690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek pasażera taksówki, taxi, Ubera

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie dla pasażera taksówki, TAXI, Ubera

 

Wypadki z udziałem taksówek nie należą do rzadkości. Każdego dnia korzystają z nich bowiem tysiące ludzi. Czym więcej zaś ludzi korzysta z tego środka transportu, tym większe jest ryzyko wypadku. W ostatnich latach pojawiła się również konkurencja dla TAXI, w postaci firm świadczących usługi płatnego przewozu, takich jak Uber czy Bolt. Ich popularność rośnie z każdym dniem. Pasażerowie korzystający z usług wszystkich wyżej wskazanych podmiotów, w razie zaistnienia wypadku i odniesienia w nim szkody, mają prawo do dochodzenia roszczeń z polisy OC.

Wbrew obiegowym opiniom nie ma żadnych różnic w dochodzeniu świadczeń z OC dla pasażerów taksówek i pasażerów Ubera czy Bolta. W jednym i drugim przypadku zakres odpowiedzialności oraz procedura dochodzenia roszczeń są jednakowe.

Miałeś wypadek jako pasażer taksówki, TAXI? Uzyskamy dla ciebie odszkodowanie za odniesioną szkodę.

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek pasażera taksówki:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania przez pasażera taxi. W razie zaś powierzenia nam prowadzenia sprawy postaramy się, by poszkodowany otrzymał możliwie najwyższe odszkodowanie! ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).


WAŻNE ! 

Jakie sprawy PROWADZIMY:

Prowadzimy sprawy, w których osoba jadąca jako pasażer taksówki, Ubera, Bolta itp. doznała obrażeń ciała, niezależnie od tego czy sprawcą wypadku był kierowca tego samego pojazdu czy też innego. Roszczeń dochodzimy z polisy OC pojazdu sprawcy.

Jakich spraw NIE PROWADZIMY:

Nie prowadzimy żadnych spraw związanych z nieprawidłową obsługą klienta przez kierowcę (pomylenie trasy, spóźnienia, niewłaściwe zachowanie itp.).

Nie prowadzimy spraw, w których pasażer nie odniósł poważniejszych obrażeń ciała. W zakresie szkód osobowych w postaci niewielkich stłuczeń różnych części ciała oraz skręcenia lub zwichnięcia kręgosłupa szyjnego (urazy typu "smagnięcia biczem", whiplash"), podejmujemy się analizy i prowadzenia spraw, tylko w przypadku, gdy leczenie trwało przynajmniej pół roku i jest potwierdzone dokumentacją od chirurga, ortopedy lub neurologa.


WAŻNE! 

Bez analizy sprawy niemożliwa jest odpowiedź na pytania typu: "jakie odszkodowanie należy się pasażerowi wypadku", "jaka jest wysokość odszkodowania dla pasażera" lub też "ile mogę dostać za wypadek jako pasażer". Możliwość domagania się zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku, a także potencjalna wysokość świadczeń zależy bowiem zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w taksówce lub Uberze - procedura

W poniższym tekście mogą Państwo znaleźć kompleksową informację na temat procesu dochodzenia odszkodowania za wypadek pasażera taksówki, taxi Ubera i innych firm wykonujących płatny przewóz. W innych artykułach mogą Państwo przeczytać o:

Odszkodowanie za wypadek w TAXI

Odpowiedzialność kierowcy taksówki i Ubera względem przewożonych pasażerów

Pasażer pojazdu korzystający z usługi płatnego przewozu, takiego jak taksówka, Uber czy Bolt niemal zawsze będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania powypadkowego z polisy OC, o ile wskutek wypadku odniesie  szkodę (obrażenia ciała lub straty materialne). 

W razie zderzenia dwóch lub więcej pojazdów, odszkodowanie dla pasażera przysługuje z polisy OC tego pojazdu, którego posiadacz zostanie uznany za winnego spowodowania wypadku. Wynika to z art. 436. § 2 k.c., zgodnie z którym "w razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych".

Jeżeli natomiast do zdarzenia drogowego dojdzie bez kontaktu z innym pojazdem (wpadnięcie do rowu, uderzenie w drzewo, gwałtowne hamowanie przed zwierzęciem), to pasażer może dochodzić roszczeń z polisy OC pojazdu, którym się poruszał. Odpowiedzialność kierowcy taksówki, Uber czy Bolta względem przewożonych pasażerów kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.).  Poszkodowany pasażer może więc dochodzić odszkodowania, nawet jeśli kierowca pojazdu komunikacji nie ponosi winy za wypadek. Wystarczy fakt, że do wypadku dojdzie w związku z ruchem pojazdu. Odpowiedzialność wyłączają jedynie trzy przesłanki egzoneracyjne: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Kluczowy jest tutaj fakt pobierania opłaty za przejazd. Dzięki temu przejazd Uberem czy Boltem nie jest traktowany jako przewóz z grzeczności, przy którym odpowiedzialność kształtowana jest w oparciu o zasadę winy.

Jakie roszczenia przysługują pasażerowi poszkodowanemu w wypadku?

Pasażer, który poniesie szkodę w wypadku pojazdu, wykonującego płatny przewóz może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu) oraz renty.

W sytuacji, gdy pasażer poszkodowany w takim wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego pasażera pojazdu mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, a czasem również o rentę alimentacyjną.

Przyczynienie się pasażera taksówki do zwiększenia rozmiarów szkody

W przypadku gdy pasażer sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z polisy OC, może być pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego. Najbardziej typowe sytuacje, w których można mówić o przyczynieniu poszkodowanego pasażera taksówki, Ubera czy Bolta, to jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. 

Taksówka i Uber - czy jest jakaś różnica w kwestiach odszkodowania po wypadku?

Wbrew obiegowym opiniom nie ma żadnych różnic w dochodzeniu świadczeń z OC dla pasażerów taksówek i pasażerów Ubera lub innych firm świadczących usługi płatnego przewozu. W każdym z tych przypadków odpowiedzialność względem pasażera opiera się o zasadę ryzyka, wynikającą z  436. § 1 k.c. Kluczowy jest tutaj fakt odpłatności w wykonywanym przewozie. Przy braku odpłatności przewóz obcej osoby byłby traktowany jako przewóz z grzeczności (np. zabranie autostopowicza). W takiej sytuacji za szkody wyrządzone temu pasażerowi kierowca odpowiadałby na zasadzie winy. Różnice pomiędzy przewozem odpłatnym i przewozem z grzeczności wyjaśniają poniższe przykłady.


PRZYKŁAD 1: 

Kierowca taksówki lub Ubera zabiera pasażera, a w trakcie jazdy dochodzi do wypadku spowodowanego przez innego kierowcę. W takiej sytuacji pasażer może żądać odszkodowania od z polisy OC drugiego pojazdu.  (art. 436. § 2 k.c.).

PRZYKŁAD 2: 

Kierowca taksówki lub Ubera zabiera pasażera, a w trakcie jazdy dochodzi do wypadku z jego winy. W takiej sytuacji pasażer może żądać odszkodowania z polisy OC pojazdu, którym się poruszał.  (art. 436. § 1 k.c.).

PRZYKŁAD 3: 

Kierowca pojazdu mechanicznego zabiera nieodpłatnie autostopowicza (przewóz z grzeczności), a w trakcie jazdy dochodzi do wypadku z jego winy. W takiej sytuacji pasażer może żądać odszkodowania z polisy OC pojazdu, którym się poruszał. (art. 436. § 2 zd. 1 k.c.).

PRZYKŁAD 4: 

Kierowca pojazdu mechanicznego zabiera nieodpłatnie autostopowicza (przewóz z grzeczności), a w trakcie jazdy dochodzi do wypadku bez jego winy ( (np. jechał z dozwoloną prędkością, a w auto uderzyło dzikie zwierzę). W takiej sytuacji pasażer nie może żądać odszkodowania z polisy OC tego pojazdu. (art. 436. § 2 zd. 2  k.c.).


Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w taksówce lub Uberze

Odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego pasażera pojazdu wykonującego usługę płatnego przewozu wynika z odpowiednich przepisów prawa. Niestety, często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania lub tez odmawiają poszkodowanym pasażerom wypłaty świadczeń. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie za wypadek w taksówce W przypadku jednak, gdy poszkodowany pasażer reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wypłacają wyższe odszkodowanie.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym o odszkodowanie za wypadek dla pasażera taksówki czy Ubera  W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów m.in.  zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Pomożemy otrzymać należne odszkodowanie za wypadek w taksówce lub Uberze

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek pasażera taksówki:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania przez pasażera taxi. W razie zaś powierzenia nam prowadzenia sprawy postaramy się, by poszkodowany otrzymał możliwie najwyższe odszkodowanie! ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 4 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.