+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadek w pociągu lub na peronie

Bezpłatna Analiza Twojej Sprawy

Miałeś wypadek? Napisz lub zadzwoń 690 453 226
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Pociąg wydaje się być jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Ryzyko wypadku w pociągu jest znacznie mniejsze niż podczas jazdy samochodem lub autobusem. Jednak w pociągach również zdarzają się wypadki, które uzasadniają dochodzenie odszkodowania z polisy OCprzewoźnika kolejowego. Takie wypadki zdarzają się wewnątrz pociągów (wskutek niesprawnych urządzeń lub innych zaniedbań), a także wskutek zderzeń z innymi pojazdami lub też na skutek niezachowania należytej ostrożności przez maszynistę. Do wypadków dochodzi również na peronach kolejowych. W takich sytuacjach zazwyczaj uzasadnione jest dochodzenie odszkodowania za poniesioną szkodę. Przykład naszej sprawy - Odszkodowanie za wpadek na dworcu PKP


MIAŁEŚ WYPADEK W POCIĄGU LUB NA PERONIE KOLEJOWYM? SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC!

Szczegółowe informacje na temat odszkodowania za wypadek w pociągu PKP lub upadek na peronie kolejowym można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerem: 690 453 226 ;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania przez poszkodowanego pasażera pociągu. W razie zaś powierzenia nam prowadzenia sprawy postaramy się, by poszkodowany otrzymał możliwie najwyższe odszkodowanie! ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).

Odszkodowanie za wypadek w pociągu i na peronie kolejowym

W poniższym tekście mogą Państwo znaleźć kompleksową informację na temat procesu dochodzenia odszkodowania za wypadek w pociągu lub upadek na peronie kolejowym.  W innych artykułach mogą Państwo przeczytać o:


JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W POCIĄGU LUB UPADEK NA PERONIE KOLEJOWYM?

WYPADEK PASAŻERA POCIĄGU - ZASADA RYZYKA

Odszkodowanie za wypadek w pociągu i na peronie kolejowymPasażer, który odniesie szkodę w pociągu, w większości wypadków będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania powypadkowego z polisy OC przewoźnika kolejowego, o ile wskutek wypadku odniesie  szkodę (uszczerbek na zdrowiu lub straty materialne). Co wcale nie oznacza, że uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela jest sprawą łatwą. Podstawowym warunkiem dochodzenia świadczeń za wypadek w pociągu jest to, by sam pasażer nie ponosił winy za zaistnienie szkody. 

W razie zderzenia pojazdów (np. na przejeździe kolejowym), odszkodowanie dla pasażera przysługuje z polisy OC tego podmiotu, którego posiadacz ponosi winę za wypadek. Jeżeli natomiast do wypadku dojdzie bez kontaktu z innym pojazdem (np. wskutek gwałtownego hamowania pociągu, przytrzaśnięcia drzwiami lub potknięcia na peronie), to pasażer może dochodzić roszczeń z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego lub polisy OC zarządcy obiektu. Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego względem przewożonych pasażerów kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.). Poszkodowany pasażer pociągu może więc dochodzić odszkodowania, nawet jeśli przewoźnik nie ponosi winy za wypadek. Odpowiedzialność wyłączają jedynie trzy przesłanki egzoneracyjne: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego.

Przy dochodzenie odszkodowania za wypadek w pociągu nie ma  znaczenia czy do wypadku dojdzie w pociągu, którego właścicielem są Przewozy Regionalne, PKP INTERCITY czy któryś z przewoźników lokalnych (np. Koleje Mazowieckie, Śląskie, Dolnośląskie). Wszystkie te podmioty odpowiadają za szkody na tej samej podstawie, tj. w oparciu o zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.).

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ POSZKODOWANEMU PASAŻEROWI POCIĄGU ?

Poszkodowany pasażera pociągu może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu) oraz renty.

W sytuacji, gdy w wyniku wypadku w pociągu pasażer poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego pasażera pojazdu mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, a czasem również o rentę alimentacyjną.

SUMY GWARANCYJNE UBEZPIECZENIA OC PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. sprawie ubezpieczenia  przewoźnika kolejowego minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych:

 1. 100 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych;
 2. 250 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;
 3. 2 500 000 euro w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

Kwoty, o których mowa powyżej są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

NAJBARDZIEJ TYPOWE PRZYŁADY ZDARZEŃ KOLEJOWYCH, PO KTÓRYCH MOŻNA SIĘ DOMAGAĆ ODSZKODOWANIA

Najbardziej typowe przykłady zdarzeń, po których można domagać się odszkodowania z polisy OC przewoźnika kolejowego ,to uszkodzenia (złamania, zwichnięcia, stłuczenia) rąk lub nóg wskutek przytrzaśnięcia  przez drzwi automatyczne między przedziałami, a także wskutek przytrzaśnięcia przez drzwi podczas wsiadania lub wysiadania z pociągu. Często spotykanymi zdarzeniami są także upadki wskutek poślizgnięcia się na śliskich schodach prowadzących do wagonu, a także upadki na nierównym chodniku peronu kolejowego.  Do zdarzeń skutkujących koniecznością wypłaty odszkodowania doprowadza również niejednokrotnie obsługa pociągu (np. wylanie kawy lub herbaty podczas wydawania poczęstunku), a także zły stan techniczny urządzeń (niesprawne okna, drzwi, odpadające elementy w wagonie). W takich sytuacjach, zasadne będzie wystąpienie z roszczeniami do zakładu ubezpieczeń, w którym przewoźnik ma wykupioną polisę OC.

Poza tym, odszkodowania można żądać za szkody odniesione przy zdarzeniach z udziałem co najmniej 2 pojazdów, a więc przy wypadkach z udziałem dwóch pociągów, a także przy zderzeniach pociągów z innymi pojazdami komunikacyjnymi (np. wypadków na przejeździe kolejowym).  Takie zdarzenia są zdecydowanie rzadsze, ale ich skutki są często dużo poważniejsze. Takie zderzenia następują bowiem zwykle z dużą prędkością i ogromną siłą. W takich sytuacjach pasażer, który odniesie szkodę, niemal zawsze będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania, ale to, od kogo będzie mógł się domagać  świadczeń, będzie zależne od ustalenia winnego spowodowania wypadku kolejowego.

PRZYCZYNIENIE SIĘ PASAŻERA DO WYPADKU W POCIĄGU A WYPŁATA ODSZKODOWANIA Z OC

W przypadku gdy pasażer sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z  OC przewoźnika kolejowego, może być pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego. 

UZYSKAMY DLA CIEBIE ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W POCIĄGU LUB NA PERONIE!

Odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego pasażera pociągu wynika z przepisów prawa, ale niejednokrotnie  zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele wypłacają zbyt niskie świadczenia lub odmawiają poszkodowanym wypłaty świadczeń. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o odszkodowanie za wypadek w pociągu. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pasażer pociągu reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele wypłacają wyższe odszkodowania

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki, w tym o odszkodowania za wypadki w pociągach i na peronach. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów m.in. zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku kolejowym, odszkodowanie za poniesionej koszty, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku kolejowym

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

 • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

Zapraszamy do współpracy.
Kancelaria Effect S.C.

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.