690 453 226 (12) 631 14 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypadek na urządzeniu wspomagającym ruch

Formularz chwilowo niedostępny!

Formularz chwilowo niedostępny! Opisz sprawę w mailu lub przez WhatsApp albo: zadzwoń
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
odszkdoowanie za wypadek na urządzeniu wspomagającym ruch

 

Jazda na rolkach, deskorolce czy zwykłej hulajnodze, napędzanej siłą nóg jest domeną młodych ludzi, w tym głównie dzieci i nastolatków. W takcie korzystania z takich urządzeń w ruchu drogowym, także zdarzają się wypadki. Przez wiele lat osoby korzystające z takich urządzeń były traktowane na równi z pieszymi i obejmowały je takie same przepisy odnośnie korzystania z jezdni, przejść czy chodnika. W maju 2021r. zmieniono jednak status prawny takich urządzeń, wprowadzając do Kodeksu drogowego pojęcie "urządzenia wspomagającego ruch" (UWR). Nasza kancelaria pomaga uzyskać odszkodowanie dla osób, które jadąc na urządzeniu wspomagającym ruch, takim jak np: rolki, deskorolka, wrotki czy hulajnoga zwykła, zostały potrącone przez samochód lub inny pojazd mechaniczny.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za obrażenia ciała odniesione na skutek wypadku z udziałem pojazdu mechanicznego i osoby jadącej na rolkach, deskorolce, wrotkach, hulajnodze zwykłej

Jeśli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek na urządzeniu wspomagającym ruch

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!


WAŻNE ! 

Bez analizy sprawy niemożliwa jest odpowiedź na pytania typu:  "czy należy mi się odszkodowanie za wypadek na rolkach", "jakie odszkodowanie należy się po wypadku na deskorolce", lub też "ile mogę dostać za wypadek na wrotkach". Możliwość domagania się zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku, a także potencjalna wysokość świadczeń zależy bowiem zawsze od indywidualnych okoliczności sprawy. Wypadek na rolkach, hulajnodze zwykłej, deskorolce, rolkach - procedura dochodzenia roszczeń

W poniższym artykule wyjaśniamy jak  wyglądają przepisy w zakresie poruszania się urządzeniami wspomagającymi ruch oraz jakie zasady obowiązują w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek na takich urządzeniach. W naszych innych artykułach mogą Państwo przeczytać o dochodzeniu:

Co to jest urządzenie wspomagające ruch (UWR)

W dniu 20.05.2021r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła pojęcie urządzenia wspomagającego ruch. Zgodnie z nową definicją ustawową urządzenie wspomagające ruch, to: „urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;”. Od urządzenia wspomagającego ruch trzeba odróżnić hulajnogę elektryczną oraz urządzenie transportu osobistego (UTO). Główną różnicą pomiędzy urządzeniem wspomagającym ruch, a hulajnogą elektryczną lub UTO, jest to, że UWR muszą być napędzane siłą mięśni, w pozycji stojącej.

Najbardziej typowe przykłady urządzeń wspomagających ruch, to:

 • rolki,
 • łyżworolki,
 • deskorolka,
 • wrotki,
 • hulajnoga zwykła (bez silnika).

Zasady poruszania się urządzeniami wspomagającymi ruch

Zgodnie z kodeksem drogowym, zasady poruszania się przy użyciu UWR są następujące.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z drogi dla pieszych (chodnika), drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. W strefie zamieszkania osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejazdu dla rowerów, a w przypadku jego braku - z przejścia dla pieszych albo przejścia sugerowanego, na zasadach określonych dla ruchu pieszych.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest ponadto obowiązana:
 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:
 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem.

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch, napędzanym siłą mięśni, nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Obowiązki kierowcy pojazdu wobec użytkownika UWR 

Zgodnie z art.  27. Prawa o ruchu drogowym, kierowca pojazdu ma następujące 

 • zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującej się na przejeździe;
 • jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącej na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić;
 • przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
 • nie może wyprzedzać innego pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Jeżeli kierowca, łamiąc którąś z powyższych zasad, doprowadzi do wypadku z udziałem osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, poszkodowany użytkownik takiego urządzenia będzie miał prawo domagać się odszkodowania za wypadek z polisy OC pojazdu.

Odszkodowanie za potrącenie osoby jadącej na urządzeniu wspomagającym ruch - zasada ryzyka

Jeżeli dojdzie do wypadku z udziałem osoby jadącej na UWR i pojazdu mechanicznego, osoba poszkodowana często może domagać się odszkodowania z polisy OC pojazdu. Zgodnie z artykułem 436 kodeksu cywilnego, w razie potrącenia osoby jadącej na urządzeniu wspomagającym ruch przez kierowcę pojazdu mechanicznego, kierowca ten odpowiada za szkodę wyrządzoną takiemu użytkownikowi na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej oraz wyłączna wina poszkodowanego. Jeżeli więc osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch zostanie potrącona przez samochód, to aby uzyskać odszkodowanie za potrącenie przez samochód nie musi udowadniać winy kierowcy za zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę. Nie dostanie jednak odszkodowania z OC, jeśli zostanie wykazana jego wyłączna wina (np. jazda niezgodna przepisami) lub wyłączna wina osoby trzeciej (np. wepchnięcie przez kogoś innego pod samochód - wtedy odszkodowania można żądać od osoby, która doprowadziła do wypadku). W przypadku współwiny kierowcy i osoby jadącej na urządzeniu wspomagającym ruch, może zostać zastosowane przyczynienie, czyli pomniejszenie wysokości świadczeń o ustalony procent. Ważne jest, że wyłączna wina, a także ewentualne przyczynienie muszą zostać wyraźnie udowodnione przez kierowcę lub jego zakład ubezpieczeń. To na nich spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.

Odszkodowanie za potrącenie osoby poruszającej się osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch przez pojazd mechaniczny

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, poszkodowana w wyniku potrącenia przez pojazd mechaniczny, ma prawo zwrócenia się o wypłatę odszkodowania za potrącenie bezpośrednio do ubezpieczyciela pojazdu. W takiego zdarzenia zwykle oczekuje się bowiem zapłaty świadczeń odszkodowawczych przez zakład ubezpieczeń. Oczywiście można skierować swoje roszczenia również do samego sprawcy. Jednak w przypadku zakładu ubezpieczeń nie ma zwykle ryzyka niewypłacalności, jak czasem się zdarza wśród osób prywatnych. Świadczenia za potrącenie osoby poruszającej się za pomocą UWR przysługują również w sytuacji, gdy kierowca pojazdu opuścił miejsce zdarzenia lub gdy pojazd sprawcy nie był ubezpieczony (brak ważnej polisy OC). W takich przypadkach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zastępuje zakład ubezpieczeń i powinien wypłacić osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch odszkodowanie z UFG.

Poszkodowany może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne, ból, utrata zdrowia, cierpienia psychiczne oraz szeroko pojęta szkoda niematerialna), odszkodowania za poniesione koszty leczenia i dojazdów do placówek medycznych, odszkodowania za zniszczone rzeczy, odszkodowania za inne zniszczone rzeczy (np. telefon albo okulary) odszkodowania za utracone dochody, a przy poważniejszych urazach również o rentę.

Opis naszej sprawy - 15.000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek na rolkach w wyniku potrącenia przez samochód

Wypadek osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch inny niż potrącenie przez samochód

Do wypadku osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch może dojść również bez udziału pojazdu mechanicznego. Przykładowo, można ulec wypadkowi na deskorolce, rolkach czy hulajnodze zwykłej wskutek wjechania w dziurę w drodze, wskutek najechania na rowerzystę, czy najechania na pieszego. W takich przypadkach, świadczeń odszkodowawczych można dochodzić od zarządcy drogi lub też innego uczestnika ruchu drogowego, o ile istnieje możliwość udowodnienia, że to właśnie ten drugi uczestnik ponosi winę za wypadek. W takich przypadkach roszczenia są rozpatrywane bowiem w oparciu o art. 415 kodeksu cywilnego - "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia."

Jeżeli chodzi o upadek osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch przez dziurę w drodze, to zarządca drogi zazwyczaj posiada polisę OC, w związku z czym roszczenia można skierować przeciwko ubezpieczycielowi. W przypadku, gdy winę za wypadek ponosi pieszy lub inny uczestnik ruchu drogowego (rowerzysta, osoba jadąca na hulajnodze elektrycznej lub UTO), to zwykle musi on naprawić wyrządzoną szkodę we własnym zakresie. Może też skorzystać z polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, o ile ją posiada.

Niezależnie od świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy bądź dochodzonych bezpośrednio od sprawcy, osoba poszkodowana może również starać się o świadczenia z własnej polisy NNW, o ile taką posiada. Dotyczy to wszelkiego rodzaju wypadków, a wiec zarówno potrąceń, jak i upadków, wywrotek, czy zderzeń. Każde z tych zdarzeń spełnia bowiem kryteria nieszczęśliwego wypadku. Aby otrzymać świadczenie z polisy NNW poszkodowany musi odnieść w wypadku trwały uszczerbek na zdrowiu.

Wypadek na urządzeniu wspomagającym ruch - co robić?

W przypadku gdy dojdzie do potrącenia osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch przez samochód i osoba kierująca takim pojazdem dozna obrażeń ciała, to należy wezwać na miejsce służby ratunkowe (policję oraz pogotowie). Policja powinna sporządzić odpowiednią notatkę ze zdarzenia, która będzie stanowiła dowód na okoliczności zdarzenia, a jednocześnie będzie podstawą do dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy. Jeżeli obrażenia poszkodowanego przekroczą 7 dni, to wobec sprawcy zostanie wszczęte postępowanie karne.

Jeżeli natomiast w wyniku wypadku nikt nie dozna obrażeń ciała to można odstąpić od wzywania służb i spisać oświadczenie na temat przyczyny i skutków wypadku.

Wypadki na urządzeniach wspomagających ruch - najczęstsze obrażenia

Najczęściej spotykane obrażenia w wypadkach z udziałem urządzeń wspomagających ruch, to urazy głowy i urazy kończyn górnych, w dalszej kolejności są to urazu kończyn dolnych. Szczególnie niebezpieczne są oczywiście urazy głowy, choć w porównaniu z hulajnogami elektrycznymi, przy UWR znacznie częściej spotyka się osoby jadące w kasku. Trzeba jednak zauważyć, że podobnie jak w przypadku rowerzystów, kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem osoby poruszającej się w ruchu drogowym przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Wypadek z winy osoby korzystającej z urządzenia wspomagających ruch

Do wypadku może dojść także z winy osoby kierującej urządzeniem wspomagającym ruch. W takiej sytuacji osoba ta nie będzie miała prawa domagać się świadczeń odszkodowawczych (za wyjątkiem NNW), a jednocześnie sama może być obciążona obowiązkiem zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Oczywiście takie urządzenia nie mają obowiązkowego ubezpieczenia OC. Warto jednak pomyśleć o zakupie dobrowolnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (np. OC w życiu prywatnym), które będzie chronić przed negatywnymi finansowymi skutkami ewentualnej szkody. Jeśli takiego ubezpieczenia nie będzie, to sprawca będzie musiał pokryć koszty odszkodowania z własnej kieszeni.

Odszkodowanie za potrącenie osoby korzystającej z urządzenia wspomagających ruch, mającej mniej niż 13 lat

Tak, jak już wyżej wspomniano, poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch, napędzanym siłą mięśni, nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych. W związku z tym, z urządzeń tych korzystają również dzieci. Warto w tym miejscu zauważyć, że jeżeli dojdzie do potrącenia osoby jadącej na UWR, mającej mniej niż 13 lat, to zgodnie z art. 426 Kodeksu Cywilnego takie dziecko nie może zostać uznane za wyłącznie winne spowodowanie wypadku, nawet jeśli jechało niezgodnie z przepisami. Artykuł ten wskazuje bowiem, że   „małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Dziecko do lat 13, ze względu na swój wiek, nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, nie można więc powiedzieć, że do wypadku doszło z jego winy. Odpada więc przesłanka wyłącznej winy poszkodowanego, która wyłącza zasadę ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy nie będzie wobec tego wyłączona. Odpowiedzialność ta może być jednak ograniczona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Odszkodowanie za potrącenie dziecka w wieku poniżej 13 lat będzie wtedy przysługiwać, ale może ono być odpowiednio pomniejszone.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadek w trakcie poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch (rolki, deskorolka, wrotki, hulajnoga zwykła)

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym również o odszkodowania dla poszkodowanych użytkowników urządzeń wspomagających ruch

Nasza prowizja za prowadzenie spraw jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i potencjalnej wysokości roszczeń. Prowizja jest liczona jest tylko od tego, co uda się uzyskać, dlatego zależy nam by uzyskana suma była jak najwyższa. Nasze wynagrodzenie płatne jest z reguły na zasadzie tzw. dyspozycji współdzielonej, co oznacza, że prowizja wpływa na nasze konto, a pozostała część świadczeń bezpośrednio do klienta. Nikt niczym nie ryzykuje, bo każdy dostaje na swoje konto to, co zgodnie z umową mu się należy i nikt nikomu nic nie musi przekazywać. Jest to najbezpieczniejsza dla obu stron forma wypłaty świadczeń.

Odszkodowanie za wypadek na hulajnodze elektrycznej - kancelaria odszkodowawcza

Jeśli chcesz się z nami bezpłatnie skonsultować w sprawie o odszkodowanie za wypadek na urządzeniu wspomagającym ruch

 • zadzwoń pod numer: 690 453 226
 • wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wyślij wiadomość poprzez WhatsApp

Szybko i bezpłatnie dokonamy analizy sprawy oraz przedstawimy propozycję jej poprowadzenia. Działamy na terenie całego kraju!

Dlaczego Kancelaria Effect?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
 • Szczycimy się bardzo dobrą opinią klientów,
 • Bezpłatnie i rzetelnie analizujemy każdą sprawę,
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani kosztów wstępnych,
 • Działamy szybko i skutecznie,
 • Mamy konkurencyjne stawki prowizji,
 • Prowadzimy sprawy na etapie polubownym i sądowym,
 • Obsługujemy sprawy z terenu całego kraju.
Zostaw numer, oddzwonimy! Jesteś już 5 osobą, która dzisiaj zamówiła rozmowę z nami.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole telefon jest wymagane
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane
Pole Email jest wymgane.
Pole telefon jest wymagane
Wpisz swoją wiadomość, to pole jest wymagane.
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Odpowiemy wkrótce.