690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek na hulajnodze elektrycznej

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Odszkodowanie powypadkowe dla osoby kierującej hulajnogą elektryczną

 

W ciągu kilku ostatnich lat hulajnogi elektryczne zaczęły cieszyć się dużą popularnością. Wraz ze wzrostem ich popularności, proporcjonalnie wzrosła również liczba wypadków i kolizji z ich udziałem. Tymczasem przez długi okres czasu brak było szczegółowych przepisów regulujących zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi po drogach i chodnikach. Po kilku latach oczekiwania, w maju 2021r. w końcu uregulowano status prawny hulajnogi elektrycznej. Nasza kancelaria pomaga uzyskać odszkodowanie dla osób, które jadąc na hulajnodze elektrycznej, zostały potrącone przez samochód lub inny pojazd mechaniczny.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za obrażenia ciała odniesione na skutek wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej i pojazd mechanicznego

Jeśli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek na hulajnodze elektrycznej:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!


WAŻNE! Bez analizy sprawy niemożliwa jest odpowiedź na pytania typu:  "czy należy mi się odszkodowanie za wypadek na hulajnodze elektrycznej", "jakie odszkodowanie należy się po wypadku na hulajnodze elektrycznej", lub też "ile mogę dostać za wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej". Możliwość domagania się zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku, a także potencjalna wysokość świadczeń zależy bowiem zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy.


Wypadek na hulajnodze elektrycznej - procedura dochodzenia roszczeń

W poniższym artykule wyjaśniamy jak  wyglądają przepisy w zakresie poruszania się hulajnogami elektrycznymi oraz jakie zasady obowiązują w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek na takiej hulajnodze. 

W naszych innych artykułach mogą Państwo przeczytać o dochodzeniu:


Co to jest hulajnoga elektryczna?

W dniu 20.05.2021r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która dodała między innymi nowe  przepisy odnoszące się do hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z nową definicją ustawową hulajnoga elektryczna, to: „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”.
Od hulajnogi elektrycznej należy odróżnić urządzenie transportu osobistego (UTO), a więc „pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.”

Wymogi techniczne hulajnogi elektrycznej

Wymogi techniczne, które musi spełniać elektryczna hulajnoga, by była pojazdem dozwolonym na drogach publicznych konkretyzuje rozporządzenie o warunkach technicznych dla pojazdów i ich niezbędnym wyposażeniu, obowiązujące od dnia 01.01.2022 roku. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia, szerokość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 0,9m, a długość hulajnogi 1,4 m. Masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg. Pozostałe wymogi, przypominają wymogi stosowane do rowerów. Hulajnoga elektryczna powinna więc posiadać:

 • z przodu: światło pozycyjne barwy białej lub żółtej
 • tyłu: czerwony odblask i co najmniej jedno czerwone światło pozycyjne
 • obu boków – co najmniej jeden odblask biały lub żółty
 • Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec
 • Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

Ponadto hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona w:

 • numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;
 • podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Bardzo ważną kwestią jest to, że zgodnie z treścią rozporządzenia konstrukcja hulajnogi powinna ograniczać rozwijanie prędkości do maks. 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania.

Powyższe warunki muszą spełniać hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. Hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r. mogą nie spełniać  tych warunków  i wciąż być użytkowane.

Kto może korzystać z hulajnogi elektrycznej?

Korzystanie z hulajnóg elektrycznych w ruchu drogowym jest zabronione dla dzieci w wieku poniżej 10 lat. Takie dzieci mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. Nastolatki w wieku 10-18 lat mogą natomiast korzystać z nich pod warunkiem posiadania tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 i T. Osoby powyżej 18. roku życia mogą jeździć na hulajnogach elektrycznych bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień. Musza jednak znać i stosować się do przepisów ruchu drogowego.

Zasady poruszania się hulajnogą elektryczną

Zasady poruszania się hulajnogą elektryczną są następujące:

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się: ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, a także jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z: a) pasa ruchu dla rowerów, b) przejazdu dla rowerów, c) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Potrącenie osoby na hulajnodze przez samochód – kto ponosi winę?

Jeżeli dojdzie do wypadku z udziałem osoby jadącej na hulajnodze i pojazdu mechanicznego, osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania z polisy OC pojazdu, o ile jego kierowca ponosi winę za zaistnienie zdarzenia. W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art.  27. Prawa o ruchu drogowym, kierowca pojazdu ma następujące obowiązki wobec kierującego hulajnogą elektryczną:

 • zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu hulajnogą elektryczną, znajdującemu się na przejeździe;
 • jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu hulajnogą elektryczną, jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić;
 • przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu hulajnogą elektryczną;
 • nie może wyprzedzać innego pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Jeżeli kierowca, łamiąc którąś z powyższych zasad, doprowadzi do wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej, poszkodowany użytkownik tej hulajnogi będzie miał prawo domagać się odszkodowania za wypadek na hulajnodze z polisy OC pojazdu.

Odszkodowanie za potrącenie osoby jadącej na hulajnodze przez samochód

Jeżeli do wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej i innego pojazdu mechanicznego (np. samochodu), dojdzie z winy osoby kierującej tym drugim pojazdem, poszkodowany użytkownik hulajnogi ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie bezpośrednio do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. Może oczywiście zwrócić się z takim żądaniem również do samego sprawcy, ale z reguły żąda się zapłaty świadczeń od zakładu ubezpieczeń, ponieważ w tym przypadku nie ma ryzyka niewypłacalności, tak jak czasem zdarza się wśród osób prywatnych. Świadczenia odszkodowawcze za potrącenie na hulajnodze elektrycznej należą się również wtedy, gdy kierowca pojazdu zbiegł z miejsca zdarzenia lub jego pojazd nie był ubezpieczony (nie miał ważnej polisy OC). W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który powinien wypłacić potrąconemu odszkodowanie z UFG.

Poszkodowany może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne, ból, utrata zdrowia, cierpienia psychiczne oraz szeroko pojęta szkoda niematerialna), odszkodowania za poniesione koszty leczenia i dojazdów do placówek medycznych, odszkodowania za zniszczone rzeczy, odszkodowania za inne zniszczone rzeczy (np. telefon albo okulary) odszkodowania za utracone dochody, a przy poważniejszych urazach również o rentę.

Przykład naszej sprawy: Odszkodowanie za potrącenie osoby jadącej na hulajnodze elektrycznej

Wypadek na hulajnodze elektrycznej inny niż potrącenie przez samochód (upadek na hulajnodze)

Do wypadku  na hulajnodze może dojść również bez udziału pojazdu mechanicznego. Przykładowo, można ulec wypadkowi z powodu wjechania w dziurę w drodze, wskutek najechania na rowerzystę, czy też najechania na nieprawidłowo idącego pieszego. W takich przypadkach, świadczeń odszkodowawczych można dochodzić od zarządcy drogi lub też innego uczestnika ruchu drogowego, o ile istnieje możliwość udowodnienia, że ponosi on winę za wypadek. W takich przypadkach roszczenia są rozpatrywane bowiem w oparciu o art. 415 kodeksu cywilnego - "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia."

Jeżeli chodzi o upadek na hulajnodze elektrycznej przez dziurę w drodze, to zarządca drogi zazwyczaj posiada polisę OC, w związku z czym roszczenia można skierować przeciwko ubezpieczycielowi. W przypadku, gdy winę za wypadek ponosi pieszy lub inny uczestnik ruchu (np. rowerzysta), to zwykle musi on naprawić wyrządzoną szkodę we własnym zakresie. Może też skorzystać z polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, o ile ją posiada.

Przykład naszej sprawy: Odszkodowanie za upadek na dziurze chodnikowej w trakcie jazdy na hulajnodze elektrycznej

Niezależnie od świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy bądź dochodzonych bezpośrednio od sprawcy, Poszkodowany może również starać się o świadczenia z własnej polisy NNW, o ile taką posiada. Dotyczy to wszelkiego rodzaju wypadków, a wiec zarówno potrąceń, jak i upadków, wywrotek, czy zderzeń. Każde z tych zdarzeń spełnia bowiem kryteria nieszczęśliwego wypadku. Aby otrzymać świadczenie z polisy NNW poszkodowany musi odnieść w wypadku trwały uszczerbek na zdrowiu.

Wypadek na hulajnodze elektrycznej - co robić?

W przypadku gdy dojdzie do potrącenia kierującego hulajnogą przez samochód i osoba kierująca hulajnogą dozna obrażeń ciała, to należy wezwać na miejsce służby ratunkowe (policję oraz pogotowie). Policja sporządzi odpowiednią notatkę ze zdarzenia, która będzie stanowiła dowód na okoliczności zdarzenia,  a jednocześnie będzie podstawą do dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy. Jeżeli w wyniku wypadku nikt nie dozna obrażeń ciała to można odstąpić od wzywania służb i spisać oświadczenie na temat przyczyny i skutków wypadku.

Wypadki na hulajnodze - najczęstsze obrażenia

Najczęściej spotykane obrażenia w wypadkach z udziałem hulajnóg, to urazy kończyn górnych, w dalszej kolejności są to urazu kończyn dolnych i urazy głowy. Szczególnie niebezpieczne są te ostatnie, zwłaszcza, że niemal nie spotyka się osób jadących na hulajnodze elektrycznej w kasku. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że podobnie jak w przypadku rowerzystów, kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem osoby jadącej na hulajnodze elektrycznej.

Wypadek z winy kierującego hulajnogą elektryczną

Do wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej może dojść także z winy osoby kierującej hulajnogą. W takiej sytuacji osoba ta nie będzie miała prawa domagać się świadczeń odszkodowawczych (za wyjątkiem własnej polisy NNW), a jednocześnie sama może być obciążona obowiązkiem zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Trzeba  pamiętać, że hulajnogi nie mają obowiązkowego ubezpieczenia OC. Niemniej jednak przed skorzystaniem z hulajnogi elektrycznej warto pomyśleć  o zakupie dobrowolnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które będzie chronić przed negatywnymi finansowymi skutkami ewentualnej szkody. Jeśli takiego ubezpieczenia nie będzie, to sprawca będzie musiał pokryć koszty odszkodowania z własnej kieszeni.

Jako, że hulajnoga elektryczna jest traktowana jako mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody, to zakres odpowiedzialności cywilnej (obowiązku wypłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę) posiadaczy hulajnóg elektrycznych zależy od tego, czy dojdzie do wypadku z innym pojazdem mechanicznym (np. samochód), czy też z pieszym, rowerzystą lub osobą korzystającą z urządzenia wspomagającego ruch. W pierwszym przypadku, zgodnie z art.  436. §  2. Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność kierującego hulajnogą opiera się o zasadę winy. W drugim zaś przypadku, zgodnie z  art.  436. §  1. Kodeksu Cywilnego jest to zasada ryzyka. W sytuacji gdy wypadek nie jest zderzeniem pojazdów mechanicznych, lecz zderzeniem z inną osobą, w tym korzystającą z urządzeń, takich jak np. rower lub UWR, odpowiedzialność użytkowników hulajnóg elektrycznych jest więc znacznie szersza. 

Potrącenie dziecka do lat 13, jadącego na na hulajnodze elektrycznej

Tak, jak już wyżej wspomniano, poruszanie się na hulajnodze elektrycznej w ruchu drogowym jest zabronione dla dzieci do lat 10, chyba, że ma to miejsce w strefie zamieszkania i jest pod nadzorem dorosłego. Dzieci w wieku 10-18 lat mogą poruszać się na hulajnogach elektrycznych, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. W związku z tym, że z hulajnóg elektrycznych korzystają również dzieci mające mniej niż 13 lat warto  zauważyć, że zgodnie z art. 426 Kodeksu Cywilnego takie dziecko nie może zostać uznane za wyłącznie winne spowodowania wypadku drogowego, nawet jeśli jechało niezgodnie z przepisami (np. wtargnęło pod pojazd). Artykuł ten wskazuje bowiem, że  „małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy. Odpowiedzialność kierowcy pojazdu nie będzie wobec tego wyłączona. Odpowiedzialność ta może być jednak ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Odszkodowanie za potrącenie dziecka w wieku poniżej 13 lat będzie wtedy przysługiwać, ale może ono być odpowiednio pomniejszone.

W stosunku zaś do osoby, która odniesie szkodę w wyniku zdarzenia spowodowanego przez takie dziecko, odpowiedzialność odszkodowawczą mogą ponieść osoby sprawujące nadzór nad małoletnim, chyba że uczyniły one zadość obowiązkowi nadzoru lub gdy do szkody doszłoby także przy starannym wykonywaniu nadzoru. W przypadku dziecka poniżej 10 roku życia, poruszającego się poza strefą zamieszkania lub w tej strefie, ale bez nadzoru, rodzicie lub opiekunowie prawni muszą liczyć się także z mandatem.

Wypadek w trakcie korzystania z urządzenia transportu osobistego (UTO) 

Podobne zasady użytkowania, a więc także i dochodzenia odszkodowań powypadkowych, jak w przypadku hulajnóg elektrycznych, dotyczą urządzeń transportu osobistego (UTO). Tak kategoria pojazdów również została wprowadzona do Kodeksu drogowego, nowelizacją z dnia 20.05.2021r. Zgodnie z definicją tam zawartą, UTO, to „pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”. Takimi pojazdami są np. Hoverboard, E-Board, Deska żyroskopowa, E-Skates, Monocykl elektryczny Onewheel, Deskorolka elektryczna, Airwhee czy Segway. 

Nowe regulacje prawne UTO są trochę bardziej restrykcyjne niż dla elektrycznych hulajnóg, ponieważ zabraniają one korzystania użytkownikom takich urządzeń z każdej jezdni, a więc także tej, w której funkcjonuje ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz z pasa ruchu dla rowerów (w odróżnieniu od wyodrębnionej drogi rowerowej stanowi on część jezdni). Użytkownicy UTO mogą więc poruszać się tylko po drogach dla rowerów i droga dla pieszych i rowerów (chodnikach). Warto zauważyć również, że korzystając z UTO nie można przejeżdżać przez przejścia dla pieszych. Trzeba zejść pojazdu i go przeprowadzić, podobnie jak w przypadku roweru. Korzystanie z UTO jest zabronione dla dzieci w wieku poniżej 10 lat. Mogą one poruszać się takimi urządzeniami w ruchu drogowym jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Młodzież w wieku 10-18 lat może natomiast korzystać z UTO pod warunkiem posiadania tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem. Osoby powyżej 18. roku życia mogą korzystać z UTO bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadek na hulajnodze elektrycznej lub UTO

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym również o odszkodowania dla poszkodowanych użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Odszkodowanie za wypadek na hulajnodze elektrycznej - kancelaria odszkodowawcza

Nasza kancelaria zajmuje się pomocą w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych za wszelkie zdarzenia, w których zostały odniesione obrażenia ciała. Jeśli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek:

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 6 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.