoba, która odniosła uszczerbek na zdrowiu w wypadku drogowym?
  1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie, renta
  2. Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, odszkodowanie za wypadek śmiertelny
 8. Wysokość odszkodowania z OC sprawcy
 9. Zadośćuczynienie z OC sprawcy - wysokość
 10. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody a wypłata odszkodowania z OC 
 11. Za co ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania po wypadku samochodowym
 12. Odszkodowanie za skręcenie lub zwichnięcie kręgosłupa szyjnego w wyniku wypadku samochodowego ("(uraz typu "whiplash", "smagnięcie biczem")
 13. Odszkodowanie za wypadek drogowy, gdy sprawca jest nieznany lub nie posiada polisy OC (odszkodowanie z UFG)
 14. Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy, którego sprawca jest cudzoziemcem?
 15. Roszczenie regresowe ubezpieczyciela do sprawcy wypadku drogowego - brak OC, brak uprawnień, ucieczka z miejsca zdarzenia, alkohol lub narkotyki 
 16. Odszkodowanie z OC sprawcy - forum
 17. Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe poniesione w wypadkach samochodowych, drogowych 
 18. Pomożemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za wypadek samochodowy

Czym jest ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego i dlaczego jest ono obowiązkowe 

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Główne powody dla wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia OC to duża ilość wypadków na drogach oraz wysokie kwoty potencjalnych odszkodowań. Przy braku ubezpieczenia OC, sprawcy wypadków mogliby nie być w stanie zapłacić poszkodowanym lub ich rodzinom należnych świadczeń. Świadczenia te mogą być bowiem liczone nawet w setkach tysięcy złotych. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC powoduje przejście odpowiedzialności za wypłatę tych świadczeń bezpośrednio na towarzystwa ubezpieczeniowe.

Posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany i nie wolno doprowadzić do żadnej przerwy w ubezpieczeniu, gdyż grożą za to wysokie kary, znacznie przekraczające wysokość rocznej polisy OC.

Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale również ich sprawców. Dzięki temu, że w razie zaistnienia szkody komunikacyjnej, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do wypłaty odpowiedniej wysokości odszkodowania, poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Nie jest tym samym narażony na niewypłacalność sprawcy wypadku. Sprawca wypadku nie jest natomiast narażony na uszczuplenie majątku, wynikające z konieczności samodzielnego naprawienia szkody.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego, z polisy OC pojazdu

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek drogowy każdej osobie poszkodowanej w tym wypadku lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego. Odszkodowanie przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku, o ile nie jest on jego sprawcą. Odszkodowanie z OC przysługuje więc zarówno kierowcy nie będącemu sprawcą, pasażerom, w tym pasażerom sprawcy, potrąconym pieszym, czy też potrąconym rowerzystom. Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnego ubezpieczenia OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który powinien wypłacić odszkodowanie z UFG.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa dochodzi roszczeń odszkodowawczych od wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, działających na Polskim rynku. Są to w szczególności: Allianz, Aviva, Axa Direct, Balcia Insurance, Euroins Compensa, Generali, Wiener, HDI Asekuracja, InterRisk, ERGO Hestia, Liberty Ubezpieczenia, Link4, MTU, Proama, PZU, Warta, TUW Pocztowe, TUW "TUZ".

Zgłoszenie szkody z polisy OC sprawcy wypadku samochodowego do zakładu ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, spowodowanej przez posiadacza pojazdu mechanicznego podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, należy dokonać w zakładzie ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy miał wykupioną polisę OC. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody. Szkodę po wypadku drogowym można zgłosić w dowolny sposób, a więc np. w placówce, pocztowo, mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela. Każdy zakład ubezpieczeń wewnętrznie sam reguluje tę kwestię. 

Proces rozpatrywania roszczeń o odszkodowanie za wypadek samochodowy przez zakład ubezpieczeń 

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne, dotyczące stanu faktycznego wypadku drogowego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje osobę zgłaszającą roszczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. Następnie dokonuje on wypłaty należnych świadczeń.

Zgodnie z art. 14  Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.) ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z OC sprawy w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Termin 90-dniowy może być wyjątkowo przedłużono, jeżeli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Jeżeli zakład ubezpieczeń zamierza przedłużyć podstawowy, czyli 30-dniowy, termin na wypłatę odszkodowania, to musi zawiadomić poszkodowanego na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń. W takiej sytuacji powinien również wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Reklamacja, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie o odszkodowanie z OC sprawcy

Jeżeli odszkodowanie za wypadek samochodowy nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym przez poszkodowanego roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym poszkodowanego na piśmie, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Od decyzji zakładu ubezpieczeń, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, można wnieść reklamację. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy ubezpieczyciel przyzna kwotę odszkodowania za wypadek samochodowy, która zdaniem poszkodowanego będzie zaniżona, jak i sytuacji gdy w ogóle odmówi on wypłaty jakichkolwiek świadczeń. Termin na wniesienie reklamacji nie jest ograniczony, ale trzeba pamiętać, by wnieść odwołanie przed upływem terminu przedawnienia roszczeń. Po złożeniu odwołania, ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie kolejnego stanowiska, w którym może przyznać dodatkowe świadczenia, odmówić przyznania takich świadczeń lub zaproponować zawarcie ugody. 

Sprawa sądowa o odszkodowanie za wypadek samochodowy, z polisy OC sprawcy, przeciwko zakładowi ubezpieczeń

Jeżeli w toku prowadzonej likwidacji szkody ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub zaniży wysokość świadczeń i nie zmieni swojego stanowiska nawet po złożeniu reklamacji,  to sprawę można skierować na drogę cywilnego postępowania sądowego. Pozew o zapłatę odszkodowania z OC sprawcy składa się do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania osoby poszkodowanej. W zależności od wartości przedmiotu sporu, pozew taki musi być złożony do sądu rejonowego (przy mniejszych kwotach) lub do sądu okręgowego.

Odszkodowanie zdrowotne po wypadek samochodowym - jakich roszczeń może domagać się osoba, która odniosła uszczerbek na zdrowiu w wypadku drogowym?

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie, renta

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, odszkodowanie za wypadek śmiertelny

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy

Dokładna wysokość odszkodowania z OC sprawcy nie jest ustalona odgórnie przepisami prawa i w każdej sprawie jest wyliczana indywidualnie. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
1) w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
2) w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
- ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Warto zaznaczyć, że nie istnieje minimalna kwota wypłaty odszkodowania z OC

Zadośćuczynienie z OC sprawcy - wysokość

Kwota zadośćuczynienia z OC sprawcy powinna stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość i nie być symboliczna. Powinna być utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Ma stanowić odpowiednią sumę pieniędzy za doznaną krzywdę. Nie ma jednak czegoś takiego, jak: jak "tabela zadośćuczynienia" czy "cennik zadośćuczynienia" . Jak więc obliczyć wysokość zadośćuczynienia?

Ocena wysokości zadośćuczynienia nie jest oczywiście sprawą łatwą ani oczywistą, dlatego też wymaga odpowiedniego doświadczenia. Podstawowym kryterium jest odniesiona w wyniku wypadku krzywda. Czym jest  ona większa, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku wypadku złamała rękę lub nogę albo doznała poważnych obrażeń głowy, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała. Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia po wypadku samochodowym mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyny itp.). Kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych skutków wypadku.

Nie ulega wątpliwości, że zdecydowanie wyższe kwoty świadczeń przyznawane są osobą reprezentowanym przez profesjonalną kancelarię. Ubezpieczyciele zdają sobie bowiem sprawę z tego, że profesjonalny pełnomocnik wie, o jaką kwotę zadośćuczynienia może się ubiegać, a w razie zaniżenia kwoty wypłaconego zadośćuczynienia bądź też bezpodstawnej odmowy wypłaty, nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową. Ważne, by znaleźć uczciwego i rzetelnego pełnomocnika, cieszącego się dobrą opinią wśród klientów. Dlatego też decyzji o wyborze pełnomocnika nie powinno podejmować się pochopnie - np. w szpitalu.


Przykładowe kwoty, jakie uzyskaliśmy dla klientów w sprawach o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym wypadki samochodowe, można zobaczyć w artykule: odszkodowania komunikacyjne - nasze sprawy


Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody a wypłata odszkodowania z OC 

W przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k.c. - odszkodowanie z OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego, to jazda z nadmierną prędkością, jazda jako pasażer z pijanym kierowcą, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, jazda bez włączonych świateł bądź też wtargnięcie pieszego na jezdnię. Zaistnienie którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje, że przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.

Za co ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania po wypadku samochodowym

Zgodnie z ustawą zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za szkody:

 • wyrządzone samemu sobie;
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstała szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, itp.;
 • polegające na zanieczyszczeniu środowiska.

Odszkodowanie za skręcenie lub zwichnięcie kręgosłupa szyjnego w wyniku wypadku samochodowego ("(uraz typu "whiplash", "smagnięcie biczem")

Sprawy z zakresu powypadkowych uszkodzeń kręgosłupa szyjnego („smagnięcie biczem”, „whiplash”), należą do najpopularniejszych, a zarazem najbardziej bagatelizowanych przez ubezpieczycieli spraw, w zakresie odszkodowań powypadkowych z OC sprawcy. Mimo, że jest to bardzo uciążliwy uszczerbek na zdrowiu, który niezmiernie utrudnia codzienne funkcjonowanie, ubezpieczyciele przyznają w takich sprawach niezwykle niskie kwoty, rzędu 500 zł - 1.000 zł. Często odmawiają też zwrotu kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji. W takich sprawach można jednak otrzymać odpowiednie zadośćuczynienie za krzywdę oraz odszkodowanie za poniesione koszty leczenia. Warunkiem do tego jest jednak posiadanie szczegółowej dokumentacji medycznej z procesu leczenia, a także skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Przykłady naszych spraw: 

Odszkodowanie za wypadek drogowy, gdy sprawca jest nieznany lub nie posiada polisy OC (odszkodowanie z UFG)

W przypadku gdy sprawca wypadku komunikacyjnego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie za wypadek samochodowy z OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku samochodowego nie posiada polisy OC, ale jest znany, to odszkodowanie z UFG obejmie zarówno uszkodzone mienie, jak i szkodę na osobie. Jeżeli zaś sprawca nie jest znany, lecz okoliczności wskazują na udział pojazdu mechanicznego, to poszkodowany może uzyskać w każdym przypadku odszkodowanie za szkody na osobie, a rekompensata za uszkodzone mienie przysługuje tylko, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie z UFG za uszkodzone mienie należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany nie posiada polisy AC.

Więcej na temat procedury dochodzenia roszczeń z UFG piszemy w artykule: Odszkodowanie z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy, którego sprawca jest cudzoziemcem?

Nasza Kancelaria pomaga także uzyskiwać odszkodowania za szkody osobowe, wynikające ze zdarzeń drogowych na terenie Polski, których sprawcami są cudzoziemcy. Więcej na temat procedury dochodzenia roszczeń z za wypadki spowodowane przez cudzoziemców na terenie Polski opisujemy w artykule: Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez cudzoziemca na terenie Polski.

Roszczenie regresowe ubezpieczyciela do sprawcy wypadku drogowego - brak OC, brak uprawnień, ucieczka z miejsca zdarzenia, alkohol lub narkotyki 

W niektórych przypadkach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody osobowej lub rzeczowej może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem w niektórych sytuacjach zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń. Przysługujące zakładowi ubezpieczeń lub UFG roszczenie regresowe powstaje, gdy sprawca wypadku:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • uciekł z miejsca zdarzenia;
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

Odszkodowanie z OC sprawcy - forum

Korzystanie z forów internetowych nie jest tak popularne jak jeszcze kilka lat temu, ale wciąż wielu poszkodowanych korzysta z porad udzielanych w takich źródłach. Dlatego też jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł w zakresie spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi jest "odszkodowanie z OC sprawcy - forum" lub też "wysokość zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym forum". Niezbyt często zdarza się, by jedna osoba uczestniczyła kilkukrotnie w tego typu zdarzeniach, dlatego też poszkodowany po wypadku zwykle nie wie jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W takiej sytuacji musi więc szukać pomocy w innych źródłach. Czy forum internetowe jest do tego odpowiednim miejscem? Nie zawsze, ponieważ często odpowiedzi udzielają tam ludzie, którzy też nie są specjalistami w tej dziedzinie, a opierają się jedynie na przykładzie własnej sprawy. Tymczasem każda szkoda jest inna. Różne są przyczyny i skutki wypadku. Dlatego też lepiej jest skonsultować możliwość dochodzenia odszkodowania za wypadek samochodowy z naszą kancelarią, mającą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu. Nasze doświadczenie pozwoli znacznie wiarygodniej ocenić możliwość dochodzenia odszkodowania za wypadek oraz ustalić wysokość świadczeń. Co więcej, wstępna analiza spraw jest całkowicie bezpłatna.

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe poniesione w wypadkach samochodowych, drogowych 

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane świadczenia lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie i zadośćuczynienie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody osobowe poniesione w wypadkach samochodowych. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.


Pomożemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za wypadek samochodowy

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, w którym odniesiono obrażenia ciała:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki! Działamy na terenie całego kraju. ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.