690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek w tramwaju

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie za wypadek w tramwaju, dla pasażera tramwaju

 

Wypadki w tramwajach zdarzają się rzadziej niż wypadki w autobusach. Dzieje się tak dlatego, że linie tramwajowe - w przeciwieństwie do linii autobusowych - funkcjonują jedynie w kilkunastu polskich miastach. Ponadto, linie tramwajowe w znacznej mierze ułożone są w sposobów bezkolizyjny z ruchem samochodowym. Mimo to, zdarzają się wypadki, w których pasażerowie tramwajów doznają obrażeń ciała. Za szkodę odniesioną w takim wypadku, pasażer tramwaju często może żądać odszkodowania z polisy OC pojazdu, którym się poruszał lub innego pojazdu, którego kierowca (w razie zderzenia tramwaju z pojazdem) lub motorniczy (w razie zderzenia dwóch tramwajów) zostanie uznany za winnego spowodowania wypadku.

Pomagamy uzyskać osobom poszkodowanym należne odszkodowanie po wypadku w tramwaju  

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w tramwaju:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania dla pasażera tramwaju. W razie zaś powierzenia nam prowadzenia sprawy postaramy się, by poszkodowany otrzymał możliwie najwyższe odszkodowanie! ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).


WAŻNE ! 

Odpowiedź na często zadawane przez naszych Klientów pytanie "czy pasażerowi tramwaju należy się odszkodowanie?" często jest twierdząca. Bez analizy sprawy niemożliwa jest jednak odpowiedź na pytania typu: "jakie odszkodowanie należy się pasażerowi tramwaju" lub też "ile mogę dostać za wypadek jako pasażer tramwaju". 

Możliwość domagania się zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku w tramwaju oraz potencjalna wysokość takich świadczeń zależy bowiem zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy, w tym zwłaszcza wielkości odniesionego uszczerbku na zdrowiu.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek, upadek, przewrócenie pasażera w tramwaju - procedura

W poniższym tekście mogą Państwo znaleźć kompleksową informację na temat procesu dochodzenia odszkodowania za wypadek dla pasażera tramwaju. W naszych innych artykułach mogą Państwo przeczytać o dochodzeniu:

Odszkodowanie za wypadek w tramwaju

Odpowiedzialność motorniczego tramwaju za pasażera; 

Pasażer pojazdu korzystający z usługi płatnego przewozu tramwajem często będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania powypadkowego z polisy OC, o ile wskutek wypadku odniesie szkodę (obrażenia ciała lub straty materialne).

W razie zderzenia pojazdów, odszkodowanie dla pasażera tramwaju przysługuje z polisy OC tego pojazdu, którego posiadacz ponosi winę za wypadek. Jeżeli natomiast do zdarzenia dojdzie bez kontaktu z innym pojazdem (np. gwałtowne hamowanie, przytrzaśnięcie drzwiami), to pasażer może dochodzić roszczeń z polisy OC pojazdu, którym się poruszał. Odpowiedzialność motorniczego tramwaju względem przewożonych pasażerów kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.). Poszkodowany pasażer może więc dochodzić odszkodowania, nawet jeśli motorniczy nie ponosi winy za wypadek. Odpowiedzialność wyłączają jedynie trzy przesłanki egzoneracyjne: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego.

Czy należy się odszkodowanie za upadek podczas wsiadania do tramwaju lub wysiadania z tramwaju?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC tramwaju przysługuje także wtedy, gdy szkoda powstanie w trakcie wsiadania lub wysiadania z pojazdu. Jest to bowiem szkoda powstała w związku z ruchem tego pojazdu. Za taką szkodę uważa się bowiem także szkodę powstałą w związku z wsiadaniem oraz wysiadaniem z pojazdu. Art.436 § 1 k.c. stanowi, ze odpowiedzialność deliktową - na zasadzie ryzyka - ponosi posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Chodzi o szkody spowodowane przez ruch mechanicznego środka komunikacji (czyli ruch pojazdu).  Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka  opiera się na założeniu, że ten, kto eksploatuje pewne niebezpieczne dla otoczenia urządzenie wykorzystując siły przyrody lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi osobami, powinien ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe  choćby nie był winny. Obowiązany do naprawienia szkody może uwolnić się  od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wykazując jedną z tzw. okoliczności egzoneracyjnych. Należą do nich: (1)siła wyższa, (2) nastąpienie szkody z wyłącznej winy poszkodowanego (3), nastąpienie szkody wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

O jakie roszczenia może się starać pasażer poszkodowany w wypadku tramwaju

Pasażer, który poniesie szkodę w wypadku tramwaju itp. może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu) oraz renty.

W sytuacji, gdy pasażer poszkodowany w wypadku tramwajowym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego pasażera pojazdu mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, a czasem również o rentę alimentacyjną.

Przyczynienie się pasażera do wypadku a wypłata odszkodowania z OC

W przypadku gdy pasażer tramwaju sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - odszkodowanie przyznane z polisy OC, może być pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego. Najbardziej typową sytuacją, w której można mówić o przyczynieniu poszkodowanego pasażera tramwaju do powstania szkody (a czasem nawet o wyłącznej winie) jest jazda bez trzymania się poręczy.

Przewrócenie, upadek w tramwaju - od czego zacząć sprawę o odszkodowanie za wypadek?

W sprawach o odszkodowanie od MPK lub innego operatora tramwajowego najważniejsze jest to, by zabezpieczyć dowody na samo zaistnienie wypadku, tj. zgłosić upadek motorniczemu, zachować bilet i zebrać dane od świadków zdarzenia. Warto też zanotować numer boczny tramwaju. Poszkodowani często nie myślą o tym w chwili zdarzenia, lecz są to rzeczy bardzo ważne, gdyż ich zaniedbanie może rzutować na prowadzenie postępowania odszkodowawczego w przyszłości. Jeśli zdarzenie jest poważne, a na miejsce są wezwane służy ratunkowe, to zwykle nie ma problemów, by udowodnić okoliczności zdarzenia. Tak dzieje się zwykle, gdy mamy do czynienia ze zderzeniem pojazdów. Gorzej, gdy upadek pasażera tramwaju wynika z mniej lub bardziej gwałtownego ruchu pojazdu (w czasie startu, hamowania), bez kontaktu z innym pojazdem. Upadek w tramwaju w takiej sytuacji często kończy się tym, że osoba poszkodowana nikomu go nie zgłasza, następnie wychodzi z tramwaju i dopiero później orientuje się, że został odniesiony uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej skontaktować się z operatorem linii, w celu zabezpieczenia monitoringu z wnętrza tramwaju. Trzeba to zrobić możliwie jak najszybciej, ponieważ takie nagrania są przechowywane zwykle do 30 dni. 

Tramwaje w Polsce i ich operatorzy

Aktualnie w Polsce funkcjonują linie tramwajowe, pod zarządem 16 operatorów. Są to:

 • Tramwaje w Bydgoszczy - operator: MZK Bydgoszcz;
 • Tramwaje w Elblągu - operator: Tramwaje Elbląskie;
 • Tramwaje w Gdańsku - operator: Gdańskie Autobusy i Tramwaje;
 • Tramwaje w Gorzowie Wielkopolskim - operator: MZK Gorzów Wielkopolski;
 • Tramwaje w Metropolii Górnośląskiej - operator: Tramwaje Śląskie;
 • Tramwaje w Grudziądzu - operator: MZK Grudziądz;
 • Tramwaje w Krakowie: operator: MPK Kraków;
 • Tramwaje w Łodzi - operator: MPK Łódź;
 • Tramwaje w Olsztynie - operator: MPK Olsztyn;
 • Tramwaje w Szczecinie - operator: Tramwaje Szczecińskie;
 • Tramwaje w Toruniu - operator: MZK Toruń;
 • Tramwaje w Warszawie- operator: Tramwaje Warszawskie;
 • Tramwaje we Wrocławiu - operator: MPK Wrocław;
 • Tramwaje w Poznaniu - operator: MPK Poznań.

Odszkodowanie za upadek w tramwaju - zgłoszenie wypadku

Jeżeli są zabezpieczone dowody na zaistnienie wypadku w tramwaju, a także dokumentacja medyczna z leczenia obrażeń powypadkowych, to można złożyć wniosek o odszkodowanie do sprawcy wypadku, MPK, innego przewoźnika lub zakładu ubezpieczeń, w którym podmiot odpowiedzialny za szkodę ma wykupiona polisę OC. Wniosek złożony bezpośrednio do MPK lub innego operatora zostanie następnie przekierowany do zakładu ubezpieczeń, który rozpatrzy roszczenie. 

Wypadki w tramwajach, po których można żądać odszkodowania

Najczęstszymi zdarzeniami tramwajowymi, po których można żądać wypłaty odszkodowania są wypadki:

 • spowodowane wykonaniem nagłego manewru przyspieszenia lub hamowania przez motorniczego tramwaju,
 • spowodowane przez zderzenie z innym pojazdem,
 • w postaci przytrzaśnięcia drzwiami
 • w postaci przewrócenia się pasażera przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu.

Odmowa zapłaty odszkodowania dla pasażera lub zniżone odszkodowanie – co zrobić?

Odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego pasażera tramwaju wynika z odpowiednich przepisów prawa. Niestety, często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania lub tez odmawiają poszkodowanym pasażerom wypłaty świadczeń, np. z uwagi na brak udowodnienia winy. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o odszkodowanie za wypadek w tramwaju. W przypadku jednak, gdy poszkodowany pasażer pojazdu komunikacji miejskiej reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele wydają korzystniejsze decyzje. 

Uzyskamy dla ciebie odszkodowanie za wypadek w tramwaju 

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym o odszkodowanie za wypadek dla pasażera tramwaju. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów m.in.  zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku autobusowym, odszkodowanie za wypadek w tramwaju, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Odszkodowanie za wypadek w tramwaju - Kancelaria odszkodowawcza 

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek w tramwaju:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek. Jesteśmy doświadczoną kancelarią odszkodowawczą w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za wszelkiego typu wypadki komunikacyjne !

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.