690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek spowodowany przez cudzoziemca

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy, spowodowany przez cudzoziemca

Na przestrzeni ostatnich lat, znacznie wzrosła liczba wypadków drogowych, spowodowanych na terenie Polski przez obywateli innych krajów. Zgodnie z raportem, przygotowanym przez Komendę Główną Policji, w 2022 roku, cudzoziemcy – jako kierujący pojazdami - byli sprawcami 1146 wypadków, w których zginęło 120 osób, a 1422 zostały ranne, a także sprawcami aż 25 738 kolizji. Warto więc wiedzieć, jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za wypadek spowodowany przez kierowcę zagranicznego na terenie Polski.

Nasza kancelaria skutecznie pomaga w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za szkodę osobą odniesioną w wypadku drogowym, spowodowanym przez kierowcę zagranicznego, na terenie Polski.


WAŻNE!  Nie zajmujemy się odkupem szkód rzeczowych (zniżone kosztorysy naprawy, odkup szkód rzeczowych, szkody z AC). W zakresie szkód rzeczowych z OC pomagamy tylko przypadku prowadzeniu takich spraw, w których równolegle zajmujemy się szkodami na osobie.


Odniosłeś obrażenia ciała w wypadku samochodowym spowodowanym przez cudzoziemca? Uzyskamy dla ciebie odszkodowanie za wypadek z OC sprawcy

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek lub zdarzenie, w którym odniesiono obrażenia ciała, a który spowodował kierowca zagraniczny:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Skutecznie działamy na terenie całego kraju.

Sprawdź opinie klientów o naszych usługach ( OPINIE O KANCELARII EFFECT - kliknij link ).


Odszkodowanie po wypadku samochodowym, spowodowanym przez zagranicznego kierowcę 

W poniższym tekście opisaliśmy procedurę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody osobowe odniesione we wszelkich wypadkach komunikacyjnych, których sprawcami są cudzoziemcy, a poszkodowanymi obywatele Polski.

Procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za wypadek spowodowany przez cudzoziemca

Przede wszystkim należy zauważyć, że procedura dochodzenia roszczeń za wypadek spowodowany przez cudzoziemca zależeć będzie od tego, w którym kraju zarejestrowany był pojazd, którego był on kierowcą. Jeżeli pojazd zarejestrowany był w Polsce, to procedura dochodzenia roszczeń jest identyczna, jak w sytuacji, gdyby sprawca był obywatelem polskim. Więcej na ten temat procedury dochodzenia roszczeń za wypadki drogowe można przeczytać w artykule: Odszkodowanie za wypadek samochodowy z polisy OC sprawcy

Z inną sytuacją mamy natomiast do czynienia, gdy pojazd sprawcy jest zarejestrowany na terytorium innego kraju. Takie pojazdy, w zależności od kraju rejestracji mogą poruszać się po naszym kraju z polisą OC wykupioną we własnym kraju (np. wszystkie kraje Unii Europejskiej) lub też muszą jeździć z zieloną kartą (dodatkowym dokumentem, potwierdzającym, że pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC w państwie, w którym jest zarejestrowany).

Bardzo ważną kwestią jest to, że w razie wypadku w Polsce, w którym ucierpiał obywatel polski, szkoda zawsze będzie likwidowana według prawa polskiego, niezależnie od tego skąd pochodzi sprawca, ani gdzie był zarejestrowany jego pojazd.

Jacy kierowcy zagraniczni najczęściej powodują wypadki na terenie Polski?

Zgodnie z raportem, przygotowanym przez Komendę Główną Policji, w 2022 roku kierujący pojazdami, uczestniczący w zdarzeniach drogowych, najczęściej pochodzili z następujących państw: Ukraina (944 wypadki – 58%), Gruzja (141 wypadków – 8,7%), Białoruś (119 wypadków – 7,3%), Niemcy (58 wypadków – 3,6%), Litwa (35 wypadków – 2,1%), Mołdawia (28 wypadków – 1,7%), Czechy (25 wypadków – 1,5%), Rosja (22 wypadki – 1,4%), Uzbekistan (22 wypadki – 1,4%), Słowacja (20 wypadków – 1,2%), Rumunia (19 wypadków – 1,2%).

Głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez cudzoziemców - kierujących były natomiast: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 319 wypadków, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 238 wypadków, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego - 132 wypadki, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 98 wypadków, nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów - 52 wypadki, nieprawidłowe wyprzedzanie - 51 wypadków.

Co zrobić po wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez cudzoziemca?

Najważniejszą kwestią po wypadku spowodowanym przez zagranicznego kierowcę jest zebranie wszelkich możliwych dowodów na zaistnienie zdarzenia i jego przyczyny. W przypadku kolizji można spisać ze sprawcą stosowne oświadczenie, a przy poważniejszych zdarzeniach, w których są osoby poszkodowane, niezbędne jest wezwanie na miejsce policji. Oświadczenie można spisać przy pomocy druku wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowy. Taki druk można pobrać ze strony PBUK, gdzie jest on przygotowany w kilku wersjach, w tym zwłaszcza polskiej oraz wersjach dwujęzycznych -polsko-angielskiej (PL/EN) i polsko-ukraińskiej (PL/UA).  

Przy pomocy tego formularza obaj uczestnicy mogą przedstawić okoliczności zdarzenia i potwierdzić je własnoręcznymi podpisami. Formularz umożliwia uczestnikom zdarzenia drogowego przedstawienie swoich wersji. W treści oświadczenia bardzo ważny jest szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, w tym data, godzina i miejsce wypadku, a także to jak do niego doszło, co zostało uszkodzone w pojazdach oraz kto został poszkodowany. Z perspektywy poszkodowanego ważne jest też, aby zrobić zdjęcia uszkodzeń, zdjęcie pojazdu sprawcy, na którym widoczne będą tablice rejestracyjne oraz zdjęcie dokumentów ubezpieczenia. Warto także zanotować dane kontaktowe wszystkich świadków wypadku.

W jaki sposób można zgłosić szkodę wyrządzoną przez zagranicznego kierowcę?

Po pierwsze, zagraniczni ubezpieczyciele posiadają w naszym kraju swoich korespondentów, tj. polskie zakłady ubezpieczeń, które w ich imieniu likwidują szkody. Lista takich korespondentów znajduje się na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Znając nazwę zagranicznego ubezpieczyciela, można korespondenta ustalić samemu. W przypadku natomiast, gdy nazwa ubezpieczyciela nie jest znana, lecz znany jest numer rejestracyjny i państwo rejestracji, należy zgłosić sprawę do PBUK, w celu ustalenia, gdzie pojazd jest ubezpieczony i kto jest polskim korespondentem zagranicznego ubezpieczyciela. Mając takie informacje można zgłosić sprawę do korespondenta, który przeprowadzi postępowanie likwidacyjne.

Jeżeli nie uda się ustalić właściwego korespondenta, to osoba poszkodowana w wypadku spowodowanym przez cudzoziemca może zgłosić roszczenia odszkodowawcze do PZU S.A. lub TUiR WARTA S.A.

Jak postąpić w sytuacji, gdy pojazd  zagranicznego sprawcy wypadku nie posiada polisy OC?

Jeżeli sprawcą kolizji lub wypadku jest cudzoziemiec, a jego pojazd nie posiadał w chwili zdarzenia ważnej polisy OC, to poszkodowany w tym zdarzeniu obywatel Polski, może otrzymać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule: Odszkodowanie z UFG, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Proces rozpatrywania roszczeń o odszkodowanie za wypadek samochodowy spowodowany przez zagranicznego kierowcę

Po zgłoszeniu szkody spowodowanej przez zagranicznego kierowcę ubezpieczyciel, będący korespondentem zagranicznego zakładu ubezpieczeń przeprowadza postępowanie likwidacyjne, dotyczące stanu faktycznego wypadku drogowego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje osobę zgłaszającą roszczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. Następnie dokonuje on wypłaty należnych świadczeń.

Jeżeli odszkodowanie za wypadek spowodowany przez kierowcę zagranicznego nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym przez poszkodowanego roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym poszkodowanego na piśmie, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Od decyzji zakładu ubezpieczeń, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, można wnieść reklamację. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy ubezpieczyciel przyzna kwotę odszkodowania, która zdaniem poszkodowanego będzie zaniżona, jak i sytuacji gdy w ogóle odmówi on wypłaty jakichkolwiek świadczeń. Termin na wniesienie reklamacji nie jest ograniczony, ale trzeba pamiętać, by wnieść odwołanie przed upływem terminu przedawnienia roszczeń. Po złożeniu odwołania, ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie kolejnego stanowiska, w którym może przyznać dodatkowe świadczenia, odmówić przyznania takich świadczeń lub zaproponować zawarcie ugody. 


Pomożemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za wypadek samochodowy, spowodowany przez cudzoziemca

Jeżeli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, spowodowany przez zagranicznego kierowcę na terenie Polski:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 7 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.