+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do ogromnej liczby kolizji drogowych i poważniejszych wypadków samochodowych. Jeżeli w wyniku takiego zdarzenia, któryś z jego uczestników (kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta) dozna obrażeń ciała, to można starać się o zadośćuczynienieodszkodowanie za wypadek samochodowy z polisy OC sprawcy wypadku. Roszczenia odszkodowawcze po wypadku komunikacyjnym przysługują kierowcy (nie będącemu wyłącznym sprawcą), poszkodowanym pasażerom (w tym pasażerom sprawcy), poszkodowanym motocyklistom, potrąconym rowerzystom i pieszym. W przypadku gdy zdarzy się wypadek śmiertelny, zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym mogą dochodzić najbliżsi członkowie rodziny zmarłego.


WAŻNE ! 

Nie zajmujemy się  odkupem szkód rzeczowych (zniżone kosztorysy naprawy, odkup szkód rzeczowych, szkody z AC). W zakresie szkód rzeczowych z OC pomagamy tylko przypadku prowadzeniu takich spraw, w których równolegle zajmujemy się szkodami na osobie 


ODNIOSŁEŚ OBRAŻENIA CIAŁA W WYPADKU SAMOCHODOWYM ? UZYSKAMY DLA CIEBIE NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ OSOBOWĄ!

Jeśli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek samochodowy:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226;
 • wyślij wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • wyślij wiadomość przez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia.

Działamy na terenie całego kraju!


WAŻNE ! 

Nasza Kancelaria realnie ocenia zarówno możliwość uzyskania świadczeń, jak ich potencjalną wysokość. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci odszkodowawczy, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).


 odszkodowania komunikacyjne2


W poniższym tekście opisaliśmy procedurę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody osobowe, poniesione we wszelkich wypadkach samochodowych (odszkodowania komunikacyjne). Jeżeli chcą Państwo przeczytać artykuł o odszkodowaniu powypadkowym dla pasażera komunikacji zbiorowej - autobusu, autokaru, busa, pociągu lub tramwaju, a także dla pasażera taksówki (TAXI), to zapraszamy do lektury tekstu  - Odszkodowanie dla pasażera autobusu, tramwaju, pociągu.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK SAMOCHODOWY Z OC SPRAWCY WYPADKU - PROCEDURA

CZYM JEST UBEZPIECZENIE OC POJAZDU MECHANICZNEGO I DLACZEGO JEST ONO OBOWIĄZKOWE

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za obrażenia ciała odniesione w wypadku samochodowymZgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Główne powody dla wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia OC to duża ilość wypadków na drogach oraz wysokie kwoty potencjalnych odszkodowań. Przy braku ubezpieczenia OC, sprawcy wypadków mogliby nie być w stanie zapłacić poszkodowanym lub ich rodzinom należnych świadczeń. Świadczenia te mogą być bowiem liczone nawet w setkach tysięcy złotych. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC powoduje przejście odpowiedzialności za wypłatę tych świadczeń bezpośrednio na towarzystwa ubezpieczeniowe.

Posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany i nie wolno doprowadzić do żadnej przerwy w ubezpieczeniu, gdyż grożą za to wysokie kary, znacznie przekraczające wysokość rocznej polisy OC.

Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale również ich sprawców. Dzięki temu, że w razie zaistnienia szkody komunikacyjnej, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do wypłaty odpowiedniej wysokości odszkodowania, poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Nie jest tym samym narażony na niewypłacalność sprawcy wypadku. Sprawca wypadku nie jest natomiast narażony na uszczuplenie majątku, wynikające z konieczności samodzielnego naprawienia szkody.

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA OD UBEZPIECZYCIELA SPRAWCY WYPADKU Z POLISY OC

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny każdej osobie poszkodowanej w tym wypadku lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego. Odszkodowanie przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku, o ile nie jest on jego sprawcą. Odszkodowanie z OC przysługuje więc zarówno kierowcy nie będącemu sprawcą, pasażerom, w tym pasażerom sprawcy, potrąconym pieszym, czy też potrąconym rowerzystom. Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnego ubezpieczenia OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który powinien wypłacić odszkodowanie z UFG.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa dochodzi roszczeń odszkodowawczych od wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, działających na Polskim rynku. Są to w szczególności: Allianz, Aviva, Axa Direct, Benefia, Compensa, Generali, Gothaer, HDI Asekuracja, InterRisk, ERGO Hestia, Liberty Ubezpieczenia, Link4, MTU, Proama, PZU, Warta, TUW Pocztowe, TUW "TUZ".

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK SAMOCHODOWY - RODZAJE ROSZCZEŃ

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ, ODSZKODOWANIE ZA KOSZTY LECZENIA, RENTA

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OSOBY NAJBLIŻSZEJ, ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK ŚMIERTELNY

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;

PRZYCZYNIENIE SIĘ POSZKODOWANEGO DO WYPADKU A WYPŁATA ODSZKODOWANIA Z OC

W przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie z OC sprawcy, będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego, to jazda z nadmierną prędkością, jazda jako pasażer z pijanym kierowcą, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, jazda bez włączonych świateł bądź też wtargnięcie pieszego na jezdnię. Zaistnienie którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje, że przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ UBEZPIECZYCIELA

Zgodnie z ustawą zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za szkody:

 • wyrządzone samemu sobie;
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstała szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, itp.;
 • polegające na zanieczyszczeniu środowiska.

ODSZKODOWANIE GDY SPRAWCA JEST NIEZNANY LUB NIE POSIADA UBEZPIECZENIA OC - ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO (UFG)

W przypadku gdy sprawca wypadku komunikacyjnego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie za wypadek samochodowy z OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku samochodowego nie posiada polisy OC, ale jest znany, to odszkodowanie z UFG obejmie zarówno uszkodzone mienie, jak i szkodę na osobie. Jeżeli zaś sprawca nie jest znany, lecz okoliczności wskazują na udział pojazdu mechanicznego, to poszkodowany może uzyskać w każdym przypadku odszkodowanie za szkody na osobie, a rekompensata za uszkodzone mienie przysługuje tylko, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie z UFG za uszkodzone mienie należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany nie posiada polisy AC.

ROSZCZENIE REGRESOWE UBEZPIECZYCIELA DO SPRAWCY SZKODY - BRAK OC, BRAK UPRAWNIEŃ, UCIECZKA Z MIEJSCA ZDARZENIA, PIJANY KIEROWCA

W niektórych przypadkach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody osobowej lub rzeczowej może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem w niektórych sytuacjach zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń. Przysługujące zakładowi ubezpieczeń lub UFG roszczenie regresowe powstaje, gdy sprawca wypadku:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • uciekł z miejsca zdarzenia;
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

JAKA JEST ŚREDNIA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYPADKU SAMOCHODOWYM ?

W przypadku odniesienia urazów ciała w wypadku samochodowym, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku samochodowym zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Nie istnieje więc tzw. „średnia wysokość odszkodowania za wypadek samochodowy”, czy też "średnie odszkodowanie po wypadku".

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku zależy przede wszystkim od odniesionych przez poszkodowanego obrażeń, wpływu wypadku na jego życie i poniesionych kosztów. Zadośćuczynienie za krzywdę jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku wypadku złamała nogę, doznała uszkodzeń kręgosłupa lub głowy, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała.

Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyny itp.). Tak, jak wspomniano wcześniej, kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych skutków wypadku.


PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO MOŻNA ZOBACZYĆ W ARTYKULE - ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE - NASZE SPRAWY


DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA SZKODY OSOBOWE PONIESIONE W WYPADKACH SAMOCHODOWYCH

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane świadczenia lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie i zadośćuczynienie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody osobowe poniesione w wypadkach samochodowych. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.


Chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek samochodowy?

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226;
 • wyślij wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • wyślij wiadomość przez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. 

Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 9 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.