+48 690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Potrącenia pieszych to jedne z najbardziej niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Takie wypadki często niosą za sobą bardzo negatywne konsekwencje zdrowotne, w postaci ciężkich obrażeń ciała ( złamania rąk, złamania nóg, urazy głowy ), a czasem nawet śmierci. Jeżeli pieszy dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek potrącenia przez pojazd mechaniczny, może starać się o odszkodowanie za potrącenie pieszego, nawet jeżeli kierowca nie ponosi winy za spowodowanie wypadku. W przypadku gdy zdarzy się śmiertelne potrącenie pieszego, zadośćuczynienie po śmierci pieszego (odszkodowanie za śmierć pieszego) mogą otrzymać najbliżsi członkowie jego rodziny. 


WAŻNE !

Często spotykamy się z pytaniami o wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego z OC sprawcy. W przypadku potrącenia przez samochód, tak samo jak przy innego typu wypadkach komunikacyjnych, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Nie istnieje więc tzw. „średnia wysokość odszkodowania po potrąceniu pieszego”, czy też "średnie odszkodowanie za potrącenie na pasach".


POTRĄCIŁ CIĘ SAMOCHÓD ? UZYSKAMY NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO !

W razie zaistnienia wypadku drogowego z udziałem osoby pieszej należy się z nami skontaktować:

  • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za potrącenie pieszego. 


WAŻNE !

Nasza Kancelaria realnie ocenia zarówno możliwość uzyskania  odszkodowania za potrącenie pieszego przez samochód, jak i potencjalną wysokość odszkodowania za potrącenie. Nie uzyskają Państwo od nas informacji o zawyżonych kwotach świadczeń, byleby tylko skłonić do zawarcia umowy, co niestety często czynią różni agenci odszkodowawczy, nachodzący poszkodowanych w domach lub w szpitalach. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualenie, rzetelenie i uczciwie, co wyróżnia nas na rynku. Świadczą o tym same pozytywne opinie klientów o naszych usługach.


 odszkodowanie za potracenie pieszego

 

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO PRZEZ SAMOCHÓD - PROCEDURA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO Z OC POJAZDU - ZASADA RYZYKA

Zgodnie z artykułem 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia pieszego przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną pieszemu na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc pieszy zostanie potrącony przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie nie musi on udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę.

KTO WYPŁACA ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO ?

Pieszy potrącony przez pojazd mechaniczny ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie bezpośrednio do ubezpieczyciela tego pojazdu. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu pieszemu (lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć pieszego) wszelkich świadczeń. Odszkodowanie po potrąceniu pieszego należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnej polisy OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

CO NALEŻY SIĘ PIESZEMU POTRĄCONEMU PRZEZ SAMOCHÓD ?

ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA PIESZEGO ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ, ODSZKODOWANIE, RENTA

Pieszy potrącony przez samochód lub inny pojazd mechaniczny (motor, ciągnik, przyczepa) może ubiegać się przede wszystkim o wypłatę zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną wskutek potrącenia. Takie zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia dla pieszego zależy w szczególności od odniesionego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto, potrącony pieszy może żądać zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu), zwrotu utraconego dochodu, a w niektórych przypadkach również renty.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE PIESZEGO, ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ POTRĄCONEGO PIESZEGO

W przypadku gdy zaistnieje śmiertelne potrącenie pieszego, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o przede wszystkim o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej. Ponadto, osoby najbliższe mogą żądać odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu oraz niekiedy również renty alimentacyjnej.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE PIESZEGO ?

odszkodowaniaW przypadku potrącenia przez samochód, tak samo jak przy innego typu wypadkach komunikacyjnych, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Bez analizy dokumentacji nie da się więc odpowiedzieć na pytania typu: „jakie odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód", „ile wynosi odszkodowanie po potrąceniu pieszego", „ile można dostać za potrącenie na pasach" lub też  „odszkodowanie za potracenie na pasach ile".

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu pieszego przez samochód zależy od odniesionej przez pieszego krzywdy oraz poniesionych kosztów i utraconych dochodów. Zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku potrącenia złamała rękę lub złamała nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała.

Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyn, trwałe uszkodzenia mózgu itp.). Tak, jak wspomniano wcześniej, kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych negatywnych skutków wypadku. 


 

PRZYKŁADOWE KWOTY UZYSKANE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO MOŻNA ZOBACZYĆ W ARTYKULE - ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE - NASZE SPRAWY

 


ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO PRZEZ NIEZNANEGO SPRAWCĘ

W przypadku gdy sprawca potrącenia pieszego jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania dla potrąconego pieszego zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

PRZYKŁADY ZDARZEŃ Z UDZIAŁEM PIESZYCH

POTRĄCENIE NA PASACH, POTRĄCENIE NA ZIELONYM ŚWIETLE, POTRĄCENIE NA CHODNIKU

Pieszy potrącony na chodniku lub w trakcie przechodzenia przez drogę w miejscu dozwolonym (potrącenie na pasach, potrącenie na przejściu dla pieszych, potrącenie podczas przechodzenia na zielonym świetle) w większości przypadków będzie uprawniony do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Odszkodowanie może być jednak ograniczone jeśli sam pieszy przyczynił się do wypadku. To samo tyczy się pieszego poruszającego się drogą poza terenem niezabudowanym, o ile porusza się on po lewej stronie drogi i posiada elementy odblaskowe.

POTRĄCENIE PIESZEGO Z JEGO WINY, POTRĄCENIE NA CZERWONYM ŚWIETLE

Z wyłączną winą pieszego, która jak wspomniano wyżej uniemożliwia uzyskanie jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, mamy zazwyczaj do czynienia, gdy pieszy przechodzi przez pasy na czerwonym świetle, przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym lub też gdy dochodzi do wtargnięcia na jezdnię. Co ważne, do wtargnięcia na jezdnię może dojść nawet, gdy pieszy przechodzi w miejscu dozwolonym - nawet na pasach.

POTRĄCENIE PIJANEGO PIESZEGO

Warty rozważenia jest także przypadek kiedy dochodzi do potrącenia pijanego pieszego. Okoliczność, iż w krwi poszkodowanego pieszego wykryto alkohol jest bardzo często podnoszona przez zakłady ubezpieczeń. Czy słusznie ? Nie zawsze. Choć nie da się ukryć, że osoby pod wpływem alkoholu bardzo często swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pieszy, jak każdy uczestnik ruchu drogowego, ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeżeli więc pieszy jest pijany, ale mimo to przestrzega tych przepisów i do potrącenia dojdzie bez jego winy, to nie można odmówić mu prawa do uzyskania odszkodowania za potrącenie przez samochód.

POTRĄCENIE DZIECKA W WIEKU PONIŻEJ 13 LAT

Kancelaria-EffectZ bardzo skomplikowanym przypadkiem mamy do czynienia, gdy potrąconym jest małoletni pieszy, który w dniu wypadku nie miał ukończonego 13 roku życia. Zgodnie z bowiem z art. 426 Kodeksu Cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy. Odpada więc przesłanka wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona. Odpowiedzialność ta może być jednak ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody.

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO Z POLISY OC POJAZDU

W pierwszej kolejności należy zgromadzić wszelkie dowody na okoliczność faktu zaistnienia wypadku, winy kierowcy, jak i odniesionej przez pieszego szkody. Najważniejsza będzie tu oczywiście dokumentacja ze sprawy karnej oraz dokumentacja medyczna, obrazująca uszczerbek na zdrowiu. Sam proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, który powinien wypłacić odszkodowanie za potrącenie z OC sprawcy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela powinno co do zasady nastąpić przed upływem trzech lat od daty zdarzenia. Jeżeli jednak szkoda wynika z przestępstwa, termin przedawnienia naprawienia takiej szkody przedłuża się do dwudziestu lat.

CO GROZI KIEROWCY ZA POTRĄCENIE, KONSEKWENCJE POTRĄCENIA PIESZEGO

W przypadku, gdy winnym lub współwinnym potrącenia pieszego jest kierowca pojazdu (samochodu, motocykla, ciągnika), to zakres jego odpowiedzialności zależy przede wszystkim od obrażeń (odniesionego uszczerbku na zdrowiu) potrąconegopieszego. Jeżeli obrażenia pieszego są niewielkie, to zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wykroczenie, zagrożone mandatem lub grzywną. Jeżeli jednak pieszy dozna poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, jak chociażby najczęstsze urazy po potrąceniu - złamana ręka, złamana noga, złamane żebra, uraz czaszkowo-mózgowy - to jest to traktowane jako przestępstwo, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Z jeszcze większymi konsekwencjami musi się liczyć kierowca, który potrąci pieszego, jadąc pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, a także taki, który ucieknie z miejsca zdarzenia lub potrąci pieszego pojazdem nieubezpieczonym lub kradzionym. Takie okoliczności mają wpływ zarówno na odpowiedzialność karną za potrącenie i wysokość kary, jak i na odpowiedzialność finansową kierowcy. Wobec takiego kierującego zakład ubezpieczeń będzie bowiem kierował roszczenie regresowe o zwrot całego odszkodowania wypłaconego dla potrąconego pieszego.

ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO - KANCELARIA ODSZKODOWANIAttt KRAKÓW

Chociaż świadomość odszkodowawcza społeczeństwa rośnie, to jednak wciąż nie wszyscy wiedzą, że pieszy potrącony przez samochód może uzyskać odszkodowanie za potrącenie przez samochód z polisy OC. Ponadto, poszkodowani nie zdają sobie sprawy, o jaką wysokość odszkodowania po potrąceniu mogą się starać. W związku z tym ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania, doszukują się przyczynienia pieszego lub też bezzasadnie odmawiają wypłaty świadczeń. Zakłady ubezpieczeń odsyłają poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pieszy reprezentowany jest przez dobrą kancelarię odszkodowawczą, ubezpieczyciele wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że prawnik od odszkodowań nie zawaha się skierować sprawy o odszkodowanie po potrąceniu na drogę sądową.

Kancelaria Effect prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowanie za potrącenie pieszego. Ludzie z całego kraju oraz w różnym wieku trafiają do nas, pytając: "jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego przez samochód?", "potrącił mnie samochód na pasach, czy należy mi się odszkodowanie?", "czy mogę domagać się odszkodowania za potrącenie?", „co zrobić gry potrącił mnie samochód?". O tym, czy takie odszkodowanie za potrącenie jest należne, decydują oczywiście okoliczności konkretnego przypadku. Naszej Kancelarii udaje się jednak uzyskać odpowiednie odszkodowanie dla potrąconego pieszego w ponad 90% spraw ! Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wyniku potrącenia przez samochód.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Więcej informacji na temat odszkodowań powypadkowych można uzyskać, kontaktując się z naszymi prawnikami:

  • telefonicznie, pod numerami: 690 453 226 lub 690 454 238;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY 24/7.

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

Zapraszamy także do polubienia naszych profili na Facebook.com i Twitter oraz strony firmowej Google+. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.